Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karel BOUŠEK

* 17. 7. 1922, Ústí nad Orlicí  
 
Básník
 Syn cukrářského dělníka, předválečného člena KSČ. Po měšťanské škole v Ústí nad Orlicí absolvoval obchodní školu a obchodní akademii v Chocni (maturoval 1942). V letech 1942–1945 pracoval v kanceláři nemocnice v Ústí nad Orlicí, 1945–1947 ve Východočeském rozhlasu v Pardubicích a krátce v redakci Mladé fronty v Praze. Poté byl propagačním úředníkem podniku Velton v Hradci Králové a náměstkem ředitele a později ředitelem n. p. Panar. V letech 1951–1967 byl zaměstnancem Gramofonových závodů (později Supraphon). V těchto letech připravil řadu literárních pořadů pro Divadlo hudby. V období 1967–1969 byl politickým pracovníkem oddělení kultury sekretariátu ÚV KSČ a po krátkém působení v redakci Květů se stal ředitelem odboru knižní kultury ministerstva kultury ČSR (1970–1971) a ředitelem DILIA (1971–1976). V letech 1977–1983 byl šéfredaktorem nakladatelství Odeon, roku 1984 odešel do důchodu.
 Debutoval ve Studentském časopise (1940–1941) a v regionálním tisku (Orlický kraj, 1942). Verše a drobnější kulturní publicistiku uveřejňoval v Akordu, Národním osvobození, Obraně lidu, Práci, později soustavně v Literárním měsíčníku, Tvorbě, Kmeni aj., v devadesátých letech v Haló novinách. Připravil řadu literárních pásem pro agenturu Dilia. Zpočátku se podepisoval také jako Karel R. Boušek (Probuzené město, Prameny žízní). Jako autor písňových textů příležitostně užíval pseudonymu Karel Kubeš.
 Při vstupu do literatury na počátku čtyřicátých let se Boušek hlásil k odkazu Jiřího Wolkera (Probuzené město), později se výrazově těsněji přimknul k autorům katolické orientace; jeho verš byl nasycen křesťanskou symbolikou a hymnickým patosem (Prameny žízní). Následující tři desetiletí knižně nepublikoval (tvorba tohoto období je shrnuta v knize Písně a léta a zčásti obsažena i v dalších sbírkách, zvláště v Ptácích). Příležitost k „druhému debutu“ poskytla Bouškovi až sedmdesátá léta. Již roku 1971 vydal sbírku Ploty a po ní celou řadu sbírek a výborů, jejichž počet a zvláště ohlas v oficiální kritice upevňoval postavení dosud prakticky neznámého básníka v čistkami prořídlé „generaci“. Bouškova poezie, myšlenkově a tvárně nevyhraněná, těká mezi melodickým, improvizovaným veršem mnohdy s písňovými názvuky a syrovou deklarací. Lyrizuje nejen témata autorova rodného Podorlicka, často v obecné podobě venkovské krajiny nebo šťastného světa dětství, ale i témata literatury a umění, letmé dojmy z cest, politické komentáře a postavy z režimní hagiografie. Tyto konstantní inspirační prameny Bouškovy lyrické tvorby, členěné do sbírek spíše formálně, byly také východiskem jeho pokusu o epičtěji založené pásmové skladby v básnickém triptychu Velký Magellanův oblak a zůstaly nezměněny i v tvorbě z let devadesátých (Slzy svatého Vavřince, Básně k listům z kalendáře).

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Probuzené město (BB 1940, pod jm. Karel R. Boušek); Prameny žízní (BB 1941, pod jm. Karel R. Boušek); Ploty (BB 1971); Ptáci (BB 1972); Lámání chleba (BB 1973); Zvony v lese (BB 1974); Stůl plný světla (BB 1975; poté in Modrá hodina); Zarostlé polní cesty (poéma, rozmn., 1975); Krajina s měsícem (BB 1976); Modrá hodina (BB 1976); Písně a léta (BB 1977); Hlad po životě (BB 1978); O čem si budeme povídat (BB pro děti, 1978); Hořký slaný vítr (BB 1979); Básně z lipového dřeva (BB 1980); Malý herbář léčivých slov (BB 1981); Jízda králů (BB 1982); Co má člověk rád (BB 1984); Pozvání na koncert (BB 1985); Velký Magellanův oblak (básnický triptych, 1987); Nenapodobitelné oči (BB 1989); Slzy svatého Vavřince. Básně z diářů (BB, Mnichov 1995); Básně k listům z kalendáře (BB 2002, obsahuje bibliografii).
Výbory: Kameny v řece (BB 1975); Milostné nokturno (BB 1977); Básně (BB 1980, ed. Š. Vlašín); Lidé přicházejí s ohněm (BB 1981, obsahuje i 30 básní dosud netištěných); V divokém víně slavíci (BB 1982, ed. J. Hanzlík); Tam jsem doma (BB 1990, ed. J. Šeda).
Ostatní práce: Rudolf Urbanec. Kapelník a hudební skladatel (vyd. brožura, 1957).
Uspořádal, vydal a redigoval: Sněžilo na prapor. Literární pásmo k 25. výročí slavných únorových událostí (lit. pásmo, rozmn. 1973); Čas šeříků a hvězd. Básnická kompozice k výročí květnových dnů roku 1945 (lit. pásmo, rozmn. 1973); Obrazy slávy. Lyrická svita k výročí Slovenského národního povstání (literární pásmo, rozmn. 1974; obsahuje i Bouškovy překlady ze slovenštiny); Jeden život. Básnický portrét nár. umělce Viléma Závady (lit. pásmo, rozmn. 1975); M. Kratochvílová: U studánky (výbor, 1975); Čas, bratr mého srdce. Básnické pásmo z poezie národního umělce Josefa Hory (rozmn. 1976).
Příspěvky ve sbornících a kolektivních pracích: Jiskření (1945); Hrdinové všedních dnů (1953); Jaroslav Kocian (1953); Deset let myšlenky Divadla hudby (1958); Básnický almanach 1973 (1973); Tanky a šeřík (1975); Sborový zpěv (1975); Monument (1975); Rudolf Svoboda: Sochy (katalog, 1975); Kantáta pro dvanáct hlasů (1976); Vzkazy (1976); Souhvězdí Aurory (1977); Orlické hory (1978, verše v obrazové publikaci); Básníci na cestách (1978); Třicet zpěvů k Únoru (1978); Křižovatky vesmírných cest (1978); Tobě, Ostravo (1978); Voňavá jablíčka (1979); Recitujeme 2 (1980); Básnická kronika roku 1945 (1980); Česká poezie dvacátého století (1980); Dopisy Černému moři (1981); Srdce budoucího věku (1982); Mír v Čechách (1982); Jednou provždy (1983); Mírový hlas (1983); Žít v míru (1983); Gesang der Liebe zum Leben (1983); A hory nemlčely (1984); Nachový plamen (1984); Dvojhlas (1985); Hlas bojů (1987); Malá galerie autorů Československého spisovatele (1989); Podorlická poezie (1996); Bratrstvo krkavčí pracky (1999); Terče mezi terči (1999); Století neznámé buď požehnáno (2000); Na druhém břehu (2002).
Překlady: Jižní vítr. Deset bulharských básníků (1974, př. básní L. Lečeva, jazyková spolupráce D. Hronková); Mladý den. Deset slovenských básníků (1975, př. básní J. Poničana); Verše proti smrti (1980, př. básní mongolských autorů); Velká generace. Básníci Nyugatu (1982, s dalšími); Poezie NDR (1982, jazyková spolupráce M. Bieblová, s dalšími); Bulharská poezie 20. století (1983, jazyková spolupráce D. Hronková, s dalšími); L. Levčev: Vzývání ohňů (1985, jazyková spolupráce D. Hronková).
Hudebniny: Pochod sportovců (hudba S. Grossman, 1959); O půl čtvrté ráno. Na našem bále (hudba E. Schuster, 2001).

LITERATURA

Knižně: Karel Boušek (příležitostný tisk, 1982, ed. R. Tognerová, bibliografii sestavila S. Mouchová).
Studie a články: J. Rumler: Doslov, in KB: Kameny v řece (1975); J. Peterka: Plebejské češství, LM 1976, č. 3; V. Pekárek: Slovo k básníkovi (doslov), in KB: Modrá hodina (1976); K. Cvejn: Svět poezie a rodný kraj Karla Bouška, Pochodeň 14. 2. 1976; J. Peterka: Z odvahy a šťastné chvíle, LM 1978, č. 4; Š. Vlašín, in KB: Básně (1980); J. Svoboda: Co nového v poezii Karla Bouška, LM 1982, č. 5; J. Rumler: Doslov, in KB: Jízda králů (1982); M. Pohorský: Verše druhého jara (doslov), in KB: V divokém víně slavíci (1982); K. Šeda: Kde je básník doma (doslov), in KB: Tam jsem doma (1990); V. Macura: Poezie mimo, Tvar 1995, č. 14; P. Lyčka: Normalizace (a) poezie čili z literární periferie k vrcholům socialistického parnasu, Host 2005, č. 6; J. Toman: Světla a stíny dětské poezie 70. let, Ladění 2006, č. 2; V. Pelcman: Básník s vůní lipového dřeva, Haló noviny 19. 7. 2017, příl. Literatura-Umění-Kultura, č. 28.
Recenze: Ploty: -k- (B. Kopic), NK 1971, č. 48; (B) (= M. Borský), Práce 27. 10. 1971; (jš) (= J. Štal), MF 31. 3. 1972; D. Kořínková, Rovnost 7. 7. 1972 * Ptáci: M. Florian, NK 1972, č. 30; (sk) (= M. Borský), Práce 12. 7. 1972 * Lámání chleba: St (= V. Stuchl), SvSl 11. 5. 1973; -vs- (= V. Stejskal), LM 1973, č. 7; (sm) (= S. Motl), Pochodeň 30. 5. 1973; jkt (= J. Klempera), NK 1973, č. 15; V. Brett, RP 21. 8. 1973 * Zvony v lese: P. Veverka, Květy 1974, č. 25; St (= V. Stuchl), SvSl 18. 6. 1974; J. Rumler, NK 1974, č. 20; V. Brett, RP 30. 10. 1974 * Kameny v řece: (vv) (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 12. 9. 1975; St (= V. Stuchl), SvSl 26. 9. 1975; -ř- (= A. Křemenáková), NK 1975, č. 34; V. Brett, RP 28. 10. 1975; J. Jurčo, Slovenské pohľady (Bratislava) 1975, č. 12; J. Peterka, LM 1976, č. 3 * Stůl plný světla: jž (= J. Žáček), NK 1975, č. 41; I. Hochel, Slovenské pohľady (Bratislava) 1976, č. 5; St (= V. Stuchl), SvSl 30. 3. 1976 * Krajina s měsícem: J. Peterka, LM 1976, č. 10; (mo) (= S. Motl), Pochodeň 15. 7. 1976 * Modrá hodina: (vn) (= L. Vacina), Pochodeň 9. 11. 1976; St., NK 1976, č. 37; J. Pavelka, LM 1977, č. 3; -jk-, Tvorba 1976, č. 44 (též o sbírce Krajina s měsícem) * Písně a léta: (vn) (= L. Vacina), Pochodeň 15. 7. 1977; (vv) (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 8. 9. 1977; (Mx) (= H. Maixnerová), Práce 6. 9. 1977 * Milostné nokturno: (vn) (= L. Vacina), Pochodeň 9. 9. 1977; Pv- (= M. Pávek), NK 1977, č. 37; B. Dokoupil, Rovnost 16. 12. 1977 * Hlad po životě: V. Vodák (= M. Vacík), LD 19. 9. 1978; (vn) (= L. Vacina), Pochodeň 26. 7. 1978; J. Nejedlá, RP 5. 1. 1978; -k- (= B. Kopic), NK 1978, č. 29; oj (= O. Jelínková), Tvorba 1978, č. 36; M. Blahynka, LM 1979, č. 4 * O čem si budeme povídat: M. Tmé, Komenský 1979, č. 4; Mat (= M. Matějcová), NK 1979, č. 20; O. Chaloupka, ZM 1979, č. 9 * Hořký slaný vítr: vj (= V. Janovic), NK 1979, č. 49; (na) (= L. Vacina), Pochodeň 18. 1. 1980; O. Rafaj, LM 1980, č. 2 * Básně z lipového dřeva: (jad) (= J. Dvořák), NK 1980, č. 51/52; (v) (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 14. 1. 1981; * Malý herbář léčivých slov: (vn) (= L. Vacina), Pochodeň 17. 9. 1981; tg (= R. Tognerová), NK 1981, č. 34; (tr), ZN 3. 10. 1981; Š. Vlašín, Rovnost 3. 11. 1981; I. Hochel, Slovenské pohľady (Bratislava) 1982, č. 10 * Jízda králů: (vn) (= L. Vacina), Pochodeň 18. 6. 1982; (v) (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 15. 7. 1982; (jas) (= J. Soukupová), Brněnský večerník 23. 8. 1982; OMH (= O. M. Hartl), NK 1982, č. 27; Jiří Svoboda, LM 1983, č. 5 * V divokém víně slavíci: (vok) (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 7. 5. 1983 * Co má člověk rád: VV (= V. Vodák, tj. M. Vacík), NK 1984, č. 47; J. Nejedlá, RP 25. 3. 1985; M. Mikulášek, Tvorba 1985, příl. Kmen, č. 16; D. Okáli, Slovenské pohľady (Bratislava) 1985, č. 9; F. Valouch, LM 1986, č. 3 * Pozvání na koncert: (vn) (= L. Vacina), Pochodeň 30. 1. 1986 * Velký Magellanův oblak: A. Vrbová, Práce 7. 7. 1987; (vn) (= L. Vacina), Pochodeň 22. 7. 1987; B. Dokoupil, Rt 17. 6. 1987; P. A. Bílek, NK 1987, č. 22; J. Nejedlá, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 43 * Nenapodobitelné oči: P. A. Bílek, NK 1990, č. 9 * Tam jsem doma: J. Švandelík, Práce 31. 7. 1990 * Slzy svatého Vavřince. Básně z diářů: (M. B. (= M. Blahynka), Haló noviny 9. 5. 1995 * Básně k listům z kalendáře: Š. Vlašín, Obrys-Kmen 2002, č. 38; amk (= A. Mikulášek), Obrys-Kmen 2002, č. 38.
Rozhovory: M. Cikánek, Práce 8. 7. 1970; J. Tvrzník, MF 17.–19. 9. 1970; Z. K. Slabý, ZM 1971, č. 5 (též s J. Kristkem); S. Ostrezí, Práce 14. 4. 1972; Jar. Smetana, SvSl 15. 7. 1972; J. Tvrzník, MF 16. 1. 1973; S. Motl, Pochodeň 1. 9. 1973; P. Veverka, Květy 1975, č. 29; O. Hrivňáková, O knihách a autorech 1974, zima; J. Chlupáč, Svět v obrazech 1974, č. 11; nn, Svět v obrazech 1975, č. 15; P. Prouza, Naše rodina 1975, č. 25; P. Veverka, Květy 1975, č. 29; K. Šmejkal, Československá televize 1976, č. 19; r, SvSl 7. 9. 1976; J. Vitula, LD 1. 3. 1977; O. Hrivňáková, O knihách a autorech 1977, podzim; J. Klempera, NK 1977, č. 28; J. Stegbauer, Květy 1979, č. 7; V. Hrouda, RP 30. 8. 1980; A. Hrubá, LD 10. 12. 1982; N. Klevisová, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 28; Z. Pšenicová, VP 29. 10. 1982; J. Fatka, Tvorba 1984, příl. Kmen, č. 27; J. Štěpánek, Kulturní práce 1985, č. 19; N. Klevisová, Tvorba 1985, příl. Kmen, č. 46; fr, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 12; J. Stano, Naše pravda 1991, č. 98/99; V. Hrouda, Haló noviny 17. 7. 1992; V. Hrouda, Haló noviny 4. 2. 1994, příl. Haló kultura; V. Hrouda, Haló noviny 14. 6. 1997, příl. Čtení pro volné chvíle, č. 23; J. Zlomek, Naše pravda 2002, č. 27.
K životním jubileím: vbc (= V. Vrabec), SvSl 16. 7. 1982; (bj) (= B. Jirásek), Pravda 16. 7. 1982; (nžm), ZN 17. 7. 1982; Š. Vlašín, O knihách a autorech 1982, léto; F. Valouch, LM 1982, č. 6; J. Rumler, NK 1982, č. 28; V. Píša, LM 1987, č. 6; (jkš), Práce 17. 7. 1987; (bj) (= B. Jirásek), Pravda 16. 7. 1987; hol, Tvorba 1987, příl. Kmen, č, 28; (fc) (= G. Francl), LD 17. 7. 1987; J. Zlomek, Naše pravda 1997, č. 27; P. Burian, Haló noviny 17. 7. 1997; K. Sýs, Obrys-Kmen 2002, č. 29; Š. Vlašín a H. Hrzalová, Zpravodaj Výboru národní kultury 2002, č. 2.
Nekrology: T. Hejzlar, Haló noviny 19. 12. 2003; J. Zlomek, Naše pravda 2004, č. 1; D. Strož, Obrys-Kmen 2004, č. 2; H. Hrzalová, Zpravodaj Výboru národní kultury 2004, č. 1.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945
Autor hesla: Vladimír Macura (1995)
Aktualizace hesla: 2. 4. 2018 (jar)
 
zpět na hlavní stranu