Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 BÁSNICKÝ ALMANACH KLUBU PŘÁTEL POEZIE 

 1973 - 1974 
 
 Básnické almanachy, které představovaly verše soudobých českých básníků, spolupracujících s Klubem přátel poezie (KPP) a publikujících výhradně v oficiálním komunikačním okruhu, vydávalo nakladatelství Československý spisovatel pro členy KPP. K vydání je připravili tehdejší redaktoři poezie daného nakladatelství (v tiráži nejsou jmenovitě uvedeni). Vyšly celkem dva svazky: Básnický almanach 1973Básnický almanach ´74. Doslov k prvnímu napsal v duchu dobové ideologické rétoriky o roli poezie v socialistické společnosti Josef Rumler, krátký a věcný úvod k druhému Miroslav Florian.
 

Vždy jednou až dvěma básněmi se na almanaších podílelo kolem pěti desítek autorů všech generací, řazení jejich veršů bylo dáno právě věkovou posloupností, od nejstarších po nejmladší. V prvním svazku to byli Jaroslav Bednář, Marie Kratochvílová, Jan Šnobr, Josef Rybák, Vilém Závada, František Nechvátal, Ladislav Stehlík, Jan Noha, Marie Bieblová, Jarmila Urbánková, Jiří Taufer, Kamil Bednář, Donát Šajner, Stanislav Zedníček, Herma Svozilová–Johnová, Josef Kainar, Jan Pilař, Pavel Bojar, Zdeněk Šeřík, Alena Vrbová, Vlastimil Školaudy, Oldřich Vyhlídal, Josef Jelen, Arno Kraus, Karel Boušek, Josef Rumler, Ivan Skála, Eduard Petiška, Blanka Švábová, Miroslav Florian, Eva Bernardinová, Vladimír Janovic, Vladimír Brandejs, Josef Hanzlík, Václav Hons, Petr Skarlant, Michal Černík, Josef Peterka, Petr Prouza, Jiří Žáček, Karel Sýs. Ve druhém svazku přibyli Vít Obrtel, Jarmila Otradovicová, Ilja Bart, Jiří Paris, Bořivoj Kopic, Josef Kebza, Petr Kovařík, Ivo Odehnal, Jana Moravcová, Jaroslav Mazáč, Rudolf Matys, Petr Cincibuch a Josef Šimon. Nezúčastnili se ho již naopak J. Bednář, J. Noha, K. Bednář, J. Kainar, P. Bojar, J. Hanzlík, P. Prouza.

Oba svazky přinesly především reflexivní a přírodní lyriku, u starších autorů také politicky apelativní a ideologické verše vyznávající se z kladného vztahu ke komunistickému zřízení a z nenávisti k politickým a třídním oponentům, které představovala především politická reprezentace západních demokracií. Objevují se i historické reminiscence odkazující k tzv. pokrokovým tradicím lidu (připomínána je osobnost B. Němcové), verše zaznamenávající zážitky z cest do tehdejšího Sovětského svazu, Itálie a na Slovensko. Častá jsou témata dělnické práce a její oslava.
 
Periodicita: Ročně. – 1973-74 (po 1 sv.).
Technické informace: 16x10 cm, 240 str. (1973), 194 str. (1974).
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce výtvarných děl (1973 práce posluchačů VUPŠ v Praze: J. Fixl, A. Khunová-Plecháčová, D. Kloučková, L. Kuklík, P. Sivko, N. Vlčková, K. Zeman, 1974 studentů AVU: B. Jelínek, S. Judl, J. Malý, J. Ptáček, E. Šmejkal); výtvarný redaktor M. Váša.
Náklad: 13 000 (1973), 6500 (1974).

LITERATURA

Z. Volejník: Dobrá poezie v malém, Práce 4. 6. 1975 (o roč. 1974).
Autor hesla: Miroslav Zelinský
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu