Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ČERVENÝ KVĚT  

 1956 - 1969 
 
 Kulturněpolitický měsíčník, který původně vydával Krajský národní výbor v Ostravě a od 1962 až do administrativního zastavení ostravské Krajské nakladatelství (1965 přejmenováno na Profil). Na místě vedoucího redaktora se vystřídali Jiří Průša (1956-59), Oldřich Šuleř (1959-60), Miloš Švácha (1960-66) a Věnceslav Juřina (1967-69), v redakci dále působili Soňa Doležílková, Václav Hons, Vladimír Kotmel, Zbyšek Malý, Petr Paprstein, Miroslav Stoniš. Redakční radě zpočátku předsedal Alois Sivek, po něm Augustin Vala, později předsedu neměla.
 

Červený květ od počátku tiskl beletristické i obecně kulturní a odborné příspěvky autorů působících v severomoravském regionu (v roč. 1956 anketa o regionalismu, která akcentovala odlišnost pojmů regionalismus a provincialismus, jejíž postuláty ovšem zůstávaly v praxi časopisu dlouho nenaplněny). Úzký autorský okruh způsoboval tematickou i výrazovou monotónnost, z níž se časopis vymaňoval jen obtížně až v druhé polovině 60. let. Obzvláště v počátečních ročnících je evidentní ideologická služebnost, politický tlak byl na průmyslovém Ostravsku ještě výraznější než jinde. Z básníků byli v listu pravidelněji prezentováni předčasně zemřelá Věra Bajnarová, Josef Cink, Dušan Cvek, Václav Hons, Věnceslav Juřina, Zbyšek Malý, Jaroslav Mazáč, Jaromír Nohavica st., Jaromír Šavrda, František Antonín Šípek, Jiří Veselský, ale také Vladimír Holan, Jaroslav Seifert, později Jan Zahradníček; s časopisem jsou spjaty básnické začátky Josefa Fraise, Vladimíra Macury a Jindřicha Zogaty. Z prozaiků přispívali nejčastěji František Čečetka, Bohumír Četyna, Jan Drozd, Ludmila Hořká, Jaromíra Kolárová, Ivan Kubíček, Oldřich Šuleř, Miroslav Stoniš, Jaromír Tomeček, ojediněle se objevily příspěvky Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Josefa Škvoreckého (mj. Bassaxofon, 1967), v posledních ročnících publikoval též Ota Filip. Literárněvědné studie a recenze uveřejňovali z domácích autorů ostravských a opavských Lubomír Petr, Oldřich Rafaj, Alois Sivek, Jiří Svoboda, Drahomír Šajtar, z Olomouce Milan Blahynka, Jaromír Dvořák, Oldřich Králík (mj. Hodiny máchologie – na pokračování 1968), Jiří Skalička, z Brna Zdeněk Kožmín, Štěpán Vlašín, Artur Závodský. O divadle psali Vladimír Justl, Václav Kabeláč, Jiří Navrátil, Milan Rusinský, výtvarnému umění se soustavně po celou dobu věnoval Petr Holý, uměnovědné příspěvky tiskl také Václav Zykmund, články o vážné hudbě Miroslav Malura, Miloš Navrátil, Ivo Stolařík, o popmusic a jazzu Leo Jehne.

Značný prostor byl věnován publicistickým žánrům se sociologickými tématy (alkoholismus, rozvodovost), dále osvětě, kultuře bydlení, masovým médiím a sídlištní architektuře, diskusím o regionalismu a kulturnosti, cestopisným reportážím. Stálými rubrikami profilujícími se výrazněji až koncem 60. let byly Nový hlas a Náš profil pro autory poezie, Zapomínaní a zapomenutí o málo známých autorech regionu, Dvakrát... (překlady Otto Františka Bablera ze světové poezie), Míněno vážně (založena na principu kouzla nechtěného), Tribuna pro obecnější otázky kultury, Kripo (povídky s kriminálními tématy od Milana Kyselého), Jazykový koutek Ladislava Pallase nebo závěrečný Autointerview. Recenze vycházely v rubrikách Nové knihy a Zápisník, později Glosář.
 
Periodicita: Měsíčník. – I (8 č., od května 1956), II-XIII (po 12 č., 1957-68), XIV (9 č., do září 1969).
Podtituly: Kulturněpolitický měsíčník, od 1961 bez podtitulu (na obálce obměňovány žánrově obsahové anotace typu: Povídky – rozhovory – recenze – ankety – zajímavosti, Literatura – umění – život, Reportáže – povídky – humor – život, Literatura – umění – kritika).
Členové redakční rady: Redakční rada (v č. 3-10/1957 uvedena jako redakce): Š. Babrajová (1963-65), F. Bělohlávek (1963-65), J. Břustek (1956-57), L. Bublík (1956-57), F. Cimmer (1956-58), V. Čapek (1963-65), F. Čečetka (1956-57), B. Četyna (1961-65), M. Daněk (1959-65), J. Dokoupil (1961-63), J. Drozd (1961-65, 1968-69), F. Duša (1957), L. Eliáš (1965-69), M. Fiala (1958), Č. Gregor (1961-65), V. Gřešík (1957), P. Holý (1965-68), Č. Hrubeš (1968-69), V. Juřina (1965-66), M. Klega (1965-68), I. Klimeš (1965-68), V. Kotmel (1967-69), H. Kožušník (1958), R. Krbílek (1961-65), L. Kuncová (1968-69), M. Kyselý (1961-65, 1968-69), R. Lošťák (1967-69), M. Malura (1965-69), V. Martínek (čestný předseda 1956-57), J. Mazáč (1968-69), Z. Motyka (1967-69), A. Nádvorníková (1968-69), M. Navrátil (1968-69), J. Neuls (1959-60), J. Nohavica st. (1959-65), P. Novák (1963-65), M. Oliva (1963-69), I. Oslejšek (1963-65), J. Pacl (1961-65), S. Pošusta (1965-66), A. Rečka (1961-69), M. Rusinský (1956-60, místopředseda 1958), W. Sikora (1965-66), A. Sivek (1956-57, 1967-68, předseda 1956-57), J. Skalička (1967-69), F. Směja (1956, 1959-60), F. Srdínko (1961), Z. Starý (1959-60, 1963-65), V. Stibořík (1958), D. Šajtar (1956-57), S. Šich (1958-65), H. Šimáčková (1959-60), O. Šuleř (1961-69), M. Švácha (1959-60), J. Teichmann (1956-57), J. Teindl (1963-69), A. Vala (předseda 1958), S. Vítek (1965-66), L. Vymazal (1961-69), K. Wysocki (1965-68), M. Zahrádka (1965-68), A. Závodský (1956-57). – V č. 3-12/1957 navíc uveden red. kruh: Š. Babrajová, F. Cimmer, B. Četyna, V. Doležílek, P. Holý, R. Rozhon, M. Rozehnal, M. Rusinský.
Technické informace: A5 (1956), A4 (1957-60), 25x17,5 cm (od 1961); 32 str. (1956, 1961-66), 24 str. (1957-60), 48 str. (1967-69); paginace přetržitá (1956, 1967-69), průběžná (1957-66); obsahy ročníků (kromě 1969).
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce výtvarných děl regionálních autorů (V. Beránek, H. Salichová, V. Wünsche, M. Zezula aj.); fotografie, v 60. letech hlavně krajinářské snímky a akty (M. Borovička, J. Byrtus, V. Kolář, F. Krasl, K. Kubala, L. Postupa, V. Reichmann, M. Stibor, A. Štubňa aj.), karikatury a kreslený humor (V. Renčín, I. Steiger, B. Tkaczyk aj., zvláště často V. Zábranský); grafická úprava a výtvarná spolupráce mj. P. Ruta, V. Beránek, S. Böhm, J. Rusek.
Náklad: Až 5000.

LITERATURA

hš: Červený květ, Květen 2, 1956/57, s. 184; M. Zahrádka: Přitažlivá vůně žádoucí, Nová svoboda (Ostrava) 10. 1. 1965; A. Sivek: Po deseti letech, ČK 1966, č. 5; L. Petr: Ať se něco děje, ČK 1969, č. 3 (k tomu polemika: L. Kuncová: A dít by se mělo!, Nová svoboda 22. 3. 1969); (al.) (= A. Lubojacký): Červený květ zbělel, Nová svoboda 24. 9. 1969; J. Čejka: Tři otázky pro Věnceslava Juřinu, Tvorba 1991, č. 10; O. Šuleř: Důvěrné dialogy, MSD 5. 12. 1992, příl. MS-Den na víkend; L. Pavera: Časopis Červený květ (v letech 1956-1958), in sb. Časopis Květen a jeho doba (Praha-Opava 1994); L. Soldán: Na černé haldě Červený květ, Alternativa nova 4, 1997/98, č. 7.
Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu