Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Václav  HONS

* 14. 6. 1938, Chotutice (u Kolína) 
 
 
Básník a autor písňových textů
 Narodil se v rolnické rodině. Roku 1956 maturoval na jedenáctileté střední škole v Kolíně, v témže roce byl přijat na Vysokou školu ekonomickou v Praze, ale již po prvním roce studia přestoupil na FF UK, kde do roku 1962 studoval dějepis a češtinu (diplomová práce Čechy a Bílá hora. Pavel Ješín). Po základní vojenské službě absolvované v severomoravském kraji zůstal v letech 1964–1967 v Ostravě, kde pracoval v redakci časopisu Červený květ. V letech 1968–1969 působil na Ministerstvu kultury a informací jako vedoucí literárního oddělení a tiskový tajemník. V roce 1969 též pracoval v redakci kulturněpolitického týdeníku Tvorba. Poté odešel do Československého rozhlasu v Praze, nejdřív zde působil jako šéfredaktor hlavní redakce literárně-dramatického vysílání, později jako dramaturg rozhlasové stanice Vltava. Od roku 1990 je ve svobodném povolání.
 Časopisecky debutoval koncem padesátých let v týdeníku Kultura, dále přispíval do Literárních novin, Tváře, Plamene, Hosta do domu, Československého vojáka, Světa práce, Tvorby, Kulturní tvorby, Červeného květu, Nové svobody (obě Ostrava), Rudého práva, Literárního měsíčníku, Mladé fronty, Práce, Obrysu – Kmene aj. Od roku 1973 napsal několik stovek písňových textů, zvláště šansonů (např. pro Hanu Zagorovou, Lucii Bílou, Karla Gotta). Jeho verše doprovázely Spartakiádu v roce 1980.
 Hons vstoupil do literatury impresionisticky laděnými verši mladistvého okouzlení životem (Co je před očima) a poezií blízkou tvorbě Josefa Hanzlíka (Chodec). V sedmdesátých letech si pak v řadě básnických knížek ověřoval různorodé podněty stále nových žánrů a poetik. Lyriku citových reflexí (Černé milosti, Noční souboje) střídaly rozsáhlé skladby, v nichž se prolínala metaforizovaná apoteóza historických mezníků režimního kalendária s dokumentem (Únor, Byl tenkrát v zemi máj, Lenin). Milostná poema Eva, příběh lásky na pozadí severomoravské krajiny a jejího životního rytmu, vytváří svou vážností protějšek rozverným sbírkám Něha na klíčekZa kloboukem déšť, které sahají až k morfologickým kořenům řeči. Převažujícím rysem Honsova básnického postoje se postupně stává improvizační lehkost, se kterou spojuje protichůdné básnické i myšlenkové světy: dětskou říkanku, historický obraz, baladické evokace folklorního světa, později i oslavnou ódu na 17. listopad 1989. V pozdějších letech ovšem zaujal k polistopadovému politickému vývoji kritický postoj a začal na stránkách Obrysu – Kmene publikovat ostře satirické básnické komentáře k akutálním politickým událostem. Od roku 2015 vydal dvě desítky nových básnických sbírek, jež z velké části reflektují a bilancují dosavadní autorův život, jeho vztah k hudbě a historii i jeho skeptický pohled na soudobé politické události.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Co je před očima (BB 1962); Chodec (BB 1965); Černé milosti (BB 1972); Únor (B 1973); Něha na klíček (BB 1974); Noční souboje (BB 1975); Byl tenkrát v zemi máj (B 1975); Země zaslíbená (B 1975); Zapečetěná holubice (BB 1975); Eva (B 1975); V této zemi (B 1976); Malá noční hudba (B 1976); Krajina pro tebe (BB 1977); Lenin (B 1977); Revoluční trilogie (BB 1978, obsahuje: Únor, Byl tenkrát v zemi máj, Lenin); Za kloboukem déšť (BB 1978); Jihočeská poema (1979, doprovod k obrazům Karla Neuberta); Picasso (B 1981); Zkapalněná křídla (BB 1988); Vodní hudba (B 2015); Nu co (BB 2016); Tak jo (BB 2016); Leda že (BB 2016); Vyženeš dveřmi stěhovavého ptáka, vrátí se oknem okřídlený šakal (BB 2017); Hodinová věž (BB 2017); Chození po alenkách (BB 2018); Askélépiovi dejte kohouta (BB 2018); Kápni božskou (BB 2018); Ústraní neklidu (BB 2019); Slavík ve zbytku noci (BB 2019); Ústraní neklidu (BB 2019); Mlčiny (BB 2019); Zádrhel krásných bel (BB 2020); Kůly skulin (BB 2020); Pohyb pochyb (BB 2020); Tak zase v pondělí anděli (BB 2021); Dávničky (BB 2021); Úporné blbství (BB 2022); Klíček od azuru (BB 2022).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Mladé víno. Almanach nových jmen v české poezii (1961); Poezie mezi sochami (1964); Jižní Čechy z ptačí perspektivy (průvodní slovo k souboru fotografií, 1970); Bitevní pole (1975); Praha (průvodní slovo k souboru fotografií, 1978–1980); A cesty kvetou (BB k fotografické publikaci, 1985); Rudolf Riedelbauch: Obrazy (B v katalogu, 1989); překlady: Jitro přichází (1973); Jižní vítr (1974).
Zvukové nosiče: Pohádky filmových princezen (CD, MC 1997, s Jiřím Tušlem); Nejlepší pohádky před usnutím (CD 2016, s Jiřím Tušlem).

LITERATURA

Studie a články: Z. Kožmín: Od imaginace k smyslu, HD 1965, č. 10; A. Brousek: Botanizování na hřbitově, Svědectví (Paříž) 1975/1976, č. 51 a 52; V. Pekárek in: Díla a osobnosti (1977); M. Blahynka: Aby poezie byla poezií, Tvorba 1978, č. 38; L. Fuks: doslov, in: Picasso (1981).
Recenze: Co je před očima: š (= J. Šimůnek), VP 16. 10. 1962; F. Vrba: LitN 1962, č. 42; J. U. (= J. Urbánková), Tvorba 1962, č. 51/52; M. Blahynka, ČK 1963, č. 2; D. Karpatský, Plamen 1963, č. 3 * Chodec: Z. Heřman: ČK 1965, č. 9; L. Gawlik, LitN 1965, č. 30; K. Milota, Plamen 1966, č. 2 * Černé milosti: P. Kovařík, SvSl 13. 4. 1972; -ra (= V. Macura), ZN 6. 5. 1972; M. Blahynka, RP 2. 6. 1972, též in Denní chléb (1978); M. Vacík, LD 3. 6. 1972; (jak) /= J. Jakubcová/, Práce 7. 6. 1972; F. Soldán, VP 2. 1. 1973; J. Pavelka, Rovnost 20. 7. 1973 * Únor: M. Urbánková, Práce 22. 2. 1973; (mra) /= O. Mračno/, RP 28. 2. 1973; M. Blahynka, Tvorba 1973, č. 17; J. Peterka, Tvorba 1974, č. 8 * Něha na klíček: vev (= P. Veverka), NK 1974, č. 18; M. Blahynka, Tvorba 1974, č. 44 * Země zaslíbená: -čer- (= Z. Čerbenková), Květy 1974, č. 18; (ro) /= I. Rössler/, NK 1975, č. 29 * Byl tenkrát v zemi máj: P. Fejfuša, Romboid 1975, č. 10 * Noční souboje: -ra- (= V. Macura), ZN 12. 4. 1975; K. Sýs, Tvorba 1975, č. 31; J. Pavelka, LM 1975, č. 10 * Zapečetěná holubice: M. Vacík, LD 1. 10. 1975 * Eva: J. Kühnelová, LD 7. 5. 1974; M. Blahynka, Tvorba 1976, č. 12 * V této zemi: M. Vacík, LD 2. 12. 1976; F. Moravová, Práce 22. 12. 1976 * Krajina pro tebe: -vz- (= B. Kopic), NK 1977, č. 41; -ra (= V. Macura), ZN 13. 1. 1978; J. Pavelka, LM 1978, č. 3 * Lenin: vev (= P. Veverka), NK 1977, č. 44; (hub) /= J. Hubař/, Pochodeň 9. 11. 1977; (tom) /= J. T. Blažek/, Tvorba 1977, č. 46; M. Vacík, LD 20. 1. 1978; J. T. Blažek, RP 27. 1. 1978; M. Blahynka, Tvorba 1978, č. 38; V. Hejl, Zpravodaj (Curych) 1983, č. 2 * Za kloboukem déšť: J. Peterka, LM 1979, č. 3 * Picasso: Z. Heřman, MF 7. 7. 1981; F. Schildberger, BV 14. 8. 1981; M. Blahynka, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 5 * Zkapalněná křídla: J. Trávníček, BV 24. 11. 1988; F. Schildberger, Rovnost 1. 11. 1988; J. Urbanec, KultM 1989, č. 1; P. A. Bílek, LM 1989, č. 2; D. Vít, Kmen 1989, č. 8; J. Hájková, SvSl 9. 3. 1989; M. Blahynka, RP 7. 8. 1989 * Nu co: M. Blahynka, Haló noviny 11. 4. 2018, příl. Literatura – Umění – Kultura * Leda že: M. Blahynka: Haló noviny 13. 6. 2018, příl. Literatura – Umění – Kultura.
Rozhovory: J. Halas, Rozhlas 1973, č. 8; S. Staněk, VP 23. 2. 1973; J. Vaněk, Signál 1974, č. 19; J. Peterka, MS 1974, č. 21; V. Falada, MF 20. 3. 1976; J. Klempera, NK 1978, č. 50; J. J. Vaněk, Signál 1982, č. 23; J. Holoubek, Kmen 1988, č. 23.
Autor hesla: Vladimír Macura (1995)
Aktualizace hesla: 8. 3. 2023 (eb)
 
zpět na hlavní stranu