Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Věnceslav JUŘINA

* 3. 10. 1931, Slezská Ostrava (dnes Ostrava) 
† 15. 10. 1992, Ostrava 
 
Básník, prozaik
 

Narodil se v dělnické rodině. Po maturitě na gymnáziu (1950) učil na venkovských školách severní Moravy. V roce 1959 se stal redaktorem časopisu Červený květ, v roce 1965 jeho šéfredaktorem. Poté, co byl časopis na podzim 1969 zastaven, krátce pracoval v tiskové agentuře Puls v Ostravě, ale po jejím převedení pod správu Socialistického svazu mládeže (1970) mu bylo znemožněno dále vykonávat novinářské povolání. Prošel postupně několika dělnickými profesemi (skladník, stavební dělník, montér žaluzií, od roku 1973 kvalitář ve skladu nábytku). Po listopadu 1989 se vrátil k redakční práci (podílel se na činnosti ostravského nakladatelství ITEM) a zároveň krátkou dobu pracoval jako výzkumný pracovník ve výrobním družstvu invalidů. V roce 1991 odešel do důchodu.

 

Časopisecky začal publikovat roku 1955 v ostravské Nové svobodě, verše, prózy, fejetony, příležitostné překlady i reportážní črty tiskl zejména v Červeném květu, dále pak v Československém vojákovi, Lidové demokracii, Mladé frontě, Moravskoslezském dni (Ostrava), Plameni, Ostravském večerníku, Trampovi, Tvorbě aj. V Moravskoslezském večerníku (1969) vycházela na pokračování jeho novela Sběrač (v rukopisu jako Sběrač tepla). – Spolupracoval s Československým rozhlasem v Ostravě i s ostravskou televizí, v roce 1992 bylo v ostravském rozhlase čteno na pokračování z tehdy nevydaného rukopisu novely Zpráva o státu Halda. Podle této novely vznikla v roce 2009 na ostravské komorní scéně Aréna inscenace Brenpartija (r. Janusz Klimsza). – Používal zkratky V. J., -ja-, do časopisu Tramp psal příležitostně pod pseudonymy Petr Oramus a Adolf Pěkelko.

 

V prvních sbírkách z počátku šedesátých let se Juřina projevil jako lyrik prosté každodennosti zahleděný do života svého kraje (Déšť hledá zeleň) a básník harmonického vztahu k světu, jemuž nejsou vzdáleny ani konfliktní situace moderního života (Proud). Historickou faktografií zatížena a metaforicky nepříliš vynalézavá je básnická skladba Odkud se vzal oheň, inspirovaná životními osudy dělnického vůdce Petra Cingra. V druhé polovině šedesátých let pak Juřina rovněž časopisecky publikoval povídky, komponované jako popisy absurdních situací a tajemných událostí. – Z tvorby následného dvacetiletí, kdy nesměl publikovat, připravil autor později sbírky Hon na motýlySedm havranů, jejichž básně v jednoduché, někdy až strohé podobě vypovídají o pocitech člověka ponižovaného vládnoucí mocí. – Na sklonku života připravil sbírku „malých blues“ Potkal jsem Mozarta, která shrnuje autorovy citlivě sebereflexivní i ironické a kriticky útočné básně z normalizačních let a z počátku let devadesátých. – Posmrtně vydaná novela Zpráva o státu Halda přibližuje stereotyp a každodenní rutinu života v období hospodářské krize na počátku třicátých let 20. století z pohledu lidí z okraje společnosti. – Po časopisech zůstaly roztroušeny fejetony glosující každodenní život.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Déšť hledá zeleň (BB 1961); Odkud se vzal oheň (B 1961); Proud (BB 1963); Hon na motýly (BB 1991); Sedm havranů (BB 1991); Utajené vernisáže. Verše pro Karla (BB bibliof. 1993); Potkal jsem Mozarta (BB 1997); Zpráva o státu Halda (P 2009).
Překlad: J. Ritsos: Ostrava (B bibliof. 1962, s O. Rafajem).
Příspěvky ve sbornících: Černá země (1962); Laskavé podobizny (2005).
Uspořádal a vydal: Rosný bod. Poezie VII. Bezručovy Opavy (s dalšími 1964); Vladimír Holan, Oldřich Mikulášek, Jiří Žáček, Jaroslav Seifert, Jan Trefulka, Jan Skácel, František Halas, Bohumil Hrabal, Jindřich Vodák (tematické jednotky pro střední školy, vše 1991)

LITERATURA

Knižně: D. Šajtar: Poezie Věnceslava Juřiny a ti druzí (2007).
Studie a články: O. Šuleř: Důvěrné dialogy, Moravskoslezský den 24. 10. 1992, příl. MS den na víkend; J. Svoboda: Básník a prozaik Věnceslav Juřina, Alternativa 1994, č. 2; L. Kuncová: Laskavý člověk V. Juřina, Moravskoslezský den 5. 10. 1994; J. Svoboda: Pět let od básníkovy smrti, Alternativa nova 1997/98, č. 2; W. Przeczek: Vzpomínka na Slávka, Alternativa nova 1997/98, č. 2; K. Haruda: Opustil nás básník V. Juřina – v říjnu 1992, Alternativa nova 1997/98, č. 2; I. Málková: Nad poezií severovýchodní Moravy, Tvar 1999, č. 20.
Recenze: Déšť hledá žízeň: V. (= Z. Vavřík), LitN 1961, č. 16; M. Blahynka, Kultura 1961, č. 30; urb (= J. Urbánková), Tvorba 1961, č. 27; D. Šajtar, HD 1961, č. 7; A. Sivek, Nová svoboda 6. 5. 1961 * Odkud se vzal oheň: pf, Ostravský kulturní zpravodaj 1961, č. 5; J. Svoboda, ČK 1962, č. 5 * Proud: J. Svoboda, ČK 1963, č. 10; M. Blahynka, Nová svoboda 3. 11. 1963 * Utajené vernisáže: L. Jurkovič (= L. Soldán), LD (Brno) 30. 8. 1993 * Hon na motýly: J. Svoboda, Moravskoslezský večerník 1. 10. 1991 * Sedm havranů: J. Svoboda, LD (Brno) 6. 1. 1992; D. Malina, Nová svoboda 28. 1. 1992; J. Urbanec: SvSl (Brno) 6. 2. 1992 * Potkal jsem Mozarta: J. Svoboda, Alternativa nova 1996/1997, č. 6 * Zpráva o státu Halda: I. Pospíšil, LD (Brno) 10. 11. 1992.
Rozhovory: red., Ostravský kulturní zpravodaj 1967, č. 1; (is), Večerník 13. 2. 1990; J. Čejka, Tvorba 1991, č. 10.
Nekrology: O. Šuleř, Moravskoslezský den 20. 10 1992; J. Svoboda, LD (Brno) 23. 10. 1992; P. Holý, Moravskoslezský večerník 2. 11. 1992.
Archiv: Slezské zemské muzeum v Opavě; Osobní fond, nezpracováno.

Autor hesla: Jiří Svoboda (1995); Karel Piorecký (2006); Michal Jareš (2020)
Aktualizace hesla: 16. 3. 2020 (jar)
Aktualizace bibliografie: 16. 3. 2020 (jar)
 
zpět na hlavní stranu