Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ZEBRA 

 1978 - 1978 
 
 Dvě čísla pražského samizdatového kulturního časopisu připravila skupina představitelů mladší generace literátů a publicistů v disentu. Jeho vznik a vydání obou čísel byly dílem především Aleše LedereraJana Rumla, na redakční práci se podíleli mj. též Jan HofmanBohumír Slavík. Obě čísla vyšla bez názvu: titul Zebra získal časopis dodatečně vzhledem k charakteristické pruhované obálce (ujal se ovšem i název Jonathan, odkazující k úvodníku prvního čísla Místo pro Jonathana!, objevil se i název Pruhovaná revue).
 Revue nabízela původní literární práce především autorů blízkých redakci (poezie Jiřího Bydžovského, Petry Hejdánkové, Bohumíra SlavíkaJaroslava Vávry, povídky Zbyňka Benýška, Aleše Březiny, Jaroslava Hutky aj., fejetony a úvahy Jana Rumla) a rozsáhlé rozhovory (s J. Hutkou o jeho rozhodnutí k emigraci v č. 2, dále s Věrou Jirousovou, Ivanem Klímou, Vlastou Třešňákem); interview s polským spisovatelem Andrzejem Kijowským dokládá zájem redakce o tehdejší společensko-politický vývoj v Polsku, patrný i v rubrice glos a komentářů Informace. Drobnějšími příspěvky (bajky, sentence a aforismy) přispěl Jan Hofman. V rubrice recenzí, která sledovala i oficiální větev domácí literatury či soudobou ruskou kinematografii, publikovali Petra Hejdánková, L. Kovax, Aleš Lederer, Jan RumlJaroslav Vávra. Článkem k výročí odchodu J. A. Komenského do exilu do Zebry přispěl Radim Palouš, jen šifrou -dk- je podepsána rozsáhlá stať věnovaná životu a dílu Jana Patočky (obojí v č. 1), o soudobé a budoucí roli křesťanství uvažoval v č. 2. Miloš Rejchrt. Jediným přeloženým textem jsou výňatky z analýzy marxismu a komunismu od Nikolaje Berďajeva (poprvé publikováno 1936).
 
Periodicita: 1978 (2 č., červen a říjen).
Technické informace: 24,5-27,5x20 cm, 26-40 str.; strojopis sestavený do matric A2, přefotografovaný na dokumentační papír uvedených rozměrů.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Anonymní i podepsané kresby (A. Andrejev aj.), fotografie (A. Lederer aj.).
Náklad: 50-100.

LITERATURA

A. B.: Jonathan. Svědectví 1978, č. 57; Novinky druhé kultury, Listy 1979, č. 3; Zebra, Svědectví 1979, č. 58; XYZ: Samizdat 1980 (zatím ještě ne 1984), Svědectví 1980, č. 62.
Autor hesla: Michal Přibáň (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu