Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ivan KUBÍČEK

* 25. 5. 1933, Praha 
 
Novinář a prozaik
 Otec byl poštovní úředník, matka učitelka. Po válce studoval do kvinty gymnázium, poté v letech 1948–1950 pracoval v kulturním odboru Ústředního výboru Svazu československé mládeže (ÚV SČM). V letech 1950–1952 byl redaktorem čtrnáctideníku Směna. Zahraniční cesty do Anglie a Holandska (1946–1947), Bulharska (1948) a později na Kubu (1962) mu poskytly náměty k reportážím. Roku 1952 se z podnětu Jana Drdy přestěhoval za náměty a poznáním dělnického prostředí do Ostravy a stal se redaktorem Nové svobody (1953–1963, poté znovu 1966–1969, v mezidobí byl spisovatelem z povolání). V letech 1955–1956 dálkově studoval Vysokou školu ruského jazyka a literatury (čtyři semestry). Po roce 1969 nesměl publikovat a pracoval jako taxikář, závozník, řidič, strojník zemních strojů v Ostravě a od roku 1974 bagrista Vodních staveb Praha. V roce 1975 se natrvalo vrátil do Prahy. Po roce 1990 se díky literárnímu stipendiu stal se spisovatelem z povolání, nadále však pracoval též jako bagrista s. p. Zakládání staveb Praha. Od června 1991 byl v předčasném důchodu.
 Na jeho umělecké začátky měla vliv skupina Prolit Dismanova rozhlasového souboru (Pavel Kohout, Karel Kyncl aj.). Pořádal Edici kulturního materiálu SČM (1949) a podobné tisky a debutoval verši v Mladém hlasu (1948). Kromě periodik, v nichž pracoval, publikoval v My 4950, Čs. rozhlase, Květech, Kulturní politice, Lidových novinách, Tvorbě, Kultuře, Kulturní tvorbě, Rudém právu, Červeném květu, Čs. vojákovi, Mladé tvorbě, Tváři, Čs. televizi, Listech, Světu práce, Dialogu (Ostrava), Reportéru (Curych) a ve Svědectví (Paříž). Podle románu Lucinka byl natočen film Lucie (1963, r. Karel Steklý, sc. + Karel Steklý). Po roce 1969 se Kubíček začal systematicky věnovat sběru českých hovorových výrazů a rčení hlavně z dělnického prostředí (Jak mluví stavební dělníci, in Svědectví, Paříž, č. 74/1985); v devadesátých letech připravoval k vydání slovník Nové šplechtosloví české (Proverbia bohemica nova); k realizaci tohoto plánu však nedošlo. – Užíval pseudonymů Stanislav Bič, Vít Stanislav, SERVUS a šifry (ink).
 Kubíčkovo novinářské povolání dalo vzniknout knihám reportáží Fronta, na které se neumírá (s tematikou budování socialismu) a Loviti žraloky dovoleno (z cesty na Kubu). Značný ohlas měl na počátku šedesátých let román Lucinka, těžící z atmosféry první pětiletky a zpracovávající téma havíře, kterého komunistická strana dosadila na počátku padesátých let na post podnikového ředitele ostravského černouhelného dolu Lucie a který v této funkci „obstál jen za cenu velkých chyb a ztrát“. Próza Zakázané pásmo zachycovala aktuální téma přátelství a důvěry v dobově exponovaném prostředí strážní jednotky na moravsko-rakouské hranici.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Fronta, na které se neumírá (RpRp 1950); Lucinka (R 1961); Ostrava barevná (PP 1962, fotografie F. Krasl); Loviti žraloky dovoleno (RpRp 1964, fotografie F. Krasl); Zakázané pásmo (P 1966).
Příspěvky ve sbornících: Spisovatelé Ostravska (1953).

LITERATURA

Studie a články: Z. Kožmín: Styl a naše současná próza, Plamen 1964, č. 10; L. Magdoň: Literatura odbojného konformismu, Tvar 2000, č. 21; T. Kubíček: Próza budovatelských iluzí, Host 2000, č. 9.
Recenze: Fronta, na které se neumírá: Z. K. Slabý, LidN 25. 3. 1951, příl. Kulturní neděle, č. 12 * Lucinka: J. Čištín, Tvorba 1961, č. 39; M. Jungmann, LitN 1961, č. 42 (též in Pro a proti ʼ61, 1962); F. Benhart, Práce 12. 11. 1961; J. Honzík, RP 29. 12. 1961; B. Macák, HD 1962, č. 1 * Loviti žraloky dovoleno: L. Gavlík, RP 17. 4. 1964; O. Rafaj, Nová svoboda 24. 5. 1964; O. Rafaj, LitN 1964, č. 30; M. Blahynka, Červený květ 1964, č. 8 * Zakázané pásmo: J. Svoboda, Nová svoboda 1. 11. 1966; J. Just, Impuls 1966, č. 11; M. Blahynka, Červený květ 1966, č. 12; O. R. (= O. Rafaj), Slovenské pohľady (Bratislava) 1967, č. 10.
Rozhovory
: (vv), LitN 1962, č. 26; N. Klevisová, Tvorba 1990, č. 29; O. Filip, Pól 1990, č. 2; M. Tyrlík, Moravskoslezský den 27. 7. 1991 (příl. Moravskoslezský deník, č. 29).
Nekrology: (na), Moravskoslezský deník 8. 1. 2004; I. Binar, Dokořán 2004, č. 29.
Archiv: Osobní fond: Archiv města Ostravy.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Autor hesla: Miroslav Zelinský (1994)
Aktualizace hesla: 8. 4. 2021 (ap)
 
zpět na hlavní stranu