Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří MAŘÁNEK

* 12. 1. 1891, Milevsko 
† 4. 5. 1959, Praha 
 
Prozaik
 Otec byl okresním hejtmanem, švagr O. Ostrčil (1879–1935) hudebním skladatelem. Mařánek studoval od 1901 gymnázium v Praze, 1907 vstoupil do kapucínského řádu a pokračoval ve studiu na gymnáziu v Roudnici nad Labem, kde 1910 maturoval. Půl roku předtím však opustil klášter. Po krátkém studiu na Lékařské fakultě pražské univerzity navštěvoval pět semestrů Právnickou fakultu a od 1914 historii, hudební vědu a estetiku na FF. 1916 studia přerušil a 1917 se stal úředníkem Zemského úřadu, kde setrval až do onemocnění a předčasného penzionování v roce 1941. 1945–48 pracoval ve filmovém odboru ministerstva informací a s filmem spolupracoval externě až do 1955.
 Přispíval do periodik Kmen (1918–19, hudební recenze), Tam-Tam, Lidové noviny, Národní osvobození, Lumír, Literární noviny, Tvorba, Nový život, Panoráma, Rozpravy Aventina, Lidové noviny, Nové Čechy, U Blok aj. Redigoval časopis Tam-Tam (1925–26, s C. Blattným, E. F. Burianem, J. Hyblerem a V. Nezvalem). Napsal scénář pro filmy Zvony z rákosu (1950, r. V. Kubásek, sc. + V. Kubásek, R. Vyhlídka a F. Hořčička-Havíř), Psohlavci (1955, r. M. Frič, sc. + M. Frič a O. Kirchner, podle A. Jiráska) a Z mého života (1955, r. V. Krška, sc. + V. Krška) podle románu Píseň hrdinného života. Podle jeho prózy Ještěrka v červeném bludišti byl natočen film Červená ještěrka (1948, r. F. Sádek, sc. A. J. Urban a A. Urbanová). Román Barbar Vok upravil pro film s titulem Petr Vok. Poslední Rožmberk V. Štěpánek (rozmnož., b. d., 1944). Užíval pseudonymu M. Jíra.
 Mařánkovy drobné prózy z 20. let spojují v duchu poetismu groteskní nadsázku s ironií a satirou, telegraficky stručný způsob vyjadřování s duchaplnými dialogy. Příznačnou námětovou bizarnost si uchovávají i jeho první romány, ať již jsou postaveny na detektivní zápletce (Pohřeb Rogera mladšího), či na hravé fantasknosti (Objev Diogena Franka). Od těchto výrazně stylizovaných a konstruovaných próz se liší realismus historických románů, které Mařánek publikoval od konce 30. let, třebaže i v nich nadále dominuje a zdrojem pletek a intrik se stává téma vztahu mezi mužem a ženou. První z těchto románů, Barbar Vok, situovaný do doby Rudolfa II., přináší i oblíbený tematický kontrast autorova předchozího údobí: nespoutaný milenec života Petr Vok z Rožmberka je postaven proti úzkoprsé vypočítavosti oficiálního světa. Postavu Záviše z Falkenštejna v románě Romance o Závišovi pak Mařánek vykresluje jako intrikána velkého stylu, podlomeného však vlastní vnitřní slabostí. V třetím románě o rožmberském rodu – Petr Kajícník – kolísá hrdina z doby Jana Lucemburského mezi rytířským životem a klášterní odříkavostí. Do života postav historických románů Ohnivý déšťNezranitelný úsměv zasahují historické osobnosti a události jen epizodicky; menší historická vázanost autorovi uvolňuje prostor pro nečekané obraty a kombinace čtenářsky poutavých milostných příběhů. Romantizující ladění mají i Mařánkovy historické prózy pro mládež, s výjimkou povídky z období husitství Zrádci neuniknou, která pojetím Oldřicha z Rožmberka jako nepřítele lidu vytváří protiklad k někdejším románům o Rožmbercích. – Celoživotním Mařánkovým zájmem byla hudba, především scénická. Ve svých literárních začátcích uveřejnil knihu patetických esejů o Bedřichu Smetanovi, k němuž se na konci života také vrátil prózou o jeho uměleckých a kulturněpolitických zápasech (Píseň hrdinného života).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a esejistika: Člověk překážel (D 1919, výtisk nezjištěn); Hydra (D 1921, i prem.); Smetanovské meditace (EE 1924); Výstřel na slepo (P, b. d., 1926); Utrpení pětihranného Boba (P 1926); Amazonka a břichomluvec (PP 1928); Kouzelný deštník (P 1928); Ještěrka v červeném bludišti (P 1928); Pohřeb Rogera mladšího (R 1930); Honzovo království (libreto k opeře O. Ostrčila, 1934, i prem., podle pohádky L. N. Tolstého); Objev Diogena Franka (R 1934); Poslední interview. Na paměť O. Ostrčila (E 1935); Barbar Vok (R 1938; 3. díl trilogie Pětilisté růže; přeprac. jako D, 1939); Romance o Závišovi (R 1940, 1. díl trilogie); Petr Kajícník (R 1942, 2. díl trilogie; souborně s podtit. Trilogie Pětilisté růže, 1970; s tit. Rožmberská trilogie, 1995); Živé návraty (PP 1944); Ohnivý déšť (R 1944; přeprac. 1955); Nezranitelný úsměv (R 1945); Neviditelný rytíř (P pro ml., 1947, správně 1946); Učeň tajného umění (R pro ml., 1948); Zrádci neuniknou (P pro ml., 1952); Píseň hrdinného života (P 1952); scénicky: Srdce na prázdninách (libreto k opeře J. E. Zelinky, 1931, podle novely E. Zoly); Enšpígl (libreto k opeře O. Jeremiáše, 1949, podle prózy Ch. De Costera).
Souborná vydání:
Romance o Závišovi – Petr Kajícník – Barbar Vok (1970, pod tit. Trilogie pětilisté růže 1986, pod tit. Rožmberská trilogie 1995).
Upravil a vydal: M. Dačický z Heslova: Paměti (1940 an.).
Příspěvky ve sbornících: Fronta (1927); Básníkův rok (1936); Památce Otakara Ostrčila (1935); Milostný kruh (1941); Dvanáct poutí světem (1941); Kamenný orchestr (1941); Matka (1943); Orloj (1945).

LITERATURA

Knižně: Vladimír Havel: Rozběhy i zakotvení J. M. (1940).
Studie a články: H. Kučerová: Cesty a hledání Jiřího Mařánka, ČL 1979, č. 2; S. Jungmann in Hudba přítelkyně (1997).
Recenze: Kouzelný deštník: B. V. (= B. Václavek), ReD 2, 1928/29, s. 71 * Ještěrka v červeném bludišti: B. F. (= B. Fučík), Rozpravy Aventina 4, 1928/29, s. 264 * Pohřeb Rogera mladšího: M. M. (= M. Majerová), Čin 1, 1929/30, s. 1034 * Objev Diogena Franka: o. k. (= O. Králík), Listy 1935, s. 408 * Barbar Vok: V. Vančura, Panoráma 1938, s. 244; V. Jirát, KM 1939, s. 73 * Romance o Závišovi: V. Jirát, KM 1940, s. 367 * PetrKajícník: J. B. Č. (= J. B. Čapek), Naše doba 50, 1942/43, s. 91 * Ohnivý déšť: J. Dolanský, Panoráma 21, 1945/46, s. 15 * Píseň hrdinného života: E. F. Míšek, LitN 1952, č. 40.
Nekrology: Z. Vavřík, LitN 1959, č. 19; J. Plavec, Hudební rozhledy 1959, s. 480.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (neuspořádáno).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Památník národního písmnictví (průvodce po fondech)
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1994)
Aktualizace hesla: 15. 10. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 15. 10. 2006 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu