Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jana  MORAVCOVÁ

* 8. 5. 1937, Černčice (u Loun)  
† 12. 6. 2018, Praha 
 
Básnířka, prozaička a překladatelka, autorka detektivních próz, sci-fi povídek i knih pro děti
 Jana Moravcová, provdaná Neumannová, publikovala pod svým rodným jménem. Vyrostla v rodině zámečníka, pracujícího na železnici. V Lounech navštěvovala obecnou (1943–1948) a střední školu (1948–1952). V letech 1952–1954 studovala v Teplicích v Čechách na Pedagogickém gymnáziu (od roku 1953 Pedagogické škole pro vzdělávání učitelů národních škol), středoškolské studium ukončila na jedenáctileté střední škole v Lounech (maturita 1955). Poté studovala překladatelství na Vysoké škole ruského jazyka a literatury v Praze, absolvovala v roce 1959 diplomovou prací Srovnání dvou překladů poemy Vladimíra Majakovského 150 000 000 (Taufer – Mathesius); po přepracování ji roku 1967 obhájila též jako práci rigorózní (PhDr.). Od roku 1959 žila v Praze. Nastoupila jako redaktorka do nakladatelství Svět sovětů (od roku 1968 Lidové nakladatelství). Působila v něm – s přestávkou od září 1961 do září 1963, kdy spolu s manželem Bohumilem Neumannem (1930–2010, literární historik, překladatel z ruštiny, španělštiny, angličtiny a němčiny) pobývala jako lektorka slovanských jazyků na Kubě (Havana, Santa Clara) – až do sedmdesátých let, od roku 1972 ve funkci zástupkyně šéfredaktora. V letech 1975–1990 pracovala jako zástupkyně šéfredaktora v nakladatelství Čs. spisovatel, v letech 1990–1991 tamtéž jako vedoucí propagačního oddělení. V roce 1991 odešla do penze, v letech 1989–1996 zastávala místo šéfredaktorky edice Adéla (edice Uměleckého svazu autorů detektivní a dobrodružné literatury – AIEP).
 

Verše a divadelní glosy začala publikovat již v lounském školním časopise Zvítězíme! (1947), posléze přispívala do regionálních periodik Lounský kraj, Průboj (Ústí nad Labem) a Nové Lounsko. Během studií v Praze časopisecky debutovala humoristickou povídkou otištěnou roku 1958 v týdeníku Svět sovětů, potom uveřejňovala prózy, básně, verše pro děti, reportážní glosy a překlady (z ruštiny, později též ze španělštiny) mj. ve Vlastě, Besedě, Rudém právu, Univerzitě Karlově, Mladé frontě, Světové literatuře, Plameni, Kulturní tvorbě, Práci, Světě práce, Moně, Tváři (kulturním měsíčníku Severočeského kraje), Svobodě, O knihách a autorech, Světě v obrazech, Literárním měsíčníku, Tvorbě, Mladém světě, Nových knihách, Sovětské literatuře, Světě socialismu, Kalendáři Lidové demokracie, Dikobrazu, po roce 1989 také ve Svobodném slově, Masce, Ahoj na sobotu, Týdnu, Interpress Magazinu aj. Vedle vlastní literární práce se věnovala také činnosti ediční, u řady překladových titulů je zároveň překladatelkou i editorkou svazku. Verše R. I. Rožděstvenského v překladu J. Moravcové zazněly také na gramofonové desce Praha očima cizích básníků (1983). Spolupracovala s Českým rozhlasem, napsala rozhlasovou hru Rozhovor s motýlem (2000), na základě její knihy vznikla rozhlasová hra V režii strachu (1999) a seriál Pohádky stříbrného delfína (2007). – Příležitostně užívala šifer jm, J. M., jnm a moj. – Jana Moravcová bývá někdy zaměňována se svou jmenovkyní, spisovatelkou a redaktorkou Janou Moravcovou (*1955 v Jihlavě), která publikuje pod pseudonymem Jenny Nowak fantazijní historické příběhy s prvky horroru a thrilleru. Obdobně dochází k záměně Jany Moravcové, provd. Neumannové s překladatelkou Janou Neumannovou, roz. Hájkovou (*1980).

 V prvních knížkách se Moravcová představila jako autorka básniček a netradičně koncipovaných pohádek pro děti a zábavných příběhů pro mládež. Později pro mladé čtenáře napsala i životopisné vyprávění (Poklad Kryštofa Kolumba) či dívčí román (Prázdniny s Monikou). Různorodá je i Moravcové prozaická tvorba pro dospělé. Jejím těžištěm jsou psychologické romány, novely a povídky, patří k ní však i polohy humoristické, žánr sci-fi a zvláště detektivní a kriminální tematika. Moravcová se s oblibou soustřeďuje na svět dospívání a citové výchovy mladého pokolení, zpravidla zformovaného meziválečnými a poválečnými mravními hodnotami a vyrovnávajícího se s traumaty a dilematy novější doby (Zátiší s citadelou, Cikády, Gepard je nejrychlejší). Příznačné je i hojné vyžívání kompozičních postupů žánru prózy s tajemstvím, situování příběhů do světa s nadčasovou fantaskní atmosférou; ve fragmentárních syžetech se autorka zpravidla zaměřuje na dobrodružné, záhadné motivy a náměty, v nichž se prolíná konvenční poloha banální každodennosti s vylíčením bizarních figurek a jejich podivínského jednání (Klub neomylných a jiné příběhy, Klub omylných). V devadesátých letech se přiklonila k žánru psychologické detektivky a kriminálního příběhu. V letech 2000–2010 rozšířila řadu svých detektivních próz o další tituly, mj. o knihy Zločin pro slečnu Poirotovou, Třináctá kometaLetí, letí andělíček, v nichž zásadní roli hraje psychologická kresba postav, postupně rozkrývaná v dialozích tvořících osu příběhů.
Jako básnířka se Moravcová již od lyrického debutu ze sedmdesátých let (Sněhokruh) opírala o reminiscence dětství a mládí a svou životní filozofii promítala rovněž do emocionálních motivů inspirovaných romantikou četných cest po Sovětském svazu, zvlášť po Sibiři. Její poezie, charakteristická refrénovitě se opakujícími meditativními lyrickými obrazy a metaforami přírody, usilovala v souzvuku s dobovou básnickou dikcí o vyjádření obecnějších etických postojů. Zřetelná je v ní i tendence k prozaizaci poetického sdělení, která kulminuje ve sbírce Přesýpací vteřiny cyklem podobenství o uplývání neidylického času.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: O zlobivém delfínkovi (pohádka, 1969); Veselý rok (BB pro děti, 1970); Mořské pohádky (1970); Jak se strašák bál (BB pro děti, 1972); Pohádky stříbrného delfína (1973); Klub neomylných a jiné příběhy (PP 1973); Sněhokruh (BB 1974); Měsíc krásného zešílení a jiné příběhy (PP 1975); Zrození (BB 1976); Příběh posvátného jezera (P 1976); Pohádky pro každé počasí (P, BB pro děti, 1976); Zahrada z kamene (P 1977); Od moře přicházím (BB 1977); Zátiší s citadelou (R 1978); Archanděl Houbeles (P 1979); Tichý kormorán (BB 1979); Cikády (R 1980); Eva s modrým snem (P pro děti, 1981); Dobrý déšť (BB 1981); Klub omylných (PP 1983); Gepard je nejrychlejší (R 1983); Brána dorozumění a jiné příběhy (PP 1985); Chvíle závrati (BB 1985); Lavina (P 1986); Poklad Kryštofa Kolumba (R pro ml., 1987); Klub neomylných i omylných (PP 1987, obsahuje: Klub neomylných a Klub omylných); Část věčnosti (PP 1989); Přesýpací vteřiny (BB 1990); Strach má dlouhé nohy (PP detekt., 1991); Strach čeká v podkroví (P detekt., 1992); Skandál s arzénem a jiné případy (PP detekt., 1993); Drápky Paní Zubaté (P detekt., 1993); Prázdniny s Monikou (P pro dívky, 1994); Spiknutí mrtvých duší (PP detekt., 1995); Vlak do trestného území (P detekt., 1995); Násobilka strachu (P detekt., 1996); Strach má sídlo v podpalubí (P detekt., 1996); Dokud je strach nerozdělí (P detekt., 1996); Strach nechodí po horách (P detekt., 1997); V režii strachu (P detekt., 1997); Pro strach uděláno (P detekt., 1998); Strach bez receptu (P detekt., 1998); Jiřina Petrovická a její střípky (herecká monografie a vzpomínky, 1999); Případy vlídného detektiva (PP detekt., 2000); Třináct barev lásky (PP 2000); Lásky, svatby a zálety slavných (PP 2001, s B. Neumannem); Zabiják na šest (P detekt., 2002); Vražda v lázních Luhačovicích (P detekt., 2004); Smrt nenosí brýle (P detekt., 2005); Pinč baskervillský (P detekt., 2007); Pastičky rozumu (PP detekt., 2008); Zločin pro slečnu Poirotovou (P detekt., 2008); Třináctá kometa (P detekt., 2009); Letí, letí andělíček (P detekt., 2010); Vražda s polární svatozáří (P detekt., 2010); převyprávění: V. Štáflová: Dana. Kniha první. Děvčátko Dana. Skautka Dana (1996) + Dana. Studentka Dana. Kamarádka Dana. Samostatná Dana (1997) + Dobrodružství zvědavého kamzíčka (1999).
Výbory: Cestopisy srdce (BB 1980); Flétna milosti (BB 1982).
Překlady: R. Rožděstvenskij: Rekviem (1965) + Neobydlené ostrovy (1967, též ed.) + Cesty (1974, též ed., 1. souborné vyd.) + Píseň o bílém oblaku (1984, též ed.); Kolo inspirace (1967, s dalšími, eds. V. Daněk a H. Vrbová); T. Jeseninová: Zázrak 20. století (1968); N. Gribačov: Jak husa malovala (1969, též upr.); I. Salov: Krokodýl (1971); Srdcová dáma. Devět milostných novel (1971, s dalšími, ed. J. Fromková); Smutné lásky. Intimní poezie (1972, též ed.); N. Tarasenkovová: Nejbližší nepřítel a jiné prózy (1973) + Kočka z našeho domu (1979, též ed.) + Víkend pro eskulapa (1988); Hledači naděje (1974, s dalšími, ed. B. Neumann); K. Simonov: Verše (1975, též ed.); M. Sergejev: Úvod do podzimu (1977, též ed.); Země sovětů v poezii a próze 1917–1977. Sv. I. Poezie (1977, s dalšími, ed. V. Cybin); Štafeta času. Deset básníků sovětské Rusi (1978, s dalšími, ed. J. Vávra); S. Polikarpov: Na javoru muška svatojánská (1978, též ed.); F. Jamís: Za tuto svobodu (1978, též ed.); Čaj ve stepi. Deset současných mongolských básníků (1979, s dalšími, ed. J. Šíma); Verše proti smrti. Antologie protifašistické poezie socialistických zemí (1980, s dalšími); Lyrické dopisy do Čech. Antologie světové poezie o Praze a o Čechách (1980, s dalšími, ed. J. Žáček); Kahan a hvězda. Ostrava–Donbas (1981, s dalšími); Sovětská poezie 20. století (1981, s dalšími); R. Kazakovová: Jedenkrát (1982, též ed.); M. Gorkij: Zkazky a legendy od nočních ohňů (1982, s dalšími, ed. J. Fromková); A. Zinověv: Zářné zítřky (1983 Kolín nad Rýnem, s dalšími); V. Vysockij: Zaklínač hadů (1984, též ed.; rozšíř. s tit. Vladimír Vysockij, 1988); Nový hymnus. Deset kubánských básníků (1984, s dalšími); Popletený kalendář (1985, s dalšími, ed. M. Genčiová); Čtyřicet let v míru. Repertoárový sborník k slavným májovým dnům (1984, s dalšími, ed. M. Wagner); Blízko hvězd. Deset tádžických básníků (1985, s dalšími, ed. J. Bečka); Ruská literatura v českém překladu (2 sv., skripta, 1984, s dalšími, eds. K. Koževniková, J. Vávra a I. Camutaliová); Bílá v sousedství modré. Deset současných řeckých básníků (1986, s dalšími, ed. T. Georgiou); Na křídlech revoluce (1987, s dalšími, ed. J. Vávra); Nádherné stromy lásky. Z milostné poezie baltických básnířek (1988, s dalšími, ed. R. Parolek); A. a B. Strugačtí: Město zaslíbených (1998, s B. Neumannem).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Práce pionýrů (1949); Básnický almanach ´74 (1974); Nástup. Třicet let české prózy (1975); Vzkazy. Výbor ze současné české poezie (1976); Souhvězdí Aurory. Básnický almanach ´77 (1977, ed. M. Pohorský); Básníci na cestách. Výbor z české cestopisné lyriky 20. století (1978, ed. M. Blahynka); Jizerské ticho (1978, eds. J. Suchl a M. Fulín); Tobě, Ostravo (1978, ed. O. Rafaj); Třicet zpěvů k Únoru (1978, ed. M. Pávek); Zpívající den. Antologie veršů k třicátému výročí nakladatelství Československý spisovatel (1979); Česká poezie 20. století (1980, ed. M. Blahynka); Příběhy našich let. Patnáct povídek patnácti českých autorů (1980, ed. Š. Vlašín); Severočeský kraj (1980); Severomoravský kraj. Za práci – za svobodu – za socialismus (1980, ed. I. Šeiner); Stvořitelé nových světů. Výbor ze světové vědeckofantastické literatury (1980, ed. I. Železný); Tady je má zem. Sborník veršů a písní k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (1980, eds. J. Mlejnek a E. Havelková); Milostný hlas české poezie (1981, ed. V. Kubín); Příběhy s tajemstvím (1981, ed. J. Adam); Sborník Literárního měsíčníku (1981); Mír v Čechách (1982); Jasmínová noc (1983, eds. O. F. Babler a M. Blahynka); Jednou provždy. Repertoárový sborník pro zájmové umělecké kroužky (1983, ed. J. Tušl); Kupte si štěstí v bazaru. Česká poezie 20. století ve znamení humoru (1983, eds. K. Sýs a J. Žáček); Lidé ze souhvězdí Lva. Antologie nových českých vědeckofantastických příběhů (1983, ed. V. Kantor); Mírový hlas (1983, ed. J. Peterka); Žít v míru. Výbor ze současné české protiválečné poezie (1983, ed. M. Blahynka); Hvězdy v trávě. Výbor z české fantastiky (1984, ed. Z. Volný); Nachový plamen. Výbor z české poezie po 2. světové válce (1984, ed. O. Chaloupka); Dvojhlas. České a slovenské verše 1900–1985 (1985, eds. K. Blahynková, M. Blahynka a Ľ. Feldek); Návrat na planetu Zemi. Antologie české a slovenské science fiction (1985, ed. I. Železný); Zbraň poezie (1985, ed. J. Jiráčková); Teď už budeme lidé. Výběr ze současné české science fiction (1985, ed. J. Adam); Trvalé bydliště Praha (1986, ed. I. Šmoldas); Živý proud. Česká povídka 1945–1985 (1986, ed. J. Valouch); Grog bez cukru. Současná humoristická povídka (1987, ed. R. Pytlík); Hlas bojů (1987, ed. J. Jiráčková); Lásky pozemské. Výbor ze současné české milostné povídky (1987, ed. J. Valouch); K pramenům (1988); Skandál v Divadle snů. Antologie nových českých vědeckofantastických povídek (1988, ed. V. Kantor); Křehké jistoty. Povídky současných českých autorek (1989, ed. H. Müllerová); Portrét ženy. Výbor ze současné české poezie (1989, ed. J. Nejedlá); SF – Svět, fakta, fantazie. Magazín literatury faktu a sci-fi (1989, eds. O. Neff a T. Rotrekl); Krimidefilé (1990, ed. F. Cinger); Lety zakázanou rychlostí. Výběr z české literární fantastiky 80. let (1990, ed. P. Kosatík); Přadlenky zločinu. Detektivní povídky (1991); Rodinný kalendář 1993 (1992); Důvěrné, po přečtení zničte (1993); Malý almanach Klubu českých spisovatelů (1993); Nejlepší detektivní povídky roku. Magazín čtrnáctideníku Linka 158 (1994); Rodinný kalendář 1995 (1994); Jedním dechem (periodický sb., 1994–2007); Kriminální příběhy staré zlaté Prahy (1996); Krimisignál (1996, 1997); Lekce do života a další krimi povídky (1997); Poslední možnost a další krimi povídky (1997); Předposlední sbohem a další krimi povídky (1997); 27 popravených českých pánů očima 27 (nepopravených) českých spisovatelů (2000); 27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů (2001); Měsíc ve dne. Povídky z jihu Čech (2002); Žena – věčná inspirace (2002); 2004: Český horor (2003, ed. A. Kudláč); Nevěry (2005, ed. J. Ptáčková); Příliš snadná vražda. České detektivní povídky (2010, ed. A. Vernerová; zde obsažená povídka Příběh se štěstím byla publikována již v souboru Strach má dlouhé nohy).
Dále uspořádala a vydala: Anekdoty ze sombrera. Výběr ze španělského humoru (1970); Smutné lásky. Antologie ruské poezie 80. let 19. století (1972); Fixlovník. Slovník anekdot a vtipů do (ne)pohody (1995); Bakaláři (1997, s O. Hrivňákovou).

LITERATURA

Studie a články: J. Kutina: Poznámka, in Cestopisy srdce (1980); M. Blahynka: Citadela citu, domova a mládí, in Zátiší s citadelou (1981); an.: Kdo je kdo a co je co? Malý společenskovědní lexikon Tvorby, Tvorba 1985, č. 10; J. Šmejkalová: Mladý hrdina v próze 70. let, ZM 1985, č. 7; O. Chaloupka: doslov, in Klub neomylných a omylných (1987); M. Blahynka: Brána k autorce, literatuře, lidem, doslov in Brána dorozumění a jiné příběhy (2. vyd., 1989); P. Kosatík in Malá galerie autorů Československého spisovatele (1989); M. Blahynka: Jen žádný strach. Na okraj posledních prací spisovatelky Jany Moravcové, Haló noviny 29. 5. 1997; J. Lopatka in Posudky (2005, ed. M. Špirit).
Recenze: Pohádky stříbrného delfína: M. Genčiová, RP 26. 6. 1973; (M. N.) /= M. Nyklová/, ZM 1973, č. 7 * Klub neomylných a jiné příběhy: mh (= M. Hájková), NK 1973, č. 49; J. Heřtová, Tvorba 1974, č. 4 * Sněhokruh: vn (= V. Novotný), ZN 26. 6. 1975; Š. Vlašín, Romboid (Bratislava) 1975, č. 7; D. Žváček, LM 1975, č. 10 * Měsíc krásného zešílení a jiné příběhy: Kř (= A. Křemenáková), NK 1975, č. 38; opru (= V. Jelínek), Tvorba 1976, č. 7; J. Nejedlá, LM 1976, č. 2 * Příběh posvátného jezera: M. Zahrádka, RP 22. 9. 1976; D. Dorovská, Rovnost 3. 11. 1976; J. Heřtová, LM 1977, č. 1 * Zrození: J. Nejedlá, RP 29. 5. 1976; -ra (= V. Macura), ZN 4. 8. 1976; J. Pavelka, LM 1976, č. 10 * Od moře přicházím: V. Jelínek, Tvorba 1977, č. 31; Z. Bradová, Ostravský kulturní měsíčník 1978, č. 3; J. Nejedlá, LM 1978, č. 5 * Pohádky pro každé počasí: D. Dorovská, Komenský 1976/1977, č. 10; J. Voráček, ZM 1977, č. 2; Z. C. (= Z. Ceplová), NK 1977, č. 10 * Zahrada z kamene: H. Hrzalová, RP 24. 1. 1978; V. Jelínek, Tvorba 1978, č. 5; J. P. Kříž, LM 1978, č. 1 * Zátiší s citadelou: J. Hrabák, Rovnost 17. 8. 1978; vln (= V. Novotný), ZN 28. 7. 1978; V. Forst, O knihách a autorech 1978, jaro; J. P. Kříž, LM 1979, č. 1 * Archanděl Houbeles: P. Kovařík, SvSl 22. 11. 1979; A. Křemenáková, NK 1979, č. 46; J. P. Kříž, LM 1980, č. 4 * Tichý kormorán: M. Blahynka, Rovnost 15. 4. 1980; M. Zeman, RP 17. 11. 1980; D. Žváček, LM 1980, č. 5; I. Mojík, Slovenské pohľady (Bratislava) 1981, č. 3 * Cikády: vln (= V. Novotný), ZN 3. 3. 1981; Z. Heřman, MF 10. 3. 1981; D. Dorovská, Rovnost 13. 3. 1981; M. Zahrádka, LM 1981, č. 4 * Dobrý déšť: Z. Lebl, Brněnský večerník 29. 1. 1982; M. Blahynka, Tvorba 1982, č. 10, příl. Kmen * Eva s modrým snem: M. Genčiová, RP 19. 3. 1982; JK, NK 1986, č. 22 * Klub omylných: M. Blahynka, Tvorba 1983, č. 45, příl. Kmen; O. Chaloupka, Tvorba 1983, č. 45, příl. Kmen; B. Truhlář, Romboid 1984, č. 7 * Gepard je nejrychlejší: V. Novotný, ZN 7. 2. 1984; Š. Vlašín, Brněnský večerník 23. 2. 1984; I. Zítková, Práce 7. 3. 1984; M. Zahrádka, RP 15. 3. 1984 * Brána dorozumění a jiné příběhy: I. Zítková, Práce 23. 1. 1986; V. Píša, RP 27. 2. 1986; E. Farkašová, Slovenské pohľady (Bratislava) 1986, č. 3; P. Vašák, Tvorba 1986, č. 12, příloha Kmen * Chvíle závrati: J. Nejedlá, LM 1986, č. 6; J. Svoboda, Tvorba 1986, č. 18, příloha Kmen * Klub neomylných i omylných: O. Chaloupka, NK 1987, č. 50 * Lavina: I. Zítková, Práce 22. 1. 1987; V. Heger, Tvorba 1987, č. 3, příloha Kmen; M. Zahrádka, LM 1987, č. 4 * Poklad Kryštofa Kolumba: T. Heřmanová – M. Genčiová, ZM 1988, č. 8; O. Chaloupka, Tvorba 1988, č. 22; O. Kašpar, Kmen 1988, č. 1 * Část věčnosti: V. Píša, RP 17. 5. 1990; V. Heger, LM 1990, č. 2; J. Schneider, Tvar 1990, č. 11 * Přesýpací vteřiny: M. Petříček, NK 1990, č. 50 * Prázdniny s Monikou: iz (= I. Zítková), NK 1994, č. 32 * Dana. Kniha první: R. Ditmar, NK 1997, č. 4 * Dana. Kniha druhá: dit (= R. Ditmar), NK 1997, č. 34 * Jiřina Petrovická a její střípky: M. Blahynka, Haló noviny 18. 11. 1999; J. Gregor, Hanácký a Středomoravský den 20. 11. 1999 * Dobrodružství zvědavého kamzíčka: (iz) (= I. Zítková), NK 2000, č. 6 * Případy vlídného detektiva: M. Blahynka, Haló noviny 4. 5. 2000 * Třináct barev lásky: I. Zítková, Večerník Praha 25. 8. 2000; J. Gregor, Moravskoslezský den 6. 9. 2000 * Lásky, svatby a zálety slavných: M. Blahynka, Haló noviny 29. 8. 2001; (iz) (= I. Zítková), NK 2001, č. 38 * Vražda v lázních Luhačovicích: M. Blahynka, Obrys-Kmen 2004, č. 48.
Rozhovory
: K. Hvížďala, ZM 1977, č. 3; R. Tognerová, O knihách a autorech 1979, zima; J. Klempera, NK 1980, č. 3; I. Brumovská, Tvorba 1983, č. 35, příl. Kmen; J. Klempera, Učitelské noviny 1984, č. 46; I. Pospíšil, Rovnost 13. 7. 1985; O. Hrivňáková, Listy Klubu přátel poezie 1990, květen; M. Cais, RP 12. 6. 1992; M. Nyklová, SvSl 8. 10. 1994, příl. Slovo na neděli; I. Pospíšil in Spálená křídla. Malý průvodce po české recepci ruské prózy 70. a 80. let 20. století (1998).
K jubileu: M. Blahynka, LM 1987, č. 5.
Nekrolog: M. Blahynka, Haló noviny 25. 7. 2018, příl. Literatura – Umění – Kultura.

Autor hesla: Vladimír Novotný (1998)
Aktualizace hesla: 14. 1. 2019 (av)
 
zpět na hlavní stranu