Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef  HANZLÍK

* 19. 2. 1938, Neratovice  
† 26. 1. 2012, Praha 
 
Básník, překladatel, autor literatury pro děti
 Otec byl truhlářem. V dětství žil Hanzlík v Táboře, od roku 1946 v Nejdku u Karlových Varů. Po studiu na hospodářské škole v Karlových Varech a Mariánských Lázních (maturita 1957) absolvoval psychologii na FF UK (1957–1963, diplomová práce Příspěvek k psychologii literatury). V letech 1965–1969 byl redaktorem časopisu Plamen, poté do roku 1991 dramaturgem a posléze scenáristou Filmového studia Barrandov. Od roku 1991 se věnoval pouze literatuře a překladatelství. – Manželka Ludmila Hanzlíková (*1942) je překladatelkou z angličtiny, syn Kryštof Hanzlík (*1962) je filmový režisér.
 Debutoval v roce 1957 v Kultuře. Od roku 1959 přispíval básněmi dále do Literárních novin, Plamene, Hosta do domu, Tváře, Sešitů pro mladou literaturu, Červeného květu, Tvorby, Literárního měsíčníku aj. Časopisecky publikoval i překlady jugoslávských a amerických básníků. – Byl autorem, resp.s režiséry spoluautorem scénářů k filmům Deváté srdce (1978, režie Juraj Herz), Nechci nic slyšet (1978, r. Ota Koval), Kouzelné dobrodružství (1982, r. Antonín Kachlík, podle Alaina Fourniera), Modré z nebe (1983, r. Ota Koval, podle Bély Balásze), Poklad hraběte Chamaré (1984, r. Zdeněk Troška, podle Aloise Jiráska) a Čarovné dědictví (1985, r. Zdeněk Zelenka, podle Václava Řezáče). Na hudbu Zdeňka Lišky složil text písně do pohádky Malá mořská víla (1976, režie Karel Kachyňa). – Jako tvůrce dětské literatury Hanzlík soustavně spolupracoval s Československou televizí, která mu inscenovala pohádky O Terezce a paní Madam (1976), Hodný Fridolín a zlá Józa (1984) a O princezně na klíček (1987, všechny režie Libuše Koutná), a také s Československým rozhlasem (mj. řada krátkých pohádek z cyklu Hajaja). Podle jednoho Hanzlíkova scénáře byl natočen díl pro televizní seriál Bakaláři (Frantík, 1981, režie Václav Hudeček). – Používal šifru -hzk.
 Hanzlíkova básnická prvotina Lampa byla na počátku šedesátých let považována za nejvýznamnější tvůrčí čin nastupující básnické generace. Po ideologické abstraktnosti a deklarativnosti poezie předchozího desetiletí i po oslavě všednodennosti u autorů časopisu Květen vystoupil Hanzlík se svébytnou, silně emotivní básnickou výpovědí, proměňující skutečnost v pohádkově fantaskní vizi: něžný cit přemáhá zlo, často tematizované utrpením nevinného dítěte. Také v dalším autorově díle tvořil základní bipolaritu kontrast mezi dospělostí zla a dětskou nevinností dobra, který symbolicky zpřítomňuje i znepokojivou protikladnost mezi lidským štěstím a válkou, mezi láskou a netečnou lhostejností. Naivitu a dětský úžas autorova pohledu na skutečnost zvýrazňovala rovněž spontánní intonace lyrických veršů, obsahujících často epické jádro a nebránících se až jisté dekorativní infantilnosti. Proměnu veršové struktury, ale i změnu názorových postojů přinesla druhá polovina šedesátých let, kdy v Hanzlíkových verších, pro něž byla dosud charakteristická spontánní lehkost a bezprostřednost, zesílila reflexivní složka, projevující se zejména využíváním symbolů a alegorií i převahou volného verše (Potlesk pro Herodesa, Krajina Eufórie). Snaha po větší básnické objektivizaci prožitků přitom oslabila Hanzlíkův výchozí romantický impuls, jímž byl formován protest lyrického hrdiny proti lidské malosti a citové omezenosti. I když se z jeho poezie neztratily tendence k mytizaci naivity a dětského světa, pocit ohroženosti člověka atomovou katastrofou jej přivádí k bezprostřednějšímu kontaktu s tvrdou podobou současné reality, k pocitům deziluze a úzkosti. Tento vývojový posun je zřetelný zejména ve sbírkách z osmdesátých let (Požár babylonské věže, Ikaros existoval), v nichž autor svůj protiválečný apel a touhu po etické proměně člověka zasazuje do zcela neromantických kulis současného světa, což také podstatně zkonkrétnilo a zcivilnilo jeho básnickou dikci. – Hanzlíkovo vidění světa víceméně předurčilo i jeho zájem o dětskou literaturu. Do svých próz, básní i televizních inscenací pro děti mohl beze zbytku promítnout svou potřebu fantaskní hravosti, smyslu pro pohádkovou fabulaci i neotřelý verš.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Lampa (BB 1961); Bludný kámen (BB 1962); Země za Paříží (BB 1963); Stříbrné oči (BB 1963); Černý kolotoč (BB 1964); Princ a želva (BB pro děti, 1964); Úzkost (BB 1966); Sněhová hvězdička (P pro děti, 1966); Potlesk pro Herodesa (BB 1967); Záhada jezera Tanu-Ten (PP pro děti, 1968); Princ v Zeleném království (P pro děti, 1971); O princi s dřevěným mečem (P pro děti, 1972); Krajina Eufórie (BB 1972); Princ ve Velké Cintánii (P pro děti, 1974); Juliánek a skřítek (P pro děti, 1976); Hodný Fridolín a zlá Józa (P pro děti, 1980); Pimpilim pampam (BB pro děti, 1981; rozšíř. 1988); Požár babylonské věže (BB 1981); Kam zmizela Aladinova lampa (P pro děti, 1983); Ikaros existoval (BB 1986); Princ a malá princezna (P pro děti, 1989); Kde je ona hvězda (BB 1990); Létající talíře (a lžíce) aneb Zábavná kuchařka pro děti kosmického věku (1995; uprav. vyd. s tit. Zábavné vaření pro malé kuchtíky: snídaně – obědy – večeře, 1999); O princezně na klíček (P pro děti 1997).
Výbory: Three Czech Poets – V. Nezval, A. Bartušek, J. H. (Baltimore 1971, překlad a ed. E. Osers a G. Theriner); Láska pod mostem (výbor z let 1961–1978, 1980); Usínáš lásko jako zeleň stromů (1986); Selected Poems (Newcastle upon Tyne 1993, překlad E. Osers a J. a I. Milner, ed. E. Osers); Prométheus a Sodoma (1996, ed. P. Žantovský, rozšíř. vyd. 2019).
Překlady: T. Ujević: Žíznivý kámen na prameni (1966, s D. Karpatským); Snímky krajiny poezie. Malý výbor z jugoslávských básníků XX. století (1966, zde překl. Tina Ujeviće, Jure Kaštelana, Slavka Mihaliće a Huseina Tahmiščiće, za jaz. spolupráce D. Karpatského); H. Tahmiščić: Možnost půlnoci (1969, za jaz. spolupráce J. Janoušové); R. Cromptonová: Jirka postrach rodiny (1969, překlad veršů); Sarajevo, město poezie (1971, verše H. Tahmiščiće, s J. Janoušovou); J. Kákoš: O třech krásách světa (D, rozmnož. 1973); E. Eschner: Král Jergen (D, rozmnož. 1976); Štafeta času. Deset básníků sovětské Rusi (1978, zde př. N. Ušakova); E. Goudgeová: Oddané sestry (1993); C. Platt a J. Wright: Ostrovy pokladů. Úchvatný svět pirátů, ukrytých pokladů a jejich hledačů (1995); R. Stannard: Černé díry a strýček Albert (1995); R. Stannard: Strýček Albert a pátrání po kvantech (1996); R. Archbold: Hindenburg (1997); J. Haselden: Haló, haló! (1997); C. Shieldsová: Deníky tesané do kamene (1998); E. Goudgeová: Trny pravdy (1999); J. C. Oatesová: Blondýnka (2001); Harlan Coben: Nikomu ani slovo (2002); C. Brownová: Zamilovaný poštmistr (2003); P. Cornwellová: Poslední útočiště (2005); L. Carrol: Alenka v kraji divů a za zrcadlem (2005, překlad veršů); P. Cornwellová: Stopa (2006); S. Bourne: Třicet šest spravedlivých (2006); T. R. Smith: Dítě číslo 44 (2008); Tess Gerritsenová: Mefisto (2008); R. Cook: Záchvat (2009); R. Cook: Zákrok (2010); C. Grahamová: Věrnost až za hrob (2010); T. Gerritsenová: Závěje (2011).
Uspořádal a vydal: K. Boušek: V divokém víně slavíci (výbor BB, 1982).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Mladé víno (1961); Almanach Klubu čtenářů 1962 (1963); Hovory s veverkou (1963); 12 do tuctu. Magazín pro děvčata (1965); Jakou barvu má srdce (1965); Ladění slov (1966); Jazzová inspirace (1966); Pád do výšky (1966); Nový špalíček českých pohádek (1971); Milenky, ženy, matky (1972); Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka (1972); Básnický almanach 1973 (1973); Tanky a šeřík (1975); Recitujeme (1977); Voňavá jablíčka (1979); Česká poezie dvacátého století (1980); Jednou provždy (1983); Žít v míru (1983); Kupte si štěstí v bazaru (1983); Nachový plamen (1984); 40 let v míru (1984); Dvojhlas (1985); Trvalé bydliště Praha (1986); Hlas bojů (1987); Portrét ženy (1989); Hlas domova (1996); Potrhlá Andula (1996); Pegasovo poučení (2002); V Tramtárii tam je hej (2004); Báseň mého srdce (2005); Sešity. Výběr z 33½ čísel časopisu (2009).

LITERATURA

Studie a články: A. Brousek in A. B. – J. Škvorecký: Na brigádě (Toronto 1979); J. Peterka: Poezie romantického humanismu (doslov), in J. H., Láska pod mostem (1980); J. Pavelka: Poezie jako svědomí lidské aktivity, LM 1982, č. 9; M. Krobotová: Několik poznámek k pohádce J. Hanzlíka Princ v zeleném království, Acta Universitas Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Český jazyk a literatura 1983, sv. 4; J. Holoubek: Poezie není jenom sen, Kmen 1988, č. 7; V. Novotný: Básnění zalykajícího se srdce v lichém čase, in J. H., Prométheus a Sodoma (1996).
Recenze: Lampa: D. Karpatský, MF 8. 7. 1961; J. Hájek, Plamen 1961, č. 11; M. Červenka, HD 1961, č. 9; F. Vrba, LitN 1961, č. 36; V. Dostál, Kultura 1961, č. 33; O. Rafaj, ČK 1961, č. 8; Vl. Kafka, Květy 1961, č. 47; M. Hamada, Kultúrny život (Bratislava) 1961, č. 32; eš (= M. Bureš), SvSl 23. 7. 1961 * Bludný kámen: P. Blažíček, Kultura 1962, č. 13; J. Opelík, HD 1962, č. 5; D. Karpatský, Plamen 1962, č. 2; F. Vrba, LitN 1962, č. 28; M. Vacík, RP 20. 6. 1962; R. Matys, Práce 7. 5. 1962; B. Kopic, LD 1. 5. 1962; S. Daníčková, SvSl 16. 9. 1962 * Stříbrné oči: mp (= M. Pohorský), VP 24. 8. 1963; M. Petříček, HD 1963, č. 10; A. Linke, MF 3. 11. 1963; R. Matys, Práce 8. 11. 1963; I. Diviš, NK 1963, č. 34; J. Brabec, KT 1963, č. 47; O. Rafaj, ČK 1963, č. 12; D. Karpatský, Plamen 1963, č. 12 (k tomu polemika M. Vacík, RP 8. 1. 1964) * Země za Paříží: gs (= O. Sus), KT 1964, č. 20 * Černý kolotoč: M. Pohorský, RP 7. 8. 1964; M. Vacík, LitN 1964, č. 25 (též o sb. Země za Paříží a Stříbrné oči); rs (= J. Jirsa), KT 1964, č. 11; P. Blažíček, HD 1964, č. 6; B. Doležal, Tvář 1965, č. 4–5 * Princ a želva: V. Vařejková, Komenský 1964/65, č. 5; V. Mayer, Plamen 1965, č. 3 * Úzkost: J. Šimůnek, MF 26. 8. 1967 (též o sb. Potlesk pro Herodesa); V. Steklač, D. Moldanová, M. Topinka a V. Karfík, Sešity pro mladou literaturu 1967, č. 11 (též o sb. Potlesk pro Herodesa); -jpš- (= J. Pištora), NK 1967, č. 4; Z. Pešat, LitN 1967, č. 31 (též o sb. Potlesk pro Herodesa) * Sněhová hvězdička: J. V. Svoboda, ZM 1967, č. 10; V. Mayer, Impuls 1967, č. 8; J. K. (= J. Klokočníková), NK 1976, č. 19 * Potlesk pro Herodesa: A. Jelínek, Plamen 1967, č. 11; M. Petříček, HD 1967, č. 8; -jbK- (= J. Kalenský), Český zápas 1967, č. 42; -vkf- (= V. Kafka), Práce 24. 1. 1968; M. Vacík, RP 18. 4. 1969 * Záhada jezera Tanu-Ten: M. Tmé, Rovnost 4. 6. 1969 * Princ v Zeleném království: O. Chaloupka, ZM 1971, č. 7 * Krajina Eufórie: -or- (= O. Rafaj), LM 1972, č. 2; V. Vodák (= M. Vacík), LD 17. 3. 1973; J. Pavelka, Rt 25. 4. 1973; J. Havelka, Tvorba 1973, č. 21 * Princ ve Velké Cintánii: MM (= M. Matějcová), NK 1975, č. 22; J. M. (= J. Marhounová), ZM 1975, č. 8 * Láska pod mostem: Z. Heřman, MF 2. 9. 1980; F. Moravcová, Práce 2. 9. 1980; J. Pavelka, LM 1982, č. 9 (též o sb. Požár babylónské věže) * Pimpilim pampam: V. Nezkusil, ZM 1982, č. 3 * Požár babylónské věže: V. Křivánek, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 11; I. Mojík, Slovenské pohľady (Bratislava) 1982, č. 8; J. Pavelka, BV 20. 10. 1982; V. Nejtek, NK 1982, č. 5; J. Křížová, RP 13. 5. 1982; V. Vodák (= M. Vacík), LD 1. 5. 1982 * Usínáš lásko jako zeleň stromů: J. Klempera, Práce 16. 9. 1986 * Ikaros existoval: V. Křivánek, RP 21. 10. 1986; F. Schildberger, BV 23. 10. 1986; J. Rulf, ZN 22. 11. 1986; M. Pohorský, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 8; O. Rafaj, LM 1987, č. 1; P. A. Bílek, Práce 28. 7. 1987 * Kde je ona hvězda: P. A. Bílek, Tvar 1990, č. 37; V. Křivánek, Tvorba 1990, č. 45; M. Petříček, NK 1990, č. 37; J. Hrubý, Nová Pravda 13. 11. 1990 * Létající talíře (a lžíce) aneb Zábavná kuchařka pro děti kosmického věku: J. Nejedlý, NK 1995, č. 31; E. Kašáková, ZN 1. 8. 1995 * Prométheus a Sodoma: L. Brožek, Právo 11. 7. 1997 * O princezně na klíček: (les) (= L. Sedláková), NK 1997, č. 28; M. Vojtová, Práce 3. 11. 1997.
Rozhovory: Z. Šťastná, MF 15. 4. 1962; V. Jelínek, Obrana lidu 1965, č. 38; (an) (= D. Kozlová), Práce 12. 9. 1972; (ves) (= P. Veselý), Svoboda 5. 7. 1976; R. Píha, Jihočeská pravda 9. 3. 1979; L. Brožek, Tvorba 1984, příl. Kmen č. 16; O. Hrivňáková, Listy KPP 1987, léto/podzim; J. Klempera, Učitelské noviny 1987, č. 42; K. Sýs, Tvorba 1987, č. 21; J. Frais, MF 23. 2. 1988; O. Rafaj, LM 1988, č. 2; L. Svobodová, Výběr z nejzajímavějších knih 1990, jaro; M. Jareš – L. Kasal, Tvar 2006, č. 9.
Nekrology: M. Švagrová, LidN 1. 2. 2012; M. Jareš, Tvar 2012, č. 4; M. Černík, Obrys-Kmen 2012, č. 8; L. Brožek, Obrys-Kmen 2012, č. 9.

Autor hesla: Jaroslav Med (1995)
Aktualizace hesla: 7. 7. 2020 (jar)
 
zpět na hlavní stranu