Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef JEDLIČKA

* 16. 3. 1927, Praha 
† 5. 12. 1990, Augsburg (SRN) 
 
Prozaik a esejista
 Manžel spisovatelky Violy Fischerové. Po absolvování reálného gymnázia v Praze (mat. 1946) Jedlička studoval filozofii na FF UK. 1948 byl z fakulty vyloučen. 1953–68 žil v Litvínově. Pracoval jako dělník, etnograf, učitel, vychovatel, televizní pracovník aj. 1968 emigroval do SRN, kde působil v Mnichově jako redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa, v níž soustředil svůj zájem na kulturně-filozofickou problematiku (napsal řadu rozhlasových esejů, byl iniciátorem rozhlasového esejistického cyklu Časové a nadčasové). Také v Československu ještě před odchodem do emigrace příležitostně spolupracoval s Čs. rozhlasem jako autor literárních pásem a rozhlasových her pro mládež.
 Přispíval do Sešitů pro mladou literaturu, Hosta do domu, Tváře, Plamene, Svědectví (Paříž), Českého slova, Textu, Obrysu (vše Mnichov) aj.
 Jedličkův opožděný debut (Kde život náš je v půli se svou poutí) představuje filozoficko-meditativní prózu, která je pojata jako generační autobiografické svědectví o hledání smyslu života v socialistické realitě severních Čech 50. let. Simultánní existence několika vzájemně se prolínajících časových pásem, silná filozofická reflexe i apelativní lyrismus autorské výpovědi vytvářejí složitě strukturovaný literární tvar, zvýrazňující autentické hodnoty této prózy. Podle svědectví současníků (Václav Vokolek) je Jedlička autorem knihy Život pána Ježíše Krista, jež po autorově emigraci vyšla pod jménem Josefa Voláka a se změněným názvem Vyšla hvězda nad Betlémem; Josef Volák nicméně Jedličkovo autorství ani později nepřiznal. V kronice Krev není voda zachytil Jedlička historii vlastního rodu i smysl své životní cesty; široce koncipovaná próza se složitou stavbou, vyjadřující organické vznikání textu, však vyznívá i jako osobitý obraz celé české společnosti uplynulého století. – Pro Jedličkovy sporadicky časopisecky publikované eseje (např. o Franzi Kafkovi, Ivanu Divišovi aj.) je příznačná hluboká filozofická erudovanost. Eseje soustředěné do knihy České typy byly původně určeny pro rozhlasové vysílání Svobodné Evropy a autor se v nich pokusil charakterizovat základní rysy české národní povahy, jak se zrcadlí v obecně známých literárních postavách (Švejk, Kondelík, Cimbura apod.). Soubor Ornament zahrnuje zejména časopisecky publikované eseje z druhé poloviny šedesátých let. – Mezi časopisecky publikovanými texty má významné postavení studie Dodatek k nenapsaným Dějinám české literatury (Rozmluvy 1987, č. 7), v níž se exilový autor i bez možnosti přístupu ke všem relevantním pramenům pokusil o náčrt vývoje režimem netolerované literatury v poválečném Československu.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Kde život náš je v půli se svou poutí (P 1966; rozšíř. 1994); Život Pána Ježíše Krista (P pro děti, 1969, pod jm. spoluautora J. Voláka; náklad zničen, nové vydání pod názvem Vyšla hvězda nad Betlémem, 1969; s původním názvem i pův. doslovem vyšlo 1990, ale opět pod Volákovým jménem, aniž bylo Jedličkovo autorství přiznáno); Krev není voda (P 1991); České typy (EE 1992, rozšíř. vyd. s tit. České typy a jiné eseje, 2009); Poznámky ke Kafkovi (EE 1993), Rozptýleno v prostoru a čase (EE, ed. Karel Jadrný, 2000), Ornament (EE, eds. Emil Lukeš a Marie Lukešová, 2006).
Ostatní práce: Bohdan Kopecký (monografie, 1968).
Korespondence: Milý pane Wilde (dopisy Václavu Wildovi z let 1954–1965, 2006).

LITERATURA

Studie a články: V. Fischerová: doslov, in České typy (1992); E. Lukeš: Být stále na cestě, Tvar 1995, č. 11; A. Přibáňová: Neznámé texty Josefa Jedličky, in Neznámí (autoři) – neznámé (texty), 1999, s. 357-362; M. Jareš: Knihovraždy 8, Tvar 2002, č. 21; V. Košnarová: Jak je tomu s estetickým poselstvím díla? Nad texty J. J., Tvar 2007, č. 1, s. 6-7; P. Šrámek: Ten, kterému šlo o věc světa, LidN 17. 3. 2007, příl. Orientace.
Recenze: Kde život náš je v půli se svou poutí: R. Grebeníčková, HD 1966, č. 12; Třetí konfrontace (Z. Heřman + V. Karfík + D. Moldanová + V. Steklač), Sešity pro mladou literaturu 1966, č. 5; M. Pohorský, RP 20. 9. 1966; P. Den, Proměny (New York) 1967, č. 4; P. Švanda, Proglas 1995, č. 2 * Krev není voda: J. Vladislav, Proměny 1990, č. 4; V. Karfík, LitN 1992, č. 24; R. Matys, NK 1992, č. 7; M. Petříček, Tvar 1992, č. 17; P. Švanda, Proglas 1992, č. 7 * České typy: J. Chuchma, Respekt 1993, č. 30; V. Šibrava, NK 1993, č. 15; A. Haman, LitN 1993, č. 24; Z. Heřman, Tvar 1993, č. 27–28; J. Peňás, LidN 5. 12. 2009 * Poznámky ke Kafkovi: J. Novotný, MFD 9. 11. 1993 * Rozptýleno v prostoru a čase: A. Haman, NK 2001, č. 2; I. Fic, Tvar 2001, č. 3 * Ornament: A. Haman, Tvar 2006, č. 15 * Milý pane Wilde: A. Haman, Tvar 2007, č. 7.
Rozhovory: J. Kučera, Text (Mnichov) 1970, č. 2; K. Hvížďala, in České rozhovory ve světě (Kolín n. R. 1988; 1990)
Nekrology: V. Novotný, LidN 10. 12. 1990; I. Diviš, Severočeský dialog 1991, č. 3; M. Železná, Tvar 1991, č. 1
Vzpomínky: Václav Vokolek: Krajiny vzpomínek (2002); M. Moucha: Malá kniha (2007).
Archiv: LA PNP: Osobní fond uspořádaný v 1. stupni evidence.

Autor hesla: Jaroslav Med (1995)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (ap)
Aktualizace bibliografie: 21. 12. 2009 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu