Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jindřich  HILČR

* 10. 5. 1921, Čelákovice (u Prahy)  
† 21. 6. 2003, Čelákovice (u Prahy) 
 
Básník, autor literatury pro děti, překladatel, editor
 Vlastní jméno Jindřich Hiltscher používal do roku 1947. Pocházel z rodiny úředníka původem z německého pohraničí, který se ve středních Čechách usadil v roce 1917. Studium reálného gymnázia v Brandýse nad Labem uzavřel maturitou v roce 1940. Od roku 1941 žil v Čelákovicích, kde byl zaměstnán v Českých válcovnách kovů, zprvu jako pomocná síla, později jako úředník. Souběžně od roku 1945 studoval sedm semestrů srovnávací literatury na Filozofické fakultě UK (do roku 1947). Již při studiu začal pracovat jako redaktor; postupně působil v redakcích časopisů a nakladatelství Mladá fronta (1947–1949, v letech 1948–1949 jako šéfredaktor), Nový život (1949–1958), Státní nakladatelství dětské knihy (1958–1961), Zlatý máj (1962–1963), Květy (1967–1969; od roku 1963 zde řídil rubriku Květy dětem). V letech 1960–1963 byl zároveň členem redakční rady dětské přílohy Rudého práva, nazvané Kohoutek. V nakladatelství Albatros se podílel na založení Klubu mladých čtenářů a v letech 1970–1977 byl jeho metodikem. V roce 1978 odešel do invalidního důchodu.
 Debutoval ve Studentském časopise. Kromě časopisů, které redigoval, přispíval do periodik: Doba, Lidové noviny, Kritický měsíčník, Generace, Literární noviny, Rodina a škola, Sluníčko aj. Je autorem řady doslovů a metodických tisků pro práci s knihou. V nakladatelství Albatros spoluredigoval edici Knihy odvahy a dobrodružství (KOD), z jeho iniciativy zde v roce 1972 vznikla Edice světových autorů (ESA). Pro rozhlas napsal mj. pásma Děti v zimě, Vítáme jaro, Po prázdninách, Babí léto (k hudbě I. Hurníka), Zlatá brána, Zvířátka mezi pěti linkami (k hudbě S. Vorlové). Jeho verše byly zhudebněny řadou skladatelů (mj. Petr Eben, Alois Hába, Miroslav Krejčí, František Šauer aj.). Blízký vztah autora k výtvarnému umění i osobní přátelství s výtvarníky se odrazila v textech k četným výstavním katalogům a brožurám. – Hilčrova tvorba se objevila rovněž v samizdatovém sborníku Ještě léto (Brno 1974, ed. Ludvík Kundera).
 Po válce byl Hilčr členem skupiny syntetických realistů. V počátcích jeho tvorby je patrný obdiv k Františku Halasovi, těžko slučitelný s jeho vlastní bytostnou touhou po harmonii a se sklonem ke zpěvnému verši. Obrazy válečných hrůz, překvapivost náhle nabyté svobody a pocity osamění (Hodina do svítání) byly brzy vystřídány radostným viděním skutečnosti a leckdy až naivní důvěrou v bezproblémovost společenského vývoje (Jarní země, Píseň o věrnosti). Sbírka Člověk roku 1956 je pak výrazem mučivých pocitů básníka, před nímž se náhle odkryly veliké společenské rozpory. V dalším období tvoří Hilčr především krajinnou a reflexivní lyriku, jež se opírá o intenzivně prožívaný vztah k rodnému Polabí a ke krajině Vysočiny (Paměť vody a trav) a o hlubokou potřebu jistoty domova a rodiny (Polní plášť). Vytvářením rodinné poezie sládkovského typu se Hilčrova tvorba pro dospělé sbližuje s jeho verši určenými dětem. V nich převládá obraz radostného dětského světa a drobných každodenních zážitků (Bílý čáp). Hilčrovy tradiční, formálně nevýbojné verše působí svou klidnou laskavostí a v oblasti dětské poezie navazují na odkaz Františka HrubínaFrantiška Branislava. – Hilčr překládal rovněž slovenskou, ruskou (a za jazykové spolupráce i bulharskou) poezii pro děti a editorsky se věnoval zejména literatuře pro mládež.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Závod začíná (B, bibliof., 1946); Mazlení (B, bibliof., 1946); Rosteš (B 1948); Hodina do svítání (BB 1948); Jarní země (BB 1951); Píseň o věrnosti (B 1951); Mladost (BB pro děti, 1953); U nás doma (BB pro děti, 1953); Malá zahradnice (BB leporelo, 1954); Člověk roku 1956 (BB 1957); Ráz-dva, cvičíme (BB, PP pro děti, 1960); Malovaní přátelé (P leporelo, 1961); Hrací skříňka (BB pro děti, 1963); Hra pro pět prstů (BB pro děti, 1964); Cirkus (PP, BB pro děti, 1964); Paměť vody a trav (BB 1964); Sluníčko (verše k omalovánkám, 1972); Polní plášť (BB 1973); Bílý čáp (výbor + nové BB pro děti, 1974; rozšíř. 1980); Prostor fléten (výbor + nové BB pro ml., 1981); Krůčky v trávě (BB pro děti, 1983).
Překlady: L. Karavelov: Bulhaři za starých časů (1951, se Z. Hanzovou) + Z veršů (1951); S. Maršak: Bylo-nebylo (1951); Z. Alexandrovová: Můj Míša (1952); Bulharská lidová poesie (1957, se Z. Hanzovou a dalšími); I. Bělyšev: Tvrdohlavý kocourek (1960); Ľ. Podjavorinská: Do školy (1960) + Medový hrníček (1982); E. Čepčeková: Kde můžeme – pomůžeme (leporelo, 1961); Janko Hrášek (1963); M. Ferko: Kouzelník a zvířátka (1965); J. Blažková: Jak si kočky koupily televizor (1967); R. Moric: Srneček Parůžek (1969) + Povídala ježčí máma... (1986, s M. Vodičkovou); J. C. Hronský: Zajíček hrdina (1970); T. Vansová: Viola Podhradská (1972); M. Haľamová: Kočička Petrišorka (1973) + O sýkorce z kokosového domečku (1976); Hajej, nynej. Slovenské lidové uspávanky (1975); Víla nedbá o domácnost (antologie bulharského folkloru, 1976, se Z. Hanzovou a dalšími); L. Ondrejov: Až půjdeš lesem (1977); Š. Žáry: Jak si zima koncertuje (1980); O. Sliacky: Jak se vlček vydal do světa (1981); N. Tanská: Jaro už je tu (leporelo, 1981); O divotvorném hrnečku (leporelo, 1981); A. Nociar: Jak si hraje sluníčko (leporelo, 1982); J. Bodenek: Kdo bude králem (1983); M. Ďuríčková: Domečku, domečku, kdo v tobě bydlí (1983); M. Rázusová-Martáková: Zvěřineček (leporelo, 1983); V. Miklóš: Každé ráno první vstává (1985).
Příspěvky ve sbornících, almanaších a antologiích
: Práce zpívá. Sborník poesie (1949); Básnický almanach 1953 (1953, ed. V. Závada); Spisovatelé Ostravsku. Sborník básní, povídek a reportáží (1953); K. Vik: Střední Čechy (1953, výběr básní ke kresbám J. Pilař); Básnický almanach 1954 (1955, ed. L. Fikar); Dar přátelství. Sborník k poctě československých polygrafů (1955); Básnický almanach 1957 (1958, ed. J. Noha); Spoločným hlasom. Verše o bratrstve Čechov a Slovákov (Bratislava 1958); Almanach klubu čtenářů. Jaro (1961); D. Lhotová – Z. K. Slabý (eds.): Vyzvání na cestu (1961); J. Červenková – J. Červenka (eds.): Dřív než vyšel... Magazín pro děvčata 2 (1963); 20 let nakladatelství Mladá fronta (1965); A. Caletka (ed.): Černé umění očima básníků (1968); U maminky, u tatínka (výbor BB a PP pro děti, 1968, též ed.); Spirála času. Janu Šnobrovi k sedmdesátinám (1971, též ed. spolu s M. Petrtýlem); J. Suchý (ed.): Zrcadla lásky. Antologie milostné poezie (1982); Z. Heřman (ed.): Vesmír básníka (k jubileu F. Hrubína, 1985, neprodejný tisk pro práci s knihou v KMČ); JK (sb. k 65. narozeninám akademického malíře Jaroslava Klápště, 1988); V. Loyda (ed.): Hlas domova. Antologie našeho Polabí (1996); Generace 45: Pamětníci Mladé fronty 1945–1950 (1997).
Katalogy, doprovodné texty výstav a texty k obrazovým publikacím: J. Hilčr – Z. Kudělka: Proměny (1971); Broučci v díle národního umělce Jiřího Trnky (1974); Miloslav Troup (1975, výstava obrazů a ilustrací); Antonín Kostřík: Keramika (1980); Na shledanou v Máchově kraji a v Českém ráji (1981, k fotografiím E. a M. Einhornových); Ladislav Havlas: Intaglie – kameje (1982); Jaroslav Klápště: Grafika (1983); Vladimír Holman: Kresby a grafika (1984); Josef Ruszelák (1985); JK 70 (1993); Vilém Plocek: Obrazy, koláže, fotografie, kresby (2000); Václav Bláha: Odlesky (b. d.).
Uspořádal, vydal a redigoval: F. Semeráková: Slunečný den (1950) + Říkačky a rýmovačky (1959); Čeští spisovatelé korejským dětem (1952); Děti ho mají rády (sb. k 60. výročí nar. J. V. Plevy, 1959); Bohumil Říha (bibliografie, 1967); Neschovávej se, sluníčko! (výbor PP a BB pro děti, 1970); J. Kožíšek: Děti z boudy (1971); J. Noha: Cesta do Veselí (1971) + Buď rád (1983); Chvíle setkání. František Halas – Karel Michl (1972); K. Klostermann: Odyssea soudního sluhy a jiné povídky (1972); J. Strnadel: Slunce v třezalkách (1972); O. Syrovátka: Pohádky z duhové zahrádky (1972); V krajině mateřštiny (sb. k 90. výročí nar. L. Mašínové, 1972); Zlatě doma (sb. k 90. výročí nar. P. Suly, 1972); L. Stehlík: Dědečku, povídej... (1973); Broučci v díle národního umělce Jiřího Trnky (1974); Dětství a poezie (1974); Mít dětské srdce (sb. ze 17. Šrámkovy Sobotky, 1974); J. V. Pleva: Přátelé (1974) + Když jsem byl železničářem (1979) + Rád vzpomínám (k 80. výročí narození, 1979); Z křišťálové studánky (BB J. Kožíška, K. V. Raise a J. V. Sládka, 1974; přeprac. 1982); Čeština – nástroj básníků (1975); K. Nový: Ostřím plamene (1975); H. Šmahelová: Listy z deníku (1975); Zpívající země (1975); A vzešel nový den... (1976); M. Bieblová: Rozpustilé pohádky (výbor pro děti, 1976); J. Hála: Říkadla (1976); K. Michl: Slovo, které voní medem (1976); Kladensko. Krajem dávné historie a vítězných bojů za práva lidu (1976); Psát pro děti je těžký úkol... (sb. k 65. výročí nar. O. Syrovátky, 1976); K. Svolinský: Útržky mých vzpomínek (1976); Z dětství i jinak (1976); F. Šrámek: Cesta do pekla (1977); V. Šolc: Byl den můj bouří divých pln (1978); E. Štorch: Jak jsem se stal lovcem mamutů (1978); F. Branislav: Z rosy a ze studánek (1980) + Hodina zvonů (1989); Básník jistoty domova (sb. z Halasovy dětské Rozteče, 1981); L. Mašínová: Písničky z teplých pelíšků (1982); Minislovník oprav oblíbených omylů (1985); F. Nechvátal: Na vrcholu vln (1985); Když kvete barvínek (1989); P. Křička: Jedna lomená jednou (1989); Malá knížka o Malém Bobši (1989); J. Seifert: Rozhovor s Františkem Hrubínem (1990); F. Halas: Čára obzorů (1992).
Korespondence: Hlasy 3. Listy z Kunštátu a do Kunštátu (Blansko 1989); V. Bláha: Dopisy básníků malíři (bibliof. 1997).

LITERATURA

Knižně: Z. Heřman: Jindřich Hilčr (tisk KMČ, 1986).
Studie a články: V. Stejskal: Poesie našich dnů, NŽ 1957, č. 6; J. Janů: Několik poznámek k současné české poesii, NŽ 1957, č. 9; V. Stejskal in Moderní česká literatura pro děti (1962); jšr (= J. Šnobr), ZM 1967, č. 1.
Recenze: Jarní země: -gf (= G. Francl), LD 14. 7. 1951; J. Rambousek, NŽ 1951, č. 10 * Malá zahradnice: O. Sekora, LitN 1954, č. 28 * Člověk roku 1956: J. Brabec, LitN 1957, č. 24; V. Dostál, Kultura 1957, č. 22; A. Linke, Tvorba 1957, č. 25; J. Trefulka, HD 1957, č. 8 * Paměť vody a trav: K. Horňák, Plamen 1964, č. 5; R. Matys, Tvář 1964, č. 9/10 * Hra pro pět prstů: V. Frýbová, ZM 1965, č. 1 * Polní plášť: (rsk) (= M. Borský), Práce 6. 6. 1973; St (= V. Stuchl), SvSl 23. 5. 1973; Š. Vlašín, Tvorba 1973, č. 47 * Bílý čáp: A. J. (= A. Jelínek), ZM 1975, č. 1; M. Tmé, Komenský 1974/1975, č. 6 * Prostor fléten: J. Rumler, NK 1982, č. 39.
K životním jubileím: Z. Heřman, ZM 1981, č. 5; Z. Heřman, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1991, č. 2; J. Šimůnek, ZM 1991, č. 3; L. Kundera, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1996, č. 1/2; M. Chocholatý, Ladění 2001, č. 2; M. Sekerová, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 2001, č. 3.
Vzpomínky: J. Schnerch, Učitelské noviny 1991, č. 27 (s úryvky z rozhovoru); K. Bílek, Listy starohradské kroniky 2003, č. 3/4; L. Kundera in Různá řečiště /B/ (2005).
Nekrology: A. Fetters, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 2003, č. 4; A. Jelínek, Dokořán 2003, č. 27.
Archiv: LA PNP, osobní fond (uspořádáno v 1. stupni evidence).
Autor hesla: Marie Uhlířová (1995)
Aktualizace hesla: 24. 1. 2020 (av)
 
zpět na hlavní stranu