Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Věnceslav JUŘINA

* 3. 10. 1931, Slezská Ostrava (dnes Ostrava) 
† 15. 10. 1992, Ostrava 
 
Básník
 Narodil se v dělnické rodině. Po maturitě na gymnáziu (1950) učil na venkovských školách severní Moravy. 1959 se stal redaktorem časopisu Červený květ, 1965 jeho šéfredaktorem. Poté, co byl časopis na podzim 1969 zastaven, krátce pracoval v tiskové agentuře Puls v Ostravě a po jejím zrušení 1970 mu bylo znemožněno dále vykonávat novinářské povolání. Prošel postupně několika dělnickými profesemi (skladník, stavební dělník, montér žaluzií, nosič nábytku). Po listopadu 1989 se vrátil k redakční práci, podílel se na činnosti nakladatelství ITEM v Ostravě. 1991 odešel do důchodu.
 Časopisecky začal publikovat 1955 v Nové svobodě (Ostrava), verše i prózy tiskl v Mladé frontě, Plameni, Lidové demokracii, Ostravském večerníku, Moravskoslezském dni (Ostrava) aj. Spolupracoval s Čs. rozhlasem v Ostravě i s ostravskou televizí.
 V prvních sbírkách z počátku 60. let se Juřina projevil jako lyrik prosté každodennosti zahleděný do života svého kraje (Déšť hledá zeleň) a básník harmonického vztahu k světu, jemuž nejsou vzdáleny ani konfliktní situace moderního života (Proud). Historickou faktografií zatížena a metaforicky nepříliš vynalézavá je básnická skladba Odkud se vzal oheň, inspirovaná životními osudy dělnického vůdce Petra Cingra. V druhé polovině 60. let pak Juřina rovněž časopisecky publikoval povídky, komponovanované jako popisy absurdních situací a tajemných událostí. – Z tvorby následného dvacetiletí, kdy nesměl publikovat, připravil autor později sbírky Hon na motýlySedm havranů, jejichž básně v jednoduché, někdy až strohé podobě vypovídají o pocitech člověka ponižovaného vládnoucí mocí. Po časopisech zůstaly roztroušeny fejetony glosující každodenní život a Juřinova sarkasticky zbarvená drobná blues, v rukopise pak novela o lidech z okraje společnosti (Zpráva ze státu Halda) a sentimentální příběh Sběrač tepla. Na sklonku života připravil sbírku „malých blues“ Potkal jsem Mozarta, která ovšem vyšla až posmrtně. Shrnuje Juřinovy citlivě sebereflexivní i ironické a kriticky útočné básně z normalizačních let a z počátku let devadesátých.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Déšť hledá zeleň (BB 1961); Odkud se vzal oheň (B 1961); Proud (BB 1963); Hon na motýly (BB 1991); Sedm havranů (BB 1991); Potkal jsem Mozarta (BB 1997).
Uspořádal a vydal: Vladimír Holan, Oldřich Mikulášek, Jiří Žáček, Jaroslav Seifert, Jan Trefulka, Jan Skácel, František Halas, Bohumil Hrabal (tematické jednotky pro střední školy, vše 1991)

LITERATURA

Knižně: D. Šajtar: Poezie Věnceslava Juřiny a ti druzí (2007).
Recenze: Déšť hledá žízeň: Z. Vavřík, LitN 1961, č. 16; M. Blahynka: Kultura 1961, č. 30; urb (= J. Urbánková), Tvorba 1961, s. 643; D. Šajtar, HD 1961, s. 332; A. Sivek, Nová svoboda 6. 5. 1961 * Proud: J. Svoboda, ČK 1963, č. 8 * Hon na motýly: J. Svoboda, Moravskoslezský večerník 1. 10. 1991 * Sedm havranů: D. Malina, Nová svoboda 28. 1. 1992; J. Urbanec: Svobodné slovo - Brno 6. 2. 1992 * Potkal jsem Mozarta: J. Svoboda, Alternativa nova 1996/1997, č. 6.
Nekrology: O. Šuleř, Moravskoslezský den 30. 10 1992; P. Holý, Moravskoslezský večerník 2. 11. 1992.
Autor hesla: Jiří Svoboda (1995)
Karel Piorecký (2006)
Aktualizace hesla: 13. 7. 2006 (kp)
 
zpět na hlavní stranu