Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Zdena ZÁBRANSKÁ

* 1. 9. 1940, Uherské Hradiště 
 
 
Básnířka
 Dívčím jménem Plešáková, sestra dramaturga a teatrologa Miroslava Plešáka (*1943), manželka výtvarníka Vlastimila Zábranského (*1936). S rodiči žila v Bzenci. Studovala na Pedagogické škole v Kroměříži (1954–1958) a češtinu a francouzštinu na FF UJEP v Brně (1958–1963, diplomová práce Nepřerušená poezie sestávala z přebásnění sbírky Paula Éluarda a studie o jeho básnickém vývoji; titul PhDr. získala roku 1983). V letech 1963–1966 učila na gymnáziu ve Slavkově u Brna a poté pracovala jako redaktorka brněnského nakladatelství Blok (1966–1996). Od roku 1997 je v důchodu.
 Roku 1958 přispěla do novin brněnské univerzity U 58 básní Pouť a dále publikovala v periodikách: Host do domu, Literární noviny, Světová literatura (překlady z francouzské poezie, Alain Jouffroy, Philippe Jaccottet, Eugène Guillevic), Dokořán, Práce, Rovnost, Svobodné slovo, Tvář, Universitas, Duha, Proglas, List pro literaturu, ROK , Psí víno aj. Přispěla do samizdatových sborníků vydávaných v sedmdesátých letech Ludvíkem Kunderou: Podzim (1973), Zima (1973); Nová zima (1974); Jaro (1974); Léto (1974); Věci (1974); Volné sebrání 1, 3, 4 (1973–1974). Česká televize uvedla její překlad hry Jean-Clauda Brisvilla Půlnoční večeře (1994). Je členkou uměleckého Sdružení Q Brno od jeho založení v roce 1969.
 Zábranská ve své poezii usiluje – aniž postrádá smysl pro emocionalitu básnického sdělení – o koncentraci významu a směřuje k racionalitě, k nemélické lakoničnosti, v níž je každé slovo přesným vymezením okamžiku či pocitu. Autorčin svébytný jazyk míří k utváření těsných vazeb mezi metaforicky působivými obrazy. Zpočátku, ve verších poměrně složitě šifrovaných (Ani popel, Úmluva), se Zábranská s analytickým, místy až ironickým viděním skutečnosti obracela ke svým základním jistotám (krajina jižní Moravy) a k pocitům úzkosti, nepohody a chladu. Ve sbírce Kytice z ještěrek nabyl návrat k zážitkům z dětství a přírody podoby subjektivní, smyslově obrazné výpovědi a náznaku obecnějšího podobenství. Obdobně je tomu v tematicky a pocitově konkrétnějším a sdělnějším triptychu Portrét mladé ženy, v němž zachytila různé fáze vztahu mezi ženou a mužem, zároveň ale hledala i zdánlivě neměnné vazby mezi jevy a věcmi, síť souvislostí mezi minulými a přítomnými ději. O nové významy autorčinu imaginaci a umění lyrické zkratky obohatila sbírka Sněhový úl. V básních zachycujících brněnskou městskou scenérii i krajinu jižní Moravy je přítomna mnohovrstevnost světa, mísí se v nich uplynulý i přítomný čas, něha i mrazivé a hořké pocity.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Ani popel (BB 1965); Úmluva (BB 1968); Kytice z ještěrek (BB 1974); Portrét mladé ženy (BB 1982); Sněhový úl (BB 1986); Nesnadnost (BB 2010).
Překlad: S. Renaudová: Čas kopretin (výbor, 1970, s B. Reynkem, oba též eds.).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Almanach mladých (1963, 1964); Tvář (1963, 1964); Almanach Q 1 (1970); Zrcadla lásky (1982); Jak lomikámen v dešti (1987); Almanach Q 4 (1991); Almanach Q 6 (1996); Duše Brna (1998, 2006); Almanach Q 7 (2000); Almanach Q 8 (2002); Almanach Q 9 (2005); Z věku na věk (Moskva 2005); Báseň mého srdce (2005); Antologie české poezie I. (2009).
Uspořádala, vydala a redigovala: O. Mikulášek: Červenec (výbor, 1980, s Josefem Suchým) + Utrpení starého Werthera (1994); K. Bochořák: Staronové básně (1993); Almanach Q. 6. Teď a nyní (1996, s L. Kunderou a J. Rajlichem).

LITERATURA

Studie a články: D. Šlosar: Rentgenogram mladé ženy Zdeny Zábranské, Rok 1991, č. 1 (též in D. Š., Opera Bohemica Minora, 2010); Z. Kožmín in Interpretace básní (2. vydání, 1997); Z. Ondrůjová, Rovnost 15. 1. 2000.
Recenze: Ani popel: O. Sus, Rovnost 8. 1. 1966; -žm- (Z. Kožmín), HD 1966, č. 2; M. B. (= M. Blahynka), Impuls 1966, č. 4 * Úmluva: O. Sus, HD 1968, č. 8; D. Moldanová, Sešity pro literaturu a diskusi 1968, č. 26; F. Valouch, ČK 1968, č. 8; mž, MF (Brno) 2. 8. 1968; mb (= M. Blahynka), Rovnost 9. 8. 1968; O. Sus, Rovnost 28. 9. 1968 * Kytice z ještěrek: sj (= Josef Suchý), NK 1974, č. 38; V. Dostál, Tvorba 1975, č. 3; J. Pavelka, LM 1975, č. 4 * Portrét mladé ženy: ls (= L. Soldán), SvSl 27. 7. 1982; M. Blahynka, Rt 24. 9. 1982; F. Schildberger, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 44; J. Pavelka, BV 19. 1. 1983; mž, ZN 8. 2. 1983 * Sněhový úl: Z. Kožmín, BV 10. 12. 1986; Z. Vybíral, Rt 13. 12. 1986 (k tomu polemika J. Pavelka, Rovnost 3. 2. 1987); L. Soldán, SvSl 13. 1. 1987; J. Zelenka, ZN 24. 2. 1987; F. Schildberger, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 12.
Rozhovory: V. Stránský, Československý voják 1982, č. 21; R. Svoboda, BV 13. 8. 1987; I. Dorovský, Universitas 1987, č. 6; J. Poláček, Duha 1996, č. 2.
Autor hesla: Sylva Bartůšková (1998); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 6. 6. 2014 (kp, mlp)
Aktualizace bibliografie: 6. 6. 2014 (kp, mlp)
 
zpět na hlavní stranu