Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 PANORAMA 

 1923 - 1942; 1945 - 1951 
 
 Nakladatelský měsíčník vydavatelství Družstevní práce založený již roku 1923 (původní titul Zpravodaj Družstevní práce, poté Kulturní zpravodaj, název Panorama až od 1927, vycházel do 1942) a usilující v duchu této instituce o zvyšování obecného – literárního i výtvarného – vkusu veřejnosti. Po druhé světové válce redakci postupně vedli Josef Cerman (1945-46), Mirko Pašek (1947), Vojtěch Hanč Janem Šnobrem (1948-50) a Karel Konrád (od č. 4-6/1950), odpovědnými redaktory byli J. Cerman, V. Hanč (od 1947) a K. Konrád (od 1950).
 

Časopis sloužil hlavně jako informační a propagační bulletin pro členy Družstevní práce. Jeho první poválečné číslo otvírala fotografie prezidenta Beneše, který byl také členem DP. Knihy DP byly představovány prostřednictvím textových ukázek, recenzí, autorských vyznání, ilustrací apod. K informování členů sloužily rubriky Pro členy, Různé, Kritika o knihách DP, Z členských dopisů aj. Vedle zpráv o připravovaných titulech a vedle oficiálních dokumentů projednávaných na valných hromadách družstva zde vycházely i větší články čelných funkcionářů DP reagující na dotazy, stížnosti a nápady členů a shrnující určité stránky činnosti družstva (o edičních programech psal především Vojtěch Hanč, o organizačních problémech Josef Cerman, o průmyslových výrobcích distribuovaných prostřednictvím Krásné jizby František Kroc, poradnu bytového architekta měl na starosti Jan E. Koula). Obsáhle se Panorama zvláště v prvním poválečném ročníku vracela k činnosti DP během okupace (J. Cerman: Dění v DP za války); uveřejnila i soupis svých členů, kteří ve válečných letech zahynuli. Opakovaně aktualizovala památku Vladislava Vančury, který byl do své smrti předsedou redakční rady DP (vančurovské číslo 3-4/1945-46 s články a vzpomínkami, jejichž autory byli Václav Černý, Jindřich Honzl, Jaroslav Charvát, Jaromír John, Jan Mukařovský, Ivan Olbracht, Josef Toman aj.).

Podobně jako předválečné ročníky časopisu i poválečná Panorama obsahovala vedle informačního servisu pro členy DP také literární a kulturní publicistiku a příspěvky beletristické. Recenze a články o literatuře publikovali v listu Pavel Eisner, Miloslav Fábera, Marie Kornelová, Jiří Mařánek, Zdeněk Nejedlý, Josef Petrtyl, Karel Polák, Bohumil Polan, Augustin Skýpala, Jan Šnobr aj., kulturněpolitické úvahy Václav Černý, Lumír Čivrný, Karel Konrád, Jaroslav Nebesář, Václav Vilém Štech aj. Memoárovými statěmi přispěli Jarmila Glazarová, Vladimír Neff, Karel Nový. Reportáže otiskovali mj. Jarmila Glazarová, Jiří Hanzelka Miroslavem Zikmundem Karel Konrád. Panorama otiskla básně Jana Aldy, Konstantina Biebla, Petra Křičky, Vladimíra Majakovského (v překladu Jiřího Taufera), Jana Nohy, Eduarda Petišky, Jaroslava Seiferta aj.

List zanikl spolu s ostatními nakladatelskými časopisy při rozsáhlé reorganizaci nakladatelských podniků.

 
Periodicita: Měsíčník. – XXI (15 č., kromě č. 13 jen dvojčísla, září 1945 – prosinec 1946), XXII (11 č., většinou dvojčísla, březen – prosinec 1947), XXIII (10 č., jen dvojčísla, 1948), XXIV (10 č., trojčísla 1/3 a 4/6, dvojčísla 7/8 a 9/10, 1949), XXV (10 č., trojčísla 1/3 a 4/6, dvojčíslo 8/9, 1950), XXVI (10 č., jen dvojčísla, 1951).
Podtituly: Časopis Vydavatelstva Družstevní práce (obálka, 1949-51), Literární měsíčník (tiráž, 1949-51).
Technické informace: A4; 16-24 str. (dvojčísla až 32 str., 1945/46-1947), 10-16 str. v dvojčísle (1948), 8-16 str. (dvojčísla a trojčísla max. 16 str., započtena i obálka, 1949-50), 16-20 str. v dvojčísle (včetně obálky, 1951), občas nepaginované fotografické přílohy s předměty Krásné jizby; paginace průběžná, obsahy ročníků 1945/46-1949.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby (M. Aleš, J. Lada, V. Rada, V. Sedláček, V. Stretti, A. Strnadel, K. Svolinský), reprodukce výtvarných děl, fotografie (hlavně portréty spisovatelů a předměty distribuované prostřednictvím Krásné jizby); grafická úprava A. Strnadel (1945/46), obálka K. Müller (1947).
Náklad: 65 000 (1948).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu