Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karel  SÝS

* 26. 7. 1946, Rychnov nad Kněžnou 
 
 
Básník, prozaik, esejista, překladatel, autor literatury pro děti
 Otec, vyučený strojní zámečník, byl vojákem z povolání, matka úřednicí. Sýs žil do šesti let v Kostelci nad Orlicí, po otcově přeložení absolvoval ZŠ i SVVŠ v Písku. Po maturitě (1964) studoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze (Ing. 1970 diplomovou prací Obchod výtvarným uměním). V letech 1970–1974 pracoval v obchodní firmě Art Centrum, podniku pro vývoz uměleckých předmětů, jako referent pro užité umění, produkční výstav a později i vedoucí referátu pro obchod se zámořím. Od roku 1974 řídil v týdeníku Tvorba kulturní rubriku a přílohu LUK; 1983 se stal zástupcem šéfredaktora literární přílohy Kmen. Po osamostatnění Kmene jako týdeníku Svazu českých spisovatelů (1988) byl Sýs jmenován jeho šéfredaktorem (do 1989). V 80. letech zároveň vedl Listárnu v Literárním měsíčníku, lektoroval poezii pro nakladatelství Mladá fronta, Čs. spisovatel, Severočeské nakladatelství (Ústí nad Labem), Práce a Profil (Ostrava). Jako zastánce politiky komunistické strany z redakce Kmene v listopadu 1989 odešel. V letech 1990–1992 redigoval erotický časopis Sextant; 1993 pracoval ve čtrnáctideníku Domácí lékař. 1994 se stal mluvčím Výboru národní kultury, jenž se definoval jako občanské sdružení bránící kulturu před tlakem trhu. V roce 1995 založil s Danielem Strožem a Petrem Burianem časopis Obrys-Kmen, který se stal publikační základnou pro literaturu odmítající český polistopadový politický a literární vývoj (vychází jako příloha komunistických Haló novin, od roku 2001 paralelně i na internetu). V rámci jeho internetové přílohy Dlaň vydal Sýs výbory Záhadný únos v Nuselském údolí (2002) a Tři zpěvy z rozvratu (2003). V současné době je spolu Danielem Strožem vedoucím redaktorem Obrysu-Kmene. V letech 1996 a 2002 kandidoval za KSČM ve volbách do senátu ČR. Je prezidentem Unie českých spisovatelů.
 První verše Sýs otiskl v Hostu do domu (1965), dále publikoval v periodikách, v nichž pracoval, a dále v časopisech a novinách: Literární noviny, Sešitpro mladou literaturu, Orientace, Divoké víno, Literární měsíčník, Mladá fronta, Práce, Svět práce, Květy, Čs. voják, Rudé právo, Svobodné slovo aj. V Naší pravdě publikuje pod pseudonymem Kosmas a užívá též jména Václav Spán a Věra Sýsová.
 Karel Sýs je jednou z nejvýraznějších osobností z okruhu básníků, kteří do literatury vstoupili na sklonku 60. let, prosadili se během desetiletí následujícího a v 80. letech byli dominantními postavami oficiální poezie i kulturní politiky. Autorovo prvotní pojetí poezie je tělesné, opírá se o slovo a jeho autonomní hodnotu, která se nenechává spoutat logickou stavbou jednotlivých metafor ani celku textu. Básník staví na ostrém konfliktu mezi spontánní smyslovostí a normami, mezi autentickými prožitky a jejich konvenčními náhražkami. Sýsova prvotina Newton za neúrody jablek, vyrůstající z okouzlení tvorbou a životními názory Jeana Arthura Rimbauda a Karla Hynka Máchy, střídavě spojuje polohy romantické naivity a erotické útočnosti, osciluje mezi polohami patosu a střízlivosti, vzrušení a chladu, mezi přimknutím k ženě a posměšným gestem. Součástí polemiky s jazykem „profesorů“, kterou Sýs v tvorbě vede, se stává zvýrazněná živočišnost a sexuální otevřenost, pohybující se na samé hranici provokace (Pootevřený anděl). Hlásá sice kult přirozenosti, ale přírodu, venkov a vlastně i erotiku důsledně vnímá věcným pohledem technika a jeho vlastním prostředím je město. Básníkovo okouzlení světem techniky, přírodních věd, vynálezů a civilizačních objevů nachází inspiraci zvláště ve výtvarném díle Kamila Lhotáka a Františka Grosse (Nadechni se a leť, Ohrada snů, Atomový pléd). Počínaje sbírkou Dlouhé sbohem se důležitou složkou Sýsova díla stávají delší básnické bilancující skladby, opírající se o předlohu Apollinairova Pásma a jeho inspirativní působení na českou avantgardní poezii (ústřední básně ve sbírkách Stroj časuAmerický účet). V 80. letech se posiluje i Sýsova inspirace poezií Vítězslava Nezvala z období poetismu (Pražský chodec II, Písecká domovní znamení). Nezvalovská hra se slovy, asociativní princip a improvizační lehkost, nevyhýbající se ani anekdotickým parafrázím cizích textů, se přitom často spojuje s nezávazně hravými záznamy aktuálního dění (Kniha přísloví ).
V polemice s českou polistopadovou realitou se Sýs postavil do role jediného, bezmála posledního mravokárce a soudce nad dobou „vymknutou z kloubů“. V souborech fejetonů, článků a glos ironicky, polemicky, útočně pod pseudonymem Kosmas i pod vlastním jménem zachycuje události v české společnosti devadesátých let a na počátku nového tisíciletí (Nová kronika aneb Bordel v Čechách, Bordel na druhou, Bordel do třetice, Vymknuta z kloubů). Obrazy bezútěšnosti i litanické chrlení veršů a slov, nadávky a přímočaré hrozby vyjadřují básníkovo přesvědčení o nutnosti obnovit spravedlivou vládu komunismu (Píšu báseň zatímco za oknem padá muž). Ve starozákonních stylizacích a hořkých sarkastických komentářích ekonomické a politické přítomnosti se básnické „já“ proměňuje v „my“, a odpůrci v „oni“ (Načas v očistci, Pět let v mrtvém domě). Ideologická předpojatost, slovní a myšlenková vulgarita v této době charakterizují rovněž Sýsovu literární a politickou publicistiku (Nová kronika aneb Bordel v Čechách). Bezútěšnost provází i milostné extáze a deprese v básních naplňovaných sexuální otevřeností, orgastickou posedlostí a formou směřujících až k říkadlu (Omráčená schránka).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Newton za neúrody jablek (BB 1969); Pootevřený anděl (BB 1972); Co si povídají hodinky (leporelo, 1975); Dlouhé sbohem (BB 1977); Nadechni se a leť (BB 1977; rozšíř. 1980); Americký účet (BB 1980); Návštěvy v ateliérech (interview s výtvarnými umělci, 1981, s J. Pelcem a J. Šimonem); Básník a spol. (EE 1981); Ohrada snů (BB pro mládež, 1982, ke kresbám K. Lhotáka); Co všechno svítí (leporelo, 1983); Co všechno létá (leporelo, 1984); Stroj času (BB 1984); Písecká domovní znamení (BB 1985); Pero nikoli za kloboukem (EE 1985); Kniha přísloví (BB 1985); Atomový pléd (BB 1986); 1+1 aneb Nesoustavný rozhovor o poezii (1986, s J. Žáčkem); Anděl s chlupatým mečem aneb Nedělní chvilka poezie (BB 1987, pod pseudonymem Václav Spán); Pražský chodec II (BB 1988); Ze Země na Měsíc a zpátky (BB 1988); K. ještě po deseti letech (aforismy, 1989); Ztráty a nálezy (BB 1989); Malá inventura (BB pro mládež, 1989); Pražské korzo (BB 1989, k fotografické publikaci J. Mikuly); Kapsa. Kniha utkvělých představ (P 1992); Píšu báseň zatímco za oknem padá muž (BB, Mnichov 1992); Načas v očistci (B 1993); Pět let v mrtvém domě (BB, Mnichov 1994); Nová kronika aneb Bordel v Čechách (literární a politická publicistika, 1994, pod pseudonymem Kosmas); Čemu se láhev říká (B 1996); Bordel na druhou (satiry, 1996); Praha zezadu (B 1999); Bordel do třetice (fejetony, 1999, pod pseudonymem Kosmas); Vymknuta z kloubů (výbor z článků a glos, 2004); Džbán s dvojitým dnem (B 2006); Omráčená schránka (B 2006).
Bibliofilie: Jan Neruda v Paříži (B 1977); Světlo a stín (B 1979); Příliv (B 1980); Chvála kol (B 1981); Důvěra (B 1983); Love story (B 1983); Malá slavnost (B 1983); Theatrum humanum (B německy, 1984); Pocta Kamilu Lhotákovi (B 1987); Na stráži věčnosti (B 1989); Smaltované hvězdy (B 1989).
Omalovánky: Na veselou notu (1972), Cirkus (1974), Naše zahrádka (1974), Pimprlata (1974), Sběratelé (1974), Veteráni (1974), Malovánky pro vtipálky (1976), Modrý kahanec (1978), O králi žabákovi (1978).
Výbory: Poštovní holubi paměti (BB 1978); Básně (1981, ed. J. Žáček); Slovo válka (BB 1982, + P. Cincibuch + J. Pelc); Rodné číslo Homéra (BB 1986); Milování v Čechách (BB 1991); Zasklené kalhoty dospělého muže (BB, Mnichov 1992); Nediskrétní poezie (BB 1996); Záhadný únos v Nuselském údolí (BB 1998); Tři zpěvy z rozvratu (BB 2002); Básně až na zem (BB 2006); Velká kapesní láska (BB 2006).
Překlady: Čaj ve stepi (antologie mongolské poezie, 1979, s dalšími); Mladá řeka (antologie bulharské poezie, 1979 s dalšími); Verše proti smrti. Antologie protifašistické poezie (1980, s dalšími); G. Apollinaire: Hudebník ze Saint-Merry (1981, s dalšími) + Pásmo (bibliofilie, 1982, s A. Pohorským) + Budu tě čekat všude na světě (1992, s dalšími) + Pastýřka Eiffelka (2003, též ed.); Slunce v jantaru (antologie litevské poezie, 1982, s dalšími); V. Petrov: Divadlo, má lásko! (1983, s M. Vojtou); J. Prévert: Jsem, jaký jsem (1983, s dalšími) + Pro tebe, má lásko (1997, s dalšími) + Nadosmrti dítětem (2004, též ed.); V souřadnicích umění (výbor ze slovenské esejistiky, 1983, s dalšími); A. Rimbaud: Doušek jedu (1985, s dalšími); Blízko hvězd (antologie tádžické poezie 1985, s dalšími); Dunajské strofy (antologie maďarské poezie, 1986, s dalšími);V. Mihálik: Ale jsem to já (1986, s L. Paterou, též ed.); Velké trojhvězdí (= G. Apollinaire, P. Éluard, J. Prévert, 1986, s K. Maříkem, P. Skarlantem a J. Žáčkem); Bílá v sousedství modré (antologie řecké poezie, 1986, s dalšími); P. Petitfils: Verlaine (životopis 1987, překlad básní); V. Kondrót: Být při tom (1987, též ed.); D. A. F. marquis de Sade: Justina aneb Prokletí ctnosti (1991); M. Jackson: Tanec jako sen (1993, s V. Hanákem); B. Y. Flamandová: Zpověď planetárního obra (1998, s. V. Misařovou) + Podíl stínu (2004, spolu s D. Zlatníkovou); A. Jarry: Messalina (2000); D. Paulovich Escalona: Poprvé i posté (2002, spolu s E. Mánkovou); D. Stojičič: Bezmocnost řešitele záhad (2005, s M. Koutskou ); P. Éluard: Ozubené dveře (2005, s K. Maříkem);
Ostatní práce: Karel Sýs Vladimíru Komárkovi. Jiří Žáček Vladimíru Komárkovi (k výstavě v České Třebové, 1981); Literatura pod pokličkou (1988); Láska prochází žaludkem aneb Kuchařka pro milence (1991, s Jaromírem Pelcem); Šoulet a jiné básně aneb Židovská kuchařka (recepty a ukázky z Talmudu, 1991, s M. Saxlovou); Magie v kuchyni aneb Svíčková na střeše (2000); Cesta kolem světa v dvakrát 80 receptech (2001); Malé dějiny pornografie (2001, pod pseudonymem Václav Spán); Pověry od Věry aneb Sáhni mi na knoflík (2001, pod jménem Věra Sýsová); Jsme také jenom lidi (rozhovory, 2002); Moderní židovská kuchařka (2005, s M. Saxlovou); Protektorát ve fotografiích (2006, spolu s M. Hejdukem); Praha před 100 lety (2007, spolu s M. Heydukem).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Sborník píseckých autorů (1972, 1973); Tvář člověka je čas (1975); Slovník lásky (1980); Zrychlený tep (1980); Hvězdy v trávě (1984); Ze země na měsíc a zpátky (1988); The new Czech Poetry (1988); Lety zakázanou rychlostí (1990); Co si myslí andělíček. Dítě v české poezii (2004) aj.
Uspořádal, vydal a redigoval: V. Holan: Strom kůru shazuje (1979); Kupte si štěstí v bazaru. Česká poezie 20. století ve znamení humoru (1983, s J. Žáčkem, též přisp.); V. Nezval: Básník v množném čísle (1986); Klíčení (1985, s dalšími); Granátové jablko (1986, s dalšími); Zelené peří (1987, s dalšími); P. Skarlant: Mosty a náměstí (1987); Veletucet (soubor kresleného humoru, 1988, s V. Petříkem a I. Hanouskem); K. H. Mácha: Máj (1996); M. Florian: Vypálilas mi znamení (1996); J. Kainar: Mám svoje malý nebe (1997); I. Skála: Ještě se mi líbí na zemi (1998, spolu s M. Hájkovou); Bratrstvo Krkavčí pracky (antologie, 1999); Prostonárodní písně, říkadla a hříčky, aneb, Sukýnky se mi krátí (2000, pod pseudonymem Václav Spán); Na druhém břehu. Sborník členů Unie českých spisovatelů (2002); J. Neruda: Ty utýráš mne chladem svým (2003);
(S)prostonárodní čítanka (2003, pod pseudonymem Václav Spán); S. K. Neumann: Něha z hlubin (2004) aj.

LITERATURA

Studie a články: J. Pelc in Nový obsah (1977); P. Andruška: Lúbostná lyrika Karla Sýse, Slovenské pohľady (Bratislava) 1979, č. 5; F. Valouch: Sýsův vleklý spor s časem, ČL 1985, s. 493; J. Pavelka: Rodokmen české poezie 1970–1984, in Sborník prací FF brněnské univerzity 1986; J. Svoboda in Ve stopách tvorby (1986); Z. Troup: V řadě, LidN 1. 11. 1990, příloha LidN, č. 16; týž: Karel Sýs – básník?, LidN 1. 11. 1990, příloha LidN, č. 31; J. Fuková: Básník ve svěráku doby [polemika s dvěma předchozími], Tvorba 1990, č. 37; A. Mikulášek: To trvalé, to pomíjivé, Obrys-Kmen, 2006, č. 24.
Recenze: Pootevřený anděl: J. Pavelka, Rt 24. 8. 1972; M. Blahynka, Tvorba 1972, č. 32 * Americký účet: O. Rafaj, LM 1981, č. 4; I. Mojík, Slovenské pohľady (Bratislava) 1982, č. 1; J. Pavelka, LM 1982, č. 9 * Kniha přísloví: V. Rzounek, RP 23. 12. 1985; Z. Vybíral, BV 7. 11. 1986; A. Brousek, Lid N 13. 9. 1990 * Pero nikoli za kloboukem: J. Lukeš, SvSl 23. 11. 1985; Z. Vybíral, BV 17. 3. 1986; L. Vacina, Práce 16. 8. 1985 * Atomový pléd: S. Pelc, Tvorba 1986, č. 37, příloha Kmen * Rodné číslo: M. Zelinský, Rt 10. 12. 1986 * Ztráty a nálezy: A. Mikulášek, RP 11. 6. 1990; P. A. Bílek, Tvar 1990, č. 12 * Kapsa: M. Chalupná (M. Blahynka), Naše pravda 13. 5. 1992; No, NK 1992, č. 22; L. Verecký, MFD 15. 7. 1992 * Píšu báseň zatímco za oknem padá muž: M. Chalupná (M. Blahynka), Naše pravda 22. 1. 1992; V. Kolár, Haló noviny 23. 1. 1992; P. A. Bílek, MFD 6. 2. 1992; I. Brezina, Reflex 1992, č. 8 * Zasklené kalhoty dospělého muže: M. Blahynka, Nové slovo 7. 9. 1992; A. Brousek, LitN 1992, č. 37 * Načas v očistci: V. Solecký, Haló noviny 29. 10. 1993; J. Lukeš, LidN 31. 12. 1993 * Nediskrétní poezie: J. Cigánek, Naše pravda 20. – 26. 6. 1996; L. Sedláková, NK 1996, č. 33; O. Rafaj, Naše pravda 3.- 9. 10. 1996 * Nová kronika aneb Bordel v Čechách: D. Strož, Haló noviny 7. 10. 1994; J. Stein, Naše pravda 19. – 26. 10. 1994; I. Havlík, Špígl 3. 9. 1996 * Čemu se láhev říká: M. Blahynka, Obrys-Kmen 1996, č. 7; O. Rafaj, Naše pravda 25. – 31. 7. 1996 * Bordel na druhou: IV, NK 1996, č. 29; A. Mikulášek, Obrys-Kmen 1997, č. 3 * Záhadný únos v Nuselském údolí: M. Blahynka, Obrys-Kmen 1999, č. 21 * Bordel do třetice: A. Mikulášek (amk), Obrys-Kmen 1999, č. 32; a, Naše pravda 15. – 21. 9. 1999 * Tři zpěvy z rozvratu: M. Blahynka, Obrys-Kmen, 2002, č. 22 * Vymknuta z kloubů: M. Blahynka, Obrys-Kmen, 2005, č. 1; J. Hrobař, Naše pravda 10. 11. 2004; A. Mikulášek, Obrys-Kmen 2005, č. 1 * Omráčená schránka: O. Rafaj, Naše pravda 8. 11. 2006; M. Blahynka, Obrys-Kmen, 2006, č. 50; P. Janík, Obrys-Kmen, 2006, č. 50 * Básně až na zem: M. Blahynka, Obrys-Kmen, 2006, č. 39 * Džbán s dvojitým dnem: M. Blahynka, Obrys-Kmen 2006, č. 44 * Velká kapesní láska: J. Vacková: Obrys-Kmen, 2006, č. 31; M. Blahynka, Obrys-Kmen, 2007, č. 42.
Polemiky: M. Blahynka, Kmen 1988, č. 36; M. Jungmann, Kmen, 1989, č. 50; J. Sirotek, Prostor 3, 1989/90, č. 11 (polemiky s článkem K. Sýse Vymknuta z kloubů, Kmen, 1988, č. 21).
Rozhovory: V. Falada, MF 15. 7. 1969; P. Veselý, MS 1982, č. 16; J. Horal, Naše pravda 3.-9.10. 1996; Z. Hoření, Obrys-Kmen 1997, č. 4; J. Kojzar, Haló noviny 29. 9. 1999; J. Hrobař, Naše pravda 18. – 24. 7. a 25. – 31. 7. 2001; J. Stern, Haló noviny 23. 1. 2004; M. Černík, Obrys-Kmen 2008, č. 29.
Autor hesla: Iva Málková (1998, 2008)
Aktualizace hesla: 17. 10. 2008 (kp)
Aktualizace bibliografie: 17. 10. 2008 (kp)
 
zpět na hlavní stranu