Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jan JÍLEK

* 24. 11. 1933, Dlouhomilov (u Šumperku) 
† 6. 10. 2011, Praha 
 
Dramatik, prozaik, filmový a televizní scenárista
 Pocházel z rodiny rolníka. Po ukončení povinné školní docházky se učil soustružníkem v královéhradeckých Závodech Vítězného února, krátce navštěvoval zemědělskou školu. V roce 1950 absolvoval dělnickou přípravku pro pracující, v letech 1951–1955 studoval na DAMU herectví. Po ukončení studia nastoupil v roce 1955 jako herec v pražském Divadle Jiřího Wolkra, kde působil až do předčasného odchodu do důchodu v roce 1991. Od roku 1960 pracoval též jako scenárista Československého státního filmu a později i Československé televize. – Dcera Michaela Jílková (*1968) pracuje jako televizní moderátorka.
 Napsal scénáře k filmům Osení (1960, režie Václav Krška, scénář s Milošem Velínským), Žalobníci (1960, r. Ivo Novák) a Oči pro pláč (1984, r. Zdeněk Míka). Československá televize uvedla jeho původní inscenace Láska jako trám (1967, r. František Filip), Rapotínská tragédie (1968, r. Jaroslav Novotný), Tchyně (1969, r. Ján Roháč), Dlouhá bílá nit (1969, režie Ján Roháč), Kluk na ženění (3 díly, 1973, režie Eva Sadková); Čekání (1974, režie Jaroslav Dudek); Rafan (1974, režie Antonín Dvořák), Jen láska (1975, r. Antonín Dvořák), Holka modrooká (1976, r. Václav Hudeček), Křídlovka pro Majoránka (1981, r. Jaroslav Dudek), Velké tajemství (1982, r. Miloš Bobek), Domeček plný koleček (1983, r. Jan Bonaventura), Královský život otroka (1991, r. + spolupráce na scénáři Zdeněk Zelenka), Tanec kolem zlatého vejce (1997, r. Jan Novák), O zlé a dobré vodě (1997, r. Vlasta Janečková), Kašpárkovy rolničky (1999, r. František Filip); Byla láska... (2001, r. Juraj Deák, na motivy vlastní prózy Mám talent nabuben) a pohádky Kulihrášek a zakletá princezna (1995, r. František Filip), O sirotkovi z Radhoště (1996, r. Ludvík Ráža) a O Ječmínkovi (2003, r. Milan Cieslar). V roce 1987 vysílal Československý rozhlas Jílkovo drama Silvestr v úpravě Marie Fialové.
 

Jílek začínal jako filmový scenárista, v polovině šedesátých let přesunul svůj zájem k televizi a divadlu. Jako divadelní dramatik psal nejprve hry pro děti, které měly většinou premiéru v Divadle Jiřího Wolkra. Jeho volné jevištní adaptace pohádkových předloh, ať přímo folklorních (Čarovná Barborka), nebo již dříve zpracovaných (O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, Šípková Růženka, Sůl nad zlato, Pták Ohnivák a liška Ryška, Dlouhý, Široký a Bystrozraký), jsou psány živým a barvitým jazykem. Charakterizuje je prolínání pohádkových a realistických prvků, aktualizace tradičních postupů vyjádřením současných společenských a mravních problémů. Dětem je adresován také prozaický příběh malého chlapce z doby nástupu nacismu a počátku války na českém venkově (Mám talent na buben) a prázdninové dobrodružství s invenční nestárnoucí babičkou (Mimozemšťanů je čím dál víc). – Naopak dospělým čtenářům je určena Jílkova rozsáhlá románová sága Milování s hudbou, zachycující v částečně retrospektivním pohledu očima hlavního hrdiny, nadaného hráče na housle Tomáše Majoránka, osudy pěti generací moravského vesnického rodu, procházejícího dvěma světovými válkami, hrdou sedláckou bídou dvacátých a třicátých let i budovatelskými iluzemi let padesátých až po „postmoderní“ scénu současné politiky a počítačový svět těch nejmladších, kteří jej – naštěstí – ještě vždy rádi vymění za autentický, hmatatelný prožitek. – V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let Jílek napsal také šest her pro dospělé. První a nejúspěšnější z nich, komedie Silvestr, je příběhem svérázného vesnického podivína, jehož názory a jednání usvědčují okolí ze ztráty původních ideálů a ze společenského pokrytectví. V řadě groteskně-komických situací autor předvedl zápas člověka, který dokáže jít za svou představou mravní integrity a smyslu existence. Ve stylu tragikomedie ze současného života obyčejných lidí jsou psány i následné Jílkovy hry (Dvojitý tep srdce, Jak umřít na lásku, Můj hrad, Diamantoví kluci, Já chci žít znovu), autorské vidění skutečnosti se však postupně zužuje a zjednodušuje a zároveň s tím se vytrácí významová autenticita výpovědi a tvarová sevřenost dramatu.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku (D pro děti, rozmnož., 1966, i prem.; též in Pohádky o princeznách, 1966, + F. Hrubín a B. Šimková); Kašpárek, Honza a zakletá princezna (D pro děti, rozmnož., 1966, i prem.); Mám talent na buben (P pro ml., 1968); Pták Ohnivák a liška Ryška (D pro děti, rozmnož., 1968, i prem., podle K. J. Erbena); Kašpárkovy vánoce (D pro děti, rozmnož., 1969, i prem.); Jak se broučci měli rádi (D pro děti, rozmnož., 1971, i prem.); O Šípkové Růžence (D pro děti, rozmnož., 1972, i prem.); Silvestr (D, rozmnož., 1974, i prem.); Velké tajemství (D pro děti, rozmnož., 1975, prem. 1976); Dlouhý, Široký a Bystrozraký (D pro děti, rozmnož., 1975, i prem., podle K. J. Erbena); Dvojitý tep srdce (D, rozmnož., 1977, i prem.); Sůl nad zlato (D pro děti, rozmnož., 1978, i prem.); Hloupý Honza (D pro děti, rozmnož., 1980, i prem.); Jak umřít na lásku (D, rozmnož., 1980, i prem.); Můj hrad (D, rozmnož., 1980, prem. 1981); Hledání (D, rozmnož., 1982, i prem. s tit. Diamantoví kluci); Čarovná Barborka (D pro děti, rozmnož., 1983, prem. 1982); Rafani (D, rozmnož., 1985, i prem.); Podzimní zápisky (P 1985, in Stříbrné rybky, + B. Solanský + J. Zogata); Já chci žít znovu (D, rozmnož., 1986, i prem.); Popelka a princ (D pro děti, rozmnož., 1986, i prem.); Dar pro velkou lásku (D, rozmnož., 1986); Silvestr, Diamantoví kluci, Já chci žít znovu (DD 1988); Kašpárkova cesta za štěstím (D pro děti, rozmnož., 1988, prem. 1987); Procházka růžovým sadem (D, rozmnož., 1990); Mimozemšťanů je čím dál víc (P pro děti, 2006); Milování s hudbou (R 2008); Pohádka o štěstí v lásce (P pro děti, 2010); scénicky: O Kulihráškovi a zakleté princezně (1999).

LITERATURA

Studie a články: M. I. Křovák: Pohádkový svět Jana Jílka, Amatérská scéna 1970, č. 11; M. Lázňovský v programu k inscenaci Silvestr (Severomoravské divadlo Šumperk, 1975); J. Císař: Dokument a pohádka, Tvorba 1979, č. 5; A. Urbanová: Lidé v pohádce, Amatérská scéna 1979, č. 5; M. Horníček v programu k inscenaci Dvojitý tep srdce (Státní divadlo Brno, 1979); R. Lošťák v programu k insc. Můj hrad (Národní divadlo, 1981); N. Sieglová: K některým rysům Jílkovy dramatiky pro děti a mládež, in České drama v epoše socialismu (1982); J. Císař v programu k inscenaci Diamantoví kluci (Divadlo na Vinohradech, 1982); M. Rusinský: Vše pro člověka, in Severní Morava, sv. 48 (1984); J. Císař: Doslov, in: J. J., Silvestr, Diamantoví kluci, Já chci žít znovu (1988); J. Vostrý in Drama a dnešek (1990); S. Machonin: Z pohádky do pohádky, O divadle 1 (1990); J. Lopatka in: Posudky (2005).
Recenze: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku: O. Kryštofek, MF 20. 5. 1966; M. I. Křovák, LD 20. 5. 1966; D. Čeporanová, ZM 1966, č. 7 * Kašpárek, Honza a zakletá princezna: O. Kryštofek, MF 17. 5. 1967; D. Čeporanová, ZM 1967, č. 8; M. Tmé, BV 30. 11. 1976 * Mám talent na buben: J. Nejedlá, Impuls 1968, č. 8 * Pták Ohnivák a liška Ryška: I. Ciprová, MF 28. 12. 1968; M. I. Křovák, RP 21. 1. 1969 * Kašpárkovy vánoce: V. Sochorovská, DN 1969/1970, č. 11 * Jak se broučci měli rádi: jkl (= J. Kühnelová), LD 30. 12. 1970 * O Šípkové Růžence: jkl (= J. Kühnelová), LD 12. 10. 1972; J. Beneš, Práce 13. 10. 1972 * Silvestr: MS (= M. Stupecká), RP 12. 2. 1975; B. Štěpánek, MF 25. 2. 1975; M. Křovák, Amatérská scéna 1975, č. 7; -mt- (= M. Tůma), Tvorba 1975, č. 8, příl. Divadelní tvorba; b (= B. Písařová), BV 25. 2. 1975; vm (= V. Müller), SvSl 11. 2. 1975; J. Beneš, Práce 21. 2. 1975; P. Kovařík, SvSl 30. 6. 1977 * Velké tajemství: mik (=M. I. Křovák), LD 8. 5. 1975; dč (= D. Čeporanová), Tvorba 1975, č. 20 * Dlouhý, Široký a Bystrozraký: fk (= F. Knopp), LD 13. 11. 1975; M. Tmé, BV 29. 10. 1979 * Dvojitý tep srdce: trn, Květy 1977, č. 52; B. Štěpánek, MF 15. 12. 1977; lš (= L. Daneš), LD 14. 12. 1977; cim (= D. Cimická), ZN 12. 12. 1977; H. Pešková, VP 14. 12. 1977; V. Hrouda, RP 6. 12. 1977; J. Kolář, Práce 20. 12. 1977; O. Brůna, Scéna 1978, č. 2–3; J. Procházka, Tvorba 1978, č. 3; P. Janda, Ostravský kulturní měsíčník 1978, č. 3; H. Švehlíková, Rovnost 22. 2. 1978; K. Kroupa, Obrana lidu 14. 1. 1978; L. Soldán, Rovnost 8. 3. 1979 * O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku: V. Sochorovská, MF 1. 3. 1979; L. Růžička, Pochodeň 4. 7. 1979; J. Procházka, SvSl 15. 3. 1979; jkl (= J. Kühnelová), LD 23. 3. 1979; E. Hanžlíková, Československý loutkář 1979, č. 8/9; P. Pavlovský, Scéna 1980, č. 10 * Sůl nad zlato: J. Foltýn, Učitelské noviny 1979, č. 3 * Hloupý Honza: B. Štěpánek, MF 30. 10. 1980; J. Procházka, SvSl 20. 11. 1980; D. Čeporanová, Tvorba 1980, č. 49 * Jak umřít na lásku: Z. Sma, Rovnost 15. 7. 1980; V. Sochorovská, MF 17. 7. 1980; V. Procházka, RP 27. 6. 1980; J. Procházka, SvSl 23. 7. 1980; J. Kühnelová, LD 3. 12. 1980; V. Ciml, VP 24. 6. 1980; A. Urbanová, Amatérská scéna 1980; č. 12 * Můj hrad: J. Černíková, Amatérská scéna 1981, č. 6 * Stříbrné rybky: J. Trávníček, BV 17. 12. 1985; Z. Vybíral, Rovnost 11. 2. 1986; D. Šajtar, Kulturní měsíčník 1987, č. 1 * Mimozemšťanů je čím dál víc: (zr), Právo 18. 10. 1986 * Milování s hudbou: A. Slezáková, MFD 12. 7. 2008; I. Pospíšil, Týdeník Rozhlas, č. 38; V. Kremlička, A2 2010, č. 7 * Pohádka o štěstí v lásce: F. Cinger, Právo 10. 11. 2010; D. Braunová, Právo 13. 11. 2010, příl. Magazín Právo.
Rozhovory: D. Hajná, MF 5. 2. 1970; (ben), Beseda naší vesnice 1976, č. 13; D. Cimická, ZN 31. 3. 1979; J. Kolář, Scéna 1981, č. 10; an., VP 26. 2. 1981; K. Čejka, Ostravský kulturní měsíčník 1982, č. 11; (JV), Amatérská scéna 1985, č. 10; R. Novák, AZ magazín 1986, č. 4; J. Kerský, Právo 16. 5. 2008.
Nekrology: an., Týden 2011, č. 41; LUC, DN 2011, č. 22; J. Goth, Instinkt 2011, č. 41; ČTK, MFD 7. 10. 2011; F. Cinger, Právo 7. 10. 2011.

Autor hesla: Štěpán Otčenášek (1994)
Aktualizace hesla: 7. 1. 2021 (mvo; eb)
Aktualizace bibliografie: 7. 1. 2021 (mvo; eb)
 
zpět na hlavní stranu