Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef  HRUBÝ

* 10. 5. 1932, Černětice (u Strakonic)  
† 19. 7. 2017, Plzeň 
 
Básník
 Otec byl cirkusový muzikant a kapelník. Hrubý studoval v letech 1947–1949 obchodní akademii ve Vimperku. V roce 1949 pracoval jako úředník ve Zbrojovce Strakonice a v roce 1950 v tiskovém oddělení Ústřední rady odborů. Po dvouletém působení v redakci pražského časopisu Směna (1951–1952) a po vykonání vojenské služby se stal knihovnickým inspektorem v Sušici (1955–1959). V roce 1959 byl jmenován ředitelem Městské knihovny v Plzni a v této funkci setrval až do roku 1969. V šedesátých letech studoval jako mimořádný posluchač dokumentaristiku na FAMU. Od roku 1970 pracoval v plzeňském Krajském středisku památkové péče, v roce 1985 odešel do důchodu. – V některých databázích bývá zaměňován za herce a spisovatele Josefa Hrubého-„Žluťáka“ (1943–2015). – Hrubého vnuk Tomáš T. Kůs (*1977) je básník.
 

Debutoval v roce 1952; přispíval do Červeného květu, Hosta do domu, Kulturní tvorby, Kultury, Května, Literárního měsíčníku, Literárních novin, Mladé fronty, Nové svobody, Obrany lidu, Plamene, Práce, Pravdy, Repertoáru malé scény, Rudého práva, Sešitů pro mladou literaturu, Směny, Světa práce, Tvorby, po roce 1989 do periodik Dokořán, Estuaires (Luxembourg), Host, Kolon, List pro literaturu, Literární noviny, Nová pravda, Obrys, Plzeňský deník, Plž (č. 5/2012 věnováno Hrubého dílu; vzpomínky přátel v č. 10/2017, korespondence s Ivo Fenclem z let 1999–2004 v č. 2/ 2018), Psí víno, Spektrum (Plzeň), Tvar, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze, posmrtně byly jeho básně publikovány v Dobré adrese a v Revolver revue. V roce 1963 byl jedním ze zakládajících členů plzeňské literární skupiny Červen. V sedmdesátých letech přispíval do ineditních sborníků vydávaných Ludvíkem Kunderou a označovaných jako Hyperbibliofilie: Podzim (1973), Jaro (1974, b. z cyklu Loupežníci), Ještě léto (1974), Volné sebrání 4 (říjen 1974, b. z cyklu Polyphony), Nová zima (1974) a Věci (1974). – Pro Československý rozhlas připravoval původní pořady a překládal z literatury německé (Jens Gerlach, Waltraud Seidlhofer, Rainer Kunze ad.) a slovenské (Vojtěch Mihálik, Miroslav Válek, Milan Rúfus); překlady uveřejňoval též v periodikách a ve sbornících Pramen, Kalmanach, Plzeňský literární almanach. Napsal scénář k dokumentárnímu filmu Vteřiny železa (1967). – Některé jeho básně byly zhudebněny Jaromírem Bažantem (CD Česká noc, 1997), Lukášem Matouškem a Berndem Preinfalkem. – Se svými výtvarnými pracemi se Hrubý zúčastnil kolektivních výstav v Čechách, Německu, Itálii, Lucembursku a Rakousku. – Za sbírku Otylé ach získal v roce 2011 ocenění Magnesia litera v kategorii poezie. – Hrubý užíval šifry (jh), jeho práce pro rozhlas před rokem 1989 pokrýval svým jménem Jiří Vykoukal.

 

První sbírky formálně nevýbojné lyriky Josefa Hrubého navazují na dobovou poetiku přelomu padesátých a šedesátých let dychtivou důvěrou ve skutečnost, nazíranou jako kaleidoskop „všedních zázraků“, romantizujícím opojením z vrženosti do života a přimknutím k řádu nejobyčejnějších věcí, které jsou ozvláštňovány, zjemňovány a vyzdvihovány jako jedinečný mikrokosmos lidské intimity. Posun k sevřenějšímu a úsečnějšímu verši, jenž reflektuje vědomí ztracené prostoty i pocity úzkosti, ohrožení, napětí, samoty a znepokojení z všudypřítomných znamení chaosu a nesrozumitelnosti bytí, přinesla sbírka Topoly. Po dvacetileté publikační přestávce přichází Hrubý na sklonku osmdesátých let s poezií, která hledá životní jistoty v rodné pošumavské přírodě a ve vztahu k blízkým (Ve jménu lásky lodí a ryb, Básně básně, Za pět peněz klíč). Autor usiluje o vyrovnanost, o smíření s plynoucím časem a upokojení, zároveň si však ponechává prostor pro zlehčení, paradox a ironii. Těžiště lyrického výrazu v Hrubého volném verši kolísá mezi snahou o přiblížení a poetizaci detailu a popisným zaznamenáváním dojmů a prožitků. Obrat k intelektuálnějšímu pojetí lyriky zaznamenala Hrubého poezie ve sbírce Yorick, v níž sílí intertextuální vazby a odkazy k širokému poli kulturněhistorických faktů. Hrubý klade důraz na kompoziční výstavbu sbírky, v některých případech ji buduje podle předem zvoleného konceptu, při čemž jsou mu silnou inspirací tvůrčí postupy výtvarníků (cyklus Portréty ve sbírce Znamení býka, sbírka Pálení básní rozdělená do oddílů Akvatinty, Zátiší, Portréty, sbírka Osoby složená výhradně z portrétistických básní, sbírky Hovory nebo Dva klíče). – Výtvarná tradice je zcela zásadní ve sbírkách Otylé ach či Milost, zahrnujících vedle básní i autorovy výtvarné koláže, které spolu s texty kombinují metaforicky smyslové a vzpomínkově-meditativní prožitky. V návaznosti na tradici české experimentální poezie Hrubý ve sbírkách PolyphonySalve shromáždil starší, časopisecky i bibliofilsky vydané básně své „autentické poezie“, představující koláže nalezených nebo zaslechnutých textů či výpisků z četby. – Ve sbírce Miláček Arcimboldo otevřel svou jinak tematicky poměrně konzervativní poezii novým motivickým okruhům a reflexím soudobé proměňující se kultury, které doplnily silnější existenciální až eschatologické prvky ve sbírce Noční pošta.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Hudba nechce spát (BB 1960); Jarní čas (B, bibliofilie, 1961); Letokruhy (BB 1962); Listy důvěrné (BB 1962); Topoly (BB 1968); Vzpomínka (B, bibliofilie, 1978); Rozhovor (B, bibliofilie, 1980); Devět básní o Praze / Negen gedichten over Praag (bibliofilie, Baarn 1981); Housle (bibliofilie, 1982); Na paměť (B, bibliofilie, 1980); Tichá Eurydiké (BB, bibliofilie, 1984); Dvanáct sluncí (BB, bibliofilie, 1987); Housle (bibliofilie, 1988); Obrazy (bibliofilie, 1988); Ve jménu lásky lodí a ryb (BB 1988); Ars amatoria (bibliofilie, 1990); Pět klíčů (bibliofilie, 1990); Básně z noci (bibliofilie, 1991); Brudersprache / Bratrský jazyk (bibliofilie, Mnichov 1991, s R. A. M. Mayerem); Oči oči / Gli occhi gli occhi (bibliofilie, 1991, přel. V. Kalinová a C. Cicero); Básně básně (BB 1991); Unzeit in den Uhren (bibliofilie, Erlangen 1991, překl. neuveden); Město nebes (bibliofilie, 1992); Za pět peněz klíč (BB, Mnichov 1992); Zrzavé údolí (BB, Senica 1993); Salve (BB, bibliofilie 1994); Numerale (BB, bibliofilie, 1994); Nokturna (BB, bibliofilie, 1994); Yorick (BB 1995); Aus den Augen in die Augen (BB, Bad Kissingen 1996, přel. F. P. Künzel, též arabsky Al-Qáhira, 2009, přel. Y. Limoud); Sítě (bibliofilie, 1996); Ištar (bibliofilie, 1996); Gedichte (Minden, 1996, překl. neuveden); Ve jménu lásky lodí a ryb (bibliofilie 1998); Znamení býka (BB 1999); Die Sprache der Spiegel (bibliofilie, Kronach 1999, s Ingo Cesarem); Die Netze (Berlin, 1999, přel. J. Hesova); Pálení básní (BB 2000); Přechodný čas / Mezzastagione / Übergangzeit (bibliofilie, Bremen 2001, s R. A. M. Mayerem); Sedmá nota celá / La septieme note ronde (bibliofilie, 2002, přel. Jena-Louis Bradel); Kreslím (bibliofilie, 2002); Básně na pohlednici / Poemes sur une carte postale (bibliofilie, 2002, přel. Jean-Louis Bradel a J. Hesova); Josef Mühlberger (bibliofilie, Plauen 2003, překl. neuveden); Osoby (BB 2004); To jsou mé lásky (bibliofilie, 2004); Krážem (bibliofilie, 2005); Der Kopf voll Safran (Viechtach, 2006, přel. W. Seidlhofer, I. Lokay a Ch. Schmitt); Miláček Arcimboldo (BB 2007, též něm. Rimbach, 2009, přel. W. Siedlhofer); Volyně a jiné krátké řádky (BB 2007); Hovory (BB 2008); Modř nebeská (bibliofilie 2009, též něm. Rimbach, 2011, přel. W. Seidlhofer); Ebenová větev (bibliofilie, 2010); Kočičí sněm (bibliofilie, 2010); Otylé ach (BB 2010); Polyphony. Autentická poezie (2010); Post festum (bibliofilie, 2010) Salve (BB 2010, anglicky); Klíče ke městu (texty k fotokolážím, 2011, s J. Hausnerem); Noční pošta (BB 2011); Potměchuť (bibliofilie 2012); Zimostráz (bibliofilie, 2013); Milost (BB 2013); Dva klíče (BB 2014); Bóje (bibliofilie, 2014); Ano ne (BB 2017).
Překlady: Refrény země. Antologie slovenské poezie 20. století (1965, s dalšími); G. Droogenbroodt: Přesýpací hodiny pouště (2000, s J. Štroblovou); R. Wall: Anonyme Inventuren / Anonymní inventury (2004); Ch. Janacs: Šumava / Böhmerwald (2004); M. Chobot: Ich, Don Quixote / Já, Don Quijote (2005); F. Brandl: Granit. Gedichte / básně (2007); Setkání na Šumavě (2009, též sestavovatel).
Příspěvky ve sbornících, almanaších a katalozích: Kapky z Kruhu I (1958); Tak co nám řeknete? (1958); Kapky z Kruhu II (1959); Skupina mladých ’59 začínáme (katalog, 1959); Hlasy (1960); Mladé víno (1961); Vyrostlo z pomezí (1962); Pro tento den (1964); Refrény země (1965); Karel Frauknecht: Obrazy 1965 (katalog, 1965); Karel Frauknecht: Obrazy 1963–1968 (katalog, 1968); Karel Frauknecht: Kunstausstellung (katalog, Bern 1969); Modern poetry in translation (Londýn 1971); Karel Frauknecht: Obrazy (katalog, 1973); Frauknecht, Patera, Tázler (katalog 1974); Milan Hes: Obrazy (katalog, 1980); Novák, Frauknecht, Patera, Tázler (katalog 1980); Jiří Patera: Krajiny (katalog 1980); Kůs, Malina, Maur: Luna 1981 (katalog 1981); Bronislav Losenický: Obrazy (katalog 1982); L. Jiřincová: Pohár vzpomínek (bibliofilie, 1982); Frauknecht, Losenický, Novák, Patera, Štěpánek, Tázler (katalog, 1982); Karel Frauknecht: Obrazy 1973-1983 (katalog, 1983); Olga Vychodilová: Exlibris, kresby, grafika (katalog, 1983); Bronislav Losenický: Figurální motivy (katalog, 1984); Miroslav Tázler: Obrazy (katalog, 1984); Růžena Vizinová: Keramika (katalog, 1986); Karel Frauknecht: Obrazy a kresby 1965–1988 (katalog, 1988); Bronislav Losenický: Obrazy (katalog, 1988); Jiří Patera: Obrazy (katalog, 1988); Květa Monhartová: Obrazy (katalog, 1988); Docela malá neúplná antologie ze současné české poezie (1989); 52 současní čeští básníci v 1000 verších / 52 nuntempaj cehaj poetoj en 1000 versoj (1989); Mezinárodní pracovní setkání sochařů Plzeň (katalog, 1989); Vladimír Suchánek: Grafika (katalog, 1989); Oldřich Wenzl (1990); Sudetenland. Böhmen – Mähren – Schlesien (München 1990); Marie Lacigová (katalog, 1990); Jahresbericht Hans Scholl Realschule Weiden (Weiden 1990); Bronislav Losenický: Obrazy (katalog, 1990); Jiří Patera. Obrazy (katalog, 1990); Karel Frauknecht: Karelomachie (katalog, 1990); Böhmen. Blick über die Gränze (Viechtach 1991); Melodie (bibliofilie, 1991); Karel Frauknecht: Obrazy a kresby 1965–1990 (katalog, 1991); Milostné mosty (bibliofilie, 1992); Kontakte / Kontakty ’92 (katalog, 1991); Čtyřiatřicet hodin (Los Angeles 1992); Německo-český almanach / Deutsch-tschechischer Almanach (Mnichov 1992); Steinsiegel (Amberg 1993); Volná sebrání aneb solná jezera (bibliofilie, 1993); Der Lerchenturm (Wien 1993); Krajina v nás (bibliofilie, 1993); Mezi Radbuzou a Řeznou. Česko-bavorská antologie (b. d., 1993, též německy); Villes d’Est. Un écriveain un photographe (Strasbourg 1993); Bildende Gruppe „P 89“ pilsnerischer Maler, Graphiker und Keramikes (katalog, Wels 1993); Macht und Ohnmacht des Geisters (Linz 1994); Poesie tcheque et slovaque d’aujord hui (Strasbourg 1994); 30 let Galerie Klatovy-Klenová (katalog, 1995); Literatura a region (1995); Holoubci veršů míří k domovu (1995); Das Buch der Ränder (Klagenfurt 1995); Můj kousek světa (1995); Karel Frauknecht 1925–1994 (katalog, 1995); Vladimír Komárek: Srdce ve skříni (bibliofilie, 1995); Oldřich Drahotušský: Život a dílo (katalog, 1996); Cyril Bouda (katalog, 1996); J. Křešnička: Cestami a pěšinami Česticka a Vacovska (1996); Ho Ho Ho: zum 99. Geburstag von Victor Otto Stops (Berlín 1996); Tschechische Gegenwartsliteratur (Passau 1996); Regensburger Almanach 1996 (Regensburg 1996); Milan Hes: Bilder, Zeichnungen, Graphiken, Objekte (katalog, Würzburg 1996); Poézia na pomedzí (Senica 1997); 60 let obchodní akademie a gymnázia ve Vimperku (1997); Dobrš 96 (1997); Mezi tradicí a experimentem (katalog, 1997); A violin before the open window (b. m., Bratislava 1998); Böhmen. Ein literarisches Porträt (Frankfurt am Main 1998); Patera, Frauknecht, Tázler (katalog, 1998); Karel Valter (katalog, 1999); Deutsch-Tschechischer Almanach 2000 / Česko-německý almanach 2000 (Mnichov 2000); Waltraud Seidlhofer (Linec 2000); Das Land Ulro nach Schleiessung der Zimtläden (Dresden 2000); Plzeň v proměnách času 976–2000 (2000); 27 popravených českých pánů očima 27 (nepopravených) českých spisovatelů (2000); Deutsch-tschechischer Almanach 2002 / Česko-německý almanach 2002 (Mnichov 2001); Vladivoj Kotyza: Retrospektiva 1965–2001 (katalog, 2001); Jiří Kolář. Sbírka Západočeské energetiky, a. s. (katalog, 2001); 27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů (2001); Julius Zeyer – 1841–1901–2001 (2001); Europaexpress (Frankfurt n. M. 2001); Sudetenland (Freiwaldau 2001); Mail-art (katalog, 2002); Mein Hermann Hesse (Berlin 2002); Prometeo (Medellín 2002); Milan Hes (katalog, 2003); Kolorismus (katalog, 2003); Böhmerwald. (Viechtach 2003); L. Kundera: Piju čaj (2003); Kolorismus: Jiří Patera a jeho škola v Plzni (katalog, 2003); V ráji šumavském (katalog, 2003); Jiří Patera 1924–2003 (katalog, 2004); Karel Valter – malíř z premiér E. F. Buriana (katalog, 2004); Od záchvěvu k erupci. Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni (katalog, 2004); Die Donau (Stuttgart 2004); Messenger for world poets (Čchung-čching /Chongqing/ 2004); Weltenschwimmer (Regensburg 2004); Čas pro báseň (Vídeň 2004); Bronislav Losenický: Spojitosti (katalog, 2004); Od záchvěvů k erupci (katalog, 2004); Les (katalog, 2005); Kultur und Bildung (Eisenstadt 2005); Orpheus versammelt die Geister (Dresden 2005); Glasarche im Waldmeer (Viechtach 2005); Báseň mého srdce (2005); Karel Frauknecht (katalog, 2005); Zření. Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě (katalog, 2006); Jasná zpráva. Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku (katalog, 2007); Básnivá koláž (katalog, 2008); Bronislav Losenický: 1933–2006 (katalog, 2008); Antologie české poezie I. (2009); Nejlepší české básně 2009 (2009); Wortefährten, Weggefährten. Wolf Peter Schnetz zum 70. Geburtstag (Regensburg 2009); Jan Wenig 1910–1972 (katalog, 2010); Česká koláž (katalog, 2010); Bezpodmínečné horizonty (2010); Du schickst mit deine Gedichte, ich schicke dir meine (Eislingen, b. d. 2010); Marginálie 2010 (2010); Sborník k 90. narozeninám Františka Dvořáka (bibliofilie, 2010); Sever, západ, východ. Západní Čechy (2010); Nejlepší české básně 2010 (2010); Zur bewegten Geschichte des 22. März – Ludvík Kundera zum Neunzigsten (Wuppertal, 2010); Nejlepší české básně 2011 (2011); Sborník k 80. narozeninám Ivana Klímy (bibliofilie, 2011); Sborník k 80. narozeninám Jiřího Stránského (bibliofilie, 2011); Herzenslandschaften / Krajiny našich srdcí (2011); Papír a hlína / Paper and clay (katalog, 2012); Sto nejlepších českých básní 2012 (2012); Vizitkář západočeských spisovatelů a výtvarníků (2014); Psí knížka (2014); Nejlepší české básně 2014 (2014); 20 let Artotéky města Plzně (katalog, 2015); Báseň a krajina: Josef Hrubý, Jiří Kubový (katalog, 2015); Plzeňský literární almanach 2015 (2015); Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (katalog, 2016); Refrény času (2018); Nejlepší české básně 2018 (2018).
Ostatní práce: Bibliografie české příležitostné poezie (tematický rejstřík) 1945–1960 (1960); Slavné květnové dny v současné české poezii (1960, bibliografie); Julius Fučík v poesii, próze, studiích, projevech a vzpomínkách svých současníků (1960, bibliografie, s P. Suchou); Vesmír v české poezii (1961, bibliografie); Únor v české poezii (1962, bibliografie); Česká krajina a města v poválečné české poezii (1964, bibliografie); Současná česká poezie o Leninovi a VŘSR 1945–1965 (1967, bibliografie); V. I. Lenin v české poezii 1945–1968 (1970, bibliografie); Květen 1945 v české poezii 1945–1968 (1970, bibliografie); KSČ a komunisté v české poezii 1945–1970 (1970, bibliografie); Historické knihovny západních Čech (1976).
Uspořádal, vydal a redigoval: Pramen. Literatura – umění – život (1966, s F. Fabiánem, též přispěl); Obrazy obrazů (2001, též přispěl).

LITERATURA

Bibliografie: A. Kůsová, J. Kasková: Ex libris Josef Hrubý (1992); V. Novotný: Básník a bibliofil Josef Hrubý, Zprávy spolku českých bibliofilů v Praze 2006, č. 2; V. Čadová, K. Franková a J. Kasková: Josef Hrubý. Básnické dílo (2012).
Knižně: B. Jirásek: Mezi slovy, obrazy a hudbou. Básnické dílo Josefa Hrubého (2000, obsahuje bibliografii).
Studie a články: D. Moldanová: Posuny a diference, Sešity pro literaturu a diskusi 1968, č. 26; L. Kundera: K autentickým básním Josefa Hrubého, LitN 1993, č. 10; B. Jirásek: Poezie Josefa Hrubého, Plž 2011, č. 6; E. Pěnkava (= V. Novotný): Josef Hrubý, Plž 2012, č. 5; I. Harák: Obrazy roztříštěného světa, Plž 2012, č. 5; V. Novotný: Portrét bez „pepíčkování“, Plž 2017, č. 10; Tomáš T. Kůs: Co nás přesahuje (doslov), in J. H., Ano ne (2017).
Recenze: Hudba nechce spát: S. Vejvoda, Pravda 16. 6. 1960 * Letokruhy: F. Vrba, LitN 1962, č. 42; J. U., Tvorba 1962, č. 51/52; D. Karpatský, Plamen 1963, č. 3 * Topoly: F. Fabián, Pravda 1. 6. 1968; D. Moldanová, Sešity pro literaturu a diskusi 1968, č. 26; V. Justl, Arch 1969, č. 2; K. Papežová, Večerní Plzeň 29. 5. 1969 * Ve jménu lásky lodí a ryb: J. Zahradnický, Západočeská pravda 19. 7. 1988; Š. Vlašín, Tvorba 1988, č. 38; V. Píša, RP 25. 11. 1988; V. Mihálik, Literárny týždenník (Bratislava) 1989, č. 7 * Básně básně: V. Viktora, Deník Nová Pravda 3. 10. 1991; Z. Vybíral, Tvar 1992, č. 5 * Oči oči: T. Mazáč, LD (Brno-město) 21. 9. 1991 * Za pět peněz klíč: R. Matys, NK 1992, č. 48; -kv-, LitN 1993, č. 5; M. Prorok, Tvar 1993, č. 16; M. Trávníček, LD (Brno-město) 24. 3. 1993; B. Jirásek, Plzeňský deník 28. 9. 1993 * Zrzavé údolí: V. Píša, Tvar 1993, č. 49/50; B. Jirásek, Plzeňský deník 19. 10. 1993; F. Schildberger, LidN 19. 11. 1993; P. Matouš, Lipík 1994, červenec/srpen * Nokturna: J. Staněk, Tvar 1995, č. 11; M. Vacík, NK 1995, č. 4; J. Křešnička, Listy Strakonicka 7. 4. 1995 * Yorick: K. Kuncipál, Listy Strakonicka 30. 11. 1995; J. Křešnička, SvSl 12. 1. 1996; M. Hatala, RAK (Bratislava) 1996, č. 5; B. Jirásek, Plzeňský kulturní přehled Kultura 1996, č. 2; J. Štolba, LitN 1996, č. 36; M. Hrabal, Alternativa Nova 1996, č. 1 * Aus den Augen in die Augen: B. Setzwein, Lichtung 1996, Oktober; R. Schulak, Zenit 1999, Nr. 3/4 * Znamení býka: P. Hrbáč, Tvar 1999, č. 16; V. Rosí, Host 1999, č. 10; V. Viktora, Spektrum 1999, č. 4; B. Jirásek, Plzeňský deník 1. 10. 1999 * Pálení básní: J. Sováková, Spektrum 2000, č. 3; B. Jirásek, Plzeňský deník 3. 10. 2000; J. Chrobák, Tvar 2001, č. 2 * Poemes sur une carte postale / Básně na pohlednici: V. Novotný, Plzeňský kulturní přehled Kultura 2002, č. 11; B. Brůhová, Plzeňský deník 14. 11. 2002 * Osoby: M. Hrabal, Psí víno 2005, č. 33; V. Novotný, Plž 2005, č. 4; B. Jirásek, Plzeňský kulturní přehled Kultura 2005, č. 8 * Krážem: B. Brůhová, Plzeňský kulturní přehled Kultura 2006, č. 4; M. Hrabal, Psí víno 2006, č. 37/38; M. Šedivý, Plž 2006, č. 9 * Den Kopf voll Safran: V. Novotný, Plž 2006, č. 11; M. Chobot, Podium 2007, Nr. 143/144 * Miláček Arcimboldo: M. Hrabal, Psí víno 2007, č. 42; V. Gardavský, Plzeňský deník 25. 1. 2008; J. Suk, Plž 2008, č. 5; D. Ž. Bor, Tvar 2008, č. 13; I. Harák, Plž 2009, č. 1 * Volyně a krátké řádky: V. Gardavský, Plzeňský kulturní přehled Kultura 2007, č. 8; B. Jirásek, Plž 2007, č. 10 * Hovory: V. Gardavský, Plzeňský kulturní přehled Kultura 2009, č. 6; I. Harák, Tvar 2009, č. 14; M. Chocholatý, Host 2009, č. 9; B. Jirásek, Plž 2009, č. 12 * Modř nebeská: V. Gardavský, Plzeňský deník 22. 1. 2010 * Ebenová větev: V. Gardavský, Plzeňský kulturní přehled Kultura 2011, č. 3 * Otylé ach: J. Matějka, LitN 2011, č. 7; R. Erben, Tvar 2011, č. 9; V. Reisinger, Tvar 2011, č. 9; I. Harák, Plž 2011, č. 10 * Polyphony: V. Gardavský, Plzeňský kulturní přehled Kultura 2010, č. 12; M. Chocholatý, Host 2011, č. 4 * Post festum: F. Všetička, Akord 2011, č. 3; F. Všetička, Weles 2012, č. 48/49 * Salve: V. Gardavský, Plzeňský deník 10. 10. 2011 * Klíče ke městu: V. Gardavský, Plzeňský kulturní přehled Kultura 2012, č. 3 * Noční pošta: I. Harák, Plž 2012, č. 5; B. Jirásek, Plzeňský deník 11. 1. 2012 * Potměchuť: M. Šíp, Plž 2013, č. 5 * Milost: M. Šíp, Plž 2014, č. 10; M. Šedivý, Tvar 2014, č. 10 * Dva klíče: M. Šedivý, Host 2015, č. 4; I. Harák, Plž 2015, č. 6; P. Horký, Tvar 2016, č. 4 * Zimostráz: I. Harák, Plž 2017, č. 5 * Ano ne: V. Novotný, Plž 2018, č. 5; I. Harák, Tvar 2018, č. 7.
Rozhovory: O. Soutner, Pravda 1. 1. 1964; J. Voříšek, Pravda 14. 6. 1969; M. Váňová, Deník Nová Pravda 22. 4. 1992; M. Vacík, NK 1997, č. 39; P. Procházková, Plzeňský deník 25. 7. 2000; Zprávy spolku českých bibliofilů 2007, č. 1/2; I. Fencl, Weles 2008, č. 34; I. Matějka, LitN 2011, č. 7; M. Jareš, B. Správcová, Tvar 2011, č. 12; M. Stöhr, Host 2015, č. 6.
Nekrology: M. Šedivý, Plž 2017, č. 10; D. Mačas, Weles 2017, č. 69; -PL- (= P. Ladman), Zprávy spolku českých bibliofilů 2017, č. 2; M. Hrabal, Světlík 2017, č. 65; týž, Dobrá adresa 2017, č. 9; I. Harák, Plž 2017, č. 10; P. Becher, Sudetenland 2017, č. 3.

Autor hesla: Jiří Zizler (1995); Karel Piorecký (2008); Michal Jareš (2019)
Aktualizace hesla: 19. 2. 2019 (jar)
Aktualizace bibliografie: 19. 2. 2019 (jar)
 
zpět na hlavní stranu