Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karel  HVÍŽĎALA

* 16. 8. 1941, Praha  
 
 
Novinář, prozaik a autor rozhlasových her
 Studoval na jedenáctileté střední škole v Praze (maturita 1958) a na Strojní fakultě ČVUT (1958–1963). Vojenskou službu absolvoval v Psárech u Prahy (1963–1965). Krátce působil jako brigádník v redakci čtrnáctideníku Družstevník. Od roku 1966 byl reportérem týdeníku Mladý svět, po absolvování ročního kursu politologie pro svazácké funkcionáře v Moskvě (1967–1968) se stal vedoucím jeho vnitropolitické rubriky. Poté, co byl z redakce týdeníku propuštěn, nastoupil v roce 1971 do redakce nakladatelství Albatros (mj. zde založil populárně naučnou edici Objektiv). V roce 1977 se rozhodl pro svobodné povolání, rok nato však odešel do SRN. Žil v Bonnu a byl zaměstnán v Rádiu Svobodná Evropa, spolupracoval mj. též s rozhlasovými stanicemi Deutsche Welle a Deutschland Funk. V květnu 1990 se vrátil do Prahy a nastoupil v redakci deníku Mladá fronta (posléze Mladá fronta Dnes) jako šéfreportér. V letech 1991–1992 byl předsedou představenstva vydavatelské a. s. MaFra. V roce 1993 nastoupil do týdeníku Mladý svět a od dubna 1993 byl jeho šéfredaktorem. Na podzim 1994 založil spolu s Jaroslavem Kolaříkem časopis Týden a stal se jeho šéfredaktorem. Od roku 1999 byl ve svobodném povolání; nyní je v důchodě, ale stále zůstává profesně činný. Žije v Praze. – Jeho první ženou byla architektka Alena Ritter-Hvizdala (roz. Šebestová, 1943–2012), jeho druhou ženou je dcera malíře Josefa Istlera, typografka Clara Istlerová (*1944), která graficky upravila řadu jeho knih. Syn Ondřej Ritter (*1970), žijící v Berlíně, je kameraman a producent.
 Jako básník Hvížďala debutoval v týdeníku Univerzita Karlova (1966), verše, později též fejetony, soudničky a reportáže, uveřejňoval v Červeném květu, Divokém vínu, Studentu, Mladém světě, My, Květech a Zlatém máji; povídky otiskoval v Mladé frontě, Zemědělských novinách, Čs. vojáku a Svobodném slovu. V exilu publikoval ve Svědectví (Paříž, v č. 63 mj. pod tit. Zpráva o pozvolné likvidaci českého národa první verze prózy Vzkaz), v Bonner Anzeiger (Bonn), Rheinische Merkur (Köln am Rhein) aj. Po roce 1989 kromě periodik, v nichž pracoval, přispíval do Lidových novin, Knihomolu, Tvaru, Literárních novin, Alternativy Nova, Respektu, Reflexu, Xantypy, Eura, Hostu, časopisu Roš chodeš, Deníku N aj. S Českou televizí spolupracoval mj. na diskusním pořadu Přesčas (2001–2002) a na publicistickém pořadu Média (2003), spolupracuje též s Českým rozhlasem (mj. v letech 2005–2010 cyklus fejetonů Uvízlé věty). – Napsal mj. rozhlasové hry Pan Kalousek (1975), Klec (1976), Zprávy (1978), Ochlazení (1979), Studená sprcha (1980), Hrdina (1980), Vzkaz (1982), Rekonstrukce začínajícího básníka (1983, natočeno 1991), Veverky na tři řádky (1986), Snídaně na střeše (1987); podílel se na rozhlasových seriálech Záchranka (1978, s Ivan Bednářem aj.) a Jak se máte, Vondrovi? (1975–1978, s dalšími). Jeho rozhlasové hry byly uvedeny také v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Anglii, Austrálii, Izraeli, Švédsku a Holandsku. Premiéra divadelní hry Konec fialových ježků byla roku 1978 po Hvížďalově odchodu do exilu zrušena (její text později autor přepracoval na příběh pro mládež Fialoví ježci). Realizována dosud nebyla jednoaktovka Parťák z roku 2022. – Je mj. nositelem Ceny Egona Erwina Kische (2003), Ceny Ferdinanda Peroutky (2007), Ceny Rudolfa Medka (2010) a Ceny Arnošta Lustiga (2018). Rozhlasové hry uvedené v Československu většinou podepisoval pseudonymem Ivan Šebesta; v Německu užívala jeho rodina kvůli nevyslovitelnosti jména Hvížďala staré rodové jméno Ritter-Hvížďala; trvale používá šifry khv.
 

Knižně debutoval souborem reportáží z pražského podsvětí Muži zákona. Ještě před jeho odchodem do exilu vznikla povídková kniha Nevěry, soubor bizarních vyprávění o dětství, dospívání a rané dospělosti, jež spolu utvářejí psychologický portrét hlavního hrdiny, jeho labilního soukromého života a nesnadného hledání generační identity. Po prozaické mozaice Vzkaz, v níž usiloval o reflexi životního pocitu intelektuála tváří v tvář civilizačním traumatům, vylíčil Hvížďala osudy českého posrpnového literárního exilu v generační próze s početnými autobiografickými prvky Raroh. Na tuto linii své tvorby navázal v polovině devadesátých let knihou Výpověď, jež v několika pásmech deníkových záznamů reflektuje autorův návrat do Československa po listopadu 1989 a jeho profesní spory v redakci a ve vedení deníku Mladá fronta Dnes (v knize označovaného jako Zpravodaj), motivované nejen osobními vztahy, ale i postojem k otázkám profesionality a etiky žurnalistické práce.
V osmdesátých letech začal Hvížďala koncepčně pracovat na projektu s pracovním názvem Skladiště věčnosti. Započal cyklem knižních rozhovorů s významnými osobnostmi české kultury, v nichž se snažil dokumentovat existenci a charakter svobodného myšlení v podmínkách nesvobody či života v exilu (České rozhovory ve světě). Osou následujících knižních rozhovorů, které často přesahují od interview k duchovní zpovědi, je vždy idea myšlenkové nebo umělecké vzpoury proti konvencím a normám: vzpoura myšlením (Václav Bělohradský), životem v pravdě (Václav Havel), v tradici (Karel Schwarzenberg) či ve víře v Boha (Iva Kotrlá), vzpoura příklonem k židovství (Karol Sidon), vzpoura klaunstvím (Pavel Landovský) či prací (Jiří Suchý), přičemž v případě Václava Havla, Karla Schwarzenberga, Karola Sidona Jiřího Suchého vznikla i další pokračování těchto dialogů. V devadesátých letech rozšířil spektrum svého zájmu o oblast politiky (Výslech revolucionářů z listopadu 1989, dialogický portrét Václava Klause První zprava, knižní rozhovor s prezidentským kandidátem Janem Švejnarem Kam kráčíš, Česko?), politologie (rozhovor s Jacquesem Rupnikem Příliš brzy unavená demokracie) a humanitních věd (v knize Rozhovory na přelomu tisíciletí). Hloubkou ponoru a péčí o precizní vymezení pojmů dosahují kvalit odborných publikací rozhovory s teoretikem práva Jiřím Přibáněm (Tyranizovaná spravedlnost, Hledání dějin, Hledání odpovědnosti), který se spolu s dalšími osobnostmi podílel i na knize společensko-politologických rozprav o událostech roku 2015 (Evropa, Rusko, teroristé a běženci). Dlouhodobě soustředí Hvížďala pozornost také na oblast, kultury a umění, a to jak v samostatných publikacích (rozhovory s Václavem Bláhou, Václavem Ciglerem, Jiřím Grušou, Evou Jiřičnou Josefem Koudelkou, Jiřím Stachem, Josefem Topolem, Arnoštem Lustigem, Adrienou Šimotovou, Ivanem Wernischem, Zdeňkem Zieglerem), tak v souborných svazcích (Dialogy, Jak myslet umění). Oblast kultury a věcí veřejných propojil dvojrozhovor s herečkou a političkou Magdou Vašáryovou a soudkyní Ivou Brožovou (Vlčice). Autorovo pojetí rozhovoru – pro nějž je charakteristická snaha představit danou osobnost v kontextu privátním, formativním (rodinné zázemí, vzdělání, vztahy s blízkými), tvůrčím/intelektuálním i společensko-historickém – a přístup k novinářské práci shrnula kniha Interviewer, formálně koncipovaná jako rozhovor s literární kritičkou Milenou M. Marešovou v roli tazatelky.
Ve svých článcích, rozhovorech i přednáškách se Hvížďala zaměřuje také na teorii médií a stav současné novinářské praxe. Publicistiku o médiích a novinářském řemesle shrnul do knižních souborů Moc a nemoc médií (z podstatné části kniha obsahuje i rozhovory), Jak myslet média, Restaurování slova a Mardata (podtitul „vzpoury v žurnalistice“ signalizuje příslušnost k autorově po dlouhá léta průběžně uskutečňovanému projektu). Prostřednictvím dvou knižních výborů (Uvízlé věty, Pokusy) představil své rozhlasové fejetony, v centru jejichž zájmu stojí slovo, jazyk, řeč v souvislostech literárních, mediálních i sociálních. Dlouholeté působení v mediálním prostoru a zkušenosti z rozhovorů s mnoha různorodými osobnostmi zúročil i ve svých knihách, v nichž připadá podstatná role vzpomínkám a bilancím. Souborné vydání tří takto zaměřených svazků (Osmý den týdne, Dobře mrtvý dědeček, Exilový orloj: Nezapomínky), doplněné o nový díl Šváb nereptá: Přicházení, dostalo příznačný název Věta jako povolání. Ve svazku Chvění naděje, reflektujícím období od března 2021 (kdy byl svět naplno zasažen covidovou pandemií) do února 2022 (vypuknutí války na Ukrajině) se psaní coby základní modus vivendi stávají i autorovou jedinou možností obrany a záchrany. Formou koláže, charakterizující už předchozí vzpomínkové texty, pisatel propojuje intimní konfese s monitorováním domácího i světového společensko-politického dění a výmluvnými bilančními statistikami souvisejícími s covidovou pandemií; průběžně též připomíná myšlenky, jednání a postoje umělců a intelektuálů, kterých si váží, popř. kteří jsou jeho přáteli (mj. Milan Kundera) a zároveň často i respondenty rozhovorů.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie, esejistika a publicistika: Muži zákona (P pro ml., 1975); Nevěry (PP, Kolín n. R. 1980; poté in Nevěry, Vzkaz); Fialoví ježci (P pro ml., 1992); Raroh (P 1992); Nevěry, Vzkaz (PP 1993; kniha Vzkaz poprvé knižně it. pod tit. La vita quotidiana nel socialismo /Bologna 1982/); Výpověď (deníkové záznamy, 1995); Moc a nemoc médií. Rozhovory, eseje a články 2000–2003 (2003); Jak myslet média. Eseje, přednášky, články a rozhovory 2004–2005 (2005); Restaurování slov. Eseje a texty o médiích 20052008 (2008); Uvízlé věty (EE 2011); Mardata: vzpoury v žurnalistice: dějiny rozhovoru a další texty o médiích 2006–2011 (2011); Pokusy: texty o uvízlých větách a lidech z let 2011–2014 (EE 2014); Osmý den týdne: 52 + 1 fejeton (FF 2015); Dobře mrtvý dědeček (FF 2017); Exilový orloj: nezapomínky (2019); Chvění je naděje: záznamy od března 2021 do začátku války v únoru 2022 (2022).
Knihy rozhovorů a rozhovory v knižních monografiích: České rozhovory ve světě (s L. Aškenazym, J. Benešem, I. Binarem, A. Brouskem, V. Čerepkovou, I. Divišem, V. Hejlem, J. Hutkou, R. Preisnerem, O. Filipem, V. Fischlem, J. Jedličkou, K. Krylem, G. Laubem, F. Listopadem, A. Lustigem, K. Michalem, V. Škutinou, J. Škvoreckým, J. Vejvodou; Kolín n. R. 1981; 1992); Dálkový výslech (s V. Havlem, Londýn 1986; 1989; revid. a dopl. vyd. 2021); Soukromá vzpoura (s P. Landovským, Bonn 1988; 1990); Myslet zeleň světa (s V. Bělohradským, Bonn 1989; 1991); Výslech revolucionářů z listopadu 1989 (1990, upr. vyd. s tit. Výslech revolucionářů z roku 89, 2000); Povídání (s J. Suchým, 1991); Rozhovor (se Z. Salivarovou, rozmnož. 1991, pův. ve sb. Benefice, posléze v knize Opustíš-li mne, nezahyneš); První zprava (s V. Klausem, 1992); Nevítaný svědek (s I. Kotrlou, 1992); Opustíš-li mne, nezahyneš (se Z. Salivarovou a J. Škvoreckým, 1993, část převzata ze sb. Benefice, Toronto 1990; rozšíř. 2012); Knížecí život (s K. J. Schwarzenbergem, 1997, rozšíř. 2002, rozšíř. 2008, rošíř. 2018); Dialogy (s V. Bělohradským, A. Brouskem, J. Grušou, K. Chvatíkem, J. Kolářem, P. Králem, J. Němcem, R. Preisnerem, S. Richterovou, P. Šrutem, L. Vaculíkem, Z. Vašíčkem, J. Vladislavem, 1997); Když umřít, tak v Jeruzalémě (s K. Sidonem, 1997, s V. Vondrou); Josef Koudelka (2002); Rozhovory na přelomu tisíciletí (s M. Andělem, I. Doudou, J. Grušou, A. Klimkem, J. Mlynárikem, M. Nakonečným, J. Rupnikem, K. Sidonem, K. Schwarzenbergem, J. Štětinou, D. Třeštíkem, 2002); Červená kráva (s K. Sidonem, 2002); 7 slov (s K. Sidonem, 2004); Stopy Adrieny Šimotové. Tři dialogy s prologem a epilogem (2005); Prosím stručně (s V. Havlem, 2006); Kam kráčíš, Česko? (s J. Švejnarem, 2008); Příliš brzy unavená demokracie (s J. Rupnikem, 2009); Fenomén Jiří Suchý (2011; obs. rozhovory Povídání a Divadlo stále miluju); Tachles, Lustig (s A. Lustigem, 2010, rozšíř. 2011); Grušova hlídka na Rýnu (původně časopisecky publikované rozhovory s J. Grušou z let 1983–2011; 2011); Prostory a dialogy Evy Jiřičné (2011); Zdeněk Ziegler (2012; též in Jak myslet umění /2013/); Jak myslet…umění: art: dědkovské dialogy s Ivanem Wernischem, Zdeňkem Zieglerem, Viktorem Kolářem, Václavem Bláhou, Pavlem Diasem a Jiřím Sozanským (2013); Uctivý kolotoč (s I. Wernischem,2013, rozšíř. verze rozhovoru Umanutý kominík řeči z knihy Jak myslet umění); Tyranizovaná spravedlnost (s J. Přibáněm, 2013); Pinhole Blues Jiřího Stacha (2014); Evropa, Rusko, teroristé a běženci (s L. Dobrovským, T. Glancem, M. Krausem, M. Petříčkem, P. Robejškem, M. Romancovem, J. Rubešem, J. Rupnikem, M. Ryšavým, K. Schwarzenbergem, P. Steinerem, 2016); Legenda Suchý (s J. Suchým, 2016); Vlčice (s M. Vášáryovou a I. Brožovou, 2017); Hledání dějin: o české státnosti a identitě: 883 – 1918 – 2018 (s J. Přibáněm, 2018); Sezóny srdce: collage in adagio (s Josefem Topolem, 2018); Václav Bláha (2019; uprav. a rozšíř. verze rozhovoru z knihy Jak myslet umění); Svět Václava Ciglera (2022).
Rozhovor: Interviewer (2010, vedla Milena M. Marešová).
Souborná vydání: Vzpoury (2010; obs. rozhovory s V. Havlem /Dálkový výslech/, J. Suchým /Povídání/ a P. Landovským /Soukromá vzpoura/); Václav Havel – Rozhovory s Karlem Hvížďalou (2011; obs. Dálkový výslech a Prosím, stručně); Vzpoury II (2012; obs. rozhovory s V. Bělohradským /Myslet zeleň světa; Proč jsem znovu disidentem; Lib-Lab/, K. Schwarzenbergem /Knížecí život + dodatky/ a K. Sidonem /Když umřít, tak v Jeruzalémě; O šuplíku v nás/); K. E. Sidon: 3 rozhovory s Karlem Hvížďalou (2014; obs. Když umřít, tak v Jeruzalémě; Červená kráva; 7 slov; O šuplíku v nás); K. Schwarzenberg: Knížecí kniha (2015., obs. Knížecí život a Knížecí rozhovory); Jiří Suchý & tingltang: 3 1/2 rozhovoru (2019; obs. Povídaní; Divadlo stále miluju; Legenda Suchý; Neslavič); Věta jako povolání: nezapomínky (2020; obs.: Osmý den týdne; Dobře mrtvý dědeček; Exilový orloj; Šváb nereptá: Přicházení).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Dnes ráno poprvé (1975); ...a když se řekne Voskovec (Kolín n. Rýnem 1983; poté in Když se řekne Werich a když se řekne Voskovec /1990/); Almanach Labyrint (1993); Jaro desáté. Karel Kryl 1994–2004 (2004); Kultura v médiích (2004); Pokusy a dobrodružství. Poznámky k eseji (2008); Věčné časy (2009); Rozhovory o interview (2009); Intelektuál ve veřejném prostoru (2012); Za pravdu (2019); Demokracie a občanské ctnosti. K životnímu jubileu Petra Piharta (2021) ad.
Uspořádal a vydal: Generace 35–45 (Mnichov 1986; též přisp.); Benefice (rozhovor se Z. Salivarovou + fejetony autorů nakladatelství Sixty-Eight Publishers, Toronto 1990); Knížecí rozhovory (2013, rozhovory s K. Schwarzenbergem z let 1990–2012 s různými autory; též přisp.); Korespondence Karla Hvížďaly s Václavem Havlem ke knihám Dálkový výslech a Prosím stručně (2013; též přisp.).

LITERATURA

Studie a články: A. Brousek: Doslov, in České rozhovory ve světě (Kolín n. R. 1981; 1992); V. Bělohradský: doslov, in Myslet zeleň světa (1991); M. Nezval: Causa K. H., Reflex 1993, č. 19; P. Poslední: Dvojí skepse, in Listopad '94 (sb. 1994); J. Bartošek: Klesající prestiž Karla Hvížďaly, Tvar 2002, č. 3; V. Bělohradský: Můj nejlepší interviewer + Z. Kalnická: Interviewer Karel Hvížďala, in K. Hvížďala – M. M. Marešová: Interviewer (2010); S. Scholl-Schneider: Karel Hvížďala: Ein Journalist will mit einem Blatt Niveau bringem, in Mittler zwischen Kulturen: biographische Erfahrungen tschechischer Remigranten nach 1989 (Münster 2011); P. Pithart: Z hluku dobývat řád, in J. Přibáň – K. Hvížďala: Tyranizovaná spravedlnost (2013); Z. Pavelka: O naději, in K. H.: Věta jako povolání (2020); P. Pithart: Hvížďalovo ždímání, in V. Havel – K. Hvížďala: Dálkový výslech (2021).
Recenze: Muži zákona: O. Ch. (= O. Chaloupka), ZM 1975, č. 9 * České rozhovory ve světě: D. Strož, Obrys (Mnichov) 1981, č. 4; J. Otava (= J. Šiklová), Kritický sborník (smz.) 1983, č. 3, též Listy (Řím) 1983, č. 6, též in Kritický sborník 1981–1989. Výběr ze samizdatových ročníků (2009); M. Petříček, NK 1992, č. 15; A. Halada, Tvar 1992, č. 21; V. Števa (= Š. Vlašín), Haló noviny 29. 7. 1992 * Dálkový výslech: K. Žádný (= Z. Pinc), Kritický sborník (smz.) 1987, č. 1; P. Tigrid, Svědectví (Paříž) 1987, č. 80; J. Lukeš, SS 28. 12. 1989; L. Merhaut, LitN 1990, č. 18; A. El Chaar, Tvar 2021, č. 21 * Výslech revolucionářů z listopadu 1989: J. Chuchma, Tvar 1990, č. 25; P. Stratovský, Reflex 1990, č. 21 * Soukromá vzpoura: J. Lukeš, LidN 10. 4. 1991 * Myslet zeleň světa: M. Petříček, Tvar 1992, č. 14 * Povídání: A. Halada, Tvar 1992, č. 2 * Fialoví ježci: červ (= J. Červenková), LitN 1992, č. 15; M. Nyklová, NK 1992, č. 14; I. Malá, ZM 1992, č. 4 * První zprava: P. Vojíř, Reflex. 1992, č. 25; A. Halada, Tvar 1992, č. 29 * Nevítaný svědek: M. Trávníček, LD 17. 2. 1993; R. Burián, Rovnost 11. 9. 1993 * Raroh: J. Chuchma, MS 1993, č. 6; P. Janáček, LidN 25. 2. 1993; M. Petříček, NK 1993, č. 9; A. Halada, Tvar 1993, č. 21; L. Merhaut, LitN 1993, č. 15 * Nevěry, Vzkaz: B. Balajka, NK 1994, č. 5; M. Jungmann, LitN 1994, č. 7; J. Beneš, Denní Telegraf 30. 7. 1994, příl. Telegraf na neděli * Opustíš-li mne, nezahyneš: L. Štaudová, LD 11. 1. 1994; P. Kosatík, Tvar 1994, č. 10; P. Onufer: Bubínek Revolveru [online] 21. 5. 2012; P. Adler: Neviditelný pes [online] 14. 6. 2012; A. Vondřichová: A2 2012, č. 17 * Výpověď: J. Peňás, LidN 8. 7. 1995, příl. Nedělní LN; A. Haman, LitN 1995, č. 28; J. Chuchma, Mladý svět 1995, č. 22; V. Novotný, NK 1995, č. 25 * Knížecí život: P. Kosatík, MFD 11. 12. 1997; L. Sedláková, NK 1998, č. 5 * Dialogy: P. Hanuška, Hanácké noviny 3. 2. 1998; J. Chuchma, MFD 18. 2. 1998; P. Dudek, KPRR 1998, č. 11 * Když umřít, tak v Jeruzalémě: P. Kosatík, MFD 8. 11. 1997; L. Sedláková, NK 1998, č. 5; M. Masáková, Tvar 1998, č. 4 * Výslech revolucionářů z roku '89: P. Kovařík, České slovo 10. 6. 2000 * Rozhovory na přelomu tisíciletí: J. Chuchma, MFD 19. 6. 2002; M. Švagrová, LidN 21. 6. 2002; J. Pazderka, Katolický týdeník 2002, č. 35; V. Kremlička, LitN 2003, č. 2 * Červená kráva: J. Chuchma, MFD 11. 6. 2002; M. Švagrová, LidN 21. 6. 2002; I. Zítková, Právo 17. 7. 2002 * Moc a nemoc médií: M. Groman, Dobrá adresa [online] 2004, č. 2; P. Hlavatý, Konec konců 2004, č. 5; M. Jungmann, Mosty 2004, č. 4 * 7 slov: J. Chuchma, MFD 7. 5. 2004, příl. Civilizace; P. Kosatík, Hospodářské noviny 10. 5. 2004; H. Veličková, Krok 2004, č. 4 * Stopy Adrieny Šimotové: D. Iwashita, LidN 14. 5. 2005, příl. Orientace; J. Chuchma, MFD 19. 8. 2005; R. Kopáč, Babylon 15, 2005/2006, č. 1; P. Ondračka, Host 2005, č. 8 * Jak myslet média: M. Cingl, MFD 15. 4. 2006, příl. Kavárna; P. Hlavatý, Nový Polygon 2005, č. 6; M. M. Marešová, Host 2006, č. 2 * Prosím stručně: P. Fischer, Hospodářské noviny 4. 5. 2006 + A2 2006, č. 29; M. Švagrová, LidN 5. 5. 2006; V. Šlajchrt, Respekt 2006, č. 19; J. Drábek, Nový Polygon 2006, č. 4; J. Hanuš, Revue Politika 2006, č. 6/7; M. Jungmann, Mosty 2006, č. 12; J. Kosta, Bohemia 2005, Band 46, Heft 2; J. Lukeš, Xantypa 2006, červen; J. Pechar, LitN 2006, č. 40; M. Povolný, Masarykův lid 2006, č. 3; M. Švejda, DivN 2006, č. 11; J. Vančura, Listy 2006, č. 4; T. Zahradníček, ĎaS 2006, č. 9; M. Znoj, Listy 2006, č. 4 * Restaurování slov: P. Adler, Neviditelný pes [online] 17. 4. 2008; M. M. Marešová, Portál české literatury [online] 5. 8. 2008 * Kam kráčíš, Česko?: M. Weiss, LidN 6. 2. 2008, též Lidovky.cz [online] 6. 2. 2008 * Interviewer: J. Chuchma, MFD 5. 6. 2010; I. Matějka, LitN 2010, č. 49; L. Rychetský, A2 2011, č. 4; E. Klíčová, Host 2011, č. 3 * Vzpoury: M. Švagrová, LidN 27. 2. 2010 * Tachles, Lustig: P. Adler, Petr: Neviditelný pes [online] 25. 10. 2010; A. Horáčková, MFD 19. 11. 2010 * Uvízlé věty: J. Přibáň, LitN 2011, č. 42 * Mardata: I. Matějka, LitN 2011, č. 15; V. Bělohradský, Právo 26. 5. 2011, příl. Salon, též Novinky.cz [online] 1. 6. 2011 * Fenomén Jiří Suchý: P. Adler, Neviditelný pes [online] 20. 6. 2011 * Grušova hlídka na Rýnu: J. Chuchma, Respekt 2012, č. 12; J. Bělíček, A2 2012, č. 11 * Prostory a dialogy Evy Jiřičné: J. Chuchma, MFD 7. 7. 2012, příl. Víkend * Jak myslet… umění: K. Kubíčková, MFD 27. 9. 2013, příl. Víkend, též iDnes.cz [online] 29. 9. 2013; H. Strejčková, iLiteratura [online] 23. 10. 2013; J. Chuchma, LidN 15. 11. 2013; R. Novák, Host 2014, č. 6 * Uctivý kolotoč: K. Kubíčková, MFD 6. 12. 2013 * Korespondence Karla Hvížďaly s Václavem Havlem ke knihám Dálkový výslech a Prosím stručně: M. Špirit, Echa [online] 28. 5. 2014 * Pokusy: V. Bělohradský, Právo 4. 6. 2015, příl. Salon, též Novinky.cz [online] 11. 6. 2015 * K. E. Sidon: 3 rozhovory s Karlem Hvížďalou: J. Vyskotová, Kultura21 [online] 3. 1. 2015 * Osmý den týdne: P. Adler, Neviditelný pes [online] 9. 7. 2015 * Legenda Suchý: P. Adler, Neviditelný pes [online] 11. 1. 2017 * Dobře mrtvý dědeček: P. Adler, Neviditelný pes [online] 16. 6. 2017; J. Červenková, Tvar 2018, č. 10 * Hledání dějin: T. Borovský, Host 2019, č. 6, též H7O [online] 4. 6. 2019 * Sezóny srdce: J. Machalická, LidN 9. 1. 2019, též Lidovky.cz [online] 13. 1. 2019; J. Chuchma, Respekt 2019, č. 7; J. Soprová, DivN 2019, č. 13 * Exilový orloj: nezapomínky: J. Červenková, Tvar 2020, č. 7; P. Fischer, Aktuálně.cz [online] 8. 6. 2019; I. Fencl, Neviditelný pes [online] 6. 9. 2019 * Jiří Suchý & tingltang: J. Kolář, DivN 2020, č. 7; M. Švagrová, LidN 28. 11. 2019, č. též Lidovky.cz [online] 30. 11. 2019; Š. Švábová, LitN 2019, č. 12, příl. Divadlo a film * Věta jako povolání: J. Přibáň, Právo 5. 8. 2021, příl. Salon; J. Lukavec, iLiteratura [online] 4. 6. 2021; P. Bílek, LidN 13. 3. 2021, příl. Orientace * Hledání odpovědnosti: S. Antošová, Tvar 2021, č. 14; J. Getta, iLiteratura [online] 15. 8. 2021; T. Stejskal, Hospodářské noviny 9.–11. 4. 2021, příl. Víkend.
Rozhovory: J. Gillar, Magazín (Curych) 1980, č. 6; Z. Beranová – J. Beran, Obrana lidu 23. 1. 1990; O. Vašková, NK 1990, č. 8; Z. Pavelka, Tvorba 1990, č. 20; J. Holoubek, Tvar 1990, č. 12; M. Nyklová, NK 1992, č. 14; A. Halada, Tvar 1992, č. 34; I. Bednář, Metropolitní telegraf 13. 10. 1992; J. Peňás, LD 11. 2. 1993; M. Nezval, Labyrint 1993, č. 7; M. Novotný, Respekt 1994, č. 35; J. Alan in Dialogy o občanské společnosti (1995); I. Wernisch, LitN 1997, č. 12; P. Kosatík, Playboy 1999, č. 7; J. Fištejn, Xantypa 1999, červenec/srpen, též in K. H.: Moc a nemoc médií (2003); J. Lipold, MFD 13. 5. 2000; D. Hrbek, LitN 2001, č. 40, též in K. H.: Rozhovory na přelomu tisíciletí (2002); P. Kosatík, Hospodářské noviny 29. 3. 2004; E. Hrubá, Host 2005, č. 3, též in K. H.: Jak myslet média (2005); M. Giboda in K věci: rozhovory s lidmi, kteří mají co říct (2010).
K životním jubileím: P. Fischer, Aktuálně.cz [online] 16. 8. 2021; J. Pehe, Deník N 16. 8. 2021.
Archiv: Le Fonds des écrivains en exil, Archives et Musée de la littérature, Bruxelles (magnetofonové pásky a rukopisy jednotlivých verzí knih napsaných v exilu).

Autor hesla: Vladimír Novotný (1995); Michal Přibáň (2009); Veronika Košnarová (2022)
Aktualizace hesla: 24. 10. 2022 (vk)
Aktualizace bibliografie: 24. 10. 2022 (vk)
 
zpět na hlavní stranu