Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Zdena ZÁBRANSKÁ

* 1. 9. 1940, Uherské Hradiště 
 
Básnířka
 Dívčím jménem Plešáková, sestra dramaturga a teatrologa Miroslava Plešáka (1943–2021), manželka výtvarníka Vlastimila Zábranského (1936–2021). S rodiči žila v Bzenci. Studovala na Pedagogické škole v Kroměříži (1954–1958) a češtinu a francouzštinu na FF UJEP v Brně (1958–1963, diplomová práce Paul Eluard: Poésie ininterrompue. Version poétique, accompagneé d'une étude littéraire sur l'évolution de Paul Eluard par rapport a ce recueil de 1946 et sur les problémes que pose sa traduction [Paul Eluard: Nepřerušená poezie. Básnická verze, doplněná literární studií o vývoji Paula Eluarda ve vztahu k této sbírce z roku 1946 a o problémech, které přináší její překlad]; titul PhDr. získala roku 1983). V letech 1963–1966 učila na gymnáziu ve Slavkově u Brna a poté pracovala jako redaktorka brněnského nakladatelství Blok (1966–1996). Od roku 1997 byla v důchodu, v posledních letech svého života čelila vážné nemoci.
 Roku 1958 přispěla do novin brněnské univerzity U 58 básní Pouť a dále publikovala v periodikách Host do domu, Literární noviny, Světová literatura (překlady z francouzské poezie, Alain Jouffroy, Philippe Jaccottet, Eugène Guillevic), Dokořán, Práce, Rovnost, Svobodné slovo, Tvář, Universitas, Duha, Proglas, List pro literaturu (mj. překlad eseje Věry Linhartové), ROK, Alternativa nova (zde 1996 ukázky z nevydané sbírky Detektivní básně); Psí víno aj. Přispěla do samizdatových sborníků vydávaných v sedmdesátých letech Ludvíkem Kunderou v edici Hyperbibliofilie: Podzim (1973), Zima (1973); Nová zima (1974); Jaro (1974); Léto (1974); Věci (1974); Volné sebrání 1, 3, 4 (1973–1974). – Česká televize uvedla její překlad hry Jean-Clauda Brisvilla Půlnoční večeře (1994). – Byla členkou uměleckého Sdružení Q Brno od jeho založení v roce 1969. – Na rok 1990 byl v nakladatelství Blok připraven výbor z jejího básnického díla Letní domy, k vydání však nedošlo. – Používala zkratky zk, sk, -bz- a -zbn-.
 Zábranská ve své poezii usilovala – aniž by postrádala smysl pro emocionalitu básnického sdělení – o koncentraci významu a směřovala k racionalitě, k nemélické lakoničnosti, v níž je každé slovo přesným vymezením okamžiku či pocitu. Autorčin svébytný jazyk míří k utváření těsných vazeb mezi metaforicky působivými obrazy. Zpočátku, ve verších poměrně složitě šifrovaných (Ani popel, Úmluva), se Zábranská s analytickým, místy až ironickým viděním skutečnosti obracela ke svým základním jistotám (krajina jižní Moravy) a k pocitům úzkosti, nepohody a chladu. Ve sbírce Kytice z ještěrek nabyl návrat k zážitkům z dětství a přírody podoby subjektivní, smyslově obrazné výpovědi a náznaku obecnějšího podobenství. Obdobně je tomu v tematicky a pocitově konkrétnějším a sdělnějším triptychu Portrét mladé ženy, v němž zachytila různé fáze vztahu mezi ženou a mužem, zároveň ale hledala i zdánlivě neměnné vazby mezi jevy a věcmi, síť souvislostí mezi minulými a přítomnými ději. O nové významy autorčinu imaginaci a umění lyrické zkratky obohatila sbírka Sněhový úl. V básních zachycujících brněnskou městskou scenérii i krajinu jižní Moravy je přítomna mnohovrstevnost světa, mísí se v nich uplynulý i přítomný čas, něha i mrazivé a hořké pocity. Po dlouhodobém odmlčení vydala Zábranská sbírku Nesnadnost, ve které rozvíjí poetiku předešlé sbírky s komplikovanou nahodilostí a zdánlivou bezvýznamností věcí a dějů, ovšem s důrazem na hledání jejich smyslu.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Ani popel (BB 1965); Úmluva (BB 1968); Kytice z ještěrek (BB 1974); Portrét mladé ženy (BB 1982); Sněhový úl (BB 1986); Nesnadnost (BB 2010).
Překlad: S. Renaudová: Čas kopretin (výbor, 1970, s B. Reynkem, oba též eds.).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Almanach mladých (1963, 1964); Tvář (1963, 1964); Pád do výšky (1966); Almanach Q 1 (1970); Zrcadla lásky (1982); Jak lomikámen v dešti (1987); Almanach Q 4 (1991); Almanach Q 6 (1996); Duše Brna (1998, 2006); Almanach Q 7 (2000); Almanach Q 8 (2002); Almanach Q 9 (2005); Z věku na věk (Moskva 2005); Báseň mého srdce (2005); Duše Brna (2006, též angl. a něm.); Staré Staré Brno (2007); Almanach Q/10 (1969–2009) (2009); Antologie české poezie I. (2009); Milá Mácho (2022).
Uspořádala, vydala a redigovala: M. Elpl: Důl u Veselého rytířstva (1969); O. Mikulášek: Červenec (výbor, 1980, s Josefem Suchým) + Utrpení starého Werthera (1994); J. J. Canis: De modo in iure studendi libellus / Knížka o studiu práva (1986, s M. Kopeckým, J. Nechutovou a Jaroslavem Novákem); O. Březina: Ruce (1989, s Jaroslavem Novákem); K. Bochořák: Staronové básně (1993); Almanach Q. 6. Teď a nyní (1996, s L. Kunderou a J. Rajlichem).

LITERATURA

Studie a články: D. Šlosar: Rentgenogram mladé ženy Z. Z., Rok 1991, č. 1 (též in D. Š., Opera Bohemica Minora, 2010); Z. Kožmín: Z. Z., in Z. K., Interpretace básní (1997, 2005); Z. Ondrůjová, MF Dnes – Jižní Morava, 15. 1. 2000.
Recenze: Ani popel: O. Sus, Rt 8. 1. 1966; -žm- (= Z. Kožmín), HD 1966, č. 2; M. B. (= M. Blahynka), Impuls 1966, č. 4 * Úmluva: O. Sus, HD 1968, č. 8; D. Moldanová, Sešity pro literaturu a diskusi 1968, č. 26; F. Valouch, ČK 1968, č. 8; mž, MF (Brno) 2. 8. 1968; mb (= M. Blahynka), Rt 9. 8. 1968; O. Sus, Rt 28. 9. 1968 * Kytice z ještěrek: sj (= Josef Suchý), NK 1974, č. 38; V. Dostál, Tvorba 1975, č. 3; J. Pavelka, LM 1975, č. 4 * Portrét mladé ženy: ls (= L. Soldán), SvSl 27. 7. 1982; M. Blahynka, Rt 24. 9. 1982; F. Schildberger, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 44; J. Pavelka, BV 19. 1. 1983; mž, ZN 8. 2. 1983 * Sněhový úl: Z. Kožmín, BV 10. 12. 1986; Z. Vybíral, Rt 13. 12. 1986 (k tomu polemika J. Pavelka, Rt 3. 2. 1987); L. Soldán, SvSl 13. 1. 1987; J. Trávníček, Universitas 1987, č. 4; J. Zelenka, ZN 24. 2. 1987; F. Schildberger, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 12; L. Čúzy, Romboid (Bratislava) 1987, č. 6; M. Žák, Duha 1988, č. 2.
Rozhovory: V. Stránský, Československý voják 1982, č. 21; R. Svoboda, BV 13. 8. 1987; I. Dorovský, Universitas 1987, č. 6; J. Poláček, Duha 1996, č. 2; nn, Literka 2014, č. 10.
Autor hesla: Sylva Bartůšková (1998); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 23. 9. 2022 (jar)
Aktualizace bibliografie: 23. 9. 2022 (jar)
 
zpět na hlavní stranu