Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Vladimír BRANDEJS

* 4. 7. 1937, Opočno 
† 23. 7. 2005, Opočno 
 
Básník a autor literatury pro děti
 Dětství prožil v Opočně, kde byl jeho otec odborným učitelem a ředitelem místní Základní školy. Po maturitě na jedenáctileté střední škole v Dobrušce (1955) začal Brandejs učit na vesnických školách (Holany a Loubí na Českolipsku, Králova Lhota u Rychnova nad Kněžnou). Souběžně roku 1956 absolvoval Střední pedagogickou školu v Liberci. Po dvouleté vojenské službě byl ředitelem Základní devítileté školy v Klášteru nad Dědinou (1959–1963) a Voděradech (1963–1972), kde také žil do roku 1980. Při zaměstnání dálkově studoval češtinu a dějepis na Pedagogické fakultě v Hradci Králové (absolvoval 1967, diplomové téma Práce ředitele školy se začínajícími učiteli). Roku 1972 se stal vedoucím odboru kultury a roku 1981 vedoucím pedagogického a inspekčního oddělení Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou. V letech 1987–1990 byl ředitelem krajského nakladatelství Kruh v Hradci Králové, v období 1977–1990 řídil východočeskou pobočku Svazu českých spisovatelů. V letech 1991–1997 učil na Základní škole v Opočně. Od roku 1991 provozoval nakladatelství Brandejs – Prameny, v němž formou nenáročných, xerograficky rozmnožených tisků vydal několik desítek vlastních básnických knih. Od roku 1992 v témže nakladatelství vydával i neperiodické Poetické noviny.
 Svou první báseň uveřejnil roku 1963 v Zemědělských novinách, dále publikoval mj. v Pochodni (Hradec Králové), Rudém právu, Učitelských novinách, Světě práce, Květech, Literárním měsíčníku, Obraně lidu, Tvorbě, Kmeni, Kulturním rozvoji, Zpravodaji Výboru národní kultury a Opočenských novinách.
 Už od prvních sbírek převládal v Brandejsově přírodní a reflexivní lyrice žánr impresionistické miniatury (Krajiny vlídnosti). Jeho poezie, založená na drobnokresbě, obměňovala téma vztahu člověka a přírody, pravidelně se vracela k motivům domova, rodiny, lásky, práce a smrti, hledala rodové souvislosti a v abstraktní rovině vyjadřovala hold rodnému Orlicku a Podorlicku. V polovině sedmdesátých let se v Brandejsově tvorbě objevují epické motivy, jeho poetika tíhne k větším cyklům básní, k baladičnosti, ale i k textům politizujícím a básnické publicistice. Jeho poemy vyrůstají z rétoricky nadneseného stylu, který chce metodou náznaků a nápovědí tlumočit autorovo okouzlení rudimentárním lidským myšlením. Od konce osmdesátých let sílí v Brandejsových sbírkách nostalgické a autobiografické motivy. Na tématu osudové lásky se autor pokouší v komorní poloze tlumočit existenciální lidská traumata (Závrať létavic – cykly Výstup, Jezero), s nimiž se pak vyrovnává v cyklech básnických rozjímání tíhnoucích k oslavě životní vitality (Být je štěstí). V Brandejsově tvorbě devadesátých let je stále zřetelnější tendence k úspornosti a lapidárnosti výrazu, která vyústila také ve sbírky aforismů (Prosby a lamentace aneb Život nevyprosíš, Území všech).

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Výpravy (novoročenka, BB 1965); Stromy (BB 1970); Dotyky (BB 1973); Dary žízně (BB 1973); Krajiny vlídnosti (BB 1974); Křehkost (BB 1976); Strmost (BB 1977); Černý rybíz (BB 1977); Třísky v tváři (BB 1979); Milosti světla (BB 1981); Vysoká hora lásky (BB 1982); Pevniny (BB 1983); Když je hezky všem (BB pro děti, 1984, leporelo); Slané lásky (BB 1985); Horké lijáky (BB 1986); Závrať létavic (BB 1987); Druhé dějství (BB 1987); Zlaté peří (BB pro děti, 1988); Rodokmen (BB 1988); Náruč (BB 1989); Dravý proud (BB 1990); Být je štěstí (BB 1993, rozšíř. 2000); Psací stroj po tatínkovi (BB 1993, bibliofilie); Hvězdná lavina (BB 1994); Čítanka pro radost (BB pro děti, 1994); Dobrý den (BB pro děti, 1994); Rozkoš (BB 1994, obsahuje bibliografii); Katův šleh (B 1994); Bouře uprostřed plachého já (BB 1995); V nás vrchy, hory, rovina (EE 1995); Čekání na příběh (BB 1995); Vzpomínka (1995, bibliofilie); Malý pokus o tvůj akt (BB 1996, poprvé pod názvem Příliv ve sborníku Letokruhy, 1982); Prosby a lamentace aneb Život nevyprosíš (aforismy, 1996); Verše jediného dne (BB 1996); Vychýlení horizontu (BB 1996); Krocení živlů (BB 1997); Odraz ve zčernalé hladině (BB 1997); Verše jediné noci (BB 1997); Věčný kalendář (1997, bibliofilie); Malé pravdy (BB 1998); Podoby léta (BB 1998); Čím jsme (BB 1998, bibliofilie); Marný pokus o věčnost (BB 1999); Procitnutí (BB 1999); Vlastní ekologie (BB 1999); 2000 (BB 1999, bibliofilie); Mezi starostlivým ránem a večerem (BB 2000); Obava z třaskavých náhod (BB 2000); Po celé věky (BB 2000, bibliofilie); Délka plamene (BB 2001); Siluety (BB 2001); Útesy (B 2001, poprvé ve sbírce Vysoká hora lásky, 1982); Jezero (B 2001, poprvé ve sbírce Závrať létavic, 1987); Domov (BB 2001); Rozednění (BB 2002); Vánoční rozjímání (BB 2002, bibliofilie); Žena a muž (BB 2003); Území všech (aforismy, 2003); Nahé světlo (BB 2003); Lipová alej (BB 2003); Sladká sůl (BB 2004); Ztracenci (B 2004); Jen vydechnutí (BB 2004); scénicky: Dotýkání stromů (text ke komorní kantátě J. Hübnera, 1979).
Výbory: Milostné příběhy (BB 1990); Jak stromy rostou (BB 2000); Balada o muži a zemi (BB 2002).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Kruh poezie (1968); Básnický almanach 1973 (1973) a 1974 (1974); V zahradách se svítí (1974); Sborový zpěv (1975); Souhvězdí Aurory (1977); Tobě, Ostravo (1978); Básníci na cestách (1978); Křižovatky vesmírných cest (1978); Zpívající den (1979); Ty, která mládneš v nás den ze dne (1981); Letokruhy (1982); Žít v míru (1983); Nachový plamen (1984); A hory nemlčely (1984); Zbraň poezie (1985); Dvojhlas (1985); Čas (1986); Na druhém břehu (2002).
Uspořádal a vydal: Začátek (antologie tvorby východočeských autorů 70. let, 1973); Pohledy (antologie tvorby východočeských autorů 70. let, 1974); Orlické hory (obrazová publikace, 1978, s K. Bouškem); Poznej svůj kraj (vlastivědná publikace, 1986); F. Semeráková: Od pondělka do neděle (výbor PP, 1987); Opočno (obrazová publikace, 1993); Stoupání až k radosti (almanach poezie, 1995); Závrať nemusí být nebezpečná (almanach poezie, 1998).

LITERATURA

Knižně: M. Blahynka: Letokruhy Vladimíra B. (2002, obsahuje bibliografii)
Studie a články: J. Dvořák: doslov, in Milostné příběhy (1990); P. Poslední: Paměť hor. Z literárního povědomí východních Čech po roce 1945 (2001).
Recenze: Výpravy: O. Rydlo, Pochodeň 8. 1. 1966 * Stromy: O. Sus, Texty 1970, č. 7; Š. Vlašín, Tvorba 1971, č. 3 * Dary žízně: V. Brett, RP 19. 6. 1974; M. Blahynka, Tvorba 1974, č. 19 * Krajiny vlídnosti: J. Pavelka, LM 1975, č. 8 * Strmost: L. Vacina, Pochodeň 22. 3. 1977 * Černý rybíz: L. Vacina, Pochodeň 4. 10. 1977; F. Valouch, LM 1978, č. 7 * Vysoká hora lásky: L. Vacina, Pochodeň 23. 9. 1982 * Pevniny: L. Vacina, Tvorba 1983, š. 26, příl. Kmen * Slané lásky: Z. Vybíral, BV 14. 2. 1986; F. Schildberger, Tvorba 1986, č. 12, příl. Kmen * Horké lijáky: Z. Heřman, MF 13. 6. 1986; L. Vacina, LM 1986, č. 7 * Závrať létavic: J. Dvořák, NK 1987, č. 13; O. Rafaj, LM 1987, č. 4 * Druhé dějství: A. Blažejovská, Kmen 1988, č. 17 * Náruč: L. Vacina, Kmen 1989, č. 32 * Dravý proud: P. A. Bílek, NK 1990, č. 35 * Bouře uprostřed plachého já: V. Šibrava, NK 1995, č. 19; M. Blahynka, Haló noviny 13. 5. 1995 * Čekání na příběh: A. Mikulášek, Haló noviny 14. 2. 1996 * Odraz ve zčeřené hladině: O. Rafaj, Naše pravda 1997, č. 32; Š. Vlašín, Haló noviny 14. 2. 1998, příl. Obrys–Kmen * Marný pokus o věčnost: Š. Vlašín, Obrys–Kmen 1999, č. 9 * Ztracenci: O. Rafaj, Naše pravda 2004, č. 35.
K životním jubileím: M. Blahynka, LM 1987, č. 6; K. Sýs, Obrys–Kmen 2002, č. 27.
Rozhovory: M. Vízdal, Tribuna 1977, č. 28; J. Kuchař, Pochodeň 3. 2. 1978; P. Frýbort, Tvorba 1986, č. 9, příl. Kmen; A. Vernerová, LD 15. 1. 1988; V. Hrouda, Haló noviny 25. 2. 1997; M. Černík, Obrys – Kmen 2001, č. 49.
Nekrology: V. Novotný, Tvar 2005, č. 14; M. Blahynka, Obrys – Kmen 2005, č. 34.
Archiv: LA PNP: Osobní fond, uspořádáno v 1. stupni evidence.

Autor hesla: Vladimír Novotný (1995); Karel Piorecký (2007)
Aktualizace hesla: 21. 5. 2018 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 21. 5. 2018 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu