Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 DRAMATICKÉ UMĚNÍ  

 1982 - 1990 
 
 První svazek zpočátku nepravidelně vycházejícího sborníku vydal 1982 jako interní publikaci Svaz českých dramatických umělců (SČDU). S podtitulem Zpravodaj SČDU pro teorii, kritiku a tvorbu pak DU vycházelo do 1987 výhradně pro členy svazu (sv. 1 redigoval Aleš Fuchs, sv. 5-9 Otakar Brůna, sv. 10-13 Otakar Brůna Jan Dvořák, u sv. 2-4 nebyl redaktor uveden). 1987 bylo rozhodnuto o změně vydavatelské koncepce: s označením 1/1987 vyšlo první číslo již veřejně dostupného časopisu, od 1988 vydávaného se čtvrtletní periodicitou. Vzhledem k byrokratickým překážkám si však DU i nadále oficiálně ponechalo statut neperiodické publikace. Vedoucím redaktorem se stal Aleš Fuchs, v redakci postupně působili Helena Suchařípová, Jana Soprová, Jan Kolář, Jan Bernard, Milan Klíma a krátce Jan Svačina. Vydavatelem zůstal Svaz českých dramatických umělců (sv. 1-3/1989 vyšly ve spolupráci s Českým literárním fondem), s jehož zánikem 1990 časopis přestal vycházet.
 

Koncepce sborníku vydávaného pro členy SČDU prozrazovala inspiraci měsíčníkem Divadlo, zrušeným v roce 1970. Vedle více či méně ideologicky poznamenaných textů přinášely jednotlivé svazky zejména kritické stati o soudobé české a slovenské dramatické tvorbě a inscenační praxi, články o významných osobnostech a tradicích dramatického umění a teoretické reflexe týkající se aktuálních vývojových trendů a novější odborné literatury. Ke kmenovým přispěvatelům, kteří se vyjadřovali k širokému spektru otázek dramatického umění, patřili Otakar Brůna, Jan Císař, Jan Dvořák, Aleš Fuchs, Jan Kolář, Milan Lukeš, Karel Martínek, dílčími pohledy na minulost i současnost divadelní tvorby přispěli mj. František Černý, Antonín Dvořák, Josef Herman, Zdeněk Hořínek, Alena Morávková, Ludvík Páleníček, Věra Ptáčková, Bohuš Štěpánek, Jan Votruba, Zdeněk Zábranský, o veršovaném dramatu psal František Schildberger, o operním divadle Jarmila Brožovská, o scénografii Sylva Marešová, o problematice rozhlasové hry Jan Czech Alena Štěrbová, o televizi Petr Bílek Miloš Smetana; příležitostně byla věnována pozornost i dění v cizině (Milan Lukeš, Karel Martínek) a redakce otiskovala též materiály přeložené ze zahraničního tisku. Některá čísla byla zaměřena k jednomu ústřednímu tématu, např. k rozhlasové a televizní tvorbě (sv. 4) nebo filmu a filmovému dabingu (sv. 7). Ve volně připojených přílohách na kuléru vycházely mj. texty českých dramatických novinek, ať již činoherních (Josef Bouček, Pavel Cmíral, Jaroslav Čejka, Oldřich Daněk, Ludvík Kundera Labyrint světa a lusthauz srdce, sv. 11, Karel Steigerwald Neapolská choroba, sv. 10), nebo pantomimických (Boris Hybner, Bolek Polívka), rozhlasových (Jan Jílek, Josef Nesvadba, Jan Otčenášek, Nataša Tanská, Jan Tůma), filmových (Jiří Blažek Lev s bílou hřívou, sv. 12, Vladimír KörnerKukačka v temném lese, sv. 7) a televizních (Jaroslav Dietl). Drobnějším statím a glosám byla věnována rubrika Poznámky, recenze nových knih psali zejména Otakar Brůna, Jan Czech, Jan Dvořák, Aleš Fuchs, Eva Šormová, Karel Šourek, Bohuš Štěpánek.

V rámci možností se redaktoři postupně snažili zbavovat časopis ideologické závislosti a soustředit jej výhradně k odborným tématům. Od 1987 se DU stalo revuí velmi širokého záběru. Domácí divadelní dění a dramatickou tvorbu sledovalo mj. v rubrikách Role (hodnocení významných hereckých výkonů), Umění a současnost Rozhledy (kromě již jmenovaných přispěvatelů též Aleš Bergman, Otakar Blanda, Jiří Černý, Pavel Doležal, Gustav Francl, Jiří Hájek, Miloš Horanský, Václav Königsmark, Libor Ládek, Lucie Lomová, Jaromír Ptáček, Ivan Rajmont, Otakar Roubínek, Jitka Sloupová, Zdeněk Srna, Jan Vedral aj.). Více než dříve se DU zabývalo i zahraničními scénami a světovou dramatickou tvorbou, a to zvláště v rubrikách Světové premiéry, Zahraničí (Josef Balvín, Jarka Burian, Zdeněk Digrin, Lída Engelová, Vladimír Procházka, Michael Žantovský). Významnější teoretické studie (většinou v rubrice Teorie) uveřejnili např. Ivo Osolsobě, Eva Syřišťová Jaroslav Vostrý, zařazovány byly i překlady (Umberto Eco: Sémiotika divadelního představení – 2/1988; Jovan Hristić: Beckettovo divadlo lidského života – 3/1989). Do oblasti literární vědy a kritiky přesahovaly mj. články Jana Lukeše (Čas a místo: dramatické tenze – 2/1989) či studie Zlaty Zbořilové srovnávající Kolářův a Ouředníkův překlad Čekání na Godota (1/1990). Otázkám filmu se v DU věnovali hlavně Jan Bernard, Tereza Brdečková, Milan Hanuš, Eva Hepnerová (Zaoralová), Ivan Klimeš, Galina Kopaněvová, Jan Kučera, Jiří Rak, Mirka Spáčilová, Marta Švagrová, Ladislav Tunys aj. Knižní novinky, zvláště z oblasti dramatické či teatrologické literatury, recenzoval Aleš Fuchs, který také naplňoval rubriku Zápisník, glosář (pod šifrou FAUN). Výrazné osobnosti divadla a filmu (mj. filmového scenáristu Vladimíra Körnera – 2/1989) představovala rubrika Tvorba a tvůrci.

V rubrikách Umělecká literatura Eseje byly vedle přetisků ze zahraničních zdrojů publikovány mj. texty Daniely Fischerové, Karla Houby, Zdeňka Mahlera, Ladislava Smočka, Jana Wericha, v rubrice Pod čarou epigramy, aforismy, texty a písňové texty Jiřího Dědečka,Miroslava Holuba, Ester Krumbachové, Jaromíra Nohavici, Jana Skácela, Petra Skoumala, Jiřího Suchého, Eduarda Světlíka a Jana Vodňanského, úryvky z korespondence Jiřího Suchého Jiřím Voskovcem a z dopisů Františka Halase, v rubrice Memoáry byly na pokračování zveřejněny úryvky z pamětí Ingmara Bergmana Arthura Millera. Rubrika Myšlenky byla sestavována z citátů a výňatků z textů významných domácích i zahraničních spisovatelů a divadelníků. V rozhovorech rubriky Dialog (vždy 39 otázek kladených paralelně dvěma osobám) se kromě řady herců představili též Josef Bouček, Oldřich Daněk, Ladislav Fuks, Miroslav Horníček, Milan Lasica, Jiří Mucha, Július Satinský, Jan Schmid, Jiří Suchý Ivan Vyskočil. Mezi původními novinkami byly publikovány mj. hry Daniely Fischerové (Hodina mezi psem a vlkem – 2/1988), Václava Havla (Pokoušení – 2/1990), Miroslava. Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského, Jiřího Šebánka, Josefa Topola (Hlasy ptáků – 4/1989) a scénáře Věry Chytilové (Tvář naděje. Naše paní Božena – 2/1989) a Zdeňka Svěráka. Za dramaturgickou novinku možno považovat aktovku Ladislava Klímy Edgar (spolu se studií Josefa Zumra – 3/1989). Ze zahraniční tvorby byly publikovány hry Vladimíra Gubareva, Dušana Kovačeviće, George Taboriho, Alexandra Volodina aj.

DU přinášelo též roční přehledy českých dramatických novinek a soupisy scénářů publikovaných ve všech edicích agentury DILIA.

 V roce 1989 připravila redakce Magazín Dramatického umění, téhož roku vyšel první a nakonec jediný svazek zamýšlené ediční řady Dramatického umění (F. Černý: Kalendárium českého divadla).
 
Periodicita:

Nepravidelně, od 1987 čtvrtletně. – Ročníky neuváděny, číslování nepřehledné: 1982-87 jako neperiodická publikace (celkem 13 sv.; sv. 1-3 a 10-13 s uvedeným pořadovým číslem, sv. 4-9 bez číselného označení), 1982-84 (po 2 sv., 1-6), 1985 (3 sv., 7-9), 1986-87 (po 2 sv., 10-13); 1987-90 jako veřejně dostupná tiskovina (celkem 11 sv., čísla uváděna vždy v rámci jednoho roku), 1987 (1 sv., celkově toho roku třetí, s označením 1/1987), 1988-89 (po 4 sv.), 1990 (2 sv.).

Podtituly: Zpravodaj Svazu českých dramatických umělců pro teorii, kritiku a tvorbu (obálka a tiráž, 1983-87), Teorie-kritika-tvorba (za titul. listem, 1982-87), bez podtitulu (1987-90).
Technické informace:

19,5x19,5 cm; 82-116 str. (sv. 11 - 56 str., 1982-87), 150-152 str. (1987, 1/1988), 180-206 str. (2/1988-1990), příloha většinou se samostatným stránkováním (do 1987) a na kuléru (až 96 str.); paginace přetržitá; obsah sv. 1-11 ve sv. 12, obsah sv. 1/1987-4/1989 ve sv. 1/1990.

Grafická úprava a výtvarný doprovod: Dokumentární fotografie, zvl. z divadelních inscenací a filmů (P. Koubek, H. Márová, K. Meister, O. Pernica, M. Pokorný, M. Poš aj.); kresby, kreslený humor a reprodukce výtvarných děl v rubrice Galerie (W. Allen, V. Bičík, O. Dudek, M. Horníček, J. Liesler, L. Lomová, J. Schmid, Č. Suška, J. Šlitr); grafická úprava M. Jaroš (1982-86), L. Šedivá (1987), M. Houba (1987-90).
Náklad: 5000 (1987), 6000-7000 (1988), 10 000 (1989), 11 500 (1990).

LITERATURA

(vbr) (= V. Bor): Nový divadelní časopis, LD 2. 12. 1982 (o sv. 1); -ís-: Nová čísla DU, Kulturní měsíčník 1985, č. 5; O. Brůna: Dramatické lahůdky (rozhovor, připr. Z. Pšenicová), Večerní Praha 1. 9. 1986; mík: Dramatické umění poprvé, NK 1987, č. 43; Odpovídá PhDr. Aleš Fuchs, Scéna 1987, č. 23; V. Poppová: Na cestě za čtenářem, Práce 17. 12. 1987; ar: Myšlení bez závoje, Kmen 1988, č. 5; Ben: Nové periodikum, Televizní tvorba 1988, č. 3; J. Blažejovský: Svazek kultivovaného čtení, Rt 20. 7. 1988; J. Griml: Dramatické umění, Průboj 3. 2. 1988 + Čtení o divadle, tamtéž 30. 8. 1988; bs: Nad Dramatickým uměním, Kulturní rozvoj 1989, č. 23; F. Černý: První číslo druhého ročníku, NK 1989, č. 22; J. Soukal: Svaz českých dramatických umělců..., Československý voják 1989, č. 18; A. Fuchs: Zápisník, glosář (II), Dramatické umění 1990, sv. 2.
Autor hesla: Michal Přibáň (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu