Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Marie KRATOCHVÍLOVÁ

* 10. 11. 1900, Holice (u Pardubic) 
† 31. 5. 1982, Pardubice 
 
Básnířka
 

Pocházela z dělnické rodiny. Obecnou školu a dvě třídy měšťanské školy vychodila v rodišti, kde také od necelých čtrnácti let pracovala jako dělnice v továrně na obuv Botana v Holicích. Roku 1949 se stala školskou referentkou Okresního národního výboru v Holicích, v letech 1951–55 byla referentkou pro školství a kulturu Krajského národního výboru v Pardubicích, posléze pracovala v holickém podniku TOS.

 Debutovala v roce 1947 básní Slib věrnosti, zaslanou závodním výborem KSČ jejího pracoviště Klementu Gottwaldovi; literárně začala soustavně pracovat poté, co v rámci akce „Pracující do literatury“ absolvovala v roce 1950 seminář na Dobříši. Od roku 1949 přispívala do periodik Zář (Pardubice), Mateřídouška, Svět sovětů, Tvorba, Vlasta, Práce, Rudé právo, Zemědělské noviny aj. Řada jejích textů byla v padesátých letech zhudebněna, mj. symfonická báseň Dík straně (hudba Andrej Očenáš).
 

Básnická prvotina Marie Kratochvílové Neskončil náš boj oslavuje soudobý stav společnosti, která prošla vítězně socialistickou revolucí, jako čas lásky a štěstí a vyzývá k boji proti nepřátelům mírového života. Také následující sbírky obsahují politické básně, jejich rétoričnost se však postupně oslabuje a objevují se zejména motivy lyrické či inspirované cestami po Bulharsku a Maďarsku (sbírka Vyznání). Ve sbírce Vesnické motivy pak už zcela převažují prosté básně z venkovského života, přírodní obrázky (příznačné rovněž pro autorčiny básně pro děti ve sbírce Zpěv země) a v jednotě s nimi poezie milostná, ovlivněná lidovými písněmi a erbenovskou baladou. Výrazem tohoto vlivu je také několik balad, předznamenávajících pozdní sbírku Marie Kratochvílové Kytička balad, v níž tragicky pojaté mateřské a milenecké náměty vyúsťují do motivu mravní odplaty.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Neskončil náš boj (BB 1951); Vyznání (BB 1953); Vesnické motivy (BB 1955); Zpěv země (BB pro děti, 1956); Jarní prameny (BB 1959); Kytička (BB pro děti, 1962); Kytička balad (BB 1978).
Výbory: Ze srdce (1962); U studánky (1975, ed. K. Boušek); Prosté srdce (1980, ed. V. Stejskal); Lidé si zpívali (1980, ed. L. Chytilová).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Česká poesie (1951); Spisovatelé třicet let pod praporem Komunistické strany Československa (1951); K. Vik: Střední Čechy (1952); Dál nad námi plá rudá vlajka čistá (1952); Vítězný Únor (1952); Básnický almanach 1953 (1953); S hlavou vztyčenou (1954); Domove líbezný (1954); Básnický almanach 1954 (1955); Básnický almanach 1955 (1956); Jeť srdce pěvců nejčistší (1956); Básnický almanach 1956 (1957); Básnický almanach 1958 (1959); Oheň a růže / Oheň a ruža (1961); Uprostřed života (1961); Kupředu, čase! Čase, vpřed! (1961); Dejme se na pochod (1973); Básnický almanach 1973 (1973); Únor (1973); Sborový zpěv (1975); Souhvězdí Aurory (1977); Pevná opora strany (1977); Třicet zpěvů k Únoru (1978); Srdce budoucího věku (1982); A hory nemlčely (1984); Podivuhodní kouzelníci (1987).

LITERATURA

Studie a články: -biz-: Zrození básníka, Zář 1958, č. 19; J. Rumler: Básnířčino vyznání lásky, doslov in M. K., Ze srdce (1963); K. Boušek: Život jako téma básně (doslov), in M. K., U studánky (1975); J. Hrabák: Doslov, in M. K., Kytička balad (1978); V. Stejskal: Poezie prostého srdce, in M. K., Prosté srdce (1980), (JiS): Východočeši národní kultuře: MK (1900–1982), básnířka, rodačka z Holic, Pochodeň 23. 5. 1987; M. Bauer: Ideologie a paměť (2003, zde zvl. kapitola Pracující do literatury).
Recenze: Neskončil náš boj: J. Kristek, LitN 1951, č. 7; I. Skála, RP 5. 10. 1951; V. Stuchl, Práce 16. 9. 1951; Miloš Kovářík, Obrana lidu 5. 8. 1951 * Vyznání: V. Kraus, LitN 1953, č. 33; Z. Vavřík, Zář 1953, č. 41 * Vesnické motivy: M. Petříček, LitN 1955, č. 51; M. Červenka, NŽ 1956, č. 3; K. Tachovský, HD 1956, č. 2; I. S. (= I. Skála), RP 25. 3. 1956 * Jarní prameny: G. Francl, LD 25. 12. 1959; or (= O. Rafaj), LitN 1960, č. 7 * Ze srdce: J. Urbánková, Tvorba 1962, č. 30; J. Rumler, NK 1962, č. 27 * U studánky: vn (= L. Vacina), Pochodeň 28. 11. 1975; jad (= J. Dvořák), NK 1975, č. 47 * Kytička balad: -omh- (= O. M. Hartl), NK 1978, č. 47; L. Vacina, Pochodeň 29. 11. 1978; M. Blahynka, Rt 4. 1. 1979; V. Vodák (= M. Vacík), LD 10. 2. 1979; E. Frantinová, Tvorba 1979, č. 9 * Lidé si zpívali: Z. Troup, Tvorba 1980, č. 51; lch (= L. Chytilová), NK 1980, č. 50; K. Cvejn, LM 1981, č. 3; Š. Vlašín, Rt 1. 4. 1981.
Rozhovory: -pt- (= J. Patočková), Rozhlas 1975, č. 26.
K životním jubileím: nn, Tvorba 1960, č. 46; nn, Kultura 1960, č. 45; nn, LitN 1960, č. 46; K. Michl, LM 1975, č. 9; K. Boušek, LM 1980, č. 9; L. Vacina a J. Kuchař, Pochodeň 15. 11. 1980; vn (= L. Vacina), Pochodeň 8. 11. 1985; na (= L. Vacina), NK 1985, č. 47; hol (= H. Holubová), Pravda 13. 11. 1985; vl (= Š. Vlašín), Naše pravda 2000, č. 46.
Nekrology: L. Vacina, Pochodeň 8. 6. 1982; V. Brandejs, Tvorba 1982, příl Kmen č. 28.

Autor hesla: Přemysl Blažíček (1994); Michal Jareš (2021)
Aktualizace hesla: 27. 1. 2021 (jar)
Aktualizace bibliografie: 27. 1. 2021 (jar)
 
zpět na hlavní stranu