Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Daniel  STROŽ

* 4. 8. 1943, Plzeň  
 
 
Básník a publicista
 Pochází z rodiny živnostníka; matka byla německého původu. Dětství a mládí prožil v Praze. Po ukončení základní školní docházky (1957) nemohl z politických důvodů studovat a nastoupil do internátní školy v Častolovicích, kde se v letech 1957–1960 vyučil technikem chladírenských zařízení. Po nevydařeném pokusu o studium vojenského leteckého učiliště a následném absolvování vojenské služby (1962–1964) byl zaměstnán jako chladírenský technik. V polovině 60. let se podílel na pořadech poetického divadla při pražské kavárně Luxor a na večerech poezie v Lidovém domě v Praze–Vinohradech. Do exilu Strož odešel krátce po srpnu 1968, v Mnichově pracoval jako technický úředník. V 70. letech působil jako vedoucí kulturního odboru Českého ústředního svazu v Německu. 1975 založil (vydáním vlastní sbírky Zpovědnice moje hvězda) významné exilové nakladatelství Poezie mimo domov (PmD), od 1981 užívající názvu Obrys/Kontur – PmD. V několika edičních řadách (Edice bibliofilií PmD, Meritum, Réva, Nová řada poezie, Dvojjazyčná řada, Beletrie v PmD, Černá řada poezie aj.) vydal na 180 titulů převážně poezie, ale i prózy, divadelních her, knih pro mládež aj., po 1990 však i knihy řady prominentů české oficiální literatury 70. a 80. let. 1981 založil a do 1990 redigoval časopis Obrys, čtvrtletník nezávislé české a slovenské kultury.
Roku 1995 se vrátil do Čech a žije v Plasích u Plzně. Od téhož roku se podílí s Karlem Sýsem (a z počátku i s Petrem Burianem) na redakci časopisu Obrys–Kmen, který vychází jako příloha komunistického deníku Haló noviny a ostře polemizuje s českým politickým i kulturním vývojem po listopadu 1989. V roce 2000 s Karlem Sýsem založil Unii českých spisovatelů, ve které zastává funkci jednoho z jejích místopředsedů. V letech 1995–2004 působil jako publicista a spisovatel ve svobodném povolání, v červnu 2004 byl zvolen jako kandidát Komunistické strany Čech a Moravy do Evropského parlamentu. Je vedoucím redaktorem čtvrtletníku Evropa zleva, který informuje o činnosti delegace KSČM v Evropském parlamentu.
 Již v dětství Strož autorsky přispěl do časopisů Pionýr, Pionýrské noviny aj., od 1962 pak zveřejňoval verše v periodikách Mladá fronta, My, Student a Divoké víno. V exilu pak přispíval do časopisů Národní politika (Mnichov, 1972–80 byl i redaktor), Listy (Řím, byl členem redakční rady), Magazín (Curych), České slovo (Mnichov) aj. Verši a kulturněpolitickými komentáři se pravidelně účastnil též vysílání Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky a německé stanice Deutsche Welle.
Po roce 1989 publikoval básně a články v Lidových novinách a Tvorbě (byl členem redakční rady). V současnosti přispívá převážně do Naší pravdy, Haló novin a Obrysu–Kmene. V roce 2006 založil Literární cenu Daniela Strože a Unie českých spisovatelů, kterou každoročně uděluje třem levicově orientovaným autorům.
Své rané práce publikoval pod jménem František Strož, v exilových i domácích periodikách užíval pseudonymu Dominik Černý a šifer -ok, -ok-, (ok), -ds-, (ds), -zis-, OK, DS.
 Počáteční Strožova lyrika vyvěrala především z milostného prožitku. Již v prvních básnických sbírkách se však utěšivé milostné motivy prolínaly s reflexí syrové životní reality (Dlaň plná naděje, Zpovědnice moje hvězda). Základní napětí Strožovy tvorby, ležící v antinomiích lásky a zklamání, důvěry a zrady, touhy a nenaplnění, se vyhrotilo ve sbírce Svíce do rána, jíž dominuje bolestný pocit života, vymykajícího se všem zdánlivým jistotám.
Charakteristickými konstantami Strožovy poezie jsou však i ironie a sarkasmus, jež jsou – spolu s úsporným využíváním jazykových prostředků – nejbližší autorovu chápání básně jako komentáře k aktuálním společensko-politickým událostem. Výrazem tohoto jeho úsilí se stala již sbírka Orgie smutku, tematicky zaměřená k desátému výročí srpnové okupace republiky (Strož byl za ni roku 1981 zbaven československého občanství).
Exilovém seppuku přerostl Strožův společensky angažovaný typ básnictví až do pamfletické roviny. Autor zde kritizuje především pokrytectví a nezájem o věci veřejné, bující uvnitř exilového společenství. Trpkost, vyplývající ze zklamání poměry v Čechách 90. let, se zobrazila ve sbírkách ostrých pamfletických textů Báz(s)ně, Maskaron ve sklepěAby ta země naše byla. Intimnější tóny do Strožovy poezie vstupují ve sbírce Třicet básní za maminku a v souboru milostné lyriky Zdá se nám o sobě.
Kritika mezilidských vztahů v posttotalitní společnosti se stala tématem i pro Strožovu divadelní hru Pohroužení. Ostře kritický postoj je také charakteristický pro Strožovy publicistické články, které pravidelně vydává v knižních souborech.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Dlaň plná naděje (BB, New York 1974); Zpovědnice moje hvězda (BB, Mnichov 1975); Svíce do rána (BB, Mnichov 1977); Orgie smutku (BB, Mnichov 1978); Exilové seppuku (BB, Mnichov 1986); Báz(s)ně (BB 1992); Co jsem chtěl říct, říkám... (soubor interview z exilového, českého a slovenského tisku z let 1985–1993, 1993); Maskaron ve sklepě (BB, Mnichov 1994); Pohroužení (D 1995, přeprac. 2004); Aby ta země naše byla (BB 1996); Nastanou časy, bude líp (BB 2003); Třicet básní za maminku (BB 2004); Zdá se nám o sobě (BB 2006).
Výbory: Traumland (BB, Mnichov 1985, dvojjazyčně, německý překlad F. P. Künzel, též ed.); To je můj návrat (BB 1990).
Publicistika (souborná vydání): Deník kacíře (1999); Druhý deník kacíře (2000); Bez cenzury (2002); Kudy z bahna (2003); Době proti srsti (2005); Ve zpackaných časech (2006).
Příspěvky ve sbornících: Tschechoslowakische Künstler in München stellen sich vor (Mnichov 1976); ...a když se řekne Voskovec (Kolín nad Rýnem 1983); 2PLUS2 (Lausanne 1983); ...a co si o tom myslíte vy? (odpovědi na anketu, Mnichov 1986); Melodie (1991); Milostné mosty (1992); Literatur in München (Mnichov 1990; 1994); Bratrstvo krkavčí pracky (1999); Terče mezi terči (1999); Století neznámé buď požehnáno (2000); Na druhém břehu (2002).
Uspořádal a vydal: Almanach české zahraniční poezie 1979 (Mnichov 1979, též přispěl); V. Hrabě: Černé nebe nad městem (Mnichov 1985); J. Foglar: Tajemství Velkého Vonta (Mnichov 1986); J. Herben: Masarykův rodinný život (Mnichov 1987); Jiným hlasem (2005); Psáno do budoucna (2005); M. Florian: Archandělský happening (2006, s K. Sýsem); O. Rafaj: Na břehu domova (2006, s K. Sýsem); Turecko a EU. Partnerství s překážkami (2006); E. E. Kisch: Karel Marx v Karlových Varech (2007); Sborník vybraných aktivit europoslance Daniela Strože za první polovinu mandátu 2004–2006 (2007).
Rozhovor: Co jsem chtěl říct, říkám... (kniha rozhovorů s Danielem Strožem, 1993); Daniel Strož v polovině mandátu poslance Evropského parlamentu (2007, připravil E. Hruška).

LITERATURA

Studie a články: I. Diviš: (medailon), Listy (Řím) 1981, č. 3–4; F. P. Künzel: doslov, in Traumland (1985); J. Uhde: (portrét), Západ (Ontario) 1987, č. 6; A. Zach: Obrys/Kontur – PmD, Čtenář 1990, č. 7 (příloha s. 61); J. Zahradnický: doslov, in To je můj návrat (1990); V. Macura: Poezie mimo, Tvar 1995, č. 14.
Recenze: Zpovědnice moje hvězda: K., České slovo (Mnichov) 1975, č. 3 * Exilové seppuku: J. Gillar, Reportér (Curych) 1987, č. 2; J. Polák, Obrys (Mnichov) 1987, č. 2 * To je můj návrat: V. Píša, Tvar 1991, č. 30 * Báz(s)ně: luk (J. Lukeš), LidN 1. 3. 1993; M. Kovářík, Tvar 1993 č. 25 * Co jsem chtěl říct, říkám...: hr (V. Hrouda), Haló noviny 17. 12. 1993; M. Petříček, NK 1994, č. 2 * Maskaron ve sklepě: A. Mikulášek, Rovnost 14. 5. 1994; J. Peňás, MFD 23. 8. 1994 * Pohroužení: K. Sýs, Naše pravda 1995, č. 16 * Deník kacíře: J. Kohout, Obrys–Kmen 1999, č. 17 * Době proti srsti: Z. Hrabica, Obrys–Kmen 2005, č. 11 * Zdá se nám o sobě: M. Blahynka, Obrys–Kmen 2006, č. 17.
K životním jubileím: K. Sýs, Naše pravda 2. 8. 1993, příloha Pecka; pd (P. Dvořák), Plzeňský deník 4. 8. 1993.
Rozhovory
: P. Prouza, Kmen 1990, č. 2; J. Jiroušek, Tvar 1991, č. 22; K. Sýs, Obrys–Kmen 2000, č. 16; M. Černík, Obrys–Kmen 2001, č. 11; K. Sýs, Obrys–Kmen 2003, č. 31; M. Stöhr, Host 2005, č. 6.

Autor hesla: Jan Wiendl (1998); Karel Piorecký (2007)
Aktualizace hesla: 17. 9. 2007 (kp)
 
zpět na hlavní stranu