Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk


 Jiří  KAREN

* 11. 6. 1920, Litomyšl  
† 30. 4. 2000, Praha 
 
Básník
 

Vlastním jménem Ladislav Podmele. – Jeho otec byl švec. Karen navštěvoval obecnou školu v Nových Hradech, v letech 1934–1936 se vyučil knihkupcem ve Vysokém Mýtě, kde (a později také na Kladně) pracoval jako knihkupecký příručí. Od roku 1940 studoval na klasickém gymnáziu v Hradci Králové, v roce 1942 byl však totálně nasazen v Německu (mj. Nordhausen a Magdeburk) a maturoval až roku 1945. V témže roce začal studovat na FF UK historii a filozofii (1949 diplomová práce Problém svobody v díle filozofa Svobody, 2. státní zkouška 1950). Působil jako středoškolský profesor a vychovatel krátce v Boleticích, poté v Ústí nad Labem a na Kladně. Od roku 1954 řídil Kabinet historie a marxismu-leninismu v Ústavu pro další vzdělávání učitelů v Praze, v roce 1961 se stal odborným pracovníkem Výzkumného ústavu odborného školství. Po několika infarktech odešel v roce 1976 do invalidního důchodu.

 Debutoval roku 1939 v Jitru a Studentském časopise, za okupace přispíval do ilegálního časopisu Zrcadlo. Dále publikoval v periodikách: Svoboda (Kladno), Studentský časopis, Jitro, České slovo, Akord, Řád, Vyšehrad, Mladá fronta, Pochodeň (Hradec Králové), Květy, Čs. voják, Rudé právo a Literární měsíčník. Pod vlastním jménem tiskl odborné články v časopisech Rodina a škola, Učitelské noviny, Socialistická škola a Společenské vědy ve škole. Publikoval také v esperantu, jehož propagaci se věnoval. – Verše ze sbírky Hledání modrého tónu byly použity ve stejnojmenném krátkometrážním filmu (1980, r. Zdeněk Troška). – V literárních počátcích užíval pseudonymů Vláďa Podhořanský a Jiří Janda.
 Od svého pozdního debutu Vteřiny zrání, zahrnujícího verše vznikající v průběhu několika desetiletí, vydal Karen v rychlém sledu řadu sbírek, traktujících v různých variacích téma hledání určujících hodnot života a jeho klíčových momentů. Významné místo v Karenově tvorbě zaujímá evokace zážitků a traumat z války a totálního nasazení i reminiscence na šťastný i rozporuplný věk dětství chápaný jako ideální a léty ztracený rozměr domova. Od oslavy tvůrčí dělnosti, ztělesňované rovnocenně prostými lidmi i mimořádnými kulturními osobnostmi, dospěl Karen postupně k silnému zepičtění, dialogičnosti až dramatičnosti své poezie; výrazem zájmu o postavy umělců se stal básnický životopis Fryderyka Chopina Hledání modrého tónu. V důsledku autorovy životní situace pronikají od konce sedmdesátých let do jeho tvorby i motivy nemoci, odchodu z aktivního života a smrti; obdobně se snažil vyslovovat k některým závažným problémům současnosti (ekologie, mezilidské vztahy, odlidštěnost, stres). Přes nostalgickou optiku charakterizoval básníkův přístup k realitě výrazný optimismus a dobově typická tendence k nekonfliktnosti.
V devadesátých letech šířil nové sbírky, psané v češtině i v esperantu, formou soukromých tisků, resp. xerokopiemi strojopisů. Průřez touto jinak oficiálně nevydanou tvorbou přinesl výbor Potichu a šeptem. Autorova poezie je v něm představena jako poezie hledající prostřednictvím naivistické a dekorativní obraznosti harmonii, klid a idylu ve vzpomínkách na dětství i milostných situacích; jen velmi zřídka tento pozitivně laděný pohled na svět ztemňují reflexe stárnutí a času. Z Karenova dlouhodobého zájmu o donkichotskou látku se zrodila sbírka Výpravy Dona Quijota do hlubin lidské duše.
Z pozůstalosti byl pod titulem Kdybych se nevrátil vydán výbor z deníků, dopisů a veršů z doby autorova totálního nasazení v letech 1942–1945 a dva menší výbory z korespondence (Dopisy z Rajchu, Briefe aus dem Reich).

BIBLIOGRAFIE

Poezie a práce o literatuře: Básně pro Violu (BB 1972, bibliofilie); Vteřiny zrání (BB 1972); Okřídlený kámen (BB 1973); Plášť do deště (BB 1976); Den laskavý na slova (BB 1976); Ještě jednou žít na zemi (BB 1979); Hledání modrého tónu (BB 1979); Jiří Karen beseduje se svými čtenáři (regionální tisk, 1979, obsahuje bibliografii); Země, po které jsem šel (BB 1983, souběžně rusky, básně k cyklu obrazů I. Noseka); Stromy přicházejí do města (BB 1984); Ota Dub (brožura, 1984); Sázka na člověka (BB 1986); Vaše podlaha, náš strop (BB 1988); Skřivan zpívá na betonu (BB 1990); Buď rád, že nejsi kámen (BB, Mnichov 1994); Kantoj de vaganto sur planedo Goja Gojmalo. Orginale verkitaj versoj en Esperanto 1979–1996 (BB 1996, soukromý tisk); Než udeří devátá vlna: Ludwig van Beethoven (BB 1997, soukromý tisk, skladba z roku 1979, vyšlo německy a v esperantu); Tryzna za Jana Z. (BB 1997, soukromý tisk); Kychot v nás (BB 1997, soukromý tisk); Křeslo pro snivé hosty ze vzdálených časů (BB 1997, soukomý tisk); Věci lidé hodnoty vztahy aneb malý poetický slovník I, II (BB 1998, soukromý tisk); Živote, stál jsi za to? Účtování a hledání smyslu (BB 1998, soukromý tisk); Staří milenci. Lásky čtvrtého věku (BB 1998, soukromý tisk); Plavby Odysseovy (BB 1998, soukromý tisk); Planeta Homo anthropos (BB 1998, soukromý tisk); Výpravy Dona Quijota do hlubin lidské duše (BB 2000, ed. V. Ludvíková).
Výbory: Čtverec nad přeponou lásky (BB 1989, ed. R. Matys); Život laskavý nejen na slova (1996, ed. J. Pavelka, v esperantu pod tit. Mondo afabla ne nur al vortoj, 2002, přel. J. Mráz); Potichu a šeptem (BB 1998, výbor knižně nepublikovaných básní, ed. J. Pavelka); Ein kleines Licht im Dunkeln (BB 2000, ed. J. Pavelka, do něm. přel. J. Kühmeier).
Korespondence a deníky: Dopisy z Rajchu (Zlín 2006; ed. J. Ruszelák); Briefe aus dem Reich (Zlín 2006; ed. J. Ruszelák; přel. E. Schreiber); Kdybych se snad nevrátil (výbor z korespondence a deníků, 2006, ed. J. Ruszelák).
Příspěvky ve sbornících: Niaj autoroj sin prezentas al vi (1980, v esperantu); Kvarfolio (1985; v esperantu); Domy s tisícem očí (1985); Pošli to dál (2003); Pošli to dál 3 (2005); Literární průvodce Hradcem Králové (CD-ROM, Hradec Králové 2016); Hradecká čítanka (Hradec Králové 2018).
Ostatní práce: Li parol formation in Interlingue (= Tvorba slov, v esperantu, 1949); Metodický průvodce k Dějinám starověku a středověku pro 9. postupný ročník škol všeobecně vzdělávacích (1956, s J. Polišenským a A. Chocholovou); Metodický průvodce k Dějinám doby nejnovější pro 11. ročník škol všeobecně vzdělávacích a pedagogických (1956); Z teorie a praxe občanské výchovy na školách 2. cyklu (1965); Metodické materiály k výuce občanské výchovy na odborných učilištích a učňovských školách (rozmnož. 1967, s V. Dlouhým a J. Brabcem); Pověrečné a naivní myšlení jako teoretický problém (2 sv., 1969); Modernizace vyučovacího procesu v občanské výchově na odborných učilištích a učňovských školách (1969); Základy vědeckého světového názoru (1969); Metodická príručka pre učitelov občanskej výchovy na odborných učilištích (slov., Bratislava 1970); Komunistická morálka a výchova nového člověka (1971); Budování socialismu v ČSSR (1972, s T. Sloukou a M. Rosenzweigem); Učení o společnosti a státu (1972, s M. Rosenzweigem); Výběr ze zákonů ČSSR. Pomocná kniha k občanské nauce (b. d., 2. vyd., 1975, s I. Průšou) aj.
Uspořádal a vydal: F. Kožík: Poeto ne mortas (/Básník neumírá/ antologie v esperantu, literární příloha k časopisu Paco č. 1/1984; též přel.).

LITERATURA

Knižně: Jiří Karen (brožura, Ústí nad Orlicí 1983, usp. J. Havel, studii Putování Jiřího Karena za příběhy naps. J. Pavelka; obs. též bibliografii).
Studie a články: Š. Vlašín: Doslov, in Den laskavý na slova (1976); B. Kopic: Básník senzitivní lidskosti, LM 1977, č. 3; V. Holzknecht: Doslov, in Hledání modrého tónu (1979); B. Kopic: Obrana sdělnosti poezie, LM 1980, č. 3; L. Kundera in Jiří Karen beseduje se svými čtenáři (Znojmo 1979) + 7x o generačních druzích, ROK 1991, č. 4; J. Pavelka: Cesta Jiřího Karena za příběhy, in Sázka na člověka (1986); R. Matys: Doslov, in Čtverec nad přeponou lásky (1989); JAS (J. Slomek): Vzpomene si knihkupec? LitN 1990, č. 30; O. Rafaj: O důstojné místo poezie, Naše pravda 1998, č. 11; V. Ludíková: Doslov, in Výpravy Dona Quijota do hlubin lidské duše (2000); J. Pavelka: Dichter der Geschehnisse und der Direkten Red, in Ein kleines Licht im Dunkeln (Brno 2000); V. M. Kozák: Obrana mrtvých, Obrys-Kmen 2001, č. 17; Č. Vidman: Čestmír Vidman vzpomíná Jiřího Karena, Chůdové kořeny [online] 2002, č. 3 (zde); J. Pavelka: Karenovo memento z doby protektorátu, in Kdybych se nevrátil (2006) + Dokumenty z doby protektorátu, in Dopisy z Rajchu (2006) + Das literarische Schaffen Jiří Karen, in Briefe aus dem Reich (2006); P. Šrámek: Realismus integrálný? ČL 2006, č. 2/3 (o polemice J. Grossmana s Karenovým článkem v časopise Jitro v r. 1942); M. Vejlupek: O konkrétním v obecném + Zpoza opony, in Cílová rovina (2010); L. Martinek: J. Karen: Hledání modrého tónu, in Fryderyk Chopin v české literatuře (2013).
Recenze: Vteřiny zrání: (bok) (= M. Borský), Práce 22. 11. 1972 * Okřídlený kámen: V. Pazourek, SvSl 6. 7. 1973; J. Pavelka, Rt 21. 8. 1973; B. Kopic, LM 1974, č. 2 (též o sb. Vteřiny zrání); Š. Vlašín, Tvorba 1974, č. 11 * Plášť do deště: F. Moravová, Práce 23. 6. 1976; Z. Heřman, MF 4. 9. 1976, příl. UM * Den laskaný na slova: OMH (= O. M. Hartl), NK 1976, č. 39; B. Kopic, LM 1977, č. 3; M. Blahynka, Tvorba 1978, č. 1 (též o sb. Plášť do deště) * Ještě jednou žít na zemi: (vn) (= L. Vacina), Pochodeň 12. 6. 1979; V. Jelínek, Tvorba 1979, č. 35 * Hledání modrého tónu: vv (= V. Vodák), LD 12. 9. 1979; (mx) (= H. Maixnerová), Práce 11. 12. 1979 (též o sb. Ještě jednou žít na zemi); J. Pavelka, Rt 13. 12. 1979 * Stromy přicházejí do města: oD, Tvorba 1984, příl. Kmen č. 46; Z. Heřman, MF 20. 11. 1984; L. Vacina, Pochodeň 13. 2. 1985; J. Rumler, LM 1985, č. 6 * Sázka na člověka: O. Rafaj, LM 1987, č. 3; F. Schildberger, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 11; L. Vacina, RP 21. 8. 1987 * Vaše podlaha, náš strop: L. Vacina, LM 1989, č. 4 * Čtverec nad přeponou lásky: mat, NK 1989, č. 49 * Skřivan zpívá na betonu: P. A. Bílek, NK 1990, č. 35; L. Kundera, ROK 1991, č. 4 * Buď rád, že nejsi kámen: K. Sýs, Haló noviny 11. 7. 1994; A. Mikulášek, Rovnost 10. 9. 1994; I. Wernisch, LitN 1994, č. 35; V. Brett, Haló noviny 24. 5. 1995 * Život laskavý nejen na slova: M. Blahynka, Haló noviny 4. 4. 1996; Š. Vlašín, Naše pravda 1996, č. 14; O. Rafaj, Naše pravda 1996, č. 18; L. Soldán, Rt 16. 7. 1996 * Než udeří devátá vlna: Ludwig van Beethoven: Š. Vlašín, Haló noviny 29. 7. 1997 * Živote, stál jsi za to? + Staří milenci + Plavby Odysseovy: O. Rafaj, Naše pravda 1998, č. 16 * Planeta Homo anthropos: O. Rafaj, Naše pravda 1998, č. 31 * Potichu a šeptem: M. Blahynka, Obrys-Kmen 1999, č. 3; R. Fridrich, Host 1999, č. 5 * Výpravy Dona Quijota do hlubin lidské duše: Š. Vlašín, Obrys-Kmen 2000, č. 25; A. Mikulášek, Obrys-Kmen 2000, č. 28; R. Matys, NK 2000, č. 33 * Kdybych se snad nevrátil: O. Horák, LidN 29. 1. 2007; A. Horáčková, MFD 27. 1. 2007; J. Vaníček, LitN 2007, č. 11 * Briefe aus dem Reich: A. Knechtel, Stifter Jahrbuch. Neue Folge 2007, Band 21.
Rozhovory: K. Sýs, Naše pravda 1995, č. 24; K. Kýr, Haló noviny 5. 11. 1996.
K životním jubileím: B. Kopic, LM 1980, č. 6; (va) (= V. Šibrava), LD 9. 6. 1990; J. Zlomek, Naše pravda 2005, č. 23; Č. Vidman, Obrys-Kmen 2005, č. 17.
Nekrology: J. Zlomek, Naše pravda 2000, č. 20; M. Blahynka, Haló noviny 14. 6. 2000; J. Šrámková, Právo 12. 6. 2000; L. Soldán, Kam v Brně 2000, č. 7/8, příl. Kam; Z. Janík, Dokořán 2000, č. 14.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (zpracováno v prvním stupni evidence); část fondu v Regionálním muzeu v Litomyšli (nezpracováno).

Autor hesla: Jiří Zizler (1995); Kateřina Bláhová (2007); Karel Piorecký (2007)
Aktualizace hesla: 27. 9. 2020 (vk)
 
zpět na hlavní stranu