Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 POEZIE MIMO DOMOV 

 1975 - 1996 
 
 Exilové nakladatelství zaměřené na exilovou a samizdatovou poezii, po roce 1989 poskytující publikační příležitost autorům spjatým s oficiálně preferovanou literaturou normalizačního období
 

Nakladatelství exilové a samizdatové beletrie Poezie mimo domov (PmD), označované někdy také jako Obrys/Kontur-PmD, založil básník a publicista Daniel Strož (*1943) v Mnichově (SRN) roku 1975 vydáním vlastní básnické sbírky Zpovědnice moje hvězda, soustavnou a koncepční nakladatelskou činnost však zahájil až o dva roky později. Na pečlivé výtvarné úpravě publikací se kromě nakladatele (užívajícího též pseud. Dominik Černý) podíleli zejména Vlasta Herrmannová, Karel Kryl, Milan KubesVladimír Milev. Po roce 1989 PmD ve vydavatelské činnosti pokračovala, její charakter se však výrazně změnil: polistopadový vývoj na knižním trhu si nakladatel vyložil jako politicky motivovaný postih skupiny básníků, kteří dosud hojně publikovali v oficiálních nakladatelstvích, a rozhodl se proto jejich nová díla vydávat sám; posléze začal publicisticky i politicky úzce spolupracovat s KSČM, na jejíž kandidátce byl zvolen poslancem Evropského parlamentu. Nakladatelství ukončilo činnost v roce 1996.
V exilovém období vyšlo v PmD okolo 130 titulů, tištěných v mnichovských tiskárnách Cicero Druckerei a Fimberger Offsetdruck. Po listopadu 1989 vyšlo dalších přibližně 50 svazků. Nakladatelství sídlilo na adrese Max Wönner Strasse 31 v Mnichově.

 

Ediční činnost PmD se rozvíjela v několika navazujících i paralelních knižnicích a postupně se rozšířila i na ojedinělé tituly prozaické, dramatické a na díla z oblasti literatury pro mládež. První svazky vydával Daniel Strož v bezejmenné ediční řadě, později dodatečně označované jako Edice bibliofilií PmD (1977–1980, volné listy v přebalu, číslované výtisky), na níž se především jako výtvarník podílel písničkář Karel Kryl (původní linoryty s motivem srdce na obálkách). Od podzimu 1979 koncipoval Strož v obdobné úpravě již bez Krylovy účasti edici poezie Meritum (1979–1982, 12 sv.), věnovanou tvorbě básníků žijících v Československu (mj. Jan Kameník, Oldřich Mikulášek, Zdeněk Rotrekl, Jaroslav Seifert, Jan SkácelKarel Šiktanc), a edici Réva (1980–1983, 18 sv.), zaměřenou na básnickou tvorbu exilových autorů bez ohledu na jejich generační příslušnost (z poúnorových exulantů Viktor Fischl, Ivan Jelínek, František Listopad, z mladší generace Ivo Fleischmann, Jaroslav Hutka, vyšly zde i juvenilní verše Josefa Škvoreckého) i bez ohledu na předpoklad čtenářské úspěšnosti (z méně známých autorů a debutantů mj. Helena Aeschbacherová, Aleš Andryszák, Eduard Dvořák, Vratislav Křivák, Jiří Marvan pod pseud. Richard Host a Olga Neveršilová); prvním svazkem edice byly verše papeže Jana Pavla II. (pod pseud. Andrzej Jawień, vl. jm. Karol Wojtyła).
Od roku 1983 byla již většina básnické produkce soustředěna do paperbackové edice Nová řada poezie (1983–1994, celkem 71 sv., z toho 46 sv. do roku 1989). Z exilových autorů se kmenovými básníky nakladatelství, publikujícími v této i starších edičních řadách, stali Ivan Diviš, Eduard Dvořák, Libor Koval, Anastáz Opasek, Michal Racek, Jan Vladislav, Bronislava Volková a sám vydavatel Daniel Strož; dále zde publikovali mj. Libuše Čačalová, Václav Hokův, Petr Král, Inka Machulková, Milan Nápravník, Petr Sacher, Ivan Schneedorfer, Otakar Štorch, Vlastimil Třešňák, v novém vydání zde po třiceti letech vyšla sbírka nakladatele poúnorové exulantské generace Roberta Vlacha. Texty doma žijících autorů Strož často přejímal ze samizdatových edic, zejména z České expedice, Edice Expedice či Edice Petlice, avšak bez možnosti operativní konzultace s autory, což v některých případech poznamenalo kvalitu ediční přípravy. Kromě výše uvedených autorů v PmD publikovali Egon Bondy, Lumír Čivrný, Ladislav Fikar, Zbyněk Hejda, Jaromír Hořec (též pod pseud. Jiří Hynek), Ivan M. Jirous, Emil Juliš, Petr Kabeš, Zdeněk Kalista, Josef Kostohryz, Oldřich Kryštofek, František Lazecký, Jaromír Šavrda, Pavel Šrut), některé soubory připravili exiloví editoři (mj. z díla Vratislava Effenbergera, Václava Hraběte, Antonína Konečného). Několik německých překladů soudobé české poezie vydaných souběžně s českým textem bylo v prospektech PmD označeno jako Dvojjazyčná řada (1983–1990, 4 sv.).
Jediná nebásnická edice Beletrie v PmD (1985–1988, 9 sv.) přinesla mj. divadelní hry Václava Havla a prózy Ivana Binara; úprava edice byla shodná s Novou řadou poezie. Mimo edice vyšel ve společném svazku Máj a Necenzurovaný deník z roku 1835 Karla Hynka Máchy, dále dva almanachy české poezie (Almanach české zahraniční poezie 1979 s básněmi exilových autorů, almanach Na střepech volnosti, převzatý ze samizdatové České expedice, kterou řídil Jaromír Hořec), soubor přijaté korespondence Vladimíra Vokolka a sborník na památku redaktora Svobodné Evropy Slávy Volného. Pro mládež vydala PmD čtyři knížky Jaroslava Foglara včetně doma tehdy nepublikovaného Tajemství Velkého Vonta a jeden sešit kreslených příběhů Rychlých šípů.
Po roce 1990 nakladatelství pod patronací svého kmenového autora Jaromíra Hořce převzalo několik titulů z jeho samizdatové edice Asyl (Ivan Andrenik, Petr Burian). V další poměrně četné produkci měly však vedle nakladatelovy vlastní tvorby a vedle děl dalších tradičních autorů nakladatelství (Libuše Čačalová, Eduard Dvořák, Libor Koval, Bronislava Volková) výrazný podíl zejména verše prominentních básníků normalizačního období (Karel Boušek, Miroslav Florian, Josef Jelen, Jiří Karen, Jaromír Pelc, Karel Sýs, Jiří Žáček) a spřízněných debutantů (Emil Hruška, Alois Reich, Jaromíra Trunečková); některé jejich sbírky byly zařazeny ještě do původní Nové řady poezie, většina však již do nové „Černé řady“, charakterizované nakladatelem jako sešity „nespoutané“ české poezie.
Prodej produkce exilového nakladatelství se opíral o okruh přibližně 180 stálých odběratelů z celého světa. Náklady básnických sbírek se pohybovaly mezi 250–400 výtisky, prózy a divadelní hry vycházely zpravidla v nákladu 500 výtisků. V devadesátých letech se náklady publikací PmD po počátečním prudkém zvýšení ustálily na 400 výtiscích; spoluvydavateli některých svazků byla nakladatelství Naše pravda (Ostrava) a Sakko (Praha).

 

Do českého kulturního života výrazně zasáhl čtvrtletník Obrys, v němž Strož jako redaktor od počátku prosazoval jednotu všech proudů české kultury a otiskoval příspěvky exilových autorů, autorů českého a slovenského samizdatu i přetisky článků z oficiálních kulturních časopisů. Časopis zanikl koncem roku 1990; jeho náklad dosahoval v té době 2000 výtisků, část nákladu ve zmenšeném formátu byla určena pro Československo. Po svém definitivním návratu do Prahy Strož působil jako redaktor literární přílohy komunistických Haló novin nazvané Obrys–Kmen.
Edici s názvem Poezie mimo domov vydávalo po zániku mnichovského podniku pražské nakladatelství Futura (1998–2002, 5 sv.), edici s logem PmD založilo nakladatelství Orego v Divišově (od 2004 dosud, do konce roku 2011 zjištěno 6 sv.).

 
 Ediční řady
Edice bibliofilií PmD (1977–1980); Meritum (1979–1982), Réva (1980–1983); Dvojjazyčná řada (1983–1990); Nová řada poezie (1983–1994); Beletrie v PmD (1985–1988); „Černá řada“ (1994–1996).
 Časopisy a informační bulletiny: Obrys (1980–1990).
 Výtvarní spolupracovníci: V. Herrmannová, K. Kryl, M. Kubes, V. Milev, D. Strož.
 Technické informace: Celkem cca 178 titulů. Edice bibliofilií, Meritum a Réva 17x11cm; Nová řada poezie, Beletrie v PmD 19x12 cm, mimoediční tituly i v odlišných formátech. Tiskárna Cicero Druckerei München, později Fimberger Offsetdruck München.

LITERATURA

Bibliografie: A. Zach: Kniha a český exil (1995).
Zjištěné nakladatelské katalogy a propagační tisky: Ediční program na léta 1985 a 1986 (b. d., 1985); Ediční program na léta 1987, 1988 a 1989 (b. d., 1987).
Studie a články: I. Diviš: Láska k věci, Listy (Řím) 1981, č. 3/4; J. Svoboda (= J. Hořec): Poezie je krví svobody, Obrys (Mnichov) 1987, č. 1; M. Svoboda: Jak to všechno bylo, Západ 1991, č. 3/4; H. Karlach: Milý pane Stroži…, Tvar 1991, č. 31; K. Fron: Bibliofilie v emigraci, Zprávy Spolku českých bibliofilů 1991, č. 2/3; P. A. Bílek: Citát z básně…, NK 1992, č. 5; P. Matuška: Vstanou noví mučedníci, Denní Telegraf 14. 5. 1994, příl.; J. Peňás: Poetické bratrstvo krkavčí pracky, MFD 23. 8. 1994; D. Strož: Několik podnětů…, Haló noviny 12. 11. 1994; V. Novotný: HardTVAR (14), Tvar 1995, č. 7; V. Macura: Poezie mimo, Tvar 1995, č. 14; J. Peňás: Vzhůru, psavci, na Brusel! Týden 2004, č. 27/28; J. Peňás: Skromné stvoření Strož, LidN 31. 7. 2010.
Rozhovory: D. Strož: Co jsem chtěl říct, říkám… Rozhovory z exilového, českého a slovenského tisku 1985–1993 (1993); D. Strož: Dokázat se vzepřít (rozhovor E. Hrušky, 2010). – (vše s D. Strožem): O Poezii mimo domov, Obrysu a Strožovi (připr. A. Jagodziński), Listy (Řím) 1985, č. 4; Poezie je krví svobody (připr. Z. Salivarová), Západ (Ottawa) 1988, č. 2; Mezi Prahou a Mnichovem (připr. P. Prouza), Kmen 1990, č. 2; Básník mimo domov (připr. N. Klevisová), Tvorba 1990, č. 3; Odložený návrat Daniela Strože (připr. J. Zahradnický), MFD 15. 12. 1990, příl. Víkend; Nehodící se škrtněte (připr. J. Jiroušek), Tvar 1991, č. 22; Nedat se oblbnout nesmysly (připr. R. Dengler), RP 20. 3. 1992; Básník, který se nestal cizincem (připr. J. Hrobař), Naše pravda 1993, č. 20; Poezie mimo domov (připr. K. Sýs), Haló noviny 21. 4. 2000, příl. Obrys–Kmen č. 16; Českou literaturu stále dělí hluboká rýha (připr. M. Stöhr), Host 2005, č. 6; Neslevím ze svého přesvědčení (připr. M. Černík), Haló noviny 24. 10. 2009, příl. Obrys–Kmen č. 43.

  Autor hesla: Michal Přibáň (2010)
  Aktualizace textu hesla: 31. 3. 2015 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 31. 3. 2015 (mlp)
zpět na hlavní stranu