Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miroslav  FLORIAN

* 10. 5. 1931, Kutná Hora 
† 10. 5. 1996, Praha 
 
Básník a překladatel
 Po maturitě na reálném gymnáziu v Kutné Hoře (1950) studoval na FF UK obor knihovnictví. V letech 1952–1954 absolvoval vojenskou službu v Mikulově, na jejímž konci působil krátce v redakci Československého vojáka v Praze. V období 1954–1958 působil jako redaktor Československého rozhlasu, od roku 1958 do roku 1977 jako redaktor poezie v nakladatelství Československý spisovatel, poté ve svobodném povolání. V letech 1976–1981 byl poslancem České národní rady. Zemřel v den svých narozenin při besedě se čtenáři u příležitosti předání autorského výtisku knihy Vroubky.
 

Debutoval roku 1948 sbírkou Snubní prsten; až poté začal publikovat v tisku (roku 1951 v Lidových novinách). Básně uveřejňoval v mnoha periodikách, včetně regionálních a časopisů pro děti. Významněji přispíval do Československého vojáka (i publicistika), Hosta do domu, Května, Literárních novin, Nového života, Rudého práva; od sedmdesátých let rovněž do Květů, Literárního měsíčníku, Tvorby aj., po roce 1989 do Naší pravdyHaló novin. – V roce 1954 publikoval verše ve strojopisném sborníku vydaného ke svatbě Z. K. Slabého Už se na nás nehněvejte. – Byl autorem písňových textů (mj. interpreti Karel Černoch, Pavel Liška, Václav Neckář, Jakub Smolík, Věra Wajsarová, skupiny Popelky, Bukanýři). Jeho verše rámují film Karla Steklého Tam kde hnízdí čápi (1976). – Florianovy verše byly použity v představeních Aby voněl život! (1959, r. Jiří Budínský) a Divadlo zázraků (1960, r. Jiří Vrba), v roce 1981 vyšla LP deska Portrét básníka (r. Miroslava Valová), představující program Píseň a život (1975, r. Věra Kovaříčková) z pražského divadla Lyra Pragensis. – V roce 1972 byl za sbírku Iniciály odměněn Státní cenou Klementa Gottwalda, v roce 1975 byl jmenován zasloužilým umělcem, v roce 1982 národním umělcem.

 Již v prvních sbírkách přinášel Florian do lyriky padesátých let nové polohy: mladické okouzlení poezií (Snubní prsten), improvizační lehkost, smyslovost, programový obrat k intimitě a k písni, jež měla svůj zdroj jednak v opomíjené tradici tomanovské a šrámkovské, jednak v poezii lidové (Cestou k slunci, Blízký hlas). Důrazem na účast poezie v každodennosti a okázalou přirozeností lyrického subjektu se Florian přimkl k vlně poezie všedního dne kolem časopisu Květen. Třebaže si vyzkoušel i delší rozměr pásmové skladby, navazující na oblíbený žánr české avantgardy a soustředěný k tématu prostupování jedince a mnohotvárného světa (Závrať), těžiště jeho tvorby setrvalo v kratších, výrazně melodických útvarech, v nichž s oblibou využíval pravidelnou čtyřveršovou sloku. Intimní prožitky, láska a příroda jsou kladeny proti velkým dějinám, proti mýtu a oficialitě (Záznam o potopě, Tichá pošta).
Od sedmdesátých let harmonický svět Florianových veršů stále více sugeruje idylu (Iniciály, Jízda na luční kobylce, Zelená flétna). Předkládá se v něm soulad přírody, kultury, civilizace, společnosti, a dokonce i oficiální politiky, která se v této perspektivě zdá být naplněním věčných kosmických zákonů, výtvorem přírodních procesů. Jako jediný ze skupiny Května setrval Florian na pozicích ideologických iluzí a zahrnul do nich i dogmata normalizační. Jeho poezie pracuje s úzkým okruhem motivů. Ustálila se v zásadě na tvaru dosaženém v polovině šedesátých let, uzavřeností témat a lyrickou gnómičností se často blíží formám japonské tradiční poezie s motivy domova, s popisy viděného a se všedním glosováním žitého světa. V tomto stylovém klíči se z Florianovy poezie takřka programově vytrácí vývoj, sbírka za sbírkou v obměnách opakuje jedinou výchozí lyrickou situaci, aby spokojenost a neměnnou jistotu životního kréda potvrzovaly touhy a požitky až přízemní. Tradiční repertoár motivů revoltujícího, věčně mladého jara postavil Florian do služeb zápasu s polistopadovým vývojem ve sbírce Sonetarium aneb Večer v králíkárně. Z totožných hodnotových pozic vychází i texty zařazené do posmrtně vydaného souboru Archandělský happening. – Psal také básně pro děti (Labutí peříčko), ve kterých se všednodenní, ale většinou optimisticky přehledný a jasný prostor dětského světa setkává s humornou nadsázkou.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Snubní prsten (BB 1948); Cestou k slunci (BB 1953); Blízký hlas. Verše 1953–1954 (BB 1955); Otevřený dům (BB 1957; přeprac. 1972); Závrať (BB 1957; rozšíř. 1964); Stopy (BB 1960); Labutí peříčko (BB pro děti, 1961); Záznam o potopě (BB 1963); Tichá pošta (BB 1965); Vzdušná čára (BB, bibliof. 1967); Jaké oči má vítr (BB pro děti, 1968); Svatá pravda (BB 1969, obsahuje i sbírku Vzdušná čára; přeprac. 1971); Iniciály (BB 1972); Třesky plesky (BB pro děti, 1972); Jízda na luční kobylce (BB 1974); Modré z nebe (BB 1976); Jaro, napověz (BB 1977, obsahuje sbírky Labutí peříčko, Jaké oči má vítr, Třesky plesky + nové verše; rozšíř. 1981); Jeřabiny (BB 1977); Zelená flétna (BB 1979); Odliv noci (BB 1980); Zítřejší sněhy (BB 1981); Vidět Neapol (BB 1982); Verše do kapsy (BB 1984); Proměny světla (BB 1985); Letokruh (BB pro děti, 1986); Dráha blesku (BB 1986); Prodloužený čas (BB 1987); Nonstop (BB 1989); Sonetarium aneb Večer v králíkárně (BB, Mnichov 1995); Archandělský happening (BB 2006, eds. D. Strož, K. Sýs).
Výbory: Verše (1959); Na každém kroku (BB 1962); Sedm básní (BB, bibliof. Bratislava 1964); Černý med (BB 1969; 1. přeprac. 1976; 2. přeprac. 1987); Smluvená znamení (BB 1973, s dokumentárním materiálem); Verše (1975); Knížka lásky (BB 1975, ed. J. Kutina); Hvězdná réva (BB 1975, ed. B. Svozil; přeprac. 1978); Rozsvěcování květů (BB 1978); Básně (1979, ed. B. Svozil); Jednou provždy (BB 1980); Pražský výběr (BB 1982); Má jižní Moravo (BB, příležitostný tisk, 1983); Zlatá vlna června (BB 1983, ed. K. Blahynková); Horké prameny (BB 1984); Sluneční vítr (BB 1984); Óda na mladost (BB 1988, ed. S. Poberová); Snubní prsten (BB 1988, ed. V. Kún); Písně a světlice (BB 1989, ed. J. Jiráčková); Májové sirény (BB 1991); Vypálilas mi znamení (1996, ed. K. Sýs); Vroubky (BB 1996, ed. M. Blahynka, obsahuje též dosud netištěné básně); Polní tráva (BB 2016, ed. I. Blahutová a K. Sýs).
Souborná vydání: Druhý dech (souborné vydání sbírek z let 1957–1965, 1968); Kardiogram (1978, obs. Iniciály, Jízda na luční kobylce, Modré z nebe); Vybrané spisy 1–3 (Čs. spisovatel, 1981–1983, ed. M. Blahynka): sv. 1 Z juvenilií, Otevřený dům, Závrať, Stopy, Záznam o potopě (1981); sv. 2 Tichá pošta, Svatá pravda, Iniciály, Jízda na luční kobylce, Modré z nebe (1982); sv. 3 Jeřabiny, Zelená flétna, Odliv noci, Zítřejší sněhy, Vidět Neapol (1983).
Uspořádal a vydal: Almanach Květen 1958 (1958, s J. Šotolou a K. Šiktancem, též přisp.); Hlubší než smrt (1958, s J. Šotolou a K. Šiktancem); Mladé víno (1961, s J. Bruknerem); Brevíř lásky (1961, přeprac vyd. 1971); Verše o Praze (1962, i přísp.); J. Wolker: Srdce štít (1964); V. Nezval: Oči milenek (1964); Jakou barvu má srdce (1965); K. Toman: Addio, mecenáši! (1970, s M. Červenkou); Květen ‘45 (1970); K. Kapoun: Velké objetí (1974); Básnický almanach 74 (1974); Sborový zpěv (1975, s M. Pohorským); V. Závada: Básně (1979); V. Jelínek: Stříbrný stín (1984); Zbraň poezie (1985).
Příspěvky ve sbornících, almanaších a katalozích: Domove líbezný (1954); Básnický almanach 1954 (1955); První celostátní spartakiáda 1955 (1956); Básnický almanach 1955 (1956); Jeť srdce pěvců nejčistší (1956); Básnický almanach 1956 (1957); Almanach Květen (1957); Básnický almanach 1958 (1959); Našim dětem (1959); Básnický almanach 1959 (1960); Moderní čeští básníci. Cyklus deseti litografií Maxe Švabinského (bibliof. 1960); Patnáct májů (1960); Oheň a růže (1961); Vyzvání na cestu (1961); Kupředu, čase! Čase, vpřed! (1961); Lidé, věci, dobrodružství (1961); Malý koncert. Sto nejkrásnějších českých sonetů (1963); Dřív než vyšel (1963); A co básník (1963); Jakou barvu má srdce (1965); 12 do tuctu. Magazín pro děvčata (1965); Uprostřed života (1965); Ladění slov (1966); Český brevíř lásky (1966); Ach, ta láska nebeská (1966); Ladislav Čepelák: Kresby, akvatinty (katalog 1967); U maminky, u tatínka (1968); Mým snem jsi prošla (1969); Povídali, že mu hráli (1969); Svědek a bojovník. 50 let Rudého práva (1970); Milenky, ženy, matky (1972); Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka (1972); Únor (1973); Praha (verše k fotografiím J. Doležala, 1973; souběžně ruský, anglický a německý úvod a popisky); Básnický almanach 1973 (1973); Má vlast (verše k fotografiím V. Heckela, 1973; souběžně ruský, anglický a německý úvod a popisky); Dvanáct úsměvných měsíců (1974); Jaroslav Klát: Akvarely (katalog 1974); Tanky a šeřík (1975); A hrdý buď (1975); Sborový zpěv (1975); Sonety o Praze (1975); Kantáta pro dvanáct hlasů (1976); Chvály jižních Čech (1976); A vzešel nový den… (1976); Souhvězdí Aurory (1977); Má vlast (1977); Mladá vichřice (1977); Miroslav Nýdl: Podoby – kresby a karikatury (katalog 1977); Třicet zpěvů k Únoru (1978); Bitevní pole (1978); Tobě, Ostravo (1978); Básníci na cestách (1978); Křižovatky vesmírných cest (1978); Antonín Smažil: Pálavské metamorfózy (katalog 1978); Zpívající den (1979); Abeceda květů (1979); Čtyři barevné kapky (1979); Život našich dětí (1979); Recitujeme (1980); Východ slunce / Východ slnka (1980); Česká poezie dvacátého století (1980); Severomoravský kraj (1980); Dopisy Černému moři (1981); Zpěv naděje a jistoty (1981); Milostný hlas (1981); Srdce budoucího věku (1982); Roky plamenů (1982); Zelená perla (1982); Kupte si štěstí v bazaru (1983); Žít v míru (1983); Ve jménu života (1983); Antická inspirace (1984); Jiří Votruba: Obrazy (katalog, 1984); Čtyřicet let v míru (1984); Živý pramen (1984); A hory nemlčely (1984); Nachový plamen (1984); Na věčné časy (1985); Dvojhlas (1985); Praha (verše k fotografiím L. Uhlíře, 1985; souběžně ruský, anglický a německý úvod a popisky); Dvanáct pozdravů – Dvanásť pozdravov (antologie básní k 17. sjezdu KSČ, 1986); Karikaturisté k Mezinárodnímu roku míru (katalog 1986); Trvalé bydliště Praha (1986); Hlas bojů (1987); Chumelí se, sněží (1987); Podivuhodní kouzelníci (Purley 1987); Československá lidová armáda (1987); Křeslo pro hosta podruhé (1988); Chvála české řeči (1988); A zemi vládne lid (1988); Portrét ženy (1989); Malá galerie autorů Československého spisovatele (1989); Voňavá jablíčka (1990); Májové epištoly (1991); Potkala mě láska (1994); Brno – můj Amarcord (1997); Mámo, mámo, maminko (2000); Anthologie de la poésie tchèque contemporaine (Paříž 2002); Pocta Juliu Fučíkovi (2003); Kutná Hora literární (2003); Podoby Vánoc (2006); Sloužili jsme v Pohraniční stráži (2007); Sešity. Výběr z 33 a 1/2 čísel časopisu (2009).
Překlady: L. N. Martynov: Mladý měsíc (1962, s J. Taufrem); Očima generace (1967, překl. G. Suvorov); A. Tvardovskij: Okno do věčnosti (1973, s V. Jelínkem); Zásoba světla (1973, překl. L. Martynova a A. Tvardovského, s J. Kabíčkem); Jitro přichází (1973, překl. G. Kunerta); Mladý den (1975, překl. M. Rúfuse); Tvar větru (1975, překl. P. Voroňka, s J. Kabíčkem); Křižovatky vesmírných cest (1978, překl. L. Martynova); N. Guillén: Antilské rytmy (1980); Nový hymnus (1984, překl. N. Guillén); M. Rúfus: Zem trvá (1984, s J. Peterkou, resp. s pokrytým M. Červenkou) + Oféliin pohřeb (1986, s dalšími).

LITERATURA

Knižně: M. Blahynka: Miroslav Florian (1981, s bibliografií); O. Hrivňáková: Miroslav Florian (nakl. leták, b. d. 1981, bibliografie S. Mouchová).
Studie a články: K naší současné poezii, RP 24. 6. 1953 + M. Jungmann a J. Petrmichl: Zápas o novou poezii, NŽ 1953, č. 11 + J. Janů: O citu a myšlence v lyrice, LitN 1953, č. 39 + M. Schulz: LitN 1953, č. 40; V. Müller: K některým otázkám jazykové správnosti v básnickém díle, Český jazyk 1954, č. 9/10; Nejmladší ze všech, VP 4. 2. 1956; I. Mojík: Dva z mladej českej poézie, Kultúrny život (Bratislava) 1957, č. 42; Z. K. Slabý: Výhry a sliby Miroslava Floriana, Tvorba 1957, č. 31; Z. Heřman: Básně M. Floriana, HD 1957, č. 12; S. Machonin: Jistoty a nebezpečí Florianovy poezie, Plamen 1959, č. 2; J. Svoboda: Básnické dílo M. Floriana, Sb. prací Ped. institutu v Ostravě, Řada 2. Dějiny – jazyk – literatura (1961); J. Fried: Mir. Florian, Listy Klubu přátel poezie, březen 1962; M. Grygar: Z mladší poezie, in sb. Jak číst poezii (1963); J. Svoboda: M. Florian po deseti letech, ČK 1963, č. 8; B. Svozil: Významový rozbor poezie M. Floriana, ČL 1964, č. 1; B. Svozil: doslov, in M. F., Závrať (1964); M. Červenka: Jmenovatel, LitN 1964, č. 27; jšr (= J. Šnobr): M. Florian, ZM 1967, č. 7, příloha; M. Petříček: Poezie lidské celistvosti, in M. F., Druhý dech (1968); M. Blahynka: Poezie nazemvzetí, in M. F., Smluvená znamení (1973); S. Šmatlák: O statočnosti básníka, Slovenské pohľady (Bratislava) 1973, č. 9, česky: Miroslav Florian aneb O statečnost básníka, in M. F., Verše (1975); B. Svozil: Sto básní Miroslava Floriana, in M. F., Hvězdná réva (1975, 1978); R. Jílek: Nad Florianovou básní Dejte mi, Český jazyk a literatura 1975/76, č. 3; M. Blahynka in Pozemská poezie (1977); V. Frýbová: Co umí básník?, in M. F., Jaro napověz (1977); M. Pohorský: Z lyrického deníku M. Floriana, LM 1978, č. 8; V. Závada: Doslov, in M. F., Kardiogram (1978); J. Žáček: Doslov, in M. F., Rozsvěcování květů (1979); M. Blahynka: Od Otevřeného domu ke Stopám, ČL 1979, ř. 4; M. Pohorský: Z lyrického deníku M. Floriana, in M. F., Jednou provždy (1980); M. Blahynka: Májový pozdrav, in M. F., Zítřejší sněhy (1981); M. Blahynka: Básníkův zrod a zrání, in M. F., Vybrané spisy 1 (1981); M. Blahynka: Básníkův boj, in M. F., Vybrané spisy 2 (1982); Vl. Podhorná: Členění věty ve verších M. Floriana, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Faculta philosophica. Studia bohemica 1982, sv. 2; M. Blahynka: Básníkovo znovuzrození, in M. F., Vybrané spisy 3 (1983); M. Blahynka: Básníkův rok na jihu, in M. F., Zlatá vlna června (1983); J. Rybák: Florianovy Horké prameny, in M. F., Horké prameny (1984); K. Motyka: Básníku, napověz. Nad dosavadní básnickou tvorbou Miroslava Floriana pro děti, ZM 1984, č. 1; J. Pražák: Místo doslovu, in M. F., Sluneční vítr (1984); M. Blahynka: Světlo jménem poezie, in M. F., Proměny světla (1985); I. Mojík: Poézia Miroslava Floriana, Romboid (Bratislava) 1985, č. 7; J. Svoboda: Florianovo umění prostoty, in M. F., Verše do kapsy (1986); B. Svozil: Doslov, in M. F., Závrať (1987); J. Trávníček: Miroslav Florian: Závrať, ČL 1989, č. 4; O. Hausenblas a P. Chalupa: Cvičení v komparastice, Kmen 1990, č. 2; ař (= J. Hrobař): Místo rozhovoru s Miroslavem Florianem… Naše pravda 1992, č. 42; M. Švehlák – T. Baldýnský: Causa M. F., Reflex 1993, č. 29 + k tomu polemika: Z. Nová (= M. Blahynka), Naše pravda 1993, č. 32, příloha Pecka; jan (= J. Janouškovec), Haló noviny 19. 7. 1993; M. F., Haló noviny 30. 7. 1993; J. Šařec, Naše pravda 1993, č. 31, příloha Pecka; pt (= J. Peterka): Miroslav Florian – Svatá pravda, Český dekameron (1994); V. Macura: Poezie mimo, Tvar 1995, č. 14 + k tomu polemika: M. B. (= M. Blahynka), Obrys-Kmen 1995, č. 1; R. Svoboda: Prométheus po Poučení z krizového vývoje, Tvar 1996, č. 3, též in sb. Normy normalizace (1996); M. Blahynka: Florianovy vroubky, in M. F., Vroubky (1996); V. M. Kozák: Obrana mrtvých, Obrys-Kmen 2001, č. 17; P. Blažíček: Poezie všedního dne: skupina Května 1956–1958, ČL 2001, č. 1; P. Blažíček: Generace Května v šedesátých letech, ČL 2002, č. 3, obojí též in P. B., Kritika a interpretace (2002); P. Lyčka: Normalizace (a) poezie čili z literární periferie k vrcholům socialistického parnasu, Host 2005, č. 6; D. Strož a K. Sýs: Poselství z druhého břehu, in M. F., Archandělský happening (2006); A. Mikulášek: Florianovo varování, Lípa 2016, č. 4.
Recenze: Cestou k slunci: J. Janů, LitN 1953, č. 39; I. Čierny a J. Gardelka, MF 12. 7. 1953 * Blízký hlas: M. Petříček, NŽ 1955, č. 8; A. Jelínek, LitN 1955, č. 27; K. Tachovský, HD 1955, č. 6; J. Petrmichl, RP 15. 8. 1955; J. Rumler, Květen 1955, č. 1; J. Hájek, Čs. voják 1955, č. 24; M. Červenka, MF 3. 7. 1955; J. Turan, Kultúrny život (Bratislava) 1955, č. 29 * Otevřený dům: M. Červenka, LitN 1957, č. 27; A. Jelínek, Květen 1957, č. 1; V. Dostál, Kultura 1957, č. 31; A. Linke, MF 20. 9. 1957 * Závrať: F. Kautman, Kultura 1958, č. 2; M. Červenka – M. Schulz, Květen 1958, č. 9; J. Opelík, HD 1958, č. 4; M. Petříček, NŽ 1958, č. 2; M. Vacík, Tvorba 1958, č. 7; J. Petrmichl, LitN 1958, č. 12; A. Jelínek, RP 26. 4. 1958; J. Grossman, Kruh 1958, březen; P. Tobiáš, Nová svoboda 20. 4. 1958 * Verše: F. Vrba, LitN 1959, č. 39; Z. Heřman, Květen 1959, č. 5; kh (= M. Kroh), MF 17. 2. 1959 * Stopy: J. Opelík, Plamen 1960, č. 7; F. Vrba, LitN 1960, č. 29; M. Vacík, Tvorba 1960, č. 48; M. Blahynka, Kultura 1960, č. 49; M. Uhde, HD 1960, č. 9; M. Červenka, Kultúrny život (Bratislava) 1960, č. 27; L. Petr, ČK 1960, č. 6 * Na každém kroku: F. Vrba, LitN 1962, č. 49; J. Trefulka, HD 1962, č. 10; F. Buriánek, Plamen 1962, č. 8; M. Blahynka, Kultura 1962, č. 28; S. Daníčková, SvSl 16. 9. 1962 * Záznam o potopě: M. Vacík, RP 31. 5. 1963; R. Matys, Práce 17. 7. 1963; B. Svozil, Plamen 1963, č. 8; S. Šmatlák, Slovenské pohľady (Bratislava) 1963, č. 9; J. Opelík, HD 1963, č. 9 * Tichá pošta: M. Grygar, LitN 1965, č. 40; M. Petříček, HD 1965, č. 7; M. Blahynka, KT 1965, č. 23; P. Števček, Kultúrny život (Bratislava) 1965, č. 23; M. Vacík, RP 29. 6. 1965; J. Šimůnek, MF 17. 7. 1965; J. Svoboda, ČK 1965, č. 10; B. Svozil, Plamen 1965, č. 10 * Vzdušná čára: M. Petříček, HD 1968, č. 9 * Jaké oči má vítr: Z. K. Slabý, ZM 1969, č. 9 * Svatá pravda: M. Petříček, Práce 12. 4. 1969; J. Šimůnek, MF 26. 4. 1969; pkv (= P. Kovařík), SvSl 23. 7. 1971 * Černý med: Pv- (= M. Pávek), NK 1976, č. 47; Š. A. Brezány, Pravda (Bratislava) 20. 10. 1977 * Iniciály: vv (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 31. 5. 1972; B. Svozil, LM 1972, č. 3; P. Kovařík, SvSl 22. 6. 1972; Jak (= J. Jakubcová), Práce 24. 5. 1972; M. Blahynka, RP 30. 5. 1972; M. Blahynka, Tvorba 1972, č. 32 * Třesky plesky: E. F. (= E. Feureisl), ZM 1973, č. 7; M. Blahynka, RP 27. 4. 1973 * Smluvená znamení: ra (= V. Macura), ZN 27. 12. 1973; V. Vodák (tj. M. Vacík), LD 23. 2. 1974; B. Svozil, LM 1974, č. 5 * Jízda na luční kobylce: vv (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 20. 11. 1974; O. Rafaj, LM 1974, č. 9; A. Kraus, RP 1. 10. 1974; vot (= F. Novotný), Práce 30. 10. 1974; -ra (= V. Macura), ZN 31. 10. 1974; oh (= O. Hrivňáková), NK 1974, č. 36; F. Soldan, VP 21. 1. 1975; J. Pavelka, Rovnost 21. 5. 1975; M. Blahynka, Tvorba 1975, č. 21 * Verše: zh (= Z. Heřman), MF 2. 12. 1975; M. Blahynka, LM 1976, č. 2; vv (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 9. 4. 1976; F. Soldan, VP 6. 2. 1976; J. Nejedlá, RP 19. 1. 1976 * Hvězdná réva: vv (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 1. 7. 1975; bk (= B. Kopic), NK 1975, č. 20; M. B. (= M. Blahynka), Tvorba 1975, č. 35 * Modré z nebe: O. Vyhlídal, NK 1976, č. 14; O. Rafaj, LM 1976, č. 6; M. Blahynka, Tvorba 1977, č. 8 * Jaro, napověz: jk (= J. Klokočníková), NK 1978, č. 16; R. Hamanová, ZM 1978, č. 6; jo (= J. Červenka), LD 5. 4. 1978; M. Blahynka, Tvorba 1979, č. 21; K. Motyka, ZM 1983, č. 9; ala (= V. Falada), MF 9. 8. 1986 * Jeřabiny: O. Vyhlídal, NK 1977, č. 39; D. Šajner, O knihách a autorech 1977, podzim; km (= K. Moudrý), OL 10. 12. 1977; Mx (= H. Maixnerová), Práce 28. 12. 1977; J. Klapuch, Ostravský večerník 28. 12. 1977; vv (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 22. 2. 1978; O. Rafaj, LM 1978, č. 2; J. Nejedlá, Tvorba 1978, č. 3; V. Brett, RP 2. 1. 1978 * Rozsvěcování květů: VJ (= V. Janovic), NK 1980, č. 20 * Kardiogram: J. Žáček, NK 1978, č. 51 * Zelená flétna: vv (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 10. 9. 1980; tg (= R. Tognerová), NK 1980, č. 10; I. Mojík, Romboid (Bratislava) 1980, č. 3; O. Rafaj, LM 1980, č. 7; zh (= Z. Heřman), MF 12. 3. 1980; J. Hájek, RP 16. 7. 1980; M. Blahynka, Brněnský večerník 11. 3. 1980; M. Blahynka, Tvorba 1980, č. 15 * Odliv noci: F. Schildberger, Brněnský večerník 7. 5. 1981; O. Rafaj, LM 1981, č. 5; vln (= V. Novotný), ZN 30. 5. 1981; I. Mojík, Romboid (Bratislava) 1981, č. 7; Mx (= H. Maixnerová), Práce 18. 9. 1981; M. Blahynka, Tvorba 1981, č. 20 * Jednou provždy: po (= J. Poláček), Rovnost 17. 10. 1980; V. Křivánek, Tvorba 1982, příl. Kmen, č. 8 * Zítřejší sněhy: zh (= Z. Heřman), MF 24. 7. 1981 * Vidět Neapol: M. Blahynka, Tvorba 1982, č. 3; I. Mojík, Romboid (Bratislava) 1983, č. 3; V. Nejtek, NK 1982, č. 45; J. Čejka, RP 20. 12. 1982; J. Pavelka, Brněnský večerník 25. 2. 1983; zh (= Z. Heřman), MF 29. 3. 1983 * Pražský výběr: M. Blahynka, LM 1983, č. 9 * Zlatá vlna června: J. Svoboda, Tvorba 1984, příl. Kmen, č. 14; O. Rafaj, LM 1984, č. 6; J. Heiden, ZN 21. 1. 1984 * Verše do kapsy: J. Svoboda, Tvorba 1984, příl. Kmen, č. 31; O. Rafaj, LM 1984, č. 10; J. Křížová, RP 2. 7. 1984; Z. Heřman, MF 13. 6. 1984; I. Mojík, Slovenské pohľady (Bratislava) 1986, č. 2 * Horké prameny: ovo (= V. Novotný), ZN 21. 4. 1984 * Proměny světla: O. Rafaj, LM 1986, č. 4; R. Mihola, Práce 19. 3. 1986; jkt (= J. Kutina), Amatérská scéna 1986, č. 5 * Dráha blesku: O. Sirovátka, Brněnský večerník 18. 12. 1986; O. Rafaj, LM 1986, č. 9; F. Schildberger, Tvorba 1987, příl. Kmen, č. 5; M. Blahynka, Listy Klubu přátel poezie 1986, jaro * Prodloužený čas: M. Blahynka, Listy Klubu přátel poezie 1987, jaro; P. A. Bílek, NK 1987, č. 51/52; R. Holub, Kmen 1988, č. 41; fc (= G. Francl), LD 30. 1. 1988 * Snubní prsten: -bí- (= P. A. Bílek), NK 1988, č. 22 * Nonstop: M. Blahynka, Kmen 1989, č. 37; M. Blahynka, RP 24. 8. 1989 * Májové sirény: V. Novotný, MFD 18. 6. 1991; M. U., Naše pravda 1991, č. 38 * Sonetarium aneb Večer v králíkárně: mb (= M. Blahynka), Haló noviny 3. 4. 1995; J. Zlomek, Naše pravda 1995, č. 12; Jaroslav Švejda, Haló noviny 21. 6. 1995; J. Peňás, LidN 26. 7. 1995, přetištěno in J. P., Deset procent naděje (2002) + k tomu polemika: K. Sýs, Naše pravda 1995, č. 32 * Vypálilas mi znamení: A. Mikulášek, Haló noviny 21. 10. 1996; O. Rafaj, Naše pravda 1996, č. 42 * Vroubky: M. Blahynka, Obrys-Kmen 1996, č. 5; J. Vacková, NK 1996, č. 22 * Archandělský happening: J. Hrobař, Naše pravda 2006, č. 19; M. Blahynka, Obrys-Kmen 2006, č. 36; P. Janík, Obrys-Kmen 2006, č. 36.
Rozhovory: sv (= S. Svoboda), MF 24. 1. 1960; J. Lederer, Svět v obrazech 1962, č. 48; M. B. (= M. Blahynka), Impuls 1966, č. 12; J. V. Svoboda, SvSl 26. 3. 1967; P. Prouza, My 68 1968, č. 11; L. Hrušková, VP 21. 12. 1970; R. Mihola, Květy 1970, č. 37; rsk (= M. Borský), Práce 27. 1. 1971; D. Cimická, ZN 1. 5. 1971; M. Černík, Květy 1972, č. 10; D. Palacká, ZN 24. 1. 1973; H. Čechová, MF 1. 5. 1973; P. Prouza, Mladý svět 1973, č. 20; Z. Kufnerová, RP 15. 2. 1974; V. Stránský, MF 5. 5. 1975; M. Kúnová a J. Kojzar, Tribuna 1975, č. 26; J. Stegbauer, Obrana lidu 27. 9. 1975, nedělní příl. č, 39; V. Nejtek, O knihách a autorech 1975, zima; E. Vondrášková, LM 1976, č. 1; -mw- (= M. Wittnerová), Lázeňský časopis 1976, č. 1; J. Pražák, Čs. voják 1977, č. 3; J. Kutina, Československý svět 1977, č. 16/17; M. Nyklová, Ahoj na sobotu 1978, č. 19; O. Neff, ZM 1979, č. 1; J. Stegbauer, Květy 1980, č. 9; E. Hanyková, Lázeňský časopis 1981, č. 9; F. Cinger, Zápisník 1981, č. 20; M. Soška, Československá televize 1982, č. 30; J. Doubrava, MF 1. 5. 1982; F. Cinger, RP 3. 7. 1982; P. Kovařík, SvSl 21. 8. 1982; M. Černík, Tvorba 1982, příl. Kmen, č. 24; E. Hanyková, Pravda 22. 5. 1982, příl. č. 20; O. Hrivňáková, Listy Klubu přátel poezie 1983, zima; Z. Dvořák, Dikobraz 1984, č. 51; Z. Divišová, Květy 1984, č. 48; M. Prošková, VP 10. 8. 1984; E. Kúnová, Práce 31. 8. 1985, příl P85; Z. Turčičová, Zápisník 1985, č. 25; J. Semerák, Československý voják 1986, č. 10; K. Sýs, Tvorba 1986, příl. Kmen, č. 38; A. Pflimpflová, OL 1988, č. 18; J. Švandelík, Práce 14. 5. 1988, příl. Příloha; M. Prošková, VP 3. 2. 1989; Z. Hoření, Naše pravda 1991, č. 8; J. Hrobař, Naše pravda 1991, č. 96/97; V. Hrouda, Haló noviny 29. 6. 1991.
Nekrology: J. Vacková, Haló noviny 11. 5. 1996; Z. Hoření, Haló noviny 13. 5. 1996; K. Sýs, Naše pravda 1996, č. 19 + Haló noviny 13. 5. 1996 + Naše pravda 1996, č. 23 (též in: Obrys-Kmen 1996, č. 6); J. Maštálka, Haló noviny 14. 5. 1996; V. Hrouda, Haló noviny 21. 5. 1996; H. Hrzalová, Naše pravda 1996, č. 21; vl (= Š. Vlašín), Naše pravda 1996, č. 21; A. Brousek, LitN 1996, č. 24 + k tomu polemika: K. Sýs, Naše pravda 1996, č. 27; M. Černík, Obrys-Kmen 1996, č. 6; J. Bednář, Obrys-Kmen 1996, č. 6.

Autor hesla: Vladimír Macura (1995); Karel Piorecký (2007); Michal Jareš (2019)
Aktualizace hesla: 11. 9. 2019 (jar)
Aktualizace bibliografie: 11. 9. 2019 (jar)
 
zpět na hlavní stranu