Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jan  PELC

* 15. 4. 1957, Podbořany  
 
 
Prozaik a publicista
 Otec byl strojním zámečníkem, matka učitelkou. Od dětství žil Pelc v Klášterci nad Ohří, kde také vychodil ZDŠ. V letech 1972–1974 studoval na Mechanizační střední škole v Mladé Boleslavi, pak se vrátil do Klášterce a vyučil se strojním zámečníkem (1977). Po návratu z dvouleté vojenské služby (1979) bydlel v Kadani a pracoval v elektrárně Prunéřov. Roku 1981 emigroval přes Jugoslávii, Rakousko a Itálii do Francie. Po několikaměsíčním pobytu v Marseille přešel do Paříže a zde v letech 1982–1990 pracoval v redakci čtvrtletníku Svědectví, jehož šéfredaktor Pavel Tigrid ho významným způsobem ovlivnil. Zde také Pelc v roce 1983 řídil knižní edici Světlík a souběžně vydával „nepravé periodikum“ Kus řeči (1982–1983, vyšlo pět čísel). Od roku 1992 žije ve svobodném povolání v Praze s občasnými zájezdy do Paříže, kde také od dubna 1995 do ledna 1996 pracoval na čs. velvyslanectví.
 Přispíval do časopisů Svědectví (Paříž, zde 1984 obsáhlá ukázka z druhého dílu románu ...a bude hůř nazvaného Děti ráje, 1987 próza Štefka, tj. ukázka z první verze novely ...a to mi nemůžete udělat), Národní politika (Mnichov), Listy (Řím), Paternoster (Vídeň). Publikoval i v samizdatovém časopise Vokno (s nímž spolupracoval i dodávkami technických prostředků). V osmdesátých letech přispíval kulturními aktualitami a povídkami do vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Je autorem rozsáhlého rozhovoru s Ivanem M. Jirousem (Magorův zápisník, 1997). – Podle románu ...a bude hůř byl natočen stejnojmenný film (2007, r. Petr Nikolaev, sc. Jan Pelc a Petr Nikolaev).
 

První dva díly Pelcova románu ...a bude hůř se odehrávají v severních Čechách na rozhraní sedmdesátých a osmdesátých let, třetí díl sleduje hrdinovy pobyty v utečeneckých táborech a jeho putování Rakouskem a Itálií do Francie. S drastickou otevřeností je tu ukázáno živoření mladých vyděděnců, kteří v kontrastu k opovrhovaným společenským normám a v nenávisti k tehdejšímu režimu pokládají poddání se alkoholickým a sexuálním požitkům za nejsvobodnější způsob života. Na odiv stavěný cynismus a znecitlivění k vlastnímu osudu však provází hluboká vzájemná solidarita a u hrdiny, který volně řazené epizody vypráví, také překvapivá míra citlivosti a mravního povědomí. Rozhodující roli ve zvládnutí šokující, ale monotónní tematiky hraje v románu autorovo spontánní vypravěčské nadání, lapidární konkrétnost a jazykový cit. Dialogy, prostoupené hantýrkou a vulgarismy, mají dramatický spád a vypravěčův jazyk prokazuje vynalézavost především v ironickém využití ustálených obratů a přísloví a v jemném humoru, který dává nadhled jinak bezvýhradnému oddání se přítomnému okamžiku. – Ještě výrazněji než v rozsáhlých prózách ovládá sex lidský život v autorových povídkách, kde je pojat ve svém psychickém dosahu, ztajeném v jednání postav. Pelcovy povídky jsou založeny na pointě, opírající se někdy o dějovou konstrukci, účinnější však jsou tam, kde vyrůstají z postupně vyhrocovaného smyslu a ukazují paradoxní spojení kontrastních stránek lidského života (...a povídky, ...a máš mě rád?). Podobně Pelcova pozdější novela ...a to mi nemůžete udělat vypráví příběh negramotného prosťáčka odvlečeného během slovenského povstání partyzány, který nakonec v šílenství vraždí vesničany s radostnou vírou v jejich spásu. U prostého kupení záměrných nehorázností setrval Pelcův sklon k nadsázce v novele Basket Flora, kde velitel policie jedná s neméně hrůznou otrlostí než pronásledovaní zločinci.
Na kultovní trilogii ...a bude hůř autor volně navázal prózou ...a výstupy do údolí, ve které sametová revoluce namísto impulsu k novému životu ve svobodné zemi zapříčinila ztrátu jistot duchovního světa emigranta, kterému se možnost návratu do rodné země paradoxně proměnila v nemožnost žít. Alkoholové požitky, které v prvních svazcích mohly evokovat osobní revoltu ve státě nesvobody, jsou v tomto díle odhaleny jako prostý alkoholismus, jehož prostřednictvím hrdina utíká nikoliv před světem normalizace, ale před odpovědností žít smysluplně svůj vlastní život. Závěrečné životní ztroskotání ukazuje, že smysl života hlavního hrdiny netkvěl v dosažení cíle (v návratu do svobodné země), nýbrž v hledání tohoto cíle. Autorova obliba v expresivních dialozích a v syrovém popisu sexuálních aktů vyvrcholila v novele Šmírák, ve které jsou odpudivé scény sexuálního šmírování v parku doplněny o rovinu politickou. Záznamy z výslechů prokazují, že normalizační šmírování bylo stejně patologické jako to sexuální. V posledních letech se Pelc věnuje povídkové tvorbě (...a golpotoni táhnou, ...a vyberte si), ve které v nadsázce často propojuje prvky sci-fi s četnými aluzemi na současnou nejen politickou situaci. Nad autentičností textu, podpořenou fotodokumentací příběhu (...a poslední kouř) a příklonem k žánrům literatury faktu (Kauai, mísící popis cesty po USA a Hawaii se vzpomínkami na dětství, prostředí undergroundu a působení v Tigridově Svědectví), však většinou převáží groteskní bizarnost a prvoplánová intence narušit konvenční uvažování.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: ...a bude hůř (R, Kolín n. R. 1985; 1. uprav. 1990; 2. uprav. 1996); ...a povídky aneb Sexuální mizérie a jiné story (1991); ...a to mi nemůžete udělat (P 1993); ...a máš mě rád? (PP 1995, rozšíř. 1999); Basket Flora (P 1995); ...a výstupy do údolí (R 2000, oprav. 2001); Šmírák (R 2002); ...a golpotoni táhnou (PP 2002); Basket Flora 1. Šéf přichází (komiks, 2004, výtvarník A. S. Kostić); ...a vyberte si (PP 2004); ...a poslední kouř (PP 2006, obsahuje dvd se dvěma zfilmovanými povídkami); Basket Flora 2. Démon zločinu kandiduje (komiks, 2006, výtvarník A. S. Kostić); Kauai (cestopis, vzpomínky 2009).
Publicistika: Bez ohňů je underground (interview s Milanem „Mejlou“ Hlavsou, jenž je uveden jako spoluautor, 1992, rozšíř. 2001).
Uspořádal a vydal: Zabíjačka (sb. undergroundových BB, PP, Paříž 1983).

LITERATURA

Studie a články: M. Machovec: doslov, in Basket Flora (1995); J. Czaplińska: Okrajové téma ve středu zájmu, in Okraj a střed v jazyce a literatuře (2003; též in Přidaná hodnota exilu, 2014); M. Marešová: Pelc – a fenomén?, Host 2007, č. 4; H. Kosková: Téma identity v české exilové próze 1968–1989, ČL 2007, č. 5; M. Blažek: … a bude hůř v jídelníčku hospod, Nové břehy 2008, č. 1; J. Czaplińska: Kam jsi dospěl, exulante?, Bohemica Olomucensia 2010, č. 4 (též in Přidaná hodnota exilu, 2014).
Recenze: ...a bude hůř: D. H. (D. Hutková) + P. T. (P. Tigrid), Svědectví (Paříž) 1986, č. 78, též in Svědectví 1990, č. 89/90; I. Sviták + R. Preisner + E. Bondy, Kritický sborník (smz.) 1986, č. 4 (část. přetištěno in R. Presiner: Když myslím Evropu 2, 2004); rkz (P. Rezek): polemika s předchozími, Paternoster (Vídeň) 1987, č. 17, též in Filozofie a politika kýče (1991); M. Jungmann, Obrys (Mnichov) 1985, č. 4, též in Cesty a rozcestí (Londýn 1988); J. Jůzl, Labyrint 1991, č. 4; J. Alan, Tvar 1991, č. 6, též in J. A. – M. Petrusek: Sociologie a politika (1996); M. Machovec, Tvorba 1991, č. 13; V. Lindaur, Rock & Pop 1997, č. 2; J. Klusáková, Host 2007, č. 6 * ...a povídky: J. Lukeš, LidN 2. 1. 1992; V. Píša, Tvar 1992, č. 8 * ...a to mi nemůžete udělat: V. Novotný, NK 1993, č. 35; J. Lukeš, LidN 30. 9. 1993, příl. Národní 9; jun (M. Jungmann), LitN 1993, č. 43 * ...a máš mě rád?: L. Sedláková, Denní Telegraf 19. 5. 1995 * Basket Flora: J. Chuchma, MFD 15. 3. 1996; O. Bezr, Rock&Pop 1996, č. 2 * ...a výstupy do údolí: R. Kopáč, MFD 2. 3. 2000; F. Tomáš, Právo 2. 3. 2000; R. Diestler, Rock&Pop 2000, č. 5; A. Haman, NK 2000, č. 18; P. Skrášek, LitN 2000, č. 13 * Šmírák: J. Chuchma, MFD 8. 3. 2002; M. Běhounková, Rock&Pop 2002, č. 5; O. Mainx, Host 2002, č. 8; P. Mandys, Týden 2002, č. 10 * ...a golpotoni táhnou: J. Hlinka, Hospodářské noviny 7. 8. 2002; J. Chuchma, MFD 21. 10. 2002; M. Běhounková, Rock&Pop 2003, č. 1 * Basket Flora 1. Šéf přichází: M. Foret, LidN 12. 3. 2005 * ...a vyberte si: A. Haman, LidN 8. 7. 2004 * ...a poslední kouř: A. Švamberk, Právo 28. 12. 2006; J. Klement, LidN 27. 1. 2007, příl. Orientace; A. Burda, Tvar 2007, č. 3 (též in P. Janoušek: Hravě i dravě, 2009) * Basket Flora 2. Démon zločinu kandiduje: J. Růžička, A2 2006, č. 18.
Rozhovory: J. Rudiš, Právo 27. 1. 2000, příl. Salon; F. Šebek, Nový prostor 2000, č. 20; J. Truksová, 14 2001, č. 8; S. Červinka jr. in 19 rozhovorů (2003); J. Rauvolf, Instinkt 2006, č. 25; an., Hospodářské noviny 1. 6. 2007, příl. Víkend.
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1998); Zuzana Malá (2009)
Aktualizace hesla: 10. 3. 2017 (pš)
Aktualizace bibliografie: 10. 3. 2017 (pš)
 
zpět na hlavní stranu