Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Arnošt VANĚČEK

* 10. 8. 1900, Nové Benátky (nyní Benátky nad Jizerou) 
† 28. 9. 1983, Praha 
 
Prozaik, překladatel
 Narodil se v rodině úředníka. Po studiu na obchodní akademii v Hradci Králové (1914) a v Praze, kde 1918 maturoval, pracoval jako úředník revizního odboru Ministerstva národní obrany (1918–20), v České průmyslové bance a v Živnostenské bance. Současně soukromě studoval na pražské univerzitě politickou ekonomii, estetiku a literaturu. Již v roce 1921 se stal členem Komunistické strany Československa, působil v řadě levicově orientovaných sdružení a přátelil se s čelnými představiteli literárního života (Bedřich Václavek, Jindřich Hořejší, Jiří Wolker, Jaroslav Seifert, Karel Schulz, Artuš Černík, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl aj.). Od 30. let se zúčastňoval činnosti Umělecké besedy (1942 se stal členem jejího výboru). 1940 byl zatčen gestapem a vězněn v Praze na Pankráci, v Terezíně, Mnichově a Drážďanech, po propuštění 1941 se vrátil k povolání bankovního úředníka a 1942 začal pracovat jako redaktor v nakladatelství Josef Lukasík. Po roce1945 byl postupně zaměstnán v kulturní komisi Ústřední rady odborů, ve filmovém odboru Misterstva informací, ve Filmovém studiu Barrandov a posléze v archivu Svazu Československých spisovatelů. Byl rovněž prezidentem Českého centra PEN klubu (1952–56). V této funkci i ve svých povoláních hojně cestoval (Velká Británie, Itálie, Rakousko, SSSR, Švédsko). 1957 se stal spisovatelem z povolání.
 Od konce 20. let otiskoval překlady, básně, prózy, fejetony a recenze v periodikách ReD, Cesta, Kmen, Rudé právo, Národní osvobození, Národní práce, Plán, Pramen, Reflektor, Rovnost, Rozpravy Aventina, Topičův sborník, Venkov, Tvar, Lumír, Kvart, Listy pro umění a kritiku, Literární noviny, Čteme, Právo lidu, Rozhledy, Tvorba, U Blok; po roce 1945 přispíval do přílohy mladoboleslavského časopisu Pochod Mladé archy (1946 - 1947 ji též spolu s Věrou Poppovou a redakčním kruhem řídil) a časopisů Blok, Doba, Lidová kultura (zde zvláště překlady americké poezie), List Sdružení moravských spisovatelů, Kulturní tvorba, Nový život, Obrana lidu, Plamen, Zlatý máj aj. Redigoval a vydával edice Mys dobré naděje (1929–1930, s Františkem Halasem) a Centaurus (1931). Užil pseudonymu Arnošt Čeřovský-Vaněček (Lumír 1940).
 Arnošt Vaněček knižně debutoval na konci 20. let antologií Američtí básníci, mapující v širokém záběru soudobou básnickou tvorbu USA. Jeho překlad rezonoval se sociálně laděnými proudy avantgardy a ve svém prvním i poválečném rozšířeném vydání ovlivnil řadu děl české poezie. Obdobný vliv měly také jeho překlady současných amerických černošských básníků v antologii Litanie z Atlanty. – Vaněčkovy prózy ze 30. let se řadí k experimentální linii české literatury a vyrovnávají se s podněty poetismu a surrealismu (Vor Medusy, Pátá symfonie, Světlo v zámku). Sled volně řazených obrazů, fantazijní uvolněnost a zdůrazněná vizuálnost zde nahrazují souvislou epickou výstavbu textu, jenž ve své fragmentárnosti propojuje sociální motivy s romantizujícími i dekadentně laděnými, často metaforickými záběry, evokujícími deformaci a destrukci tradičních hodnot moderní společnosti založené na peněžních vztazích (Ryňk světa). Fantazijní prvky prostupují Vaněčkovy prózy i poté, co začal psát příběhy s výrazněji propracovanou epickou linií. Jeho tvorbu 40. let tak prezentují „román skoro detektivní“ (Dýka v kříži), exotický příběh z osidlování Austrálie (Černá labuť), romanticky laděná sci-fi (Atomové město), ale například i próza hledající hranice umělecké etiky (Odvalený život). Autorův zájem o historii nabyl nejprve podoby „gotického románu“, těžícího z atraktivnosti vzdálené doby a prostřednictvím motivu tajemství zaplétajícího osudy postav spjatých se stavbou pražské katedrály (Písař u Svatého Víta). V 50. letech se Vaněčkovy prózy opíraly o studium pramenů a zdůrazňovaly dokumentárnost a didaktizující tendenci. V knihách pro mládež Barvy stoletíBílé zlato se tak pokusil zachytit vývoj chemického a cukrovarnického průmyslu, v knize Sklářské bouře 1890 kronikářsky sledoval dějiny sociálního hnutí rodného kraje. Později se opět vrátil k romantizujícímu vykreslení časově vzdálených historických období i vášní jejich protagonistů (Rastislavův meč, Zlatý kůň, Králův houslista, Husitská balada). Malebnost i dráždivou tajemnost připomínek pražské minulosti a jejích pověstí a legend rozvinul v souboru Pražská zastaveníčka. – Žánrově odlišnou linii Vaněčkovy prozaické tvorby tvoří soubory lyrizovaných vzpomínkových črt (Hudba Jizery, Modré a bílé dny) a obsáhlé memoárové pásmo, útržkovitý kaleidoskop volně řazených a prostupujících se scén, zachycující kulturní a společenský obraz života mezi dvěma světovými válkami (Nahý svět).

BIBLIOGRAFIE

Próza: Portrét zámku (P umělecko nauč., 1934); Vor Medusy (P 1938; uprav. též v souboru Modré a bílé dny); Pátá symfonie (PP 1943); Světlo v zámku (PP 1945); Ryňk světa (R 1946); Písař u Svatého Víta (R 1946); Dýka v kříži (P 1947, na tit. listě 1946); Černá labuť (P 1947; přeprac pro ml. s tit. Zlato na labutí řece, 1966, na tit. listě 1967); Odvalený život (R 1948); Atomové město (P 1948); Sklářská bouře 1890 (P pro ml., 1953; přeprac. s tit. Náhrdelník z červených korálů, 1961); Barvy století (P pro ml., 1956); Bílé zlato (PP pro ml., 1956); Hudba Jizery (PP memoárové, 1957); Modré a bílé dny (PP 1959); Londýnský kaleidoskop (PP cestopis., 1961); Příběhy opice Jenovéfy (PP, BB pro děti, 1963); Rastislavův meč (P 1967); Zlatý kůň (P 1969); Nahý svět (P memoárová, 1971); Králův houslista (P 1977); Severní sen (P 1977); Husitská balada (P 1978); Pražská zastaveníčka (PP 1982).
Překlady: Američtí básníci (1929; rozšíř. 1946, s dalšími, též ed); A. Beardsley: Venuše a Tannhäuser (1930); W. Blake: Tři prózy (1935) + Vidění dcer Albionových (1945); Litanie z Atlanty. Z moderní černošské poezie (1938); C. Sandburg: Lid, ano, lid! (1945); Amerika mluví... (BB, rozmnož., 1945); L. Smithová: Podivné ovoce (1948); Hlasy básníků bojujících na západě (1951, s dalšími, též ed.); Černošská poezie (1958, s dalšími); O. Wilde: Šťastný princ a jiné pohádky (1959); G. D. Johnson: Chocholy + J. F. Matheus: Verbíř, in Americké černošské aktovky (rozmnož.,1963); R. Aldington: Sen v Lucemburské zahradě (BB 1973).
Příspěvky ve sbornících: Oheň a růže (1961); Pevný bod (1967, ed. K. Bednář, J. Otradovicová); Neschovávej se, sluníčko (1970, ed. J. Hilčr); Příběhy o životě, smrti a naději (1970).

LITERATURA

Studie a články: E. Petiška: Arnošt Vaněček – hudebník snu, Doba 1, 1945/46, č. 9–10; jšr (J. Šnobr): Arnošt Vaněček, ZM 1968, č. 3, příloha; K. Konrad: O revoluční tradici české literatrury (1980, ed. Š. Vlašín).
Recenze: Američtí básníci: B. V. (B. Václavek), ReD 2, 1928/29, s. 295 * Litanie z Atlanty: n. (S. K. Neumann) Lidová kultura 1938, č. 11 * Vor Medusy: N. (S. K. Neumann), Lidová kultura 1938, č. 18 * Pátá symfonie: kp (K. Polák), Národní práce 26. 3. 1944 * Světlo v zámku: lk (L. Kundera), Mladé archy 2, 1945/46, s. 64 * Písař u Svatého Víta: E. Petiška My 46, č. 21 * Dýka v kříži: G. (F. Götz), Národní osvobození 2. 4. 1947 * Černá labuť: cd (J. Hrabák), Rovnost 11. 9. 1947 * Odvalený život: K. Růžička, KM 1948, s. 307 * Bílé zlato: Z. Kožmín, HD 1957, s. 34 * Barvy století: M. Otruba, LitN 1957, č. 13 * Hudba Jizery: J. Strnadel, NŽ 1958, s. 318 * Příběhy opice Jenovéfy: J. Noge, ZM 1964, s. 174 * Rastislavův meč: H. Hrzalová, Impuls 1967, s. 603 * Nahý svět: M. Janů-Veselá (M. Jungmann), Práce 1. 9. 1971 * Králův houslista: ana (J. Smetana), NK 1977, č. 22 * Husitská balada: L. Horáček, NK 1979, č. 15 * Pražská zastaveníčka: J. Slomek, Tvorba 1983, č. 47, příl. Kmen, s. 10.
životním jubilejím: D. Moldanová, LM 1980, č. 7.
Nekrology: im (I. Matějka), Tvorba 1983, č. 41, příloha Kmen; D. Moldanová, LM 1984, č. 2.
Archiv: LA PNP: Osobní fond, nezpracováno.

Autor hesla: Věra Brožová (1998)
Aktualizace hesla: 2. 11. 2006 (vbr)
Aktualizace bibliografie: 2. 11. 2006 (vbr)
 
zpět na hlavní stranu