Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Petr KABEŠ

* 21. 6. 1941, Pardubice  
† 9. 7. 2005, Praha 
 
Básník
 Vyrostl v rodině bankovního úředníka. V rodném městě navštěvoval jedenáctiletou střední školu (maturoval v roce 1958); v Praze studoval na Vysoké škole ekonomické politickou ekonomii a dějiny ekonomických teorií (1958–1963, Ing.). Po základní vojenské službě (1963–1964, převážně v Plzni) nastoupil v oboru plánování vědecké činnosti do pražského Ústavu pro technické a ekonomické informace (ÚVTEIN). Od roku 1966 redigoval jako zaměstnanec nakladatelství Československý spisovatel měsíčník Sešity pro mladou literaturu (od roku 1968 Sešity pro literaturu a diskusi) až do jejich úředního zákazu (1969). V letech 1970–1971 byl zaměstnán jako plavčík a výčepní, poté byl nočním hlídačem v Národní galerii, v letech 1975–1977 pracoval v Ústavu fyziky atmosféry ČSAV jako pozorovatel počasí na observatoři Milešovka. Po podpisu Charty 77 byl propuštěn, zpočátku se několik měsíců živil jako stavební dělník, poté deset let jako noční hlídač. Od června 1989 do února 1990 čerpač a studnař v Agrostavu. V roce 1990 pobíral stipendium Českého literárního fondu, v následujícím roce si zvolil svobodné povolání, od roku 1992 byl v invalidním důchodu. – Jeho manželkou byla překladatelka Anna Kareninová (*1954).
 Petr Kabeš debutoval roku 1959 v Kultuře, poté publikoval mj. v Hostu do domu, Kulturní tvorbě, Tváři, Plameni, Literárních novinách, Literárních listech, Orientaci a Sešitech pro mladou literaturu. Od šedesátých let časopisecky uveřejňoval též překlady z francouzské (např. Andrée Barret, Franck Venaille, s pomocí Josefa Petráše) a německy psané poezie (mj. Ilse Aichingerová, Ingeborg Bachmannová, Ernst Jandl). Verše pro děti otiskoval v Mateřídoušce, po roce 1977 je uváděl pod propůjčenými jmény Josef Petráš, Jaroslava Rösslerová a Stanislav Havelka v literárním vysílání Československého rozhlasu. Od roku 1989 psal též do Mostu, Lidových novin, Nových knih, Fragmentu K (Bratislava), Paternosteru, Souvislostí, Tvaru a Prostoru; posmrtně byly v Revolver Revue uveřejněny rozsáhlejší bloky z Kabešovy pozůstalosti (č. 99 a 120). – V samizdatové Edici Petlice vydal Kabeš sbírky Obyvatelná těla (1974), Skanseny (1981) a Pěší věc (1985). Byl spolutvůrcem Slovníku českých spisovatelů (smz. 1978; přeprac. v Edici Petlice 1979; v exilu Toronto 1982, doma knižně 1991 s tit. Slovník zakázaných autorů), zachycujícího komunistickým režimem potlačovanou literaturu v období od února 1948 do konce sedmdesátých let. Ze samizdatových periodik přispíval zejména do Obsahu (zde samostatná rubrika Těžítka) a dále do časopisu SpektrumKomunikace; pro samizdatový tisk psal i veršované fejetony, pro Edici Petlice připravil výbor z poezie Emila Juliše Jablko nevrátím květu (1981) a uspořádal sborníky Nějakej vodnatelnej papírovej člověk (1977), Písačky pro Dominika Tatarku (1983, též přispěl) a Světlá lhůta (1988, též přispěl). Kabešovy texty byly zařazeny do samizdatových sborníků Panu Bohuslavu Reynkovi (1967, ed. Vl. Vokolek), Když se řekne Werich (1975, ed. Jiří Lederer), Československý fejeton/fejtón 1975–1976 (1976, ed. Ludvík Vaculík), LN – Ludvíkovy noviny (1976, ed. O. Bednářová, Ivan KlímaAlexandr Kliment), Československý fejeton/fejtón 1976–1977 (1977, ed. Ludvík Vaculík), Československý fejeton/fejtón 1977–1978 (1978, ed. Ludvík Vaculík), Co dům dal (1978, ed. Jiří Mrázek), Hodina naděje (1978, eds. Jiří Gruša, Milan Uhde, Ludvík Vaculík), Československé fejetony (Edice Expedice 1979), Betlém 1980 (1980, ed. Josef Kroutvor), Nad procesem (1980, ed. Ivan Klíma), K 75. narozeninám Prof. Dr. Václava Černého (1980, eds. Karel Pecka, Antonín Bělohoubek), Petruščin sborník (1983, ed. Petruška Šustrová), Z Obsahu 1983 (1984), Básníci a samotáři (1984, eds. Ondřej Fibich, Jiří Brixi), Danny je náš! (1984, ed. Alexandr Kliment), Z Obsahu 1984 (1985), Nad IV. dílem Pamětí V. Černého (1984, ed. Eva Kantůrková), Z Obsahu 1985 (1986), Z Obsahu 1986 (1987), Karlu Srpovi k padesátinám (1987, eds. J. Kořán, P. Kouba), Na střepech volnosti (Česká expedice 1987, ed. Jaromír Hořec), Obsah. Leden – květen 1987 (1987), Sborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let (1987), Z Obsahu 1987 (1988), Z Obsahu 1988 (1989). Roku 1988 byl spolupořadatelem kulturní akce Dny otevřeného dialogu (Brno), prvního pokusu o veřejný kulturní dialog umělců tzv. oficiálních a nezávislých. – Užíval šifry pek.
 

První Kabešovy lyrické sbírky Čáry na dlaniZahrady na boso navazovaly na meziválečnou tradici expresionistické poezie (mj. Georg Trakl), kladly důraz na intelektuální obraznost metafory a nepřímou, náznakovou charakteristiku autentického dění. Počínaje sbírkou Mrtvá sezóna začíná nad touto záměrně neideologickou lyričností převažovat autorovo směřování k radikálnímu formálnímu experimentu, k hledání nových významových možností jazyka a současně i k záměrné hermetičnosti básnického tvaru, jež je výrazem absence mezilidské komunikace. Filozofickými východisky se jeho hledání lidské identity sbližuje s postuláty evropského existencialismu šedesátých let.
Na počátku sedmdesátých let se Kabešovo soustředění na básnickou řeč dále prohlubuje, nabývá podoby soustavného užívání kontrapunktické koláže, v níž se setkávají literární citace, mytické rituály, křesťanská symbolika a žurnalistické absurdity (Odklad krajiny, Obyvatelná těla). V knížkách veršů z první a druhé poloviny sedmdesátých let (Skanseny, Pěší věc) se pak součástí Kabešových poetických koláží stává rovněž dokumentárnost a banalita, takže intenzivní, hutný styl Kabešových poetických fragmentů posléze vytváří specifický svět sémiotického labyrintu jazyka 20. století, v němž vévodí skeptická reflexe a apokalyptická atmosféra verše. Sbírka Těžítka obsahuje bizarní, tragikomický soubor aforismů, sentencí a záznamů reálného i neskutečného bytí.
Svazky Pěší věc a jiné předpokoje, Krátké letní procesy, Kámen ze srdce, Těžítka, ta těžítka představují Kabešovu osobitě koncipovanou retrospektivu. Vedle přepracovaných verzí starších sbírek se zde ocitají texty nové nebo texty z jiných důvodů dosud netištěné. Poslední samostatně vydanou sbírkou Petra Kabeše je kniha nazvaná Cash, v níž se všudypřítomná jazyková hra a bohatá intertextualita pojí s latentní otázkou po možnostech dorozumění prostřednictvím jazyka.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Čáry na dlani (BB 1961); Zahrady na boso (BB 1963); Mrtvá sezóna (BB 1968); Odklad krajiny (BB 1970, náklad sešrotován, Londýn 1983; 1992); Pěší věc (BB, Mnichov 1987, 1992); Obyvatelná těla (BB 1991); Skanseny (BB 1991); Těžítka (BB 1994); Cesta si nás našla (BB bibliof. 1994); Cash (BB 2001); Tváří v tvar (BB bibliof., 2012, ed. A. Kareninová z rukopisné pozůstalosti a ze sbírky Obyvatelná těla).
Výbory a soubory: Zavři si před sebou všechny dveře odtud (BB 1995, bibliof., obs. tři básně ze sbírky Skanseny); Pěší věc a jiné předpokoje /1979–1998/ (BB 1998, obs. sbírku Pěší věc a dosud netištěné cykly Předpokoje a Soukromí trojzubce); Krátké letní procesy /1961–1971/ (BB 1999, obsahuje výbor ze sbírek Čáry na dlani, Zahrady na boso, Mrtvá sezóna, texty z rukopisné sbírky Krátké letní procesy, ukázky z překladové tvorby, rozšířenou verzi sbírky Odklad krajiny a konvolut textů Příchod stínů /1970–1971/); Kámen ze srdce /1971–1980/ (BB 2000, obs. přepracované verze sbírek Obyvatelná těla a Skanseny a cyklus Kámen ze srdce tištěný zde poprvé); Těžítka, ta těžítka /1964–2002/ (2002, obsahuje přepracovanou verzi sbírky Těžítka, cykly dosud netištěných textů Halasy, Obehnán deštěm jako ostnatým a oddíl Těšítka, shrnující texty dedikované P. Kabešovi).
Účast v kolektivních dílech: Slovník českých spisovatelů (Toronto 1982; s tit. Slovník zakázaných autorů, 1991, s J. Brabcem, J. Lopatkou, J. Grušou a I. Hájkem).
Uspořádal: Sešity. Výběr z 33 1/2 čísel časopisu (2009, s J. Kořánem a D. Karpatským).
Příspěvky ve sbornících, almanaších a katalozích: Mladé víno (1961); Almanach poezie posluchačů, bývalých posluchačů a učitelů Vysoké školy ekonomické v Praze (rozmn. 1965); Ladění slov (1966); Mým snem jsi prošla (1969); Na střepech volnosti (Mnichov 1989, 1992); Československý fejeton-fejtón 1975–1976 (1990); Když se řekne Werich a když se řekne Voskovec (1990); Ryby katedrál (2001); Pegasovo poučení (2002); Cesty / Roads (katalog 2002); Škola české grotesky (2002); L. Kundera: Piju čaj (2003); Josef Procházka: Kresby (katalog 2003); Co si myslí andělíček (2004); Antologie české poezie (2007); 7edm (2011, ed. P. Rajchman, zde prozaické texty z roku 1969); Průzory (2014).

LITERATURA

Knižně: Petr Kabeš básník 1941–2005 (2012, sest. a ed. připravila A. Kareninová).
Studie a články: bn (= J. Pechar): Nad poezií Petra Kabeše, Kritický sborník (smz.) 1983, č. 3, též in J. P., Nad knihami a rukopisy (1996); M. Pokorný: Enfant terrible české poezie, Prostor 1992, č. 1; M. Langerová: Krajina Kabeš, LitN 1992, č. 20; V. Novotný: P. K., Čtenář 1993, č. 10; J. Jůzl: 8x Petr Kabeš, Labyrint 1994, č. 6; M. Langerová: K poezii Petra Kabeše, ČL 1996, č. 1; P. Gruša: Nehodí se na žádný prapor, LidN 22. 6. 1996, příl. Národní 9, č. 25; J. J. K. Nebeský: Čtyři fáze nenapadnutelnosti, Host 1997, č. 6; V. Bělohradský: Přímá řeč a pěší věc, in P. K., Pěší věc a jiné předpokoje (1998); M. Langerová in Fragmenty pohybu (1998); P. Kotrla: Poezie Petra Kabeše, Tvar 1998, č. 3; M. Uhde: Zaklínač v sousedství smrti, in P. K., Krátké letní procesy (1999); I. Dubský: V Boiótských horách…, in P. K., Kámen ze srdce (2000); M. Langerová: Nejde už o těla, jde o detaily, Host 2000, č. 4; M. Vajchr: Vymknutá mementa, KPRR 2001, č. 19; M. Topinka: Zlomky a skici (k) Petru Kabešovi, in P. K., Těžítka, ta těžítka (2002); J. Štolba: Je to vždycky pevnina, Weles 2005, č. 23, též in Nedopadající džbán (2006); A. Kareninová: Proměny jednoho triptychu, A2 2006, č. 21; J. Guziur: Mezi znaky: Kabe š igut, in P. K., Tváří v tvar (2012).
Recenze: Čáry na dlani: F. Vrba, LitN 1962, č. 14; J. Urbánková, Tvorba 1962, č. 10; D. Moldanová, Plamen 1962, č. 4; M. Červenka, HD 1962, č. 6 (též in M. Č., Obléhání zevnitř, 1996); M. Blahynka, ČK 1962, č. 3 * Zahrady na boso: I. Diviš, NK 1963, č. 45; J. Brabec, KT 1963, č. 47; M. Novotný, My 64, č. 1; M. Červenka, HD 1964, č. 3; V. Karfík, LitN 1964, č. 30 * Mrtvá sezóna: D. Moldanová, Sešity pro literaturu a diskusi 1968, č. 26; B. Doležal, Tvář 1968, č. 2; M. Vacík, RP 18. 4. 1969; Z. Kožmín, HD 1969, č. 13; A. Bartušek, Plamen 1969, č. 4 * Odklad krajiny: M. Blahynka, Tvorba 1971, č. 31; M. H. (= M. Habr), Národní politika (Mnichov) 1984, č. 4 (176); R. Matys, NK 1992, č. 27; V. Šibrava, LD 17. 8. 1992; M. Jareš, Tvar 2000, č. 15 (polemika M. Blahynka, Obrys-Kmen 2002, č. 47) * Obyvatelná těla: J. Rulf, LidN 29. 4. 1992 (též o sb. Skanseny); no (= V. Novotný), NK 1992, č. 2; J. Jůzl, Labyrint 1992, č. 2; I. Harák, Severočeský regionální deník 1. 9. 1992 * Skanseny: pAb (= P. A. Bílek), NK 1991, č. 44; V. Novotný, MFD 5. 2. 1992 (též o sb. Obyvatelná těla); I. Vágner, České a moravskoslezské Zemědělské noviny 29. 6. 1992 * Pěší věc: B. Kubešová, Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen) 1988, č. 2; V. Šlajchrt, MFD 8. 12. 1992; V. Novotný, NK 1992, č. 39; J. Rulf, LidN 28. 1. 1993, příl. Národní 9, č. 4; J. Štolba, LitN 1993, č. 6 * Těžítka: P. Šrut, LitN 1994, č. 38; L. Marvan, LD 27. 4. 1994; R. Matys, LidN, 5. 5. 1994, příl. Národní 9, č. 18; J. Štolba, LitN 1994, č. 38; V. Novotný, NK 1994, č. 15; M. Langerová, Tvar 1994, č. 12; K. J. Čapek, MFD 4. 6. 1994 * Pěší věc a jiné předpokoje: J. Rulf, Reflex 1999, č. 11; M. Exner, Tvar 1999, č. 11; I. Fic, Aluze 1999, č. 1; P. Běleš, Host 1999, č. 4 * Krátké letní procesy: M. Langerová, LidN 27. 12. 1999; J. Suk, NK 2000, č. 1; J. Staněk, Tvar 2000, č. 11; R. Kopáč, MFD 2000, č. 38 * Kámen ze srdce: J. Staněk, Tvar 2001, č. 9; R. Kopáč, MFD 12. 2. 2001 * Cash: J. Suk, NK 2001, č. 38; J. Staněk, Tvar 2001, č. 18; V. Vajchr, LitN 2001, č. 33; P. Švanda, Rt 12. 6. 2001; J. Rulf, Reflex 2001, č. 26; M. Langerová, LidN 12. 7. 2001; R. Kopáč, MFD 25. 5. 2001; P. Čermáček, Host 2001, č. 7 * Těžítka, ta těžítka: P. Švanda, Revue Proglas 2002, č. 10; M. Langerová, LidN 28. 12. 2002, příl. Kniha roku 2002; mb (= M. Bley), Prager Zeitung 2002, č. 51/52; V. Šlajchrt, Respekt 2003, č. 2; I. Vaňková, LitN 2003, č. 13; S. Škoda, Babylon 2002/2003, č. 5; R. Kopáč, MFD 22. 2. 2003 * Tváří v tvar: O. Hanus, Psí víno 2013, č. 63.
Rozhovory: D. Posekaná, MF 19. 11. 1967; M. Langerová, Iniciály 1990, č. 8/9; J. Rulf, LidN 15. 4. 1993, příl. Národní 9, č. 15; M. Kozelka, Plzeňský deník 7. 1. 1994; B. Správcová, Tvar 1998, č. 11; Host 2005, č. 7.
Nekrology: J. Chuchma, MFD 11. 7. 2005; O. Horák, LidN 11. 7. 2005; R. Kopáč, Právo 11. 7. 2005; P. Holub, HN 11. 7. 2005; P. Šrut, Právo 14. 7. 2005, příl. Salon, č. 426; J. Peňás, Týden 2005, č. 29; J. Rulf, Reflex 2005, č. 29; V. Šlajchrt, Respekt 2005, č. 29; A. Jonáková, LitN 2005, č. 30; M. Topinka, Dokořán 2005, č. 35 + týž, Host 2005, č. 7; J. Gruša, Host 2005, č. 7; P. Kohout, Host 2005, č. 7; A. Kareninová, Host 2005, č. 7; R. Matys, Host 2005, č. 7; P. Šmíd, Host 2005, č. 7.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis J. Schreiberová, 1995).

Autor hesla: Vladimír Novotný (1995); Karel Piorecký (2007)
Aktualizace hesla: 30. 11. 2020 (jar)
Aktualizace bibliografie: 30. 11. 2020 (jar)
 
zpět na hlavní stranu