Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 SPEKTRUM 

 1977 - 1979 
 
  Samizdatová kulturní revue vydávaná anonymně (uváděn nebyl ani titul) s roční periodicitou. Autorsky i organizačně byla spojena s Chartou 77 a představovala jeden z prvních pokusů o soustředění domácího kulturního disentu bez ohledu na názorové směřování.
 Redakce usilovala o vysokou úroveň obsahu i úpravy a široký tematický a žánrový rejstřík. V časopisu vycházely hlavně dosud netištěné příspěvky, objevovaly se i ankety, rozhovory (Eugen Brikcius Ivanem M. Jirousem apod.). Literatura byla zastoupena básněmi (Emil Juliš, Petr Kabeš, Bohuslav Reynek, Andrej Stankovič, Karel Šiktanc - Tanec smrti aneb Ještě pámbu neumřel, 1979, Pavel Zajíček), prózami a fejetony (Vlasta Chramostová, Eva Kantůrková, Ivan Klíma, Alexandr Kliment, Josef Kroutvor pod pseud. Josef K., Karol Sidon, Vlastimil Třešňák), eseji, portréty, recenzemi a úvahami (Jiří Brabec o Karlu Šiktancovi – 1979, Václav Černý: Čas jako trvání a jako prázdnota – 1978, Luboš Dobrovský o Kunderově Valčíku na rozloučenou – 1977, Věra Jirousová, Jan Lopatka, Zdeněk Urbánek aj.). Filozofické texty psali Ladislav Hejdánek, Zdeněk Neubauer, Zdeněk Vašíček, historie a politiky se týkaly příspěvky Jiřího Dienstbiera, Bohumila Doležala, Zdeňka Kalisty, Petra Pitharta, Viléma Sachra, k náboženským otázkám se vyslovoval Josef Zvěřina. Autory přeložených příspěvků byli např. Milan Kundera, Osip Mandelštam, Thomas Mann, Kurt Vonnegut. Spektrum přetisklo též obsáhlý rozhovor časopisu Spiegel Martinem Heideggerem, příležitostně věnovalo pozornost i ekologickým problémům, filmu a výtvarnému umění. Revue zanikla hlavně z ekonomických důvodů.
 Reprint všech tří čísel vyšel v letech 1978–1981 nákladem londýnského časopisu Index on Censorship.
 
Periodicita: I-III (po 1 č., 1977-79).
Technické informace: A4 naplocho, 150-250 str., bez paginace.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie, reprodukce výtvarných děl (B. Reynek, O. Zoubek aj.); pečlivá grafická úprava (různobarevný průklepový papír).
Náklad: 60-70.

LITERATURA

J. Škvorecký: Ne recenze, spíš chvála výměnou názorů, Listy (Řím) 1978, č. 6; J. K.: Dvanáctka, Svědectví (Paříž), 1978, č. 56; XYZ: Samizdat 1980 (zatím ještě ne 1984), Svědectví (Paříž) 1980, č. 62; Sharon: Spektrum po deseti letech, KS 1988, č. 4.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 28. 2. 2007 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 28. 2. 2007 (mlp)
zpět na hlavní stranu