Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 Marie KUBÁTOVÁ

* 8. 8. 1922, Praha 
† 6. 6. 2013, Vrchlabí 
 
Prozaička, dramatička, autorka knih pro děti a mládež
 Dívčím jménem Kutinová. Otec ing. Jan Kutina vedl v letech 1911–1948 pražské nakladatelství Besední pořady, v němž vydával tělovýchovné publikace, hudebniny a beletristické práce své manželky, PhMr. Amálie Kutinové (1895–1965), folkloristky a autorky knih pro děti (mj. cyklus Gabra a Málinka). – Kubátová studovala na klasickém gymnáziu a poté na dívčím reálném gymnáziu v Praze, kde maturovala v roce 1941. V letech 1941–1943 absolvovala lékárnickou praxi v Křinci u Nymburka. V roce 1946 promovala na Přírodovědecké fakultě UK v oboru farmacie (v diplomové práci Krkonošští destilátoři srovnávala receptáře krkonošských bylinkářů ze 17. a 18. století). V roce 1947 složila zkoušku učitelské způsobilosti pro vyučování jazyků a dálkově pokračovala ve studiu přírodních věd, které absolvovala v roce 1949; titul RNDr. získala roku 1977 na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Postupně působila jako magistra v lékárnách v Karlových Varech, Křinci, Praze, Horním Maršově, Špindlerově Mlýně a Vrchlabí. Po odchodu do důchodu žila ve Vrchlabí a věnovala se literatuře.
 

První práce (pohádky, divadelní hry pro děti, adaptace lidových vyprávění) začala vydávat na sklonku padesátých let 20. století. S časopisy spolupracovala jen zřídka: v šedesátých letech publikovala v Literárních listech, Kultuře, Plameni, Květech a ve východočeských periodikách Pochodeň (Hradec Králové) a Krkonošská pravda. V osmdesátých letech napsala několik příspěvků pro Kmen, dlouhodobě spolupracovala s měsíčníkem Krkonoše (1986 zde cykly Ze sběratelčina zápisníkuPoklady starých chalup, 1987 Co dělá KRNAP, 1995 U vatry dvanácti měsíčků, 1997 Krakonošův herbář). V devadesátých letech přispívala do Svobodného slova a příležitostně do Lidových novin, Listů starohradské kroniky, RozraziluLadění.
Ze spolupráce s Čs. rozhlasem, kterou autorka zahájila v roce 1956, vzešla řada folklorních pásem, pohádkových cyklů (zejména pro rozhlasový večerníček Hajaja), čtení na pokračování, ale také původních rozhlasových her a pohádek: Jak přišla basa do nebe (1956, režie Jiří Horčička); Skleněná panna (1958, r. Josef Henke); Podnájemník (1961); Povídka z advokátní poradny (1962, obě r. Olga Zezulová); Jak učil kantor ftáky zpívať (1964, r. Věra Kovaříčková); O škodlivosti plivníka (1965, r. Alena Adamcová); Jak to bylo s vdovou (1969, r. Ludvík Pompe); O Krakonošovi a kulatý bábě (1970, r. Jan Berger); Pohádka z Cuckovýho království (1971, r. Jana Bezdíčková); Jak pán z Trautenberka kupoval ozvěnu (1971); O heřmánkové víle (1974, obě r. Karel Weinlich); Mechový král (1975, r. Ladislav Rybišar); Krajkářská pohádka (1978); Pohádka ze Zeleného království (1978); Jak vykvetla vodní růže (1979); Koruna hadího krále (1980); Spravedlivá kejchavice (1982); Strašidelná pohádka (1983, vše r. Jan Berger); Javorová víla (1984, r. Jiří Horčička); Slaměná Mařena (1986, r. Jan Berger, též slovensky 1988, r. Vladimír Rusko); Cínový poklad (1987); Pohádka houbového skřítka (1989, obě r. Jan Berger); Víláček (1992, r. Karel Weinlich); Štědrá bába (1993, r. Hana Kofránková); Permoníček (1993); Boty tanculky (1993); O čertovském kabátě (1994); O šetrné Dontouce a bílém čertu (1994, vše r. Karel Weinlich); Šotek Chramostejl (1994, r. Mária Křepelková); Rybí pohádka (1995, r. Jan Berger); Sedmikráska (1998, r. Mária Křepelková); Liščí pohádka (2000); Zlatý rys (2002, obě r. Jaroslav Kodeš); Jak to bylo s polévkou chudé vdovy (2003); Z palubního deníku archy Noemovy (2003, obě r. Markéta Jahodová); Perníková pohádka (2005, r. Mária Křepelková); Případ Pohádkový dědeček (2010); Případ Pohádková babička (2012, obě r. Pavel Krejčí).
Podle jejího námětu vznikly celovečerní filmy Kapitán Korda (podle knihy Korvetní kapitán Korda, 1970) a Chlapi přece nepláčou (podle knihy Jménem korvetního kapitána, 1979, oba sc. Milan Šimek a Josef Pinkava, r. J. Pinkava). V koprodukci ČSSR a NDR vznikly na námět či s komentářem Marie Kubátové krátké loutkové filmy z cyklu Krakonošovy pohádky: Krakonoš a fousatá Dontovka (1977); Krakonoš a kukačky (1978); Krakonoš a zkrocení zlé ženy (1979); Krakonoš a strašidlo (1980); Krakonoš a pytlák (1981, vše r. Zdeněk Vinš) a Krakonoš a mistr Jehlička (1982, r. Monika Anderson).
Do cyklu televizních her Advokátní poradna přispěla Kubátová jako scenáristka epizod PistolníkŠpion (1963–1964, obě r. Miloslav Zachata), v téže době napsala scénář televizní inscenace Světáci (1963, r. Jiří Bělka). Podle jejích předloh byly natočeny pohádky Darounická poudačka (1964) a Čertovská poudačka (1966, obě sc. a r. Miloslav Zachata); Jak Anče s komtesou k modrýmu z nebe přišly (1972, sc. Božena Šimková, r. Josef Henke a Josef Vondráček); Skleněná panna (1973, sc. Božena Šimková, r. Věra Jordánová). Na námět Marie Kubátové vznikl seriál hraných večerníčků Krkonošské pohádky (1974, 1977, 1984, 20 epizod, sc. Božena Šimková pod jmény Zdenky Podhrázské a Marie Kubátové) a podle knihy Pohádky lesního ticha seriál večerníčků Hajadla (2006, 2008, 13 epizod, sc. a r. Dagmar Doubková a Jan Sarkandr Tománek). Kubátová byla též spoluautorkou námětů k televiznímu seriálu krátkometrážních pohádek nám byly tři (1979, r. Jiřina Pokorná-Makoszová a Svatava Simonová). Dospělým divákům byly určeny adaptace jejích próz Třikrát denně kapku rosy (1981, sc. Josef Eismann, r. Otakar Kosek) a Jak překročit Rubikon (1989, sc. Josef Eismann, r. Alois Müller). – Česká televize věnovala jejímu životu a dílu krátkometrážní portrét Pyl zlatého kapradí (1994, r. Vladimír Skalský a Jiří Gold).
Baletní adaptaci Pohádek o Krakonošovi (hudba Petr Doubravský, libreto František Pokorný) uvedla Opera Divadla F. X. Šaldy v Liberci roku 1988. Podle předlohy Marie Kubátové vznikla též loutková inscenace pražského souboru Julie a spol. Čertovské nítě (sc. Marie Třešňáková, 1994).
V roce 2009 udělila Akademie literatury české Marii Kubátové Cenu Boženy Němcové za dílo Haraburdí aneb Jak se líhnou knížky.

 Povahu rozsáhlé prozaické tvorby Kubátové souběžně ovlivnilo jak rodinné zázemí a profese, tak horská příroda a prostředí malého krkonošského města, v němž se natrvalo usadila. Významnou část její činnosti proto představují adaptace lidových vyprávění, psaná v krajovém nářečí a zachycující s humornou nadsázkou výrazné rysy lidové mentality: od přirozeného konzervativismu a nedůvěry ke změnám životního stylu až po schopnost vyrovnávat se se společenskými rozdíly a s osudovými zvraty v lidském životě. Obdobná východiska je však možné nalézt i v autorčině životním postoji tak, jak jej představují její původní prózy a divadelní hry. V převážně optimisticky laděných příbězích Kubátová látkově těží z osobní zkušenosti (Lékárnická trilogie: Lékárna U tří koček, Třikrát denně kapku rosy, Recept na štěstí), konfrontuje činorodé stáří s hledajícím mládím, humorně kritizuje „městský“ konzumní způsob života. Její prózy oslavují dělnou prostotu ztělesněnou v rázovitých postavičkách krkonošských horalů (Matka kopce) a působí – navazujíce na tradici vesnické a maloměstské drobnokresby – jako blednoucí obrazy zanikajícího krajového svérázu. V próze Jak překročit Rubikon se hrdinové vyrovnávají se zásadním životním zlomem, odchodem do důchodu. Úspěšné jsou autorčiny prózy pro děti a dramatické práce (Jak přišla basa do nebe), využívající rovněž folklorních motivů. V tematicky sevřených pohádkových souborech (Pohádky vodnického dědečka, Pohádky poštovských panáčků, Veselé pohádky z muzikantské zahrádky) i v adaptacích domácích a světových pohádkových látek (Čarování s pohádkou, Pohádky šaška Povídálka) osvědčuje vypravěčskou živost a bezprostřednost.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Daremný poudačky (PP folkl., 1956); Matějkov (PP 1956); Studentské romaneto (P 1958); Krakonošův rok (PP folkl., 1958, s A. Kutinovou, 3., rozšíř. vyd. 2020); Pohádky pro rozcáplíky (1959); Jak přišla basa do nebe (D, rozmnož. 1957, knižně 1961, prem. 1956); Novinářská patálie (R 1961); Krakonošovský špalíček (PP folkl., 1964, s A. Kutinovou); O pěti Emilech (P pro děti 1965); Korvetní kapitán Korda (P pro děti, 1967); Pohádky pro poškoláky (1968); Muzikantský řemeslo a devatero jinejch (PP folkl., 1969, v tir. 1968); Průšvihy mladého Werthera (P 1970); Kariéra bílé vrány (PP 1970); Přástevníček (rozhl. hra pro děti, rozmnož., 1970); Pohádky o Krakonošovi (1971); Jménem korvetního kapitána (P pro děti, 1972); Krakonošův hernec (PP folkl., 1972); Vzbouření hastrmana (D pro děti, rozmnož., 1975, prem. 1976); Tucet Krakonošových pobočníků (FF 1976); Lékárna U tří koček (P 1977, 1. díl Lékárnické trilogie); Legenda o Bílé paní (R 1978; poté in Matka kopce, Legenda o Bílé paní, 1984); O heřmánkové víle a čarodějnickém učedníku (pohádka, 1978); Třikrát denně kapku rosy (P 1979, 2. díl Lékárnické trilogie); Matka kopce (R 1980; poté in Matka kopce, Legenda o Bílé paní, 1984); Hořký bejlí (folkl. pohádka, 1981); Recept na štěstí (P 1981, 3. díl Lékárnické trilogie); O princi Nežravkovi a princezně Brečivce (D loutk. pro děti, rozmnož., 1981, i prem.); Rozhovor s kamenem (R 1982); Jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku (D pro děti, rozmnož., 1983, i prem.); Pohádky lesního ticha (1984, 2. vyd. 2006 též s tit. Hajadla aneb Pohádky lesního ticha); Jak překročit Rubikon (R 1986); Povídky z muzejních vitrín (1986); Všechny brány Krkonoš (FF 1986); Absolventka nultého ročníku (R 1987); Jak sa chodí do světa za ščestím a jak sa vandruje ze světa dóm (D pro děti, rozmnož., 1987, i prem.); Náhrdelník z motýlků (P 1987); Pohádky lesního pacholíčka (1988); Truhlička malovaná (PP folkl., 1989); Pohádky vodnického dědečka (1990); Lékárnická trilogie (PP 1990, obsahuje: Lékárna U tří koček, Třikrát denně kapku rosy, Recept na štěstí); Kam odcházejí sněhuláci zjara (pohádka, 1991); Obchod iluzemi (P 1992); Balada o Sněžce (R 1992); Poutnické povídky (PP 1993); Zpověď ježibaby (PP 1995); Nedělní pohádky I. Kde bydlí strašidla (1995); Lesk a bída podnikání (P 1996, volné pokračování Lékárnické trilogie); Nedělní pohádky II. Jak se líhnou trpaslíčci. Muzikantské pohádky (1997); Jak se tančí mezi vejci (R 1997); Čarování s pohádkou (pohádky pro děti, 1997); Krakonošovo čarobejlí (pohádky pro děti, 1998); O Nedoubkovi (pohádky pro děti, 1998); Pohádky Šaška Povídálka (1998); Pohádky z Krkonoš (2001); Příběhy z čarodějova receptáře (PP 2001); Medový perníček – do srdce chodníček (PP 2001); Sladký strašidlo (R 2001); Sny pod kloboukem (PP 2002); Pohádky poštovských panáčků (2002); Pohádky pro zvířátka (2002); Kouzlo rodinného stolu (PP 2003); Jak roztancovat babičky (PP 2004, 2. upr. vyd. 2014); Bubáci z Krakonošova (pohádky pro děti, 2005); O Popelce (pohádka pro děti, 2005); Erbovní povídky (2005); Arcibáby aneb Živote, já nechci, abys byl vošklivej! (PP 2005); Arcidědkové (PP 2006); Veselé pohádky z muzikantské zahrádky (2006); Haraburdí aneb Jak se líhnou knížky (PP 2007); Pohádky z Měsíčkova stříbrného zámku (2007); Lékárnické pohádky / Heřmánková víla (PP pro děti 2007); Vodnické pohádky (2008); Tři šupiny vánočního kapra (PP, PP pro děti 2008); Čarodějnický učedník (P pro děti 2008); Starodávní poutníci (PP 2009); Pohádky pro nejhodnější holčičky (2009); Kolednický uzlíček (PP, PP pro děti 2009); Pytel granátů pro Marii Terezii (P 2010); Krkonošské pohádky (2011); Betlémská noc (PP pro děti 2012); Velká kniha pohádek (PP pro děti 2013); Krakonoš, skřítci a zahrádka blízko nebe (PP pro děti 2013); scénicky: Skleněná panna (1960); To nechce klid (1962, úprava rozhl. hry Podnájemník); Čert, Bára a z pekla štěstí (1989).
Rozhovor: Lidská komedie Marie Kubátové (zaps. M. Nyklová, 1997).
Ostatní práce: Krkonoše (text k fotografickému albu, 1974); Poznej svou vlast 1999 (text ke kalendáři, 1998); Poznej svou vlast 2000 (text ke kalendáři, 1999); Lidová architektura 2000 (text ke kalendáři, 1999); Poznej svou vlast 2001 (text ke kalendáři, 2000); Poznej svou vlast 2002 (text ke kalendáři, 2001); Ještě se zpívá 2002 (text ke kalendáři, 2001); Ještě se zpívá 2003 (text ke kalendáři, 2002); Poznej svou vlast 2003 (text ke kalendáři, 2002); Poznej svou vlast 2004 (text ke kalendáři, 2003); Poznej svou vlast 2008 (text ke kalendáři, 2007).
Příspěvky ve sbornících: Pohádky na dobrou noc (1964); Spisovatel a současnost (I., 1986; IV., 1989); Živý proud (1986); Divadlu vysockému na mnoho mil rovno nebylo (1986); Příběhy o maminkách (1989); Karel Čapek: sborník příspěvků z Národní konference k stému výročí autorova narození (1990); Hloupí Honzové a jiní (1992); Hlavní téma: psychologická próza (1994); J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době (1996); Neznámí autoři – neznámé texty (1999); Jak jsem potkal Františka Nepila (2000); Městopis (2000); Pohádky z Moravy (2004); Krkonošské poudačky (2007); Čítanka z východních Krkonoš (2015); Pohádková mateřídouška (2017).

LITERATURA

Knižně: J. Valouch: Marie Kubátová (1986, obsahuje bibliografii).
Studie a články: J. Valouch: Nad tvorbou spisovatelky Marie Kubátové, doslov in M. K., Legenda o Bílé paní – Matka kopce (1984); S. Bartůšková: Otázka životního prostředí v pokvětnové beletrii, ČL 1986, č. 3; V. Píša: Brány k domovu, přírodě, lidem, LM 1988, č. 8; J. Jech: Nad krkonošskými libohrami Marie Kubátové, doslov in M. K., Truhlička malovaná (1989); D. Moldanová: Marie Kubátové recepty na štěstí, doslov in M. K., Lékárnická trilogie (1990); B. Šimková: Anče, Kubo, hajnej... Krkonoše 1993, č. 5; D. Štětinová: O magistře z vrchlabské lékárny... Český dialog 1993, č. 19; I. Kolářová: Výrazy spojené s lékárenskou praxí v knihách M. Kubátové, Čeština doma a ve světě 2000, č. 3; I. Kolářová: Funkce cizojazyčných prostředků v knihách Marie Kubátové, Stylistyka 2003, sv. 12; E. Koudelková in Krakonoš v literatuře (2006); I. Kolářová: Postoje k užívání různých jazyků a útvarů národního jazyka v knihách Marie Kubátové, in Setkání s druhým (sb. 2006); M. Fucimanová: Hyperfrgál a Bajaja dne, LitN 2008, č. 40; M. U. Fidler: Gramatika a zvukový symbolismus, Acta Universitatis Carolinae, Philologica, sv. 2, 2006, Slavica Pragensia, sv. 41 (2009); I. Novotná: Marie Kubátová, in Sdružení knihoven České republiky (2009).
Recenze: Daremný poudačky: J. R. Pick, LitN 1956, č. 43; L. Vymazal, ČK 1957, č. 3 (též ad Matějkov) * Matějkov: M. Jungmann, LitN 1956, č. 49; J. Lederer, VP 1. 12. 1956 * Jak přišla basa do nebe: S. Machonin, LitN 1957, č. 2; F. Černý, Divadlo 1957, č. 3; Z. Smutný, Ochotnické divadlo 1957, č. 3 * Studentské romaneto: M. Jungmann, LitN 1959, č. 8; J. Hek, HD 1959, č. 4; V. Karfík, Květen 1959, č. 4 * Krakonošův rok: Jan Červenka, ZM 1959, č. 7/8; O. Sirovátka, Pochodeň 4. 12. 1965; J. Dvořák, Krkonoše 2006, č. 1 * Pohádky pro rozcáplíky: J. Hrabáková, ZM 1960, č. 4 * Skleněná panna: Gm ( = P. Grym), LD 23. 2. 1960; Z. Roubíček, MF 24. 2. 1960; M. Česal, Čs. loutkář 1971, č. 6 * Novinářská patálie: J. Petrmichl, RP 10. 1. 1962, J. Rodr, Pochodeň 18. 1. 1962; I. Zítková, MF 9. 2. 1962; P. Pešta, Rovnost 18. 2. 1962; M. Jungmann, LitN 1962, č. 7; V. Běhounek, Plamen 1962, č. 4; K. Bogar, Krkonoše – Podkrkonoší 1963, sv. 1 * To nechce klid: F. Černý, RP 12. 3. 1962; D. Vojtěchová, Kultura 1962, č. 11 * Krakonošovský špalíček: M. Šulcová, Český lid 1966, č. 1 * Muzikantský řemeslo: F. Soldan, RP 2. 4. 1970 * Pohádky pro poškoláky: V. Nezkusil, ZM 1969, č. 3 * Průšvihy mladého Werthera: iz (= I. Zítková), NK 1970, č. 23; O. Chaloupka, ZM 1970, č. 10 * Kariéra bílé vrány: MJV (= M. Janů-Veselá), Práce 24. 2. 1971; Š. Vlašín, Tvorba 1971, č. 13 * Krakonošův hernec: MJV (= M. Janů-Veselá), Práce 18. 8. 1972; J. Strnadel, LM 1972, č. 3 * Jménem korvetního kapitána: MJV (= M. Janů-Veselá), Práce 31. 10. 1973; A. Linke, ZM 1974, č. 5 * Vzbouření hastrmana: da (= V. Hrouda), RP 23. 1. 1976; urb (= M. Urbánková), SvSl 30. 1. 1976; V. Sochorovská, MF 4. 2. 1976 * Tucet Krakonošových pobočníků: M. Horanský, Průboj 1. 12. 1977; M. Turková, Český lid 1978, č. 3 * Lékárna u tří koček: iz (= I. Zítková), NK 1977, č. 14; D. Moldanová, LM 1977, č. 7 * Legenda o Bílé paní: J. Hájková, SvSl 22. 6. 1987; T. Sedláček, Rovnost 4. 7. 1978; Š. Vlašín, Tvorba 1978, č. 36; J. Hájek, RP 10. 10. 1978 * O heřmánkové víle a čarodějnickém učedníku: R. Hamanová, ZM 1979, č. 4; jp (= J. Červenka), LD 15. 3. 1979 * Třikrát denně kapku rosy: V. Novotný, SvSl 6. 12. 1979; L. Vacina, Tvorba 1979, č. 52; Š. Vlašín, Rovnost 3. 1. 1980 * O princi Nežravkovi a princezně Brečivce: J. Císař, Čs. loutkář 1980, č. 2 * Matka kopce : D. Hubená, LM 1981, č. 2; iz (= I. Zítková), Svět práce 1981, č. 3 * Hořký bejlí: vn (= L. Vacina), Pochodeň 23. 2. 1982; L. Vacina, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 17; J. Lukeš, SvSl 6. 5. 1982 * Recept na štěstí: J. Mourková, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 14; L. Vacina, Pochodeň 5. 8. 1982; D. Vlašínová, Rovnost 9. 9. 1982 * Rozhovor s kamenem: Z. Heřman, MF 28. 12. 1982; AF, Český zápas 1982, č. 52; J. Lukeš, SvSl 31. 3. 1983; J. Hrabák, Rovnost 6. 4. 1983; D. Moldanová, LM 1983, č. 6 (též ad Recept na štěstí) * Pohádky lesního ticha: L. Vacina, Tvorba 1985, příl. Kmen č. 9; M. Horáková, Komenský 1984/85, č. 8 * Jak překročit Rubikon: D. Vlašínová, Rovnost 6. 11. 1986; iz (= I. Zítková), Práce 11. 11. 1986; D. Moldanová, LM 1987, č. 3 * Povídky z muzejních vitrín: A. Fetters, Listy starohradské kroniky 1986, č. 4; V. Borová, ZN 14. 11. 1986; vn (= L. Vacina), Pochodeň 19. 12. 1986; A. Hájková, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 10 * Všechny brány Krkonoš: V. Píša, Tvorba 1986, příl. Kmen č. 45; vn (= L. Vacina), Pochodeň 23. 12. 1986; J. Suchl, RP 7. 1. 1987; Z. Heřman MF 10. 2. 1987 (též ad Povídky z muzejních vitrín) * Absolventka nultého ročníku: Z. Heřman, ZM 1988, č. 2; L. Vacina, RP 15. 3. 1988 (též ad Náhrdelník z motýlků); P. Kosatík, Kmen 1988, č. 27 (též ad Náhrdelník z motýlků); D. Vlašínová, Rovnost 16. 3. 1988 * Náhrdelník z motýlků: I. Kotrlá, Obsah (smz.), březen 1988 * Truhlička malovaná: L. Vacina, Kmen 1989, č. 34; AF, Český zápas 1989, č. 40; S. Bartůšková, Rovnost 25. 10. 1989; O. Sirovátka, Národopisné aktuality 1990, č. 3–4 * Pohádky vodnického dědečka: J. Dvořák, ZM 1991, č. 4; V. Píša, Severočeský regionální deník 23. 5. 1991 * Obchod iluzemi: H. Jánová, NK 1992, č. 20; Z. Heřman, Tvar 1992, č. 24; S. Bartůšková, SvSl (Brno) 28. 8. 1992; J. Lukeš, LidN 6. 9. 1992, příl. Národní 9 č. 32 * Balada o Sněžce: J. Šimůnek, NK 1993, č. 28; M. Petříček, LitN 1993, č. 31; I. Zítková, Telegraf 31. 7. 1993 * Kam odcházejí sněhuláci zjara: Z. Pincová, Telegraf 28. 7. 1993 * Poutnické povídky: M. Nyklová, Denní Telegraf 6. 1. 1994; E. Skokanová, Hradecké noviny 15. 1. 1994, příl. Magazín; M. Langášek, SvSl 2. 2. 1994 * Zpověď ježibaby: iz (= I. Zítková), NK 1995, č. 17; S. Bartůšková, SvSl (Brno) 17. 5. 1995; V. Píša, Severočeský regionální deník 3. 6. 1995 * Nedělní pohádky I: Z. Heřman, SvSl 12. 8. 1995; A. Křivská, Komenský 1005/1996, č. 7/8 * Lesk a bída podnikání: iz (= I. Zítková), NK 1996, č. 45 * Jak se tančí mezi vejci: iz (= I. Zítková), NK 1997, č. 25; J. Šimůnek, Slovo 16. 6. 1997 * Lidská komedie Marie Kubátové: K. Milota, LitN 1997, č. 26; P. Sýkora, Slovo 26. 9. 1997 * Čarování s pohádkou: I. Zítková, NK 1997, č. 47/48; V. Vařejková, Ladění 1998, č. 2 * Pohádky šaška Povídálka: V. Vařejková, Komenský 1998/99, č. 9/10; M. Šubrtová, Ladění 1999, č. 1 * Jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku: Z. Matyušová, NK 2001, č. 13 * Sladký strašidlo: jj, Krkonoše 2002, č. 2; A. Haman, LidN 2. 1. 2002; H. Hrzalová, Haló noviny 13. 2. 2002 * Pohádky poštovských panáčků: M. Reissner, Ladění 2002, č. 3; J. Hulíková, LitN 2002, č. 40, příl. Nové knihy, H. Zahradníčková, LidN 5. 10. 2002 * Sny pod kloboukem: M. Bystrovová, LidN 12. 8. 2002 * Kouzlo rodinného stolu: M. Bystrovová, LidN 18. 12. 2003; I. Zítková, Tvar 2004, č. 2 * Arcibáby: šv (= M. Bystrovová), LidN 12. 7. 2005 * Erbovní povídky: A. Fetters, Rodným krajem 2005, č. 31 * Arcidědkové: M. Švagrová (= M. Bystrovová), LidN 10. 8. 2006 * Haraburdí: F. Cinger, Právo 8. 8. 2007 * Pohádky z Měsíčkova stříbrného zámku: L. Nováková, Ladění 2007, č. 3; K. Kolařík, A2 2008, č. 5 * Betlémská noc: J. Dvořák, Krkonoše 2012, č. 12.
Rozhovory: J. Rodr, Tvorba 1960, č. 21; D. Štětinová, Vlasta 1974, č. 11; M. Nyklová, Svět práce 1975, č. 47; M. Nyklová + M. Zindelová, Vlasta 1979, č. 7; P. Stefanovič, Mladý svět 1982, č. 2; P. Frýbort, Tvorba 1986, příl. Kmen č. 42; M. Nyklová-Veselá, ZM 1987, č. 2; R. Tognerová, O knihách a autorech, léto 1987; J. Velek, Mladý svět 1989, č. 31; S. Kolář, Kulturní měsíčník 1990, č. 1; M. Nyklová-Veselá, NK 1992, č. 31; Z. Heřman, SvSl 2. 7. 1993; M. Nyklová, Práce 13. 8. 1994, příl. Péčko č. 32; P. Vondráček, LidN 28. 11. 1994; M. Šaráňová, Zpravodaj Ústavu dětské literatury PdF MU 1995, č. 1-2; J. Bednářová, Mladý svět 1995, č. 10; M. Homolová, Reflex 1995, č. 22; M. Šmerglová, Slovo 20. 12. 1997, příl. S-magazín č. 51; K. Zilvarová, Hradecké noviny 31. 7. 2000; J. Kojzar + R. Janouch, Haló noviny 22. 12. 2000, příl. Haló magazín; J. Kojzar, Haló noviny 8. 8. 2002; E. Pilařová, LidN 8. 8. 2002; M. Nyklová, Knižní novinky 2002, č. 13; I. Zítková, Knižní novinky 2005, č. 19; M. Nyklová, Knižní novinky 2007, č. 13/14; J. Jiřička, Vital Plus 2010, č. 3; J. Dvořák, Krkonoše 2012, č. 8; V. Keilová, Právo 15. 12. 2012, příl. Magazín Práva.
K životním jubileím: J. Valouch, O knihách a autorech, léto 1982; N. Klevisová, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 31; V. Píša, LM 1987, č. 7; A. Fetters, Tvar 1992, č. 33; V. Stanovský, ZM 1997, č. 2; I. Pokorná, Ladění 2002, č. 3; F. Cinger, Právo 8. 8. 2002; M. Nyklová, Naše rodina 2007, č. 34 E. Bílková, Listy starohradské kroniky 2007, č. 4; A. Fetters, U nás 2012, č. 2; R. Šťastná, Naše rodina 2017, č. 34.
Nekrology: K. Kubíčková, MFD 12. 6. 2013; F. Cinger, Právo 12. 6. 2013; J. Stern, Haló noviny 12. 6. 2013; J. Dvořák, Krkonoše 2013, č. 7; A. Rusová, Rodným krajem 2013, č. 47; K. Bílek, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 2013, č. 4.
Archiv: Osobní fond: LA PNP (uspořádáno v 1. stupni evidence).
Autor hesla: Aleš Haman (1995); Milena Šubrtová (2007); Michal Přibáň (2021)
Aktualizace hesla: 13. 5. 2021 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 13. 5. 2021 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu