Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Bořivoj KOPIC

* 7. 9. 1931, Hradec Králové 
† 24. 7. 1982, Praha 
 
Básník
 

Otec byl celním úředníkem (vrchní referent finanční stráže). Kopic prožil dětství na Zakarpatské Ukrajině, školu začal navštěvovat v Užhorodě. Od roku 1939 žila rodina v Třebíči a od roku 1945 v Lázních Jeseník, kde Kopic vystudoval reálné gymnázium (maturoval v roce 1950). V letech 1950–1954 studoval filozofii a historii na brněnské FF (diplomová práce J. J. Rousseau a osobnost). Následující rok byl zaměstnancem n. p. Kniha, poté krátce (1956) vychovatelem učňovského střediska n. p. Motorlet v Praze. Od roku 1956 pracoval ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, resp. Odeon (nejprve jako knihovník, posléze jako redaktor), od roku 1967 jako redaktor v nakladatelství Práce (mj. zde redigoval edici poezie Klín). V letech 1969–1970 redigoval kulturní rubriku časopisu Předvoj (Praha). Roku 1982 byl zavražděn v afektu náhodnou známostí.

 

Verše publikoval od roku 1952 v Červeném květu (Ostrava), dále přispíval (též prózou a recenzemi) zejména do novin a časopisů: Lidová demokracie (zde převážná část jeho literárních recenzí a článků), Práce, Plamen, Dokořán, Kulturní tvorba, Svět práce, Literární měsíčník, Nové knihy, Kulturní noviny, Květy, Obroda aj. Posmrtně byly připraveny ukázky z jeho tvorby pro časopisy Box, Prostor Zlín (úryvky z deníků v č. 4-6/1999) nebo Host. – Pro Československý rozhlas vytvořil řadu literárních a kulturních pásem. – Společně s přáteli sestavil strojopisný sborník Almanach 1957. – V pozůstalosti zůstaly juvenilní sbírky veršů (mj. Hovory opilých, Sabat, Exil), sbírka Bakelitový svět z let 1978–1981 a deníky. – Užíval šifry: -bk-, BK, (fb), fm, -vz-, kp, rl, -k-.

 Kopicův prozaický debut Portréty je pokusem postihnout v krátkých psychologicky laděných povídkách osud jedinců, kteří jsou poznamenáni svou tragickou osamělostí a výjimečností. Také jeho básnická tvorba, jakoby navazující na parnasistní symbolistní tradice, je plna melancholie a smutku, provázejícími básníkův život uprostřed každodennosti. Základní myšlenkový rozměr Kopicovy poezie – touha po bytostné celistvosti a harmonii – se většinou naplňuje pouze v artistní snaze po dokonalém a celistvém verši. Tento estetizující vztah ke skutečnosti se autor snažil překonat nejen verši inspirovanými přírodou Českomoravské vysočiny (Jsi, Vysočino), ale i četnými příležitostnými básněmi, k nimž byl inspirován uměleckými díly a dojmy ze zahraničních cest (Fragment). Kopicovy literární recenze a glosy si všímaly zejména symbolistně či spirituálně orientovaných autorů; koncem šedesátých let připomínal např. dílo Otokara Březiny, Bohuslava Reynka, Jana Zahradníčka, ale i Grahama Greena aj.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Portréty (PP 1966); Přicházíš (BB 1974); Jsi, Vysočino (BB 1979); Fragment (BB 1981).
Výbory: Samota (BB 1970, ed. F. Branislav); Samota (BB 1998, ed. I. Wernisch); Bakelitový svět (BB a deníky 2010, ed. P. Petr).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Almanach Klubu čtenářů (1962); Ladění slov (1966); Jazzová inspirace (1966); Konfrontace (1967); Básnický almanach 1974 (1974); Tobě, Ostravo (1978); Antologie české poezie I. díl (2009).
Uspořádal a vydal: A. Kraus: Já, jeden z vás (výbor BB, 1982).

LITERATURA

Studie a články: O. Rafaj: Od fragmentů k celku; in B. K., Fragment (1981); P. Petr: Básník Bořivoj Kopic, Host 1997, č. 4 (též in B. K., Samota /1998/); P. Petr: Šedá zóna v životopisných datech básníka B. K., in B. K., Bakelitový svět (2010); A. Blažejovská: Básník v bakelitovém světě, Týdeník Rozhlas 2011, č. 36; P. Adámek, Týdeník Rozhlas 2014, č. 20.
Recenze: Portréty: K. Češpivová, Plamen 1966, č. 7; gs (= O. Sus), Rovnost 26. 7. 1966; P. Pešta, Impuls 1966, č. 6; K. Dostál, LitN 1966, č. 24 * Samota (1970): pkv (= P. Kovařík), SvSl 4. 12. 1970; J. Šnobr, Práce 8. 1. 1971; M. Blahynka, RP 16. 2. 1971; P. Javor, Proměny (New York) 1972, č. 1 * Přicházíš: (sj) (= J. Suchý), NK 1974, č. 38; J. Hroch, Rovnost 19. 12. 1974; J. Pavelka, Tvorba 1974, č. 46; rsk, Práce 5. 3. 1975; O. Rafaj, LM 1975, č. 2 * Jsi, Vysočino: (vok) (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 29. 5. 1980; (fsch) (= F. Schildberger), Pochodeň 31. 1. 1980; Mx (= H. Maixnerová), Práce 27. 5. 1980; Š. Vlašín, Rt 16. 6. 1981 * Fragment: J. Klempera, Výběr z nejzajímavějších knih 1980, č. 4; F. Schildberger, Pochodeň 20. 5. 1981; (vv) (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 11. 7. 1981; F. Valouch, LM 1981, č. 7 (též o sb. Jsi, Vysočino); F. Schildberger, Brněnský Večerník 24. 8. 1981; Mx (= H. Maixnerová), Práce 15. 10. 1981 * Samota (1998): P. Hrbáč, Tvar 1998, č. 16; Š. Nosek, LidN 7. 1. 1999, příl. Umění a kritika * Bakelitový svět: S. Martínková-Racková, A2 2011, č. 23.
Rozhovory: J. Binder, NK 1966, č. 13; P. Kovařík, NK 1970, č. 47; B. Mach, Práce 31. 3. 1973, Nedělní příloha, č. 13; R. Mihola, Svoboda 31. 5. 1975; J. Klempera, NK 1979, č. 45.

Autor hesla: Jaroslav Med (1995); Michal Jareš (2021)
Aktualizace hesla: 28. 2. 2021 (jar)
Aktualizace bibliografie: 28. 2. 2021 (jar)
 
zpět na hlavní stranu