Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 MOST atd. (2) 1989-90  

 1989 - 1990 
 
 Revue s podtitulem Aktuality, tendence, diskuse vznikla s úmyslem spojit na jednom prostoru tvorbu autorů exilového a samizdatového okruhu a domácího oficiálního oběhu. Číslo 1 vydal v Bonnu Jiří Gruša (ve spolupráci s kolínským exilovým nakladatelstvím Index), jeho dotiskem se jako svou vstupní aktivitou prezentovalo první české nezávislé nakladatelství Atlantis v Brně (tamtéž vyšlo i č. 2). Domácí příspěvky redigoval Milan Uhde v Brně, zahraniční Petr Král v Paříži.
 Obsah obou čísel tvořily filozofické a kulturněhistorické eseje (Václav Bělohradský, Ivan Dubský, Petr Pithart, Josef Šafařík, Pavel Švanda, Zdeněk Vašíček), studie a úvahy o literatuře (Ivan Diviš o Wernischovi, Bedřich Fučík o Máchovi, Milan Kundera o evropském románu, Jan Lopatka o Poláčkovi, Petr Rezek o Havlovi apod.), politické stati a poznámky (Antonín Brousek, Petr Král, Milan Uhde), prózy (Eda Kriseová, Sylvie Richterová, Přemysl Rut aj.), verše (Jiří Gruša, Ivan Jirous, Věra Jirousová, Petr Kabeš, Jáchym Topol, Ivan Wernisch aj.), recenze domácích i exilových knih (mj. pod různými pseudonymy Antonín Brousek, dále Jiří Trávníček), drobné glosy; objevuje se též rozhovor s italským filozofem Gianni Vattimem.
 
Periodicita: 1989 (č. 1, září, dotisk únor 1990), 1990 (č. 2, leden).
Podtituly: Aktuality, tendence, diskuse.
Technické informace: A5, 172 str. (č. 1), 192 str. (č. 2), paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby (R. Pospíšil, J. Steklík), grafická úprava B. Mysliveček.

LITERATURA

F. Kobza: Atlantis v roce jedna (rozhovor s M. Uhdem), Kulturní měsíčník 1990, č. 6; J. Červenková: Most a.t.d., LitN 1991, č. 14; T. Kafka: Most?, LitN 1991, č. 21.
Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu