Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 LISTY (2) 

 1968 - 1969 
 
 Týdeník Svazu čs. spisovatelů (SČSS) navazoval obsahově i autorským okruhem na Literární listy. Řídila jej početná redakční rada, šéfredaktorem byl Milan Jungmann; v redakci pracovali mj. Antonín Brousek, Luboš Dobrovský, Igor Hájek, Petr Chudožilov, Vladimír Karfík, Ivan Klíma, Eda Kriseová, Jiří Lederer, Sergej Machonin, Zdeněk Pinc, Petr Pithart, Zdeněk Pochop, Milan Schulz, Karol Sidon, Ludvík Vaculík.
 

Jako předchozí svazové tiskoviny přinášely Listy stanoviska orgánů SČSS i jednotlivých spisovatelů k politickým událostem. V podmínkách nastupující normalizace přenášely důraz z politiky na kulturu a její národně záchovnou hodnotu; přesto byly zastaveny hned při prvním mocenském náporu proti opozičním názorům. Těžiště časopisu spočívalo v historicko-politologické, sociologické, filozofické a kulturní esejistice. K autorům patřili Luboš Dobrovský, Vilém Hejl, Jindřich Chalupecký, Karel Kosík (stať Iluze a realismus reflektující posrpnovou československou situaci otvírala první roč.), Milan Kundera (úvaha Český úděl z dvojčísla 7-8/1968 vyvolala polemiku Václava Havla v Tváři a diskusi o radikalismu v Hostu do domu), Ján Mlynárik, Lubomír Nový, Petr Pithart, Ivo Plaňava, František Šamalík, Milan Šimečka, Jiřina Šiklová aj. Obecněji zaměřené stati se střídaly s reportážní i úvahovou publicistikou (Vladimír Blažek s nepravidelnou rubrikou Soukromý zápisník – užíval též pseudonymu Vladimír Gloc; Stanislav Budín, Petr Chudožilov, Marie Kubátová, Ivan Kubíček, Milan Schulz aj.); glosy k aktuálnímu dění vycházely též v kurzivní rubrice na 2. str. (několik příspěvků Ludvíka Vaculíka s titulem Ostatně soudím) a v Listáři, který psala Ester Krumbachová a po ní Miroslav Holub Václav Havel. Na poslední stránce byly otiskovány dokumentární seriály historiků Roberta Kvačka, Věry Olivové Jana Tesaře o tzv. první a druhé republice a protektorátu. Listy publikovaly stati osobností světového významu a rozhovory s nimi (Heinrich Böll, Graham Greene, Roman Jakobson, Herbert Marcuse, Arthur Miller, Jean-Paul Sartre, Alan Sillitoe, John Updike aj.); některé z nich se dotýkaly aktuální politické situace Československa. Kritické úvahy o kulturním dění v cizině psal Antonín Jaroslav Liehm (Kritický glosář z ciziny), z Kanady a USA posílal dopisy Josef Škvorecký. Listy dále otiskly řadu anket (např. o tom, jak si spisovatelé představují svou další práci), rozhovorů s tvůrci (Machoninův rozhovor s Janem Grossmanem č. 4/1968), množství drobných zpráv o kulturním životě (mj. o přípravách k založení samostatné české spisovatelské organizace), čtenářských ohlasů a kulturních anoncí (Stalo se...); pravidelně vycházely programy divadel, koncertních a výstavních síní, anonce nových knih a měsíční „bodování“ filmových premiér.

Z básníků do časopisu přispívali Ivan Diviš, Ladislav Dvořák, Zbyněk Havlíček, Miroslav Holub (mj. báseň Praha Jana Palacha doprovázející redakční stanovisko k jeho upálení), Josef Hrubý, Josef Kainar, Oldřich Mikulášek, Karel Šiktanc aj., z nastupující generace hlavně Michal Černík Petr Cincibuch. Prózy uveřejnili mj. Jiří Brdečka, Jiří Fried, Bohumil Hrabal, Ivan Klíma, Jiří Mucha, Karol Sidon, Karel Steigerwald, Milan Uhde. Z literárních kritiků se výrazněji uplatňovali Jaroslav Janů, Vladimír Karfík (nejčastější autor Kritického glosáře z domova), Jiří Opelík, Zdeněk Pešat, Miroslav Petříček, Petr Pujman. O literatuře i filmu psal Antonín Brousek, o divadle nejčastěji Sergej Machonin, o výtvarném umění Miroslav Lamač Jan M. Tomeš. Listy otiskovaly často i příspěvky slovenských autorů (mj. slovenské číslo 5/1968).

 
Periodicita: Týdeník. – I (8 č., dvojčíslo 7/8, 1968, od 7. 11.), II (19 č., do 15. 5. 1969).
Podtituly: Týdeník Svazu čs. spisovatelů.
Členové redakční rady: B. Březovský, L. Čivrný, O. Daněk, J. Fried, D. Hamšík, M. Holub, B. Hrabal, F. Hrubín, M. Jungmann, I. Klíma, A. Kliment, K. Kosík, I. Kříž, M. Kundera, V. Neff, J. Otčenášek, J. Procházka, J. Seifert, J. Šotola, J. Trefulka, F. Vodička, F. Vrba, I. Vyskočil.
Technické informace: Novinová úprava, 46x32 cm, 16 str. (dvojč. 24 str.), paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce výtvarných děl, ilustrační fotografie; kreslený humor, karikatury (M. Barták, J. Daniel, Haďák, V. Jiránek, J. Kalousek, I. Steiger aj.); grafická úprava J. Schmidt.

LITERATURA

Knižně: M. Jungmann: Literárky – můj osud (1999)
Články: K čemu vyzývají Listy?, Listy 1968, č. 6; Kuráž s jedním L, Listy 1968, č.7/8; P. Kvaček: Mystikou proti politice strany, Tribuna 1969, č. 13; M. Kubíček: Milan Jungmann a redigování „Listů“, Tvorba 1970, č. 15.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu