Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef  TOPOL

* 1. 4. 1935, Poříčí nad Sázavou  
† 15. 6. 2015, Praha 
 
Dramatik, básník a překladatel
 Otec byl strojním topičem u státních drah, matka lesní dělnicí. Josef Topol vychodil obecnou a měšťanskou školu v rodišti, reálné gymnázium studoval v Benešově (1950–1953). Po maturitě odešel do Prahy a stal se nejprve knihovníkem a archivářem, později lektorem u Emila Františka Buriana v tehdejším Armádním uměleckém divadle (později D 34, do roku 1956). V letech 1954–1959 studoval divadelní vědu a dramaturgii na DAMU. Po studiu byl ve svobodném povolání. Roku 1965 absolvoval čtyřměsíční stipendium Fordovy nadace v USA. V témže roce se stal jedním ze zakládajících členů Divadla za branou, kde působil jako lektor a také jako režisér. Po zákazu premiéry jeho hry Dvě noci s dívkou a následném zrušení divadla (1972) ztratil Topol možnost publikovat a vidět své hry na jevišti. V letech 1974–1975 byl korektorem nakladatelství Vyšehrad, roku 1977 pracoval na půl úvazku jako provozní pracovník v Lyře Pragensis. Po podpisu Charty 77 na podzim 1977 krátce pracoval jako dělník u stavebního podniku, záhy však odešel do invalidního důchodu. – Jeho žena Jiřina Topolová (1931–2016) byla dcerou spisovatele Karla Schulze (1899–1943). Syn Jáchym Topol (*1962) je spisovatel, syn Filip Topol (1965–2013) byl básník, prozaik a autor písňových textů, frontman hudební skupiny Psí vojáci.
 Verše a eseje sporadicky publikoval v Hostu do domu, Tváři, Plameni, Divadle, Boxu, programech Divadla za branou, autorské komentáře též v programech k inscenacím svých her v Národním divadle i jinde. Jeho hry byly publikovány v časopisech Divadlo (Konec masopustu, 1963; Kočka na kolejích, 1965; Slavík k večeři, 1967; Hodina lásky, 1968), Revolver Revue (Stěhování duší, smz. 1987; znovu 1991), Svědectví (Paříž, Konec masopustu, 1965), Listy – Čtení na léto (Řím, Sbohem, Sokrate!, 1984; Stěhování duší, 1988), Divadelní revue (překlad a úprava didaktické hry Jana Amose Komenského Diogenes cynik znovu naživu, 1992, prem. 1974 pod jménem Václava Vrby). Příležitostně přispěl též do Literárních novin, Divadelních novin, Divadelní revue (zde mj. edice korespondence s Jiřím Voskovcem, 2003 a s Josefem Šafaříkem, 2008), Revolver Revue aj. a do katalogů výstav (mj. Jana Koblasy, 1991; Jana Hladíka, 1995; Mikuláše Medka, 2002). V samizdatu vyšly hry Dvě noci s dívkou aneb Jak okrást zloděje (1976) a Sbohem, Sokrate! (1977). Topol též přispěl do rukopisných a samizdatových sborníků a antologií Tempo 1 (Brno 1968), Pozdravy Jaroslavu Seifertovi (1971); Když se řekne Werich (1975), Pohledy 1 (1976), České rozhovory (soubor rozhovorů J. Lederera, 1977); Písačky pro Dominika Tatarku (1983), Básníci a samotáři (1984), In memoriam B. F. (1984, sborník věnovaný Bedřichu Fučíkovi), Setkání. Panu profesorovi Václavu Černému k osmdesátým narozeninám (1985), O divadle 2 (1987), O divadle 5 (1989), Z Obsahu 1988 (1989). V samizdatovém periodiku Jednou nohou (resp. Revolver revue Jednou nohou) publikoval překlady povídek Isaaca Bashevise Singera (č. 2–5/1985–1986). – Hodina lásky byla původně napsána jako hra rozhlasová, její premiéra (1968) se však konala až po divadelním uvedení. Český rozhlas natočil též adaptaci hry Kočka na kolejích (2013, r. Štěpán Pácl). – Na motivy dramatu Julia Zeyera napsal Josef Topol společně s režisérem Petrem Weiglem scénář k filmu Radúz a Mahulena (1970). Ve spolupráci s týmž režisérem vznikl i dokumentární film Svět je báječné místo k narození (1968, r. P. Weigl) a Topolovy komentáře k televizním baletním filmům Pas de quatre (1967, na motivy Čajkovského Labutího jezera) a Víly (1971, obé r. P. Weigl). Petr Weigl též podepsal Topolův scénář ke svému televiznímu filmu Paví pírko (1987). Televizní adaptaci hry Kočka na kolejích natočil roku 1994 Petr Koliha. – V Naší rodině (1974) Topol užil příležitostný pseudonym Josef Franěk, v Revolver Revue (1985–1986) šifru Jetel a ve sborníku O divadle 2 (1987) šifru JT. Během normalizace Topolovy adaptace a překlady divadelních her svým jménem podepsali Jaroslav Chundela, Jan Kačer, Jarmila Kryštofová, Zdeněk Mahler, Miroslav Plešák, Eva Stehlíková, Olga Valešová a Václav Vrba.
 Topol byl jedním z nejvýraznějších českých dramatiků. Přes veškeré hledání a opakované opouštění již zažitého tvaru, které je pro něj charakteristické, si jeho tvorba zachovávala výraznou vnitřní kontinuitu, spočívající zejména v důrazu na etický rozměr bytí. Nezakotvené, tápající a pochybující postavy Topolových her se zpravidla ocitají pod tlakem mezních situací, které vychylují vnější skutečnost do nápadnější podoby, přibližující podstatu jevů. Nezadržitelné plynutí života k smrti a lásky k nelásce je v Topolově dramatice spojeno se silně akcentovaným motivem času. Jeho prvotina, veršovaná tragédie Půlnoční vítr, je napsána blankversem, poeticky vznosným jazykem. Ač námětově čerpá z pověsti o lucké válce, vyjadřuje soudobou nechuť k zavedeným pravdám a očišťuje frázemi zešedlé pojmy, jako jsou statečnost a láska. Zjitřenou metaforičnost prvotiny Topol opustil ve hře Jejich den, v níž uvedl do českého dramatu mladého současného hrdinu, který na rozdíl od optimistických předchůdců z období socialistického realismu pochybuje a hledá, odmítá převzít zdiskreditovaná pravidla generace otců. (Hra vznikla v dramaturgické dílně Karla Krause a režiséra Otomara Krejči, s nimiž pak Topol úzce spolupracoval až do roku 1972.) K charakteristickému propojení obrazivého jazyka, plného básnických ozvláštnění, a autentické hovorové řeči dramatik dospívá v následující tvorbě. Hra Konec masopustu s námětem ze současného venkova náleží do linie tzv. vesnických dramat, zásadně však mění vžité dobové schéma. Reálné osudy postav se tu prolínají s rejem masopustních maškar a s rovinou symbolickou, povyšující hru na básnické podobenství. Sociální střetnutí tak přerůstá v etický konflikt, odkrývající ztrátu identity kolektivizované vesnice i ztrátu odvěkých hodnot, které marně brání poslední soukromý rolník. Trojice dalších aktovek se soustřeďuje na intimnější tematiku, na základní vztahy mezi lidmi a klíčové momenty života. V Kočce na kolejích přerůstá dialog milenců, čekajích pozdě v noci na vlak, v existenciální tázání po smyslu života, lásky a smrti. K absurdní dramatice se Topol přiblížil aktovkou Slavík k večeři, snovým příběhem hosta pozvaného na večeři, který má být „snězen“. Hranici mezi skutečností, snem a hrou rozostřuje a míru abstraktnosti postav i děje stupňuje dialog mileneckého páru v aktovce Hodina lásky. Autorovým návratem k celovečerní dramatice je hra Dvě noci s dívkou. Z původního záměru pokusit se o komediálně laděný příběh, tvarově vycházející z operety a komedie dell’arte, vzniklo drama s téměř detektivní zápletkou, v němž se metaforicky odrážejí okupační události a počátky tzv. normalizace. Hra Sbohem, Sokrate! je napsána jako nepřetržitý rozhovor účastníků večírku v sochařském ateliéru, z něhož složitým vrstvením významů vyvstává podobenství o smyslu života, umělecké tvorby a pomíjivosti lásky. Vznikla již bez živého kontaktu s divadlem, postihuje atmosféru bezvýchodnosti normalizační situace a podává citlivou a neobyčejně přesnou zprávu o stavu společnosti. Tématem životního účtování jsou spjaty monodrama Stěhování duší a hra Hlasy ptáků (psáno 1988), v níž je opět silně akcentováno téma úporného hledání smyslu umělecké tvorby a autenticity vlastního bytí. – Velmi podobný tematický záběr jako Topolovy divadelní hry má i jeho tvorba básnická, ačkoli jako básník vstoupil Josef Topol do širšího čtenářského povědomí až autorským výborem Básně (1997), obsahujícím poezii psanou po dobu celého třicetiletí od poloviny padesátých let a publikovanou dosud pouze sporadicky. Stylisticky obřadné, meditativní básně plné vnitřního napětí, v nichž se volný verš prolíná s tradičními strofickými útvary, vytvářejí prostor pro básníkův návrat do krajiny dětství, k tomu, co bylo ztraceno v nenávratnu, pro úvahy nad časem a vinou, nad láskou s celou její trýznivostí, zachycují však i vědomí marnosti a prázdnoty komunistického bezčasí sedmdesátých let, autorovo složité hledání víry i řádu ve vlastní duši či úzkost z fyzického stárnutí. V roce autorova úmrtí vyšla juvenilní sbírka veršů z první poloviny padesátých let Jitřní flétna. – Topolovy eseje, stati, články, rozhovory a příležitostné texty věnované osobnostem dramatu (Shakespeare), poezie (Kollár, Mácha) či výtvarného umění, reflexi autorské i inscenační tvorby a událostí osobního života jsou soustředěny do souboru O čem básník ví.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a eseje: Půlnoční vítr (D, rozmnož., 1955, i prem.); Jejich den (D, rozmnož., 1959, i prem.; přeprac., rozmnož., 1960); Konec masopustu (D, rozmnož., 1963, i prem.; přeprac., rozmnož., 1968); Kočka na kolejích (D, rozmnož., 1966, prem. 1965); Slavík k večeři (D, rozmnož., 1967, i prem.); Hodina lásky (D, rozmnož., 1968, i prem.); Hlasy ptáků (D, rozmnož., 1989, i prem.); Sbohem, Sokrate! (D 1990, prem. 1991); Dvě noci s dívkou aneb Jak okrást zloděje (D 1991, prem. 1994; 1972 pouze předpremiéry, premiéra zakázána); Sedm dní s Josefem Topolem (příležit. tisk, BB, koresp., 1995); Básně a jejich torza (bibliof., 1995); Básně (1997, ed. J. Šulc); O čem básník ví (EE 2014, ed. M. Vojtková); Jitřní flétna (BB 2015).
Souborná vydání divadelních her: Josef Topol a Divadlo za branou (1993, obsahuje: Konec masopustu, Kočka na kolejích, Slavík k večeři, Hodina lásky a Dvě noci s dívkou, ed. B. Mazáčová); Sbohem Sokrate, Stěhování duší, Hlasy ptáků (2001, prem. Stěhování duší 1990).
Adaptace, scénicky: V. K. Klicpera: Ptáčník (1967) + Rohovín čtverrohý (1969) + Veselohra na mostě (1969); J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena (1974).
Překlady: A. P. Čechov: Racek (rozmnož., 1961, prem. 1960; přeprac. pod jm. Jana Kačera, pouze prem. 1975) + Tři sestry (rozmnož., 1966 i prem., s K. Krausem) + Ivanov (rozmnož., 1971, prem. 1970, s K. Krausem); W. Shakespeare: Romeo a Julie (1964, prem. 1963) + Marná lásky snaha (rozmnož., 1970 i prem.); A. M. Volodin: Pět večerů (rozmnož., 1973, prem. 1972, pod jm. J. Chundely); Euripides: Ifigenie v Aulidě (rozmnož., 1984, i prem., pod jm. E. Stehlíkové, za jazykové spolupráce K. Hubky; prem. původní verze 1982, pod jm. O. Valešové); scénicky: O. J. Kornijčuk: Platon Krečet (1962); A. N. Ostrovskij: Viníci bez viny (1972, pod jm. M. Plešáka a J. Kryštofové); J. M. Synge: Drátenická svatba + Stinné údolí (1973, pod souborným názvem Prokleté svatby, pod jm. Z. Mahlera); J. A. Komenský: Diogenes cynik (1974, pod jm. V. Vrby); Euripides: Heroes (2003, s Jáchymem Topolem a K. Hubkou); Májový Shakespeare (scénická montáž, 2007, + M. Hilský).
Příspěvky ve sbornících: Le Théâtre moderne 2 (Paris 1967); Podoby 2 (1969); Rozhlasové hry (1969); Když se řekne Werich... (Kolín n. R. 1981; poté in Když se řekne Werich a když se řekne Voskovec, 1990); O divadle 1 (1990); Jan Grossman. Svědectví současníků (1996); Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla (2000).
Ostatní práce: Markéta Luskačová (text k fotografické publikaci, 2001, s G. Badgerem a M. Klimešovou); S. Tůma: Pražské podhradí (text k fotografické publikaci, 2003).

LITERATURA

Knižně: A. Štěrbová: Topolovo básnické drama (1999; 2003 rozšíř. s tit. Metaforické hry Josefa Topola); D. Kroča: Poetika dramat a básní Josefa Topola (2005); Slovo je zázrak asi (jubilejní sborník, 2005, ed. P. Petr a D. Drozd); J. Martinková-Ondrášková: Časovost v dramatické tvorbě Josefa Topola (2008).
Studie a články: F. Černý: Doslov, in J. T., Půlnoční vítr (1956); O. Krejča: Režijní poznámka, in J. T., Jejich den (1962); K. Kraus: Masopustní tragédie, Divadlo 1965, č. 2 (přetištěno in Divadlo ve službách dramatu, 2001); J. Šafařík a K. Kraus in program Divadla za branou k inscenaci Hodina lásky (1968; text K. Krause přetištěn in Divadlo ve službách dramatu, 2001); F. Černý in Pozdravy za divadelní rampu (1971); F. Černý: Hry Josefa Topola, Dramatické umění 1989, č. 4; V. Königsmark: Návrat dramatika Topola, Scéna 1989, č. 12; J. Vedral: Topolovy Hlasy ptáků – poznámky dramaturga, in Bloudění a východiska (1990, + V. Königsmark); J. Herman in Kapitoly z dějin české dramatiky po r. 1945, Amatérská scéna 1992, č. 2 a 3, 1993, č. 4; B. Mazáčová: Doslov + Divadelní bibliografie, in Josef Topol a Divadlo za branou (1993); J. Kuběna: Topolovy neznámé básně a jejich kouzla (dnes poprvé): po 35 letech, Box 1993, č. 4 (s ukázkami z T. básnické tvorby); V. Königsmark: Skutečnost je to, co se tvoří, LidN 8. 4. 1995, příl. Národní 9; Z. Hořínek: Josef Topol, Divadelní revue 1995, č. 3; V. Just: Tragédie a karneval, KPRR 1997, č. 9; K. Kraus: Topolovo místo v současné dramatice, in Divadlo ve službách dramatu (2001; zkrác. text příspěvku předneseného 1966 na sympoziu v Royaumontu); L. Jungmannová: Čas a maska v Konci masopustu, Divadelní revue 2002, č. 3; M. Otruba: K sémantice Topolova dialogu, Souvislosti 2006, č. 3; T. Marečková: Obřad slova v díle Josefa Topola, Disk 2008, č. 26.
Recenze: Půlnoční vítr: J. Kopecký, LitN 1955, č. 15; A. Scherl, HD 1955, č. 4; O. Krejča, Divadlo 1955, č. 6, s. 482n. * Jejich den: F. Černý, DivN 1959, č. 4 a 5–6; M. Lukeš, Divadlo 1959, č. 10, s. 733n.; J. Hájek, LitN 1959, č. 41 * Konec masopustu: L. Suchařípa, DivN 1962/63, č. 23; S. Machonin, LitN 1963, č. 22; J. Vostrý, Divadlo 1963, č. 8; A. Brousek, Divadlo 1964, č. 10; T. Pokorná, RR 2009, č. 74 * Kočka na kolejích: L. Suchařípa, Divadlo 1966, č. 3; J. Císař, Divadlo 1969, č. 2 * Slavík k večeři: J. Černý, LD 25. 3. 1967; Z. Hořínek, Divadlo 1967, č. 9 * Hodina lásky: S. Machonin, Listy 1969, č. 5 * Stěhování duší: J. Černý, LidN 4. 12. 1990 * Sbohem, Sokrate!: A. Urbanová, Scéna 1991, č. 24; P. Trenský, Svět a divadlo 1992, č. 3 * Dvě noci s dívkou: R. Erml, MFD 26. 9. 1994; K. Patková, Svět a divadlo 1995, č. 3 * Básně: M. Doležal, LidN 27. 9. 1997; M. C. Putna, Respekt 1997, č. 49; B. Pražan, Týdeník Rozhlas, č. 52; M. Exner, Tvar 1998, č. 1; J. Trávníček, Host 1998, č. 1 * O čem básník ví: J. Chuchma, LidN 6. 12. 2014, příl. Orientace; K. Černá, DivN 2015, č. 4; P. Adámek, Host 2015, č. 2 * Jitřní flétna: J. Machalická, LidN 1. 4. 2015; P. Adámek, Host 2015, č. 6.
K životním jubileím: Z. Hořínek, Divadelní revue 1995, č. 3; J. Machalická, LidN 1. 4. 2015.
Rozhovory: J. Lederer, ZN 24. 8. 1963; K. Jangl (= J. Heyduk), KT 1964, č. 48; P. Kohn, Student 1967, č. 7; J. Lederer in České rozhovory (Kolín n. R. 1979; 1991); B. Mazáčová – T. Pokorná, RR 1991, č. 16; P. Dostál, RP 19. 9. 1994; Z. A. Tichý + A. Švamberk, MFD 30. 3. 1995, příl. Magazín MFD č. 13; R. Gallo a kol.: Gen. 100 Čechů dneška 4 (1995); J. Rulf, Reflex 1999, č. 12 ; J. Machalická, LidN 15. 1. 2000; M. Nyklová in České rozhovory Jiřího Lederera po 25 letech (2001); K. Hvížďala, HN 19. 3. 2004, příl. Víkend.
Nekrology: J. Machalická, LidN 17. 6. 2015; M. Uhde, LidN 18. 6. 2015; B. Rychlík, Respekt 2015, č. 26.
Autor hesla: Kamila Černá (1998)
Aktualizace hesla: 25. 8. 2015 (mvo)
Aktualizace bibliografie: 25. 8. 2015 (mvo, mlp)
 
zpět na hlavní stranu