Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef KEBZA

* 10. 6. 1933, Lučenec 
† 2. 12. 1990, Olomouc 
 
Prozaik a básník
 Vyrůstal na Slovensku, kde jeho otec působil jako voják z povolání. Matka byla původem Maďarka. V roce 1939 se rodina přestěhovala do Čáslavi, kde se otec stal obecním úředníkem, po válce do České Lípy. Kebza se tu vyučil příručím v textilním obchodě (1950) a vystudoval vyšší hospodářskou školu (maturoval roku 1954). V letech 1954–1965 sloužil v armádě: po ukončení vojenského leteckého učiliště (v roce 1956) se stal vojenským pilotem. V letech 1958–1959 byl tlumočníkem ve štábu vojenského přidělence čs. velvyslanectví v Káhiře, v letech 1963–1964 leteckým instruktorem v Indonésii, krátce služebně působil i v Sýrii, Indii a Číně. Mezi lety 1961–1966 absolvoval deset semestrů dálkového studia češtiny a angličtiny na FF v Olomouci. Po odchodu z armády žil převážně v Přerově. Pracoval většinou jako tlumočník a exportní referent v různých organizacích a výrobních podnicích: nejprve v Přerově a v letech 1967–1973 souběžně i v Praze, poté v Olomouci (1976–1978), Novém Boru (1979–1981) a nakonec opět v Přerově, kde byl v letech 1982–1988 zaměstnán v Okresním kulturním středisku. V letech 1978–1979 ve svobodném povolání překládal technickou literaturu pro Videopress.
 První básně publikoval v Obraně lidu roku 1955, dále přispíval povídkami a básněmi do Čs. vojáka, Křídel vlasti, Pochodně, Rudého práva, Nové svobody (Ostrava), Obrany lidu, Literárního měsíčníku, Kmene, Tvorby aj. Je autorem rozhlasových her Rozhodování (1985, r. Josef Hajdučík), Zadní brána (1986, r. Hana Kofránková) a Červená karta (1989, r. Libor Kondělka); jako čtení na pokračování byl v adaptaci Františka Mandáta uveden též Odchod bez řádu (1986). Podle téhož románu byla natočena dvoudílná televizní hra Agras 01 (1988, r. Alois Müller, sc. Václav Šebela).
 Kebza se jako prozaik i básník opíral především o osobní zážitky letce v cizích zemích. Básnická prvotina A co by řekla Kendedés shrnuje autorovy dojmy z cest (zvláště po Indonésii a Egyptě) a v jednoduchých melodických verších s bieblovskými ohlasy vypovídá o jeho vztahu ke krásám i sociální tragice života v rozvojovém světě. Akční prózy Výška (o konfliktu mezi láskou a povoláním) a Letka Sarangan (o československé vojenské pomoci Indonésii za vlády prezidenta Sukarna) jsou založeny na prověrce lidských charakterů extrémními situacemi a akcentují smysl pro zodpovědnost a vzájemnou solidaritu. Naproti tomu ve výrobním románu z exportního oddělení strojírenského podniku (Odchod bez řádu) se autor soustředil na kritiku lidí, kteří jdou slepě za kariérou, penězi a mocí. Konvenčnímu rozvržení konfliktů a morálních hodnot odpovídá i výrazová tradičnost Kebzových próz.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: A co by řekla Kendedés (BB 1975); Výška (P 1979); Letka Sarangan (R 1980); Odchod bez řádu (R 1986).
Příspěvky ve sbornících: První kolo (1976); Po tolika letech (1985); Souhvězdí Aurory (1977); Básníci na cestách (1978); Laskavé medailony (2007).

LITERATURA

Články: an, Pět minut s autorem, Čs. voják 30. 11. 1982; Nahlížíme přes rameno do rukopisů prozaika Josefa Kebzy, Kulturní měsíčník (Ostrava) 1990, č. 2; O. Šuleř in Laskavé medailony (2007).
Recenze: A co by řekla Kendedés: vv (= V. Vodák), LD 19. 8. 1975; ra (= V. Macura), ZN 16. 10. 1975; J. Pavelka, Rovnost 19. 3. 1976; M. Blahynka, LM 1977, č. 1, též in Denní chléb (1978) * Výška: jir (= J. Jiráčková), NK 1980, č. 1/2; B. Dokoupil, Rovnost 12. 3. 1980; M. Blahynka, Tvorba 1980, č. 12 * Letka Sarangan: iz (= I. Zítková), MF 13. 12. 1980; B. Dokoupil, Rovnost 17. 2. 1981; M. Blahynka, Tvorba 1981, č. 17 * Rozhodování (rozhl. hra): P. Frýbort, Tvorba 1985, č. 5 * Zadní brána (rozhl. hra): Jan Svačina, Tvorba 1986, č. 40 * Odchod bez řádu: M. Pilař, Ostravský večerník 26. 1. 1987 + Kulturní měsíčník 1987, č. 4; S. Juga, RP 2. 2. 1987; Amk, Brněnský večerník 9. 2. 1987; M. Blahynka, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 10; Š. Vlašín, Kulturní práce 1987, č. 6; D. Vlašínová, Duha 1987, č. 2; bk, Stráž lidu 6. 8. 1987 * Agras 01 (tv hra): V. Poppová, Práce 18. 5. 1988; J. Beránková, ZN 18. 5. 1988; J. Kliment, RP 19. 5. 1988; ra (= I. Savara), Brněnský večerník 19. 5. 1988; J. Svačina, Kulturní měsíčník 1988, č. 9 * Červená karta (rozhl. hra): kr, SvSl 29. 3. 1989.
Rozhovory: dm, MF 4. 12. 1986; P. Frýbort, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 34; M. Blahynka, Kulturní rozvoj 1987, č. 7; jg, Čs. voják 1988, č. 19.
K životním jubileím: M. Blahynka, Kulturní měsíčník 1983, č. 6; eis, Kmen 1988, č. 23; JK, Hanácké noviny 11. 6. 1993.
Nekrolog: O. Šuleř, Tvar 1990, č. 41.

Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (1995)
Aktualizace hesla: 2. 10. 2020 (pš)
Aktualizace bibliografie: 2. 10. 2020 (pš)
 
zpět na hlavní stranu