Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jaroslav HUTKA

* 21. 4. 1947, Olomouc 
 
 
Písničkář, básník, prozaik, fejetonista
 

Po neuzavřených studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze na Žižkově (v letech 1962–1966) se vydal na písničkářskou dráhu. Vystupoval samostatně nebo ve dvojici s Vladimírem Veitem, Petrem Kalandrou, Hvězdoňem Cignerem a Vlastou Třešňákem, později též se Štěpánem Rakem a Radimem Hladíkem. V roce 1972 založil s dalšími písničkáři (mj. Vlasta Třešňák, Dagmar Andrtová-Voňková, Petr Lutka, Vladimír Merta, Vladimír Veit) sdružení Šafrán, jemuž však komunistický režim postupně omezoval pole působnosti. V roce 1977 byl Hutka obviněn z „nedovoleného podnikání“ a bylo mu znemožněno jakékoli veřejné vystupování. Vystaven sílícímu nátlaku Státní bezpečnosti (v roce 1977 podepsal Chartu 77) se v říjnu 1978 vystěhoval do Holandska. Žil v Rotterdamu, odkud podnikal koncertní výjezdy za krajany v emigraci (Skandinávie, USA, Kanada, Austrálie); poslední rok před návratem do vlasti žil v Kolíně nad Rýnem. V roce 1986 založil v Rotterdamu vydavatelství Fosil, v němž vydával kazety se studiovými nahrávkami i záznamy svých koncertů. V listopadu 1989 se jako vůbec první umělec vrátil z exilu do Československa. Nadále vystupuje jako písničkář a pokračuje ve vydávání CD především s archivními nahrávkami vlastních koncertů; jednotlivá CD Hutkova vydavatelství Samopal příležitostně doprovází časopis s titulem Samopal revue. – Autorkou textů k některým jeho písním (1998 je Jaroslav Hutka vydal na CD s názvem Pramínek, obsaženy jsou rovněž v antologii textů českých písničkářů Den bude dlouhý, 2004) je básnířka a výtvarnice Zora Růžová (*1949), která za něj byla v letech 1969–1974 provdána. Její celoživotní básnická tvorba je shrnuta v souboru Schody od muzea (2004).

 

Písňové texty publikoval od roku 1967 v časopisech Melodie, Zítřek, Mladý svět aj. Během emigrace přispíval do exilových periodik Listy (Řím), Hlas domova (Melbourne), Obrys (Mnichov), Paternoster (Vídeň), Nový domov (Toronto), Právo lidu (Wuppertal), Zpravodaj (Curych) aj. a spolupracoval s rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa. Po roce 1989 příležitostně přispíval do Reflexu, Salonu (příloha Práva) a Lidových novin. – V samizdatu vydal prózy Dvorky (1977), Utkání se skálou č. 1 aneb Konec desáté sezony v hotelu CPZ (1977), Plechovka (1978), Fejetony (1978, rozšíř. 1987), básnickou sbírku Klíč pluhu (1978) a soubor písňových textů nazvaný Texty z let 1967–1977 (1978). Nejobsáhlejší samizdatovou edicí Hutkových písňových textů je sborník Zpívá Jarda Hutka (usp. Stanislav Zárybnický a Ilja Matouš, 1989). Přispěl do samizdatových sborníků Československý fejeton/fejtón 1977/78 a 1978/79. – Vedle 15 LP desek vydal též 7 SP desek, je zastoupen na LP Zakázaní zpěváci druhé kultury (vydáno ve Švédsku 1978) a Šafrán 78 (1978 náklad zničen, 1990). V Českém rozhlase uváděl v letech 1991–2002 autorský pořad Samomluvy s hudbou, v České televizi moderoval dokumentární cykly Příběhy železné opony (2005–2006) a V zajetí železné opony (2006–2008).

 

Hutkovy počáteční písňové texty se inspirovaly H. Ch. Andersenem a pomocí pohádkové metaforiky se vyjadřovaly k společenské atmosféře. Počátkem sedmdesátých let se jeho písňová tvorba v reakci na tíživou normalizační skutečnost zintimňuje a přibližuje se prostému světu věcí. Hutkovy písně se významově odlehčují, charakteristickými rysy se stávají jazyková i zvukomalebná hravost, humor a využití poetiky nonsensu. Podstatným inspiračním zdrojem jsou autorovi lidové písně, které vyhledával ve sbírkách Františka Sušila a Františka Bartoše a které také upravoval a zpopularizoval na svých koncertech i na obou tehdy doma vydaných LP deskách (Stůj, břízo zelená, Vandrovali hudci). V postupně sílících protestních polohách se však Hutkovy texty záhy silně politizují, reflektují soudobý sociální a politický svět, zejména konzumní životní styl. Jejich častým tématem bývá česká historie jako alegorický obraz doby současné. Některé jeho písně téměř zlidověly, píseň Náměšť se stala neoficiální hymnou listopadové revoluce 1989. – Od šedesátých let píše Hutka prózu (vedle lyrizovaných či expresivních povídek, typických úvahovým prvkem, z nichž jen zlomek byl vydán časopisecky, vyniká delší text Vlasaté léto, výjev ze života „vlasaté mládeže“). V samizdatu byla vydána impresionisticky laděná generační novela Dvorky zachycující realitu v emocionální a intelektuální reflexi pražského teenagera; na ni navazuje novela Plechovka stylizovaná jako deníkový záznam o psaní dopisu nedosažitelné lásce. Deníkovou formu má i Cesta do království, autobiografický záznam o přípravě cesty do exilu a prvních dnech v něm. – Od roku 1977 píše fejetony (kolovaly nejprve v opisech, později byly publikovány v samizdatu a v exilu, po r. 1989 časopisecky), jež nejprve reflektovaly postavení disidenta v Československu, následně zkušenost exulanta (Požár v bazaru) i člověka navrátivšího se domů; rovina politická je konfrontována s intenzivní citovostí, příznačné je autorovo rebelantské gesto, potřeba uchovat si vlastní identitu jak ve střetu s oficiální mocí v normalizovaném Československu, tak i v generačním či politickém konfliktu s částí protikomunistického exilu. – Od poloviny šedesátých let se Hutka vedle psaní písňových textů zcela skrytě věnoval básnické tvorbě (poprvé se jako básník oficiálně představil ve sborníku Generace 35–45). Její prvopočátky jsou spojeny se zásadním popřením jak společenské, tak básnické konvence a na rozdíl od většiny Hutkových písní, reprezentujících životní sílu, nadhled i intelektuální hravost, v nich nacházíme zranitelný a pochybující subjekt, který zaznamenává pocity osobní i generační, pojmenovává svá vlastní selhání či životní trapnost (skladba Autoportrét, sbírky Apokalypsa, Generaci, exilové sbírky Lavička bláznů, Koryta krve). Zároveň Hutka píše i občanskou poezii pamfletickou (mj. ve sbírce Karanténa), meditativní texty s filozofickým rozměrem (Klíč pluhuSoumrak artikulují zejména etické úvahy a dotýkají se otázek víry, Pradávné kořeny zkoumají místo člověka ve světě), básně-dopisy blízkým atd. Pro jeho poezii je příznačná oscilace mezi volným a vázaným veršem, dlouhými texty i básnickým minimalismem (Agonda). Sbírka Hořký déšť vyslovuje životní pocit autorovy generace v letech devadesátých, pro sbírku Cesta k prameni je příznačný příklon ke „krajinomalebným“ textům.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Strýček měsíček, teta hvězdička (BB leporelo pro děti, 1976); Rybník Trojník (BB leporelo pro děti, 1977); Dvorky (PP, BB Toronto 1980; zahrnuje tit. prózu, dále Utkání se skálou aneb Konec desáté sezóny v hotelu CPZ, a výběr písňových textů); Klíč pluhu (BB, Mnichov 1981); Požár v bazaru (FF, Rotterdam 1989; 1990); Dvorky + Plechovka (PP 1996); Koryta krve (BB 1996, obsahuje Koryta krve, Hořký déšť, Ateliér, Lavička bláznů, Galície, Cesta k prameni); Podzim je tady (BB, fejetony, 1998); Slova a písně (písňové texty, bibliofilie 2002); Pravděpodobnej svět (písňové texty, 2003); Pradávné kořeny (BB 2014); Agonda (BB 2016); Cesta do království (P 2019); Karanténa (BB 2020).
Souborná vydání: Spisy J. H. (od 2008, nakl. Galén, plánováno 8 sv.): sv. 2 Básně (2008, obs. Autoportrét, Apokalypsa, Generaci, Kočí, Kulisy domů, Klíč pluhu, Soumrak, Ateliér, Lavička bláznů, Koryta krve, Galície, Hořký déšť, Cesta k prameni; eds. Milena Vojtková, Jan Šulc); sv. 3 Fejetony (2009; eds. Milena Vojtková, Jan Šulc); sv. 4 Prózy I (2010, obs. Vlasaté léto, Povídky, Nesouvislé úvahy, Škola publika, Pohádky; ed. Adéla Petruželková); sv. 5 Prózy II (2012, obs. Cesta do království, Pokus o životopis, Povídky, Noční vlak, Dvouseta, Dopisy Ivanovi, Třikrát pohádka O žábě; eds. Adéla Petruželková, Jan Šulc).
Příspěvky ve sbornících: Sólo pro psací stroj (Kolín n. R. 1984); Generace 35–45 (Mnichov 1986); Den bude dlouhý (2004); Antologie české poezie (2007); Měli jsme underground a máme prd (2009).
Knižní rozhovory: Pravděpodobné vzdálenosti (1994, rozhovor s M. Čermákem); Šafrán (2008, rozhovor s P. Houdou).
Zpěvník: Pánbu na poli (1991).
Diskografie: viz autorovy webové stránky (zde).

LITERATURA

Studie a články: J. Zástěra: Pěvec slavičí tmy, Západ (Ottawa) 1979, č. 2; T. Mazal: Písničkář, Melodie 1990, č. 10–12; J. Prokeš in Estetická výstavba české folkové písně v 60.–80. letech XX. století (2003); V. Buchert: Hledač svobody J. H., MFD 21. 5. 2003; Zdeněk R. Nešpor in Děkuji za bolest (2006); V. Vlasák in Folkaři (2008); J. Šulc: Písňové akvarely, A2 2008, č. 14; J. Dědeček: Texty českých písničkářů v první půli 60. let, in Pražské jaro 1968 (2009); M. Přibáň: Druhý dech české písničkářské scény, Host 2010, č. 5; J: Černý in Určitá míra facky (2010); F. Štícha: O jazyce próz J. H., Naše řeč 2017, č. 2; R. Nešpor: Prolegomena ke studiu religiozity českého undergroundu, in Hvězdná hodina undergroundu (2021); A. Gjuričová: Podruhé sundán z jeviště: fejetony J. H. a jejich porevoluční osudy, in Listopadové proměny (2021).
Recenze: Požár v bazaru: V. Písecký (= J. Čulík), Obrys (Mnichov) 1989, č. 3; p., Tvorba 1990, č. 28; V. Novotný, ZN 14. 7. 1990 * Pravděpodobné vzdálenosti: J. Chuchma, MS 1994, č. 30; I. Hartmann, LidN 6. 8. 1994, příl. Národní 9 * Koryta krve: J. Chuchma, MFD 24. 2. 1996; M. Kovařík, Tvar 1996, č. 11 * Dvorky + Plechovka: P. Cekota, Tvar 1996, č. 21; J. Chuchma, MFD 21. 12. 1996; J. Peňás, Respekt 1997, č. 15; P. Dudek, KPRR 1997, č. 7 * Podzim je tady: J. Podzimek, LidN 6. 5. 1998 * Pravděpodobnej svět: J. Šulc, HN 5. 2. 2004 * Básně: R. Kopáč, MFD 8. 9. 2008; J. Štolba, LidN 11. 10. 2008; Z. Zemanová, Tvar 2009, č. 3 * Prózy II: V. Hulec, DivN 2013, č. 4 * Fejetony: A. Zemančíková, Listy 2016, č. 5.
Rozhovory: M. Šuchma, Západ (Ottawa) 1979, č. 1; K. Hvížďala in České rozhovory ve světě (Kolín n. R., 1981; 1992); B. Kubešová, Reportér (Curych) 1985, č. 6; V. Hanzel, LidN 3. 3. 1990; J. Plachetka, MF 14. 4. 1990, příloha Víkend; M. Huvar, Tvar 1994, č. 3; J. Černý, MFD 12. 9. 1994; L. Kasal + B. Správcová, Tvar 1995, č. 7; J. Burian in Zlaté časy televize (1996); R. Diestler, Rock a pop 1997, č. 6; M. Šíma, Reflex 2007, č. 48; T. Poláček, MFD 13. 11. 2008; O. Šťastný, MfD 3. 8. 2010; L. Kašpar, Týden 2013, č. 46; J. Ciglerová, MfD 20. 11. 2014; V. Drápal, Voknoviny 2017, č. 1; Z. Hronová, Aktuálně.cz 21. 4. 2017 (zde); V. Drápal, Babylon 2019, č. 1; V. Ševela, HN 31. 1. 2020.
K životním jubileím: H. Čápová, Respekt 2017, č. 24.

Autor hesla: Michaela Nondková (1994); Milena Vojtková (2008)
Aktualizace hesla: 18. 10. 2022 (pš)
Aktualizace bibliografie: 18. 10. 2022 (pš)
 
zpět na hlavní stranu