Slovník české literatury po roce 1945

AUTOŘI

Na přípravě slovníku se v roce 2015 podílejí redaktoři Michal Přibáň (vedoucí redaktor, šifra mlp), Eduard Burget (eb), Petra Čáslavová (pet), Michal Jareš (jar), Veronika Košnarová (vk), Alena Přibáňová (ap), Zuzana Malá-Říhová (zm) a Andrea Vítová (av). V předcházejícím období v redakci slovníku působili či jako externisté spolupracovali Kateřina Bláhová-Piorecká (kb), Věra Brožová (vbr), Eva Formánková (ef), Pavel Janáček (pal), Klára Kudlová (kk), Lubomír Machala (lma), Karel Piorecký (kp), Jakub Říha (jř), Milena Šubrtová (mš), Libor Vodička (lv), Milena Vojtková (mvo), Aleš Zach (az) a další kolegové.

O nejpodstatnější část obrazové dokumentace se postarali Petr Kotyk a Marcel Chatt.

Knižní vydání Slovníku českých spisovatelů od roku 1945 (I. A-L, Praha, Brána 1995; II. M-Ž, Praha, Brána a Knižní klub 1998) redigovali Pavel Janoušek (vedoucí redaktor), Blanka Svadbová, Jiřina Táborská, Alice Jedličková (I. díl) a Milena Vojtková (II. díl).

Knižní vydání Slovníku českých literárních časopisů... (Olomouc/Brno, Votobia/Host 2002) redigoval Blahoslav Dokoupil.

Jména autorů jednotlivých hesel, tedy současných a bývalých pracovníků Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kolegů z vysokých škol a dalších odborných spolupracovníků, jsou uvedena vždy u příslušného hesla.