Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jan CÍSAŘ

* 28. 1. 1932, Hradec Králové  
 
 
Divadelní historik, teoretik a kritik
 Otec byl právník. Císař vystudoval klasické gymnázium v Hradci Králové (maturita 1951) a divadelní vědu na DAMU v Praze (absolvoval 1955 diplomovou prací Václav Tille a činohra Národního divadla v letech 1906–1914), kde byl také 1955–59 vědeckým aspirantem (CSc. 1961 prací Formování české realistické divadelní kritiky v druhé polovině 19. století, PhDr. na základě kandidátské práce 1966). 1958–60 byl dramaturgem Vesnického divadla, 1960–63 redaktorem časopisu Divadlo, 1963–66 šéfredaktorem Divadelních novin (později Divadelní a filmové noviny). Od 1965 působil jako odborný asistent na DAMU, 1967 se zde habilitoval prací Divadla, která našla svou dobu; od 1985 profesor. V současné době vyučuje na katedře teorie a kritiky. Souběžně byl 1970 uměleckým šéfem Divadla Jaroslava Průchy na Kladně, 1971–72 ředitelem Krajského divadla v Kolíně, 1981–85 dramaturgem Národního divadla a 1988 dramaturgem Divadla na Vinohradech. Dlouhodobě se jako lektor a člen porot východočeských i celostátních přehlídek věnuje amatérskému divadlu (1991–99 a 2004–07 byl předsedou odborné rady ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo). Žije v Praze a v Hradci Králové.
 Od 1950 publikuje studie a recenze v periodikách: Pochodeň (Hradec Králové), Tvorba, Rudé právo, Kultúrny život (Bratislava), Literární noviny, Literární listy, Divadelní noviny, Filmové a televizní noviny, Divadlo, Dramatické umění, Amatérská scéna, Čs. loutkář (Loutkář), Scéna, Taneční listy, Disk, Divadelní revue, Lidové noviny aj. Pro Čs. televizi napsal hru Několik životů (1985, režie Otakar Kosek), scénář podle Tylova námětu Strakonický dudák (1991, režie Viktor Polesný) a na dvoudílnou inscenaci Pouť králů upravil Českou trilogii Jaroslava Vrchlického (1982, režie Václav Hudeček). Na základě rozhovorů s redaktorkou Hanou Sirakovou, které Císař v letech 2003–05 poskytl Českému rozhlasu (regionální vysílání Hradec Králové), vznikla vzpomínková kniha Divadelní jarmárka Jana Císaře, „generálního inspektora českého amatérského divadla“. Použil šifer: jac, -jac-, ař, (c), cs.
 Divadelní historik, kritik a teoretik, orientující se zejména na problematiku moderního českého dramatu a současného divadla. První Císařova kniha Život jevišti je historickou studií o formování české realistické kritiky; kniha Divadla, která našla svou dobu mapuje české drama a divadlo 50. a 60. let. Později se Císař věnoval zejména otázkám amatérského a loutkového divadelnictví, jemuž adresoval řadu příruček o herectví (Teorie herectví loutkového divadla), režii a dramaturgii. Zároveň se zabýval otázkami divadla jako média přenosu informací a komunikace a strukturální analýzou jeho současné podoby (Proměny divadelního jazyka, Člověk v situaci). – Císařova dramaturgická orientace se uplatnila v několika divadelních adaptacích (J. K. Tyl, J. Vrchlický, E. Rostand aj.).

BIBLIOGRAFIE

Práce o divadle: Formování české realistické kritiky v druhé polovině 19. století 1, 2 (studie, obě části 1959; přeprac. s tit. Život jevišti. Formování české realistické kritiky, 1962); Základné princípy vnímania umeleckého diela (přednáška, rozmnož., Bratislava 1963; česky: 1964); Divadla, která našla svou dobu (studie, 1966); Romain Rolland – Hra o lásce a smrti (rozbor inscenace, 1969, s A. Radokem a A. Stránskou); Divadlo v systému scénických umění a specifika divadelních žánrů (přednáška, rozmnož., 1975); Základy dramaturgie (metodická příručka, 1980); Nástin metodiky amatérského herectví (příručka, 1982); 50 let Divadla E. F. Buriana (1984, s B. Štěpánkem); Základy činoherní režie (příručka, 1985, s F. Štěpánkem); Teorie herectví loutkového divadla (příručka, 1985); Práce porotce amatérského divadla (příručka, 1985); Základní tendence současného amatérského loutkového divadla (příručka, 1985); Proměny divadelního jazyka (studie, 1986); Základy dramaturgie 1, 2 (skripta, 1. část s podtit. Dramaturgicko-režijní koncepce, 1986; 1999 rozšíř. s podtit. Situace; 2. část s podtit. Dramatická postava, 2002); Vývoj divadelního jazyka (studie, 1990); Světoví dramatici (přehledová stať, 1997); Člověk v situaci (studie, 2000); Přehled dějin českého divadla 1, 2 (skripta, obojí 2004); Divadelní jarmárka Jana Císaře, „generálního inspektora českého amatérského divadla“ (vzpomínky, 2006).
Adaptace: scénicky: Jak mordovali Ardena (1968); G. Farquhar: Galantní lest (1970); J. Vrchlický: Česká trilogie (1972); J. K. Tyl: Fidlovačka (1976; další adaptace 1983, s B. Nekolným) + Strakonický dudák (1989, s V. Zajícem); J. Bouček: Vstaň, mistře! (1983); E. Rostand: Cyrano z Bergeracu (2003, s P. Kracikem) aj.
Překlady: A. Salynskij: Chléb a růže (rozmnož., 1961); L. Lahola: Skvrny na slunci (1967).
Kolektivní práce: Cesty českého amatérského divadla (1998).
Příspěvky ve sbornících: Hra o lásce a smrti (1969); Čs. amatérské divadlo (1979); České divadlo 4, 6 (oba 1981) a 8 (1983); O současné české režii 1 (1982); Amatérské divadlo v podmínkách velkoměstské kultury (1984); Hledání výrazu (1991); Historie divadelní Pardubic a okolí (2002, s V. Mohylovou); Úhledné škatulky aneb Sto roků Ořechovského divadla (2003); L. Stroupežnický: Naši furianti (programová brožura Národního divadla, 2004); Jeden jazyk naše heslo buď (2005); Miscellanea theatralia (2005); F. Šrámek: Zvony (programová brožura Národního divadla, 2006); Sto let Jiráskovy Lucerny (2006); Ad honorem Bořivoj Srba (2006); Divadla svítící do tmy (2006); Činoherní klub 1965–2005 (2006); V. Štech: David a Goliáš aneb Pepička to zařídí (programová brožura Národního divadla, 2007); Josef Kajetán Tyl 1808 – 1856 – 2006 – 2008 (2007).
Uspořádal a vydal: M. Wekwerth: Proměna divadla (1964).

LITERATURA

Studie a články: K. Makonj: Císař, literatura a loutkové divadlo, Čs. loutkář 1989, č. 2–5.
Recenze: Život jevišti: Z. Heřman, DivN 1962, č. 9; F. Götz, Divadlo 1962, č. 10 * Divadla, která našla svou dobu: Z. Heřman, LitN 1966, č. 39; Z. Hořínek, Divadlo 1967, č. 2; J. Opavský, DivN 1967, č. 17 * Práce porotce amatérského divadla: Z. Hořínek, Čs. loutkář 1986, č. 9 * Proměny divadelního jazyka: A. Dvořák, Scéna 1987, č. 2; J. Vostrý, Amatérská scéna 1987, č. 5; Z. Srna, in Dramatické umění ´87, sv. 1 (1987) * Vývoj divadelního jazyka: E. Machková, Čs. loutkář 1991, č. 7.
Rozhovory: P. Bošek, Amatérská scéna 1970, č. 12; L. Lázňovská, Amatérská scéna 2002, č. 1; J. Šotkovský, Amatérská scéna 2006, č. 6; O. Kobza – J. Rolník, LitN 2006, č. 34..
Autor hesla: Zdeněk Hořínek (1994)
Aktualizace hesla: 13. 2. 2008 (mvo)
Aktualizace bibliografie: 13. 2. 2008 (mvo)
 
zpět na hlavní stranu