Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ROZMLUVY 

 1983 - 1987 
 
 Literární a filozofickou revui založil a jejím hlavním redaktorem se stal Alexander Tomský; spolupracovníky při jejím vydávání byli Ivan Diviš, Josef Jedlička, Rio Preisner Jiří Gruša (v č. 7 uveden jako druhý hlavní redaktor). Časopis vycházel dvakrát (od 1986 jednou) ročně nejprve v Londýně a od č. 5/1985 v Purley, kam Tomský přesídlil i se stejnojmenným vydavatelstvím (na obálkách však nadále uváděno jako místo vydání Londýn).
 

Rozmluvy reagovaly na posilování vlivu křesťanství v českém kulturním prostředí 80. let a jejich program byl založen na vydavatelově přesvědčení, že „křesťanství je slučitelné s konzervativně chápaným politickým liberalismem“ (úvodník Z druhé strany... v č. 1). Vedle článků o postavení a úkolech katolické církve a teologických esejů (Karel Bor, Jiří Fuchs, Jindřich Petřík; Hans Urs von Balthasar aj.) přinášely texty filozofické (Petr Fidelius, Václav Havel, Zdeněk Neubauer, Rio Preisner; Josef Maria Bocheński), filosoficko-historické (Josef Mlejnek pod pseud. Josef Hradec, Bohumír Janát, Petr Pithart), politické a politologické (Jiří Gruša, Vilém Hejl, Václav Šikl, Dagmar Vaněčková; Alain Besançon, Leszek Kolakowski, Tomasz Mianowicz; v č. 5 výběr článků z britského konzervativního časopisu The Salisbury Review).

Hojně byly v Rozmluvách publikovány i příspěvky literární a literárněvědné. Původními básnickými texty do revue přispěli mj. Ivan Diviš, Karel Kryl, František Daniel Merth Rio Preisner, uveřejněny byly též básně z pozůstalosti Jakuba Demla, Vladimíra Holana, Josefa Lederera, Bohuslava Reynka Jana Zahradníčka. Soudobou prozaickou tvorbu představují Klement Bochořák, Ivan Diviš (Z deníků 1976-81 – č. 1), Ladislav Dvořák, Vojtěch Illa (pseud. Zdeňka Kratochvíla), Josef Jedlička (úryvek z románové kroniky Krev není voda – č. 1), Ivan Klíma, Iva Kotrlá Zdeněk Rotrekl, zařazeny byly i kapitola z memoárů Zdeňka Urbánka a prózy z pozůstalosti Jana Čepa Jakuba Demla. Postupně stále větší prostor redakce věnovala kritickým a literárněhistorickým studiím a recenzím. K jejich autorům patřili Antonín Brousek (o J. Seifertovi – č. 7), Bedřich Fučík (Píseň o zemi – 4), Josef Hradec (o B. Reynkovi – 3), Jindřich Chalupecký (o J. Demlovi – 2, halasovská studie Poezie a politika – 5), Josef Jedlička (Dodatek k nenapsaným Dějinám české literatury – 7), Ladislav Jehlička (Chalupecký a pravice – 6), Milan Jungmann, Zdeněk Kalista, Miloš Pokora (Ideologie v české próze – 5), Rio Preisner, Jan Trefulka, Julius Vrána. Značný polemický ohlas vyvolala stať Rio Preisnera O tzv. paralelní kultuře – také v Čechách (č. 1, reakce Václava Bendy Jiřího Gruši v následujících číslech). V č. 5 byla z domácího samizdatu přetištěna anonymní studie Motiv utrpení v posledních hrách Jiřího Suchého, v 6. čísle se objevila rovněž anonymní rubrika Kritické marginálie. Od 5. čísla přispíval do revue i Karel Hvížďala (rozhovory s Jiřím Grušou, Rio Preisnerem Zdeňkem Vašíčkem). – V Rozmluvách vycházely i různé další příležitostné články, původně napsané pro domácí samizdat (často z pera Václava Bendy), přetištěny byly i Poznámky o statečnosti Ludvíka Vaculíka (v č. 2 společně s reakcí Jiřího Gruši).

 Nakladatelství Rozmluvy, jehož produkce byla označována také jako „edice časopisu Rozmluvy“, vzniklo roku 1982 a po roce 1989 přeneslo svou činnost do Prahy. V exilu vydal A. Tomský celkem 70 titulů základní ediční řady (včetně nultého svazku), 4 svazky edice poezie Kra, 1 svazek mimo edice a 1 svazek polské edice české literatury Pod prąd.
 
Periodicita: Nepravidelně. – Ročníky neuváděny, kontinuální číslování sešitů: 1983 (1 č.), 1984-85 (po 2 č., 2-5), 1986-87 (po 1 č., 6-7).
Podtituly: Literární a filozofická revue (tiráž), Filozoficko/literární revue (obálka).
Členové redakční rady: A. Brousek (1987), I. Diviš (1983-87), J. Gruša (1983-86), J. Jedlička (1983-87), A. Opasek (1985-87), R. Preisner (1983-87), V. Šikl (1983-85).
Technické informace: A5 (souběžně též ve formátu 17,5x11 cm), 166-224 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Za některými příspěvky drobné anonymní kresby, v č. 7 kresby G. Goepfertové-Gruberové; grafická úprava P. Büchler.

LITERATURA

J. Němec: Luxusní časopis, Paternoster 1983/84, č. 4/5; A. Kratochvil: Na okraj nových časopisů, Národní politika (Mnichov) 1984, č. 1; A. Tomský: Postoje českého konzervativce (rozhovor, připr. V. Hrabák – J. Machonin), Babylon 5, 1995/96, č. 7; A. Tomský: Nikdy jsem svého návratu nelitoval (rozhovor, připr. J. Mlejnek), LidN 29. 11. 1997; A. Tomský: Konzervativní půlkacíř (rozhovor, připr. K. Vrána), Týden 2005, č. 5.
Autor hesla: Michal Přibáň (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu