Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 PATERNOSTER 

 1983 - 1992 
 
 Malá revue pro umění a kritiku (od 1991 Revue pro umění a kritiku) vycházela do 1990 ve Vídni, poté v Praze, zpočátku jako čtvrtletník, později v delších lhůtách. Vídeňským vydavatelem byl Zbyněk Benýšek, pražská čísla vydal Paternoster; v redakci pracovali Jana Stárková (1984-90), Vladimír Bouček (1990) a Miroslav Toušek (1991-92). V redakční radě působily významné osobnosti českého kulturního exilu i nezávislé domácí kulturní scény. List vycházel s finanční podporou Nadace Charty 77, zanikl z rozhodnutí redakční rady.
 

V programovém prohlášení se Paternoster přihlásil k tradici časopisů 60. let (TvářeSešitů pro mladou literaturu) a k samizdatovým periodikům 70. let Zebra Vokno; uveřejňoval zejména tvorbu autorů, kteří začínali psát v 70. letech, a poskytoval publikační možnosti osobnostem tzv. undergroundu. Beletristické příspěvky vycházely především v rubrikách Poezie Próza; byli v nich zastoupeni mj. básníci Michal Ajvaz, Ivan Blatný, Egon Bondy, Vladimíra Čerepková, Ivan Diviš, Zbyněk Hejda, Karel Hynek, Ivan M. Jirous, Věra Jirousová, Petr Kabeš, Petr Král, Vít Kremlička, Petr Lampl, Milan Nápravník, Fanda Pánek, Andrej Stankovič, Ivan Wernisch, a prozaici Zbyněk Benýšek, Jiří Daníček, Bohumil Hrabal, Petr Kouba, Bob Bohumil Krčil, Iva Pekárková, Jan Pelc, Karol Sidon, Karel Trinkewitz, Vlastimil Třešňák. Rubrika Divadlo přinesla mj. hru Arest Pavla Landovského a úryvky z jeho vzpomínek. V rubrice Literatura vycházely eseje o českých i cizích uměleckých osobnostech (např. o Arturu Breiském). V přeložených textech dostávali přednost autoři duchovně blízcí undergroundovému pojetí neestétského a provokujícího umění, např. Charles Bukowski nebo americký písničkář Tom Waits.

Písňovým textům a hudebnímu životu českého undergroundu bylo věnováno vůbec hodně pozornosti. V rubrice Písničkáři z Čech byly postupně představeny všechny důležité osobnosti žánru jako Jan Burian, Pavel Dobeš, Jaroslav Hutka, Ivo Jahelka, Oldřich Janota, Slávek Janoušek, Svatopluk Karásek, Karel Kryl, Vladimír Merta, Jaromír Nohavica, Karel Soukup aj., analyzována byla tvorba skupiny The Plastic People of the Universe (o její historii pojednával i Pravdivý příběh Plastic People I. M. Jirouse – č. 1-7, 18-19). Značnou odezvu vzbudil rozsáhlý polemický materiál hudebníka Mikoláše Chadimy o hudební tvorbě českého undergroundu Od rekvalifikací k „Nové vlně se starým obsahem“ (č. 22-27). Významnou polemiku vedl také I. M. Jirous s názory Ivana Svitáka na underground a Karel Kryl s článkem o českém písničkářství ze Svědectví č. 76 (Písničkářský reparát, obojí č. 17). V odborných statích a přejatých rozhovorech byly připomínány zahraniční hudební osobnosti (Captain Beefheart, Nico, Frank Zappa).

Další významnou zájmovou oblastí byla filozofie a estetika (rubrika Teorie a závěrečná esejistická Meditace). List otiskoval původní a ze samizdatu přejaté stati Václava Bendy, Ivana Dubského (mj. esej o Kouzelném vrchu Thomase Manna – č. 4-5/1984), Václava Havla, Martina Hyblera, Jiřího Němce, Jana Patočky či Petra Rezka, překlady se zaměřovaly především, nikoli však výhradně, k existencialistickému, psychoanalytickému a fenomenologickému myšlení (Gaston Bachelard, Yves Bonnefoy, Martin Buber, Thomas Stearns Eliot, André Glucksmann, Martin Heidegger, Emmanuel Lévinas, Raymond Ruyer aj.). Nerozsáhlá recenzní rubrika (Karel Hvížďala, Martin Hybler, Jiří Němec aj.) se věnovala jak tvorbě nezávislého písemnictví domácího i zahraničního, tak také knihám vydaným voficiálních domácích nakladatelstvích. Eseje o výtvarnících a výstavách vycházely v rubrice Výtvarné umění (Eugen Brikcius, Olaf Hanel aj.), příležitostně byly otiskovány i příspěvky o divadle, filmu a televizi, některé původní, jiné přejaté ze zahraničí nebo z domácího nezávislého tisku. Formou nabídkových inzerátů list informoval o vycházejících knihách exilových nakladatelství a dalších kulturních a politických aktivitách.

 

Ve spolupráci s nakladatelstvím Index v Kolíně nad Rýnem vydávala redakce listu beletristickou edici Paternoster (1986-89, 4 svazky – P. Kouba, K. Sidon, V. Třešňák).

 
Periodicita: Ročníky neuváděny, kontinuální číslování sešitů, celkem 30 č., občas dvojčíslo: 1983 (3 č.), 1984 (5 č., 4/5-8), 1985 (4 č., 9/10-12), 1986 (4 č., 13-15/16), 1987 (4 č., 17-20), 1988 (3 č., 21-23), 1989 (3 č., 24/25-26), 1990 (1 č., 1/27), 1991 (1 č., 2/28), 1992 (2 č., 3/29-4/30).
Podtituly: Malá revue pro umění a kritiku (1983-90), Revue pro umění a kritiku (1991-92).
Členové redakční rady: Z. Benýšek (1983-92), V. Brabenec (1983-92), E. Brikcius (1983-92), V. Havel (1987-89), M. Hybler (1983-92), I. M. Jirous (1987-92), J. Lopatka (1990-92), J. Němec (1983-92), A. Stankovič (1990-92), V. Třešňák (1983-92), P. Wilson (1983-90)
Technické informace: 16,5x11,5 cm (č. 1-26), 19,5x13 cm (č. 1/27), 20x13,5 cm (č. 28-30); 80-120, většinou 112 str., dvojč. 160 str.; paginace přetržitá; rejstřík za léta 1983-87 (č. 1-20) v č. 21, za léta 1983-89 (č. 1-26) v č. 27.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Dokumentární fotografie a reprodukce výtvarných děl (Abbe, Z. Benýšek, O. Hanel, I. Jamborová, J. Ladocha, A. Málek, M. Matzenauer, J. Mikuš, J. Načeradský, R. Němec, P. P. Pilcová, N. Plíšková, A. Reon, O. Slavík, J. Šafránek, H. Vondrušková aj.).

LITERATURA

Bibliografie: Josef Kroul, Revolver Revue 2001, č. 48, s. 262-289.
Články: K. Hvížďala: Paternoster, Listy 1984, č. 4; Z. Martínek: Revue hledání, Proměny 1986, č. 2 (o č. 1-12); -zb- (= Z. Benýšek): Paternoster, LitN 1990, č. 28; (vv) (=V. Vondra): Paternoster, SvSl 7. 11. 1990; -zb-: Staronová revue, Moravské noviny 1991, č. 2; Nový Paternoster, SvSl 3. 1. 1992; (mrz) (= M. Rezková): Paternoster, Telegraf 13. 1. 1992; (MV) (= M. Vacík): Listujeme v časopisech, NK 1992, č. 6 (o č. 28); Dámy a pánové, Paternoster 1992, č. 4; (luk) (= J. Lukeš): 30. patro - vystupovat!, LidN 30. 11. 1992; V. Novotný: Literárium, MfD 14. 12. 1992; M. C. Putna: Výtah s rozhledem, LD 30. 1. 1993; J. Brabec – P. Holub: Po dlouhém vandru domů, Respekt 1994, č. 2; Paternoster (blok věnovaný časopisu ; obsahuje rozhovor se Z. Benýškem, výbor z redakční korespondence a bibliografii), Revolver Revue 2001, č. 48.
Rozhovor: Z. Benýšek: Revue za dvě piva (rozhovor, připr. J. Lukeš), LidN 11. 6. 1992, příl. Národní 9, č. 24;

Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu