Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jan HANČ

* 30. 5. 1916, Plzeň 
† 19. 7. 1963, Praha 
 
Básník a prozaik
 Rané dětství strávil ve svém rodišti, kde jeho otec pracoval jako konstruktér obrněných vozů ve Škodových závodech. Poté, co byl otec na začátku dvacátých let přeložen do Prahy, vyrůstal Hanč v pražském Podskalí a později ve Vysočanech. V mládí se aktivně věnoval lehké atletice (zejména sprintu na 200 m) a několikrát reprezentoval Československo. Po absolutoriu Veřejné obchodní školy Gremia pražského obchodnictva (1933) a po roční praxi u mezinárodního zasilatelství Čechoslavia se stal účetním a obchodním zástupcem Pragofructu, firmy Hančova otčíma Bohumila Holuba, která dovážela jižní ovoce. Jako obchodní zástupce zde působil i po znárodnění firmy v roce 1949 a jejím převzetí podnikem Koospol. Od roku 1951 pracoval v ČKD Praha postupně jako pomocný dělník, plánovač a ekonom. Současně byl trenérem lehké atletiky. V roce 1961 odešel do invalidního důchodu a poslední léta života podstoupil sérii komplikovaných operací.
 Od roku 1934 přispíval články a tematickými fejetony do časopisu Atlet, který vydával Hančův „mateřský“ klub VS Praha. V letech 1945–1948 byl členem Skupiny 42, jejíž poetiku propagoval i v oblasti výtvarného umění. Básně a prózy uveřejňoval v letech 1946–1947 v Listech, Bloku, Lidové kultuře, Životě a Mladých arších, verši přispěl též do katalogů výstav Václava Bartovského a Kamila Lhotáka (oba 1948). Hančovy básně, sentence a deníkové záznamy byly posmrtně – především péčí Jana Lopatky – od roku 1965 uveřejňovány v Tváři, Slovenských pohľadech (Bratislava), Kováku, po roce 1989 mj. v Tvaru, Fragmentu K (Bratislava) a Revolver Revue (č. 26/1994, 104/2016, v č. 113/2018 úryvky z Hančových překladů Franze Kafky); rovněž byly čteny na literárních večerech v pražské Redutě (1967) a Viole (1970). V samizdatové Edici Expedice vyšel v roce 1976 soubor Události, částečně vycházející z připravovaného, avšak nerealizovaného knižního vydání v Československém spisovateli z roku 1970; xerokopie korektur jeho sloupcové sazby byla uveřejněna v samizdatové edici Proti všem v roce 1988. Fragment z Hančova díla Le huitième cahier (Osmý sešit) vyšel v překladu Eriky Abrams roku 1984 jako zvláštní sešit řady Revue K, kterou v Paříži vydával Jiří Kolář. Na ediční úsilí Jana Lopatky navázal od devadesátých let Michael Špirit, který v letech 2016–2017 připravil Hančovy texty ke knižnímu vydání poprvé přímo na základě autorských rukopisů, postupně objevených v majetku autorových příbuzných.
 Za svého života uveřejnil Hanč pouze sbírku veršů a prozaických miniatur Události, v níž se v souladu s programem Skupiny 42 zaměřoval na konkrétnost poetického vidění a na zcivilnění a zprozaičtění lyrické výpovědi. Těžištěm jeho literárního odkazu, vydaného opět pod souhrnným názvem Události (v torontském vydání Sešity), jsou dochované deníkové zápisky a glosy, zejména z let 1962–1963. Autor v nich usiloval o spojení konkrétního záznamu s reflexí obecné lidské situace a proklamoval postoj záměrného spisovatelského outsiderství, které je nezávislé na tendenčních dobových ideologiích. Se značnou skepsí dospíval k požadavku autentického sebevědomí nekonformního umělce, svobodně se vyjadřujícího výlučně v žánrových podobách „literatury vně syžetu“. Negace vlastních romantických tvůrčích východisek tváří v tvář společenské realitě posléze u Hanče vyústila v existencialistické zacílení jeho sarkastických sebereflexí a sond do světa lidí žijících na morální periferii. Principiální odmítání tradičních literárních postupů v umění a touha po nezprostředkovaném životním prožitku sbližuje jeho deníkové záznamy a prozaické mikrotexty s estetikou severoamerického a evropského literárního undergroundu.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Události (BB, PP 1948); Sešity (BB, PP Toronto 1984; s tit. Události, 1991, obsahuje: Události z 1948, rkp. Události 2 z 50. let a rkp. Sešity, většinou z 1962–1963, ed. J. Lopatka); Události (BB, PP 1995; kromě již vyd. textů obsahuje Sešity s poezií a Desky s prózou, ed. M. Špirit); Události. Faksimile kolážovaného sešitu (2014, ed. M. Špirit); Události (BB, PP 2016; upr. a rozšíř. vyd. poprvé na základě objevených autorských rukopisů, ed. M. Špirit); Dodatečné události (BB, PP 2017; ed. M. Špirit).
Výbor: Závrať červené bludičky (BB, PP 1991, ed. V. Sainer).
Překlad: P. Altenberg: Minutové romány (1958) + Extrakty života (2004).
Ostatní práce: Sprinty (1959, s Miroslavem Horčicem); Sprinty (1962, jiná práce téhož názvu, s M. Horčicem); Od startu k cíli (1962, s M. Horčicem).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Podoby (1967); Hodina naděje. Almanach české literatury 1968–1978 (Toronto 1980; něm. s tit. Stunde namens Hoffnung. Almanach tschechischer Literatur, Luzern a Frankfurt a. M. 1978).

LITERATURA

Studie a články: Z. Urbánek: Poznámky o Janu Hančovi, Tvář 1965, č. 5, otištěno v rozšíř. verzi též jako doslov in Události (1991), též ib Z. u., Zvláštní případy (1993); J. Lopatka: Deníkové dílo Jana Hanče, Tvář 1968, č. 2, též in Předpoklady tvorby (1991); A. Haman: Zapomenutí básníci, Listy Klubu přátel poezie, únor 1968; B. Doležal: Spisovatel, který nesměl na Olymp, Kovák 1968, č. 40; Z. Urbánek: Rukopisy mají své příběhy, LL 1968, č. 8; J. Träger: Hlas básnické osobnosti, SvSl 8. 4. 1970; J. Kutina: Jan Hanč – prokletý básník, MF 10. 4. 1970; Z. Pešat: Literatura Skupiny 42, LM 1990, č. 1–2; J. Zizler: Přízeň bolesti, Tvar 1990, č. 43; J. Lopatka: úvod, in Události (1991); J. Cieslar: Český deník a Události J. H., Prostor 6, 1992 /93, č. 24, též in J. C., Hlas deníku (2002); R. Grebeníčková: Události, KPRR 1996, č. 4; I. Harák: Je-li poezie zbytečná... Labyrint 1996, č. 1; P. Janoušek: Autenticita jako protipól literární tradice aneb Každá beznadějná kráva, Tvar 1998, č. 18; K. Šebková, Scarabeus 1999, s. 135–161; H. Burešová: Autenticita a deníkovost tvorby Jana Hanče, in Konec a začátek v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference (ed. D. Moldanová, 2001); V. Papoušek: Konfrontace osobních dějin a velké historie v české literatuře druhé poloviny 20. století, Tvar 2001, č. 12; J. Vladislav: Kámen v prachu cesty, Život 2005, č. 1; M. Špirit: Jan Hanč, milá zábava, RR 2016, č. 104; P. Wilson: Ztížená možnost překladu, RR 2016, č. 104; T. Sudzinová: Hančovy Události – průvodce městem, RR 2016, č. 104; P. Jindra: Hančovy plzeňské události, RR 2016, č. 104; M. Špirit: Hledání pravého textu, in J. H., Události (2016); J. Chuchma: S Událostmi ještě nejsme hotovi, LidN 28. 5. 2016, příl. Orientace; P. Adámek: Jedině v sešitku za dvacet haléřů... Host 2016, č. 7; J. Rosendorf: Jan Hanč – nejvýznamnější outsider české literatury, Xantypa 2017, leden; M. Špirit: Rozhozené části + O autorovi, in J. H., Dodatečné události (2017); M. Špirit: Ke strojopisům Hančových překladů Kafky, RR 2018, č. 113; M. Vajchr: Bádání o událostech, RR 2018, č. 113.
Recenze: Události (1948): J. Grossman, Listy 1948, č. 1 (též in J. G., Analýzy, 1991); J. Kolář, Lidová kultura 1948, č. 2 * Sešity: J. Vladislav, Svědectví (Paříž) 1984, č. 72; H. Kosková, Reportér (Curych) 1984, č. 5 * Události (1991): F. Kautman, Práce 8. 10. 1991; V. Novotný, MFD 13. 12. 1991; B. Svozil. Právo lidu 19. 12. 1991; M. Petříček, NK 1991, č. 44; J. Kroutvor, LitN 1991, č. 44, též in Fernety (1998); J. Šofar, Tvar 1991, č. 48; švnd (= P. Švanda), Akord 17, 1991/92, č. 7; I. Harák, Severočeský regionální deník 9. 1. 1993 * Závrať červené bludičky: V. Novotný, MFD 16. 1. 1992; I. Harák, Severočeský regionální deník 4. 8. 1993 * Události (1995): J. Červenková, NK 1995, č. 37; V. Novotný, Práce 26. 9. 1995; A. Drda, Babylon 1995, č. 2; J. Hrdlička, Denní Telegraf 25. 10. 1995; I. Slavík, LidN 16. 12 1995, příl. Národní 9, č. 50 * Události (2014): T. Pospiszyl, LidN 27. 6. 2014; L. Malá, iliteratura /on line/ 8. 7. 2014; L. Dostálová, Půlnoční expres /online/ 2014, č. 1 * Události (2016): B. Čiháková, Literární bašta /on line/ 14. 7. 2016 * Dodatečné události: J. H. Vitvar, Respekt 2018, č. 14.
K životním jubileím: F. Knopp, Denní Telegraf 30. 5. 1996; P. Adámek, Týdeník Rozhlas 2016, č. 22.

Autor hesla: Vladimír Novotný (1995)
Aktualizace hesla: 2. 9. 2019 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu