Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Dušan  CVEK

* 8. 6. 1926, Brno  
† 26. 5. 2013, Krnov 
 
Básník
 Vyrůstal v rodině stavitele. Dětství a dospívání prožil v Brně, Kroměříži a Holešově, kde v roce 1945 maturoval na reálném gymnáziu. Roku 1944 byl totálně nasazen v Lutíně u Olomouce a v Pavlovicích u Přerova. Od roku 1945 studoval Lékařskou fakultu MU v Brně, absolvoval v roce 1951. Orientoval se především na léčbu TBC, sám roku 1946 onemocněl tuberkulózou. V letech 1951–1959 byl zaměstnán v Léčebném ústavu TBC v Novém Smokovci ve Vysokých Tatrách, poté krátce jako krajský lékař-statistik v Gottwaldově (Zlíně) a v letech 1959–1960 jako zástupce ředitele Léčebného ústavu TBC ve Valašském Meziříčí. Od roku 1960 byl vedoucím lékařem oddělení TBC a respiračních nemocí na poliklinice v Krnově, kde pracoval i po odchodu do důchodu (1987). Závodně se věnoval šachové hře, jeho syn Robert Cvek (*1979) je mezinárodní velmistr v šachu. Syn Boris Cvek (*1976), přírodovědec a filosof, v letech 2003–2008 vydával internetový literární časopis Téma.
 Debutoval roku 1955 v Mladé frontě, v roce 1956 publikoval báseň v Tatranských novinách (Starý Smokovec), od roku 1959 uveřejňoval verše (a částečně prózu) v Červeném květu, Kultuře, Československém vojáku, Rudém právu, Mladém světě, Vlastě, Hostu do domu, Plameni, Květech, Tvorbě, Literárním měsíčníku, Ostravském kulturním měsíčníku, Nové svobodě (Ostrava), Kmeni a v posledních letech též v internetovém časopise Téma. Příležitostně spolupracoval s Československým rozhlasem a Československou televizí. – V Tatranských novinách užil pseudonymu D. C. Věk.
 Cvekovy sbírky meditativní lyriky z šedesátých let jsou ovlivněny programem tzv. poezie všedního dne, akcentují básníkovu potřebu dobrat se lidského nitra a pravdivé podoby vztahu člověka a světa. Jeho poezii charakterizuje především polarita racionální věcnosti a romantického nadšení, idyličnosti a dramatického konfliktu. Tematicky ústí v oslavu přírody, autor však do veršů vnáší i zkušenost ze svého povolání. – Po několikaleté tvůrčí přestávce Cvek publikoval poezii, jejíž lyrický hrdina má podobu „trpělivého chodce“, hledajícího identitu lidské existence, kontinuitu minulosti a přítomnosti (Jediné místo, Cestou stromů, Milosrdná zem). Přítomnost se Cvek pokoušel artikulovat v obrazech společenské disharmonie, jistotu a základní životní hodnoty opět nalézal v úzkém sepětí s přírodou a domovem, ve světě obyčejných, všedních věcí. Důrazu na věcný fakt i racionální stránku jeho poezie odpovídá volný verš, přírodní reflexivní lyrice pak často forma sonetu.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Zrána (BB 1963); Tekutý vzduch (BB 1963); Pravděpodobnosti (BB 1964); Jediné místo (BB 1976); Cestou stromů (BB 1980); Milosrdná zem (BB 1987); Krajina v přízemí (BB 1995).
Výbor: Všechno je blízko (BB 1984, ed. O. Rafaj).
Příspěvky ve sbornících: Oheň (1964); Tobě, Ostravo (1978); Větrná pošta (1988) aj.

LITERATURA

Knižně: Dušan Cvek (nakladatelský tisk, 1981, ed. K. Vůjtek).
Studie a články: J. Svoboda: Nad poezií Dušana Cveka, Literárněvědný sborník Památníku Petra Bezruče v Opavě, 1965, s. 163; O. Rafaj in Zápas o současnost (1978); týž in Portréty (1979); týž in O literaturu našich dní (1981); J. Svoboda: Najít „klíč“ k básníkově tvorbě, Kulturní měsíčník 1983, č.1; O. Rafaj: doslov in Všechno je blízko (1984); týž in Literatura a čas (1985); J. Svoboda in Ve stopách tvorby (1986); L. Martinek: doslov in Krajina v přízemí (1995); L. Martinek: Normy, hodnoty a recepce. Nad básnickou tvorbou Dušana Cveka, in Život je jinde...? (ed. J. Matonoha, 2002); L. Martinek in Hledání kořenů (2010).
Recenze: Zrána: K. Horňák, Plamen 1963, č. 9; O. Rafaj, Nová svoboda 23. 5. 1963; oj, Práca (Bratislava) 4. 6. 1963 * Tekutý vzduch: J. Svoboda, Červený květ 1963, č. 10; M. Blahynka, Nová svoboda 3. 11. 1963 * Pravděpodobnosti: J. Svoboda, Nová svoboda 28. 2. 1965; gs (= O. Sus), Rovnost 11. 5. 1966; Z. Heřman, Červený květ 1965, č. 3 * Jediné místo: J. Svoboda, Ostravský kulturní měsíčník 1976, č. 9; M. Blahynka, LM 1977, č. 4; O. Rafaj, RP 8. 11. 1977, též in Zápas o současnost (1978) * Cestou stromů: J. Svoboda, Ostravský kulturní měsíčník 1980, č. 11; al, Nová svoboda 29. 2. 1980; es, Ostravský večerník 3. 6. 1980; ger (= F. Schildberger), Rovnost 23. 7. 1980 * Všechno je blízko: mž, ZN 5. 2. 1986; J. Nejedlá, LM 1985, č. 8; S. Juga, Kulturní měsíčník 1985, č. 6; R. Matys, Tvorba 1985, příl. Kmen č. 43 * Milosrdná zem: bk, Stráž lidu (Olomouc) 24. 11. 1987; ger (= F. Schildberger), Brněnský Večerník 2. 12. 1987; O. Rafaj, LM 1988, č. 4; M. Blahynka, Nová svoboda 13. 1. 1988 * Krajina v přízemí: Š. Vlašín, Naše pravda 1995, č. 44; A. Zachová, Češtinář 1995/1996, č. 5.
Rozhovory: an, Červený květ 1966, č. 2; bv (= V. Bělovský), Nová svoboda 27. 1. 1979; K. Vůjtek, Ostravský kulturní měsíčník 1980, č. 6; K. Vůjtek, Kulturní měsíčník 1987, č. 6.
K životním jubileím: O. Rafaj, LM 1981, č. 6; P. Poloková: Dušan Cvek – básník severomoravského pohraničí (rozmnož. 1986); J. Svoboda, Kulturní měsíčník 1986, č. 6; O. Rafaj, Naše pravda 1996, č. 24; L. Martinek, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2006, č. 2; M. Blahynka, Průhledy 2011, č. 1.
Nekrolog: L. Martinek, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2013, č. 2.
Autor hesla: Blanka Svadbová (1995); Karel Piorecký (2007)
Aktualizace hesla: 28. 12. 2019 (kp, mlp)
Aktualizace bibliografie: 28. 12. 2019 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu