Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ROK 

 1985 - 1985; 1990 - 1993 
 
 Široce koncipovaný časopis s podtitulem Revue otevřené kultury vydávalo v Brně nejprve družstvo služeb FOKS, poté Nakladatelství a vydavatelství Lidové noviny (od č. 3/1990) a naposled – s podporou sponzorů – Společnost Jana Skácela (od 1992). Šéfredaktorem byl Jiří Pavel Kříž, k redakci patřili zpočátku Antonín Hošťálek Jaroslav Varaďa, po celou dobu v ní pracoval Jiří Poláček. Mírně obměňovaná, ale vždy více než dvacetičlenná redakční rada zahrnovala vedle umělců a publicistů i významné brněnské vědce. Časopis vycházel zprvu v delších lhůtách, teprve 1991-92 měl dvouměsíční periodicitu.
 Nulté číslo vydané 1985 jako Kulturněpolitická příloha Zpravodaje Národního výboru města Brna bylo po dlouhé normalizační etapě prvním pokusem o obnovení tradice kulturního časopisectví v Brně. Redakční úvodník podepsali J. P. Kříž Jiří Pavelka. Články přispěli divadelní a výtvarní teoretici (Karel Bundálek, Zdeněk Smejkal, Zdeněk Srna, Jiří Valoch, Igor Zhoř), jazykovědci, literární kritici a publicisté (Milan Blahynka, Jan Chloupek, Jan Chmelíček, Arnošt Lamprecht, Ivo Pospíšil, Štěpán Vlašín), sociologové (Hana Librová, Jaroslav Střítecký), hudební vědci (Jiří Fukač, Miloš Štědroň) aj. Na dvě desítky literátů zde publikovaly krátké prózy (Jan Kostrhun, Ludvík Němec, Josef Souchop, Jaromír Tomeček) a poezii (Zdeněk Kriebel, Oldřich Mikulášek, Ivo Odehnal, Jiřina Salaquardová, Zdena Zábranská, Jindřich Zogata aj.). Představitelé kulturních a vzdělávacích institucí podpořili v anketě vydávání brněnského kulturního periodika, které by navázalo (ač to nebylo vysloveno) na zastavený Host do domu. Tuto návaznost potvrzovala účast Jana Skácela v redakční radě, která časopis připravovala (v č. 1/1990 vyšlo posmrtně jeho úvodní slovo Redakci Roku na cestu a první vykročení), a také řada shodných přispěvatelů, staronová rubrika Kouzlo nechtěného i výtvarný doprovod.
Jako periodikum začal ROK vycházet teprve po pětileté přestávce naplněné administrativními průtahy. Ukázkami z tvorby a studiemi připomněl významné české autory (Ivan Blatný, Václav Černý, Oleg Sus, Jan Zábrana), na jeho stránkách publikovalo množství soudobých spisovatelů (Antonín Bajaja, Alexandra Berková, Ivan Jelínek, Milan Kundera, František Listopad, Arnošt Lustig, Zdeněk Rotrekl, František Schildberger, Pavel Šrut, Jan Trefulka aj.), dramatiků a divadelníků (Arnošt Goldflam, Petr Oslzlý, Antonín Přidal, Milan Uhde), kritiků literárních (Zdeněk Kožmín, Vladimír Macura, Michal Přibáň, Jiří Trávníček) i filmových (Jaromír Blažejovský, Jan Bernard, Galina Kopaněvová, Stanislava Přádná, Jiří Voráč). Články s historickou tematikou přispívali Jaroslav Marek, Jaroslav Mezník, Dušan Uhlíř, Josef Válka, jazykovědnými glosami Dušan Šlosar. Č. 1/1992 bylo celé věnováno památce Jana Skácela, č. 1/1993 všestranně přiblížilo Ludvíka Kunderu, který byl po celou dobu jedním z hlavních spolupracovníků časopisu (publikoval básně, překlady, ukázky her, vzpomínky, naplňoval pravidelnou rubriku drobných poznámek 7x); větší bloky byly věnovány také Janu Amosu Komenskému (2/1992) a malířům Bohdanu Lacinovi Bohumíru Matalovi (3/1992). Pravidelně Rok sledoval dění ve fiktivním recesním spolku Macecha moravská (Stránky pro Macechu), okrajově věnoval pozornost i sociologickým tématům (seriál Hany Librové O čem sníme), ekologii nebo architektuře.
 
Periodicita: Nepravidelně, dvouměsíčně. – 1985 (nulté č., únor), I (3 č., únor, červen, prosinec 1990), II-III (po 6 č., 1991-92), IV (1 č., únor 1993).
Podtituly: Revue otevřené kultury.
Členové redakční rady: (uvedena od 1990): A. Delong (1990-91), B. Doubrava (1992-93), A. Hošťálek (1990), V. Houf (1990-93), J. Kovalčuk (1990-93), Z. Kožmín (1991-93), I. Kříž (1990-93), J. P. Kříž (1990-93), L. Kundera (1990-93), M. Kundrata (1990-91), J. Lacina (1992-93), B. Marčák (1990-93), V. Mencl (1991), P. Oslzlý (1990-93), P. Pelčák (1990), Z. Petrželka (1990-93), M. Plešák (1990-93), J. Poláček (1991-93), A. Přidal (1991-93), A. Růžková (1990), J. Skácel (během příprav roč. 1990), J. Střítecký (1990-93), D. Šlosar (1990-93), M. Štědroň (1990-93), J. Trávníček (1990-93), J. Trefulka (1991-93), D. Uhlíř (1990-93), J. Válka (1990-93), J. Varaďa (1990), P. Veselý (1990-93), J. Voráč (1991), Z. Vybíral (1990-93), I. Zhoř (1990-93).
Technické informace: A4 (1985, 1990), A5 (1991-93); 96 str. (1985, 1991-93), 56-64 str. (1990); paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby a karikatury (K. Nepraš, J. Steklík aj.); reprodukce výtvarných děl (M. Huptych, J. Ambrůz aj.); fotografie (dokumentární cykly představující známé osobnosti i významné kulturní události, např. otevření Centra experimentálního divadla v Brně, folklorní festival ve Strážnici apod.); grafická úprava V. Houf.
Náklad: 10 000 (1990), 5000 (1991-92).

LITERATURA

Studie a články: B. Gabrielová a B. Marčák in Kapitoly z dějin brněnských časopisů (Brno, 1999, s. 137n.) * J. P. Kříž: ROK moravskýma očima, Kmen 1990, č. 7; V. Ježek: Revue otevřené kultury, LD 14. 8. 1990; K. Křepelka: Brněnské kulturní časopisy 3, StudL 1991, č. 14; elk: Doletí k vám ROK?, Učitelské noviny 1992, č. 10 (o roč. 1990-91); B. Hoffmann: Časopis kulturního čtenáře, ČJL 43, 1992/93, č. 7/8;
K jednotlivým číslům:Nulté č.: (več.): Listujeme kulturní revuí, Brněnský večerník (BV) 26. 2. 1985; V. Heger: Pestrá kulturní revue, BV 7. 3. 1985; J. Hrabák: Zablýskalo se na časy?, Rovnost 3. 4. 1985; J. Trefulka: Brněnský ROK 1985, Obrys 1985, č. 3 (pův. Obsah 1985, duben); I. Ř. (= I. Řezníček): Rok 1985, Svědectví 20, 1986/87, č. 79 * ad 3/1991: (jrf) (= J. Rulf): Další k(ROK) byl učiněn, LidN 31. 7. 1991 * ad 4/1991: (pal) (= P. Janáček): Nad letním číslem Roku, LidN 17. 9. 1991; * ad 1/1992: M. Jeřábek: Skácelovský (celý) rok, Večerník 17. 3. 1992; (urb): Chaotická skácelovská monografie, Klub 1992, č. 2; (jsv): Skácelovské číslo, SvSl (Brno) 3. 3. 1992; V. Novotný: Literárium, MfD 9. 3. 1992; (mha): Janu Skácelovi s láskou, LD (Brno) 14. 4. 1992 * ad 2/1992: (miš) (= M. Šefl): Vyšel nový ROK, Práce 5. 5. 1992; * ad 4/1992: M. Jeřábek: Třináctý ROK, Večerník 15. 9. 1992; (fr) (= M. Fronková): Dobré počtení, LD 29. 9. 1992; (rbl) (= J. Blažejovský): ROK čísti ve snu viděti, Rt 6. 10. 1992; (ham): Opět ROK, LD (Brno) 29. 10. 1992; * ad 5/1992: (rbl) (= J. Blažejovský): Ukradený ROK, Rt 12. 11. 1992; * ad 6/1992: (fr) (= M. Fronková): Poslední Rok 1992, LD 8. 1. 1993; * ad 1/1993: (mAp) (= M. Pokorný): (K)ROK k Ludvíku Kunderovi, LD 26. 7. 1993; J. Blažejovský: Pan Ludvík v Revue Otevřené Kultury, Rt 31. 7. 1993; P. Janáček: Univerzální dílo, LidN 5. 8. 1993, příl. Národní 9, č. 31; (lsd) (= L. Sedláková): Jedničky ROKU, ČD 5. 8. 1993; (mej) (= M. Jeřábek): O podivuhodném muži, BV 9. 8. 1993; M. Petříček: Otevřeno pro L. Kunderu, Tvar 1993, č. 37/38.
Rozhovory: J. P. Kříž: Rozhovor o knihách (připr. J. Poláček), Duha 1990, č. 2; J. P. Kříž: Existují dvě Moravy (připr. R. Kubičko), StudL 1991, č. 3; (vsr): Na Hromnice o (k)ROK více (rozhovor s J. P. Křížem a J. Poláčkem), Knihy 92, č. 49.
Autor hesla: Richard Svoboda (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu