Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 MLADÉ ARCHY 

 1945 - 1949 
 
 Literární časopis (proponovaný jako měsíčník, ale fakticky vycházející spíše jako dvouměsíčník) navazoval na cyklostylovaný, ilegálně vydávaný časopis Literární archy (1944-45), vzniklý v okruhu studentů mladoboleslavského gymnázia (vyšlo 20 čísel s příspěvky Jana Grossmana, Jaromíra Hořce, Oldřicha Kryštofka, Františka Listopada aj.). Vzhledem k tomu byl první ročník MA označen jako ročník druhý (vycházel jako příloha týdeníku Svazu české mládeže Pochod, který řídil Miloš Váňa, č. 4 a 5 uváděla v tiráži jako místo vydání též Liberec). Od třetího (fakticky druhého ročníku) byla vydavatelem severočeská odbočka Umělecké besedy v Mladé Boleslavi. MA řídila zpočátku a znovu v posledním ročníku Věra Poppová, od č. 4/1945-46 spolu s Jiřím M. Palátem a redakčním kruhem, ročník 1946/47 řídili Věra Poppová Arnošt Vaněček s redakčním kruhem.
 

MA se soustřeďovaly na představování moderních uměleckých směrů v poezii a próze, a to jak z prostředí domácího, tak zahraničního. Svou poezii zde tiskli mj. Klement Bochořák, Vratislav Effenberger, Ivo Fleischmann, František Halas, Jan Hanč, Jiřina Hauková, Jindřich Hilčr (pod původním jménem Hiltscher), Karel Hynek, Jiří Kolář, Oldřich Kryštofek, Milan Kundera, Zdeněk Lorenc, Miloš Macourek, Jan Noha, Eduard Petiška, Jan Pilař, Vilém Reichmann, Ivan Slavík, Zuzana Spáčilová, Jiří Šotola, Jan Marius Tomeš, Jarmila Urbánková, Miloš Vacík, Jan Vladislav, Zdeněk Wagner, Oldřich Wenzl, Jan Zuska. Prózami se představili Jan Hanč, František Hrubín, Ludvík Kundera, Zdeněk Lorenc, Vít Obrtel, Mojmír Otruba, Eduard Petiška, Arnošt Vaněček, Jan Weiss, Zdeněk Wagner aj. Ludvík Kundera přinesl překlady Hanse Arpa, Christiana Morgensterna, Francise Picabii, Georga Trakla; Zdeněk Lorenc uvedl francouzskou surrealistickou poezii a Borise Pasternaka, Arnošt Vaněček se soustředil na překlady z angličtiny (William Blake, Langston Hughes, James Joyce), Adolf Kroupa na Roberta DesnoseJacquese Préverta, Jan Vladislav na Rainera M. Rilka.

Rozsáhlejší studie otiskované v rubrice Výhledy byly zaměřeny k problémům moderního umění, především literatury a výtvarnictví. Josef Nesvadba je autorem statí o literárním stylu a o vztazích anglické poezie ke komunismu, Václav Zykmund studie O „nesrozumitelnosti“ moderního umění (č. 5/1946-47), Jan Vladislav psal o Paulu Eluardovi. Rubrika Básnický slabikář popularizovala v názorech Ludvíka Kundery moderní poezii a ukazovala na možnosti jejího vnímání. Informace, glosy a medailony zahrnovala rubrika Seříznutým perem. Výboje moderního výtvarného umění komentovala a představovala rubrika Profily výtvarné avantgardy. Čísla posledního ročníku měla monotematický charakter. Č. 1/1948-49 se sjednocujícím tématem Láska připravil Zdeněk Lorenc, č. 2/1948-49 Slovenské umění Ludvík Kundera ve spolupráci s Ladislavem Gudernou, poslední dvojčíslo 3-4 s názvem Umění barevných národůJan Vladislav (Emil Filla připravil studii Věcnost egyptského umění, autorem shrnující stati Umění primitivních národů je Herbert Read).

 Knižní edici Pochod, ve které v letech 1946-48 vyšly práce Ludvíka Kundery, Zdeňka Lorence, Mojmíra Otruby, Jiřího M. Paláta, Petra Tichého (pseud. mladoboleslavské gymnaziální profesorky Marie Husové), Miloše Váni, Arnošta VaněčkaJana Zusky, řídil Ludvík Kundera.
 
Periodicita: Proponován jako měsíčník, vycházel nepravidelně. – II (5 č., 1945-46, od října), III (5 č, 1946-47), IV (4 č., dvojčíslo 3-4, 1948-49).
Členové redakční rady: Redakční kruh: J. Bělovský (1946-47), A. Dvořák (1948-49), L. Kundera (1946-49), Z. Lorenc (1948-49), M. Otruba (1946-47), J. M. Palát (1946-47), M. Váňa (1946-49), A. Vaněček (1946), J. Vladislav (1948-49).
Technické informace: A 5; paginace průběžná; 44-88 str. (+ obr. příl.); obsah roč. 1946/47.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce výtvarných děl (J. Istler – rovněž autor obálky, B. Lacina, M. Netík, V. Reichmann).
Náklad: 6000 (1948).

LITERATURA

J. M. Palát: Dělali jsme noviny, Mladé archy 1945-46, č. 2; L. Kundera: Řečiště (Brno 1993) + Zlomky L. K. 166 otázek Ludvíku Kunderovi (připr. J. Hoblík, Brno 1993) + Třetí řečiště 27, Kam v Brně 1998, č. 12, příloha.
Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu