Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jaroslav  MAZÁČ

* 24. 3. 1934, Přerov  
† 28. 4. 2006, Přerov 
 
Básník
 Pocházel z dělnické rodiny. Po absolvování gymnázia v Přerově (maturoval 1952) a tříletém studiu češtiny a ruštiny na PF UP v Olomouci (absolvoval 1955) působil jako učitel na základních a středních školách na severní Moravě: v Šumperku, Starém Městě pod Sněžníkem (1959–1962), v Zábřehu (1962–1963) a Kojetíně (1963–1965). V letech 1956–1959 dálkově studoval češtinu na FF UP (diplomová práce Poezie Karla Tomana, PhDr. 1972 prací se stejným titulem), od roku 1965 učil na Střední zemědělské škole v Přerově.
 Debutoval roku 1961 v Červeném květu (v letech 1968–1969 též člen redakční rady), dále přispíval do Lidové demokracie, Akordu, Nové svobody (Ostrava), od 70. let do periodik Mladá fronta, Naše rodina, Ostravský kulturní měsíčník, Tvorba, Literární měsíčník, Učitelské noviny aj. Publikoval též v okresním tisku (Kultura Přerova, Kulturní život Šumperska, Průvodce kulturou Zábřeha), kde používal šifer -az-, (j). Jako samizdat byla v 80. letech rozšiřována sbírka Tichá mše.
 Počátky Mazáčovy poezie byly poznamenány zvýšenou expresivitou a neologizujícím verbalismem. V dalším básnickém vývoji (Laskavý soud, Setkání křídel) básník překonává nepoměr mezi prostým smyslem veršů a složitým básnickým výrazem a směřuje k výrazové hutnosti a zkratkovitosti veršů. Konstantami jeho převážně meditativně laděné poezie jsou láska, domov a příroda, jejichž nadčasovou platnost chápe jako základní přesah lidského života; obranou těchto hodnot získávají Mazáčovy verše značnou apelativnost, často vyslovovanou až s dokumentární jednoznačností. V lyrickoepických skladbách své básnické výzvy aktualizoval příběhem (osvobozenecký boj partyzánů), zdůrazňujícím stálou hodnotu míru a svobody (Dálkový pochod, Nehasnoucí oheň). V 90. letech se proměňuje Mazáčův vztah ke skutečnosti a jeho lyrika získává výrazný náboženský rozměr a zároveň reflektuje proměnu společnosti a její sociální a kulturní dopady (Jupiter nízko nad obrozerm, Oidipus nabývá zraku).

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Havraní stříbro (BB 1965); Laskavý soud (BB 1969); Setkání křídel (BB 1974); Hvězdná země (BB 1980); Sen o širé pláni (BB, bibliofilie, 1984); Dálkový pochod (B 1985); Předpověď na noc a zítřek (BB 1987); Nehasnoucí ohně (B 1989); Tichá mše (BB, rozmnoženo 1991; 1994); Konec návštěv (BB 1996), Světlo mezi krami (BB 1997); Jupiter nízko nad obzorem (BB 1999); Bílé zeravy (BB 1999, téhož roku druhé, rozšířené vydání); Oidipus nabývá zraku (BB 2001); Stín za žalmistou (BB 2004, obsahuje bibliografii, zpracoval O. Fiala).
Výbor: Alfa konce – omega letu (1996).
Příspěvky ve sbornících: Hanácký kalendář (1958); Severomoravský kalendář 1963 (1962); Oheň (1975); Tobě, Ostravo (1978); Básnický almanach (1974); Souhvězdí Aurory (1977); Po tolika letech (1985).

LITERATURA

Studie: J. Urbanec: Folklórní prvky v tvorbě Jaroslava Mazáče, in Tradice lidové slovesnosti v současné literatuře. Sborník materiálů z vědecké konference 27. Bezručovy Opavy (1987); K. Komárek: Kosmické meditace Jaroslava Mazáče, in Z paměti literární Olomouce (ed. B. Kolář, 2004); D. Šajtar: Nad poezií Jaroslava Mazáče, in Hledání klíče (2005).
Recenze: Havraní stříbro: J. Svoboda, ČK 1966, č. 2 * Laskavý soud: M. Blahynka, Ostravský večerník 23. 6. 1969; J. Svoboda, ČK 1969, č. 8 * Setkání křídel: J. Pavelka, LM 1975, č. 10 * Hvězdná země: M. Blahynka, Nová svoboda 29. 7. 1980 * Předpověď na noc a zítřek: A. Blažejovská, Rt 31. 5. 1988 * Nehasnoucí ohně: K. Komárek, LD 4. 8. 1990 * Konec návštěv: J. Staněk, Tvar 1997, č. 7 * Světlo mezi krami: B. Kolář, Hanácké noviny 24. 4. 1997 * Jupiter nízko nad obzorem: (old) (Ladislav Soldán), Rt 11. 8. 1999 * Bílé zeravy: I. Pospíšil, Kam v Brně 2000, č. 4, příl. Kam, č. 4.
Rozhovory: V. Brtníková, Nová svoboda 1981, č. 8; K. Vůjtek, Kulturní měsíčník 1989, č. 3; O. Fiala, Duha 2005, č. 1.
Nekrolog: I. Odehnal, Dokořán 2006, č. 38.
Autor hesla: Jaroslav Med (1998); Karel Piorecký (2007)
Aktualizace hesla: 31. 8. 2007 (kp)
 
zpět na hlavní stranu