Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří HANZELKA

* 24. 12. 1920, Štramberk 
† 15. 2. 2003, Praha 
 
Cestovatel a autor cestopisů
 

Otec byl dělníkem a řidičem. Hanzelka v Praze absolvoval obchodní akademii (mat. 1938) a začal studovat na Vysoké škole obchodní, kde se seznámil s Miroslavem Zikmundem. Po uzavření českých vysokých škol přešel na Vyšší zemědělskou školu družstevní (mat. 1941); v posledním školním roce (1940/41) byl pracovně nasazen jako zemědělský dělník ve Zhoři u Plané nad Lužnicí, v letech 1942–1945 pak jako úředník Kooperativy Praha. Vysokou školu dokončil a titul Ing. na Českém vysokém učení technickém získal v roce 1946. Do roku 1968 byl ve svobodném povolání. Už během války se začal s Miroslavem Zikmundem připravovat na zahraniční cesty. V letech 1947–1950 společně podnikli studijní cestu do Afriky a Latinské Ameriky, v letech 1959–1964 s dalšími dvěma spolupracovníky do Asie a Oceánie. V období 1968–1969 byl Hanzelka obchodním atašé čs. velvyslanectví ve Stockholmu, v důsledku kritického postoje k okupaci Československa v srpnu 1968 byl za normalizace podobně jako Zikmund postižen zákazem jakékoli publikační a veřejné činnosti. Zpočátku byl bez zaměstnání, poté pracoval jako topič. Roku 1977 podepsal Chartu 77. V letech 1979–1982 pracoval pod záštitou pražského podniku Sady, lesy, zahradnictví jako sadař v Seminářské zahradě, poté vážně onemocněl a odešel do invalidního důchodu. Z existenčních důvodů byl nucen opustit Prahu a roku 1984 se odstěhoval do obce Sedlo na Jindřichohradecku. Od roku 1990 byl ekonomickým poradcem na Předsednictvu vlády ČR, v roce 1991 odešel ze zdravotních důvodů do důchodu. Poslední léta svého života trávil v ústraní a potýkal se s dlouhodobými zdravotními problémy.

 

Cestopisné reportáže a komentáře Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda byly publikovány v cca 700 nejrůznějších českých i zahraničních novinách a časopisech; pravidelně je vysílal Čs. rozhlas (přibližně 1200 pořadů). Po roce 1970 vyšly v samizdatové Edici Petlice práce Cejlon, ráj bez andělů 1, 2 (1975) a Zvláštní zpráva č. 4 (1989); s oběma cestovateli připravil Jiří Lederer Rozhovor z roku 1975 (1977, též v samizdatově vydaných Českých rozhovorech, 1978; knižně v exilovém Indexu 1979, v Praze 1991). – Společně natočili H+Z celovečerní filmy Afrika 1. Z Maroka na Kilimandžáro (1952), Afrika 2. Od rovníku ke Stolové hoře (1953), Z Argentiny do Mexika (1953), Je-li kde na světě ráj... (1961) a přes 150 krátkých a středometrážních filmů, určených převážně pro Čs. televizi. Sám Zikmund natočil pro Českou televizi dokument o skalních malbách původních australských obyvatel (Poslední kontinent aneb S Krakonošem do pravěku, 1995, spolupráce Milan Maryška) a v roce 2003 se spolu se štábem České televize vrátil na Cejlon, kde vznikl vzpomínkově-srovnávací dokument Sloni žijí do sta let (2003; r. Petr Horký). Podle scénáře obou cestovatelů byl natočen třináctidílný dokumentární seriál Svět očima Hanzelky a Zikmunda (1999–2000, režie Václav Filip); dále o nich vznikly dokumenty v rámci cyklu GENUS Život cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda v pohledu Hany Pinkavové (1995; sc.+ r. Hana Pinkavová; v roce 2011 uveden pod tit. Hanzelka, Zikmund a Češi na cestách společně s dokumentem Cestománie: Česká republika: Myslíme jinak v rámci projektu Inventura Febia) a Sny a skutečnost Hanzelky a Zikmunda (1997; sc. a r. Milan Maryška, Jiří Reichl). Dramaturg Městského divadla Zlín Vladimír Fekar zpracoval osudy H+Z do divadelní kroniky, koncipované jako konfrontace dvou generací hlavních aktérů, jež byla uvedena s tit. Palubní deník Hanzelky a Zikmunda (2013, r. Petr Štindl). – V roce 1993 získali Jiří Hanzelka s Miroslavem Zikmundem za své celoživotní dílo Cenu E. E. Kische, udělovanou za díla v oboru literatury faktu, v roce 1996 výroční cenu nadace Pangea „Za úsilí o nápravu věcí lidských“ a v roce 1999 státní Medaili Za zásluhy II. stupně. – Péče o odkaz H+ Z má institucionální zázemí v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kterému oba cestovatelé v roce 1997 darovali celý svůj archiv, oficiálně zde prezentovaný pod značkou „Archiv H+Z“. Jejich dílo nachází také své pokračovatele (Hynek Adámek, Michal Huvar).– Pro nakladatelství Odeon Hanzelka v roce 1973 přeložil detektivku Michaele Innese, která vyšla pod krycím jménem Jarmily Emmerové. Společně s Miroslavem Zikmundem užíval šifry H + Z, Z + H.

 

S výjimkou knižního úvahového rozhovoru O toleranci, vedeného s Jaromírem Slomkem, byla všechna díla Jiřího Hanzelky vytvořena v neoddělitelné spolupráci s Miroslavem Zikmundem; oba byli spoluautory textu i připojených fotografií (ilustrátorem jejich knih byl František Přikryl). Cestopisné reportáže H+Z získaly ve své době nebývalou popularitu zásluhou podrobné a hluboké znalosti, s níž autoři o navštívených exotických mimoevropských zemí referovali, a informativně obsažného stylu, v němž nad tendencí k beletrizaci převážila reportérská vtipnost a pohotovost. Základním rysem prací H+Z byla koncepčnost, podložená usilovnou přípravou a znalostí dané lokality; komplexnost pohledu prohlubovala reportérský záběr a dávala mu mnohdy charakter obecně platného poselství o stavu soudobého lidstva. Hodnota cestopisů byla v ojedinělých případech relativizována polistopadovou odbornou a publicistickou reflexí (Vladimír Papoušek, Petr Zídek), poukazující na jejich dobovou ideologickou podmíněnost a závislost.
Cestu do Afriky a Latinské Ameriky zachytili cestovatelé v knihách Afrika snů a skutečnosti; Tam za řekou je Argentina; Přes Kordillery; Za lovci lebekMezi dvěma oceány. Druhá cesta do oblasti Asie a Oceánie navzdory množství nashromážděného materiálu byla v důsledku publikačního zákazu v období normalizace knižně zmapována jen parciálně, přičemž pouze malá část z plánovaných rukopisů stihla vyjít v aktuálním období (Obrácený půlměsíc; Tisíc a dvě noci). Cestopis Světadíl pod Himalájem byl sice v roce 1969 ještě publikován, jeho distribuce však byla omezena a o knize se nesmělo referovat v médiích. Přípravu knihy Cejlon, ráj bez andělů nakladatelství Svoboda zastavilo ve fázi dokončené sazby; kniha vyšla v samizdatu a oficiálně až krátce po listopadové revoluci.
Díky úsilí Miroslava Zikmunda a jeho a Hanzelkových příznivců se po roce 2000 podařilo zpřístupnit alespoň část archivu H+Z. Epizodní návštěvu Západní Nové Guineje zachycuje text Byli jsme v Západním Irianu, zařazený s texty cestovatelů Miloslava Stingla a Rudolfa Švaříčka do publikace Tamtamy času. Nová Guinea – svět, o kterém jste si mysleli, že už neexistuje. Charakter reprezentativní publikace, již ve spolupráci s Miroslavem Zikmundem připravil Rudolf Švaříček jako osobitou poctu celoživotnímu dílu obou cestovatelů, má výpravná kniha Past na rovníku: tajemná Indonésie I., spojená se stejnojmennou retrospektivní výstavou v Náprstkově muzeu (2009). Kromě cestopisu Past na rovníku – cestopis o Cejlonu, Barmě, Sumatře a ostrově Nias, dopracovaného již pouze M. Zikmundem podle starých poznámek i nových informací, obsahuje publikace doplňky v podobě kalendárií, rozsáhlého rozhovoru, textů dalších autorů (Rudolf Švaříček, Ludvík Vaculík) atd. Obdobně je tomu v případě dvousvazkového výboru Legenda H+Z, resp. Legenda Z+H, který je nejen průřezem všemi společně vydanými knihami, ale přináší i faksimilie unikátních dokumentů z archivu H+Z a kompletní bibliografii.
Až po půlstoletí vyšla i česky kniha Turecko: minarety, fíky, popelky, která byla jednou ze čtyř fotografických publikací, vydaných počátkem šedesátých ve třech jazykových mutacích (anglicky, německy, rusky) v nakladatelství Artia. Tři zbývající knihy fotografií z Artie (Kašmír – Údolí nebe; Kurdistán – Země povstání, legend a nadějí; Sýrie – Od královny Zenobie ke královně naftě) česky dosud nevyšly.
Obdobný osud potkal rovněž tajné zvláštní zprávy, v nichž autoři pro prezidium ČSAV a vybrané členy vedení strany a státu podrobně analyzovali politicko-ekonomickou situaci v různých geopolitických oblastech (v Indonésii, v Západním Irianu, v Japonsku); jako jediná byla po roce 1990 publikována nejkontroverznější Zvláštní zpráva č. 4, referující o skutečné situaci v SSSR v roce 1964.

BIBLIOGRAFIE

Cestopisy (vše s M. Zikmundem): Afrika snů a skutečnosti (3 sv., 1952; stejnojmenný těsnopisný výbor 1960, ed. J. Bureš); S československou vlajkou na Kilimandžáro (RpRp pro ml., vyňato z Afriky snů a skutečnosti, 1954); Přemožení pouště (RpRp pro ml., vyňato z Afriky snů a skutečnosti, 1954); Afrika kolem Tatry (pro ml., vybr. kap. z 3. sv. Afriky snů a skutečnosti, 1956); Tam za řekou je Argentina (1956); Přes Kordillery (1957); Velké vody Iguazú (pro ml., vyňato z Tam za řekou je Argentina, 1957); Za lovci lebek (1958); Mezi dvěma oceány (1959); Obrácený půlměsíc (1961); Tisíc a dvě noci (1967); Světadíl pod Himalájem (1969); Cejlon, ráj bez andělů (1991); Živá Afrika (1996, s H. Adámkem); Tamtamy času. Nová Guinea – svět, o kterém jste si mysleli, že už neexistuje (2002; spoluautoři Miloslav Stingl, Rudolfa Švaříček; 2. vyd. v doplněné dárkové edici 2009); Past na rovníku – Tajemná Indonésie 1 (2008, s R. Švaříčkem; též jako stejnojmenný brožovaný.
Výbory: Afrika snů a skutečnosti (pro ml., 1957, ed. J. Růžička); Jižní Amerikou (pro ml., 1959; obs. ukázky z Tam za řekou je Argentina, Přes Kordillery, Za lovci lebek; ed. J. Růžička); Legenda H+Z: Výbor z díla. První cesta Afrika – Amerika 22. 4. 1947 – 1. 11. 1950 (2010, obs. ukázky z knih: Afrika snů a skutečnosti, Tam za řekou je Argentina, Přes Kordillery, Za lovci lebek, Mezi dvěma oceány + faksimilie dokumentů z archivu H + Z; ed. M. Náplava); Legenda Z+H: Výbor z díla. Druhá cesta Evropa – Asie 22. 4. 1959 – 11. 11. 1964 (2011; obs. ukázky z knih: Obrácený půlměsíc, Tisíc a dvě noci, Světadíl pod Himalájem, Cejlon, ráj bez andělů, Past na rovníku – Tajemná Indonésie 1 + faksimile z archivu H+Z; též kompletní knižní bibliografie H+Z /zprac. M. Zikmund/; ed. M. Náplava).
Souborná vydání: Čtyři knihy (2010; souborné vydání reedic výborů Afrika kolem Tatry, Přemožení pouště, S československou vlajkou na Kilimandžáro, Velké vody Iguazú; ed. M. Huvar).
Ostatní práce: Zvláštní zpráva č. 4 (Scheinfeld, rozmnož. 1989; 1990).
Rozhovory: J. Slomek – J. Hanzelka – M. Zikmund: Život snů a skutečnosti (1997); J. Slomek – J. Hanzelka: O toleranci (1999).
Knihy fotografií (s M. Zikmundem): Afrika ve fotografii (1952; soubor obrazových příloh k cestopisu Afrika snů a skutečnosti); Kashmir: the heavenly valley (1962; do angl. přel. T. Gottheiner) + Kashmir: Das Himmelnahe Tal (1962; do něm. přel. A. Langer) + Kašmir: Dolina v podnebese (1962, do ruš. přel. J. Koronovskij); Kurdistan: country of insurrections, legends and hope (1962, do angl. přel. T. Gottheiner) + Kurdistan: Land der Aufstände, der Legenden und der Hoffnung (1962, do něm. přel. A. Langer) + Kurdistan: Strana vosstanij, legend i naděžd (1962, do ruš. přel. J. Koronovskij); Syria: From Queen Zenobiah to King Oil (1963) + Syrien: Von der Königin Zenobia bis zu den Erdölkönigen (1962; do něm. přel. A. Langer) + Sirija: Ot caricy Zinovii k carice Nefti (1963; do ruš. přel. L. P. Možanskoj a E. V. Tarabrina); Turkey: minarets, figs, cinderellas (1962; čes. 2010 s tit. Turecko: minarety, fíky, popelky) + Die Türkei: Minarette, Feigen, Aschenbrödel (1962; do něm. přel. A. Langer; čes. 2010 s tit. Turecko: minarety, fíky, popelky); Turecko: minarety, fíky, popelky (2010).
Katalogy výstav: Cestou inženýrů Hanzelky a Zikmunda (katalog putovní výstavy Náprstkova muzea v Praze, 1953; též přísp.); Hanzelka & Zikmund: Fotografie (katalog výstavy ve Východočeské galerii v Pardubicích, 2007).
Překlad: M. Innes: Smrt v rektorově rezidenci (1973; pod jménem Jarmily Emmerové).
V cizích jazycích publikováno (vše H+Z): Afrika, Traum und Wirklichkeit 1–3 (do něm. přel. A. Langer, J. Buder a H. Gärtner; Praha + Berlín + Vídeň 1954; souborně Berlín 1957); Afrika az álmok világában és a valóságban 1–3 (do maď. přel. T. Thót; Praha 1954); Afrika snov a skutočnosti 1–3 (do sloven. přel. J. Telgársky; Martin 1954); Africa: The Dream and the Realitty 1–3 (do angl. přel. I. Urwin, Praha 1955); Afrika: grez i dejstvitel'nosti 1–3 (do rus. přel. V. D. Ježova, N. S. Zauer a S. I. Rozovoj; Moskva 1956); Südamerika: Zwischen Paraná und Rio de la Plata (do něm. přel. Adolf Langer; Berlín + Vídeň 1956); A folyón túl van Argentína (do maď. přel. F. Pál; Bratislava + Budapešť 1956); Südamerika : Über die Kordilleren (do něm. přel. A. Langer; Berlín + Vídeň 1957); Afrika snov a skutočnosti (výbor pro ml.; do sloven. přel. J. Telgársky; Bratislava 1957); Chuo šan tchan sien (do čín. přel. Ming-čung; Šanghaj 1957); Südamerika: Bei den Kopfjägern (do něm. přel. A. Langer; Berlín + Vídeň + Praha 1958); Aafrika : Unelmad ja tegelikkus (do eston. přel. J. Piik; Talin 1958–1959; 2 sv.); Tam za riekou je Argentína (přel. J. Kubínsky; Bratislava 1958); Fej-čou-meng-siang jü sien-š' 1–3 (do čín. přel. Sin Chua; Peking 1958); A Kordillerákon át (do maď. přel. F. Pál; Bratislava + Budapešť 1958 ); A fejvadászok földjén (do maď. přel T. Tibor; Bratislava + Budapešť 1959); Čerez Kordil'jery (výbor; do ruš. přel. S. Babina a R. Nazarova; Moskva 1959); Mittelamerika: Zwischen zwei Ozeanen (do něm. přel. A. Langer; Berlín + Vídeň 1959); Tam za rekoju – Argentina (do ruš. přel. S. Babina a R. Nazarova; Moskva 1959); Cez Kordillery (do sloven. přel. Viera Millerová; Bratislava 1960); Čerez Kordil'jery (do ruš. přel. S. Babina a R. Nazarova; Moskva 1960); K ochotnikam za čerepami (do ruš. přel. S. Babina a R. Nazarova; Moskva 1960); Két óceán között (do maď. přel. T. Tibor; Budapešť + Bratislava 1960); Ot Argentiny do Meksiki (do ruš. přel. S. Babina a R. Nazarova; Leningrad 1960–1961, 2 sv.); Medzi dvoma oceánmi (do sloven. přel. J. Moser; Bratislava 1961); Za lovcami lebiek (do sloven. přel. J. Moser; Bratislava 1961); Balkan und Kleinasien; Der umgekehrte Halbmond (do něm. přel. A. Langer; Berlín + Vídeň 1962); Fordított félhold (do maď. přel. T. Tibor; Bratislava + Budapešť 1962); Za Srebrną rzeką (do pol. přel. S. Gawłowski; Varšava 1962); Amazon Headhunters (do angl. přel. O. Kuthanová; Praha 1963); Perevernutyj polumesjac (do ruš. přel. S. Babina a R. Nazarova; Moskva 1963); Amazon no kubikarizoku (do japon. přel. H. Okamoto; Tokio 1965); Kuusirp kummuli (do eston. přel. S. Meis; Talin 1965); Tisíc a dve noci (do sloven. přel. R. Zajac; Bratislava 1967); Ezerkétéjszaka (do maď. přel. H. István; Bratislava + Budapešť 1968); Svetadiel pod Himalájami (překl. neuveden; Bratislava 1971); Világrész a Himalája alatt (do maď. přel. H. István; Bratislava + Budapešť 1971); Das grosse Wasser – Iguassú Das grosse Wasser – Iguassú (překl. neuveden; Brumovice 2003); Die Würste beseigt (překl. neuveden; Brumovice 2006).

LITERATURA

Knižně: P. Horký: Filmaři Hanzelka a Zikmund (2014); F. Emmert: Zikmund a Hanzelka s Tatrou kolem světa (2016).
Studie a články: L. Doležel: Několik poznámek o stylu Afriky snů a skutečnosti, Naše řeč 1959, č. 1/2; J. Kunský in Čeští cestovatelé, sv. 2 (1961); V. Papoušek: Střet dvou rozdílných modelů světa v oficiálním a exilovém cestopise padesátých let, Tvar 1997, č. 4; M. Franc: Výpravy M. Zikmunda a J. Hanzelky a Československá akademie věd, in Věda v Československu 1953–1963 (sb. 2000); H. Adámek: „Na nostalgické vzpomínky není v archivu H+Z čas“, National Geographic – Česko 2007, č. 4; M. Zikmund: 68 odpovědí na otázky R. Švaříčka, in Past na rovníku: Tajemná Indonésie I. (2008); P. Skopal: „Na cestu kolem světa nebo výlet do Krče?“ Recepce filmových cestopisů Hanzelky a Zikmunda v 50. letech, Iluminace 2008, č. 1; P. Zídek: Až se Sahara zazelená: Dnes o věhlasu Hanzelky a Zikmunda, LidN 28. 2. 2009, příl. Orientace (k tomu polemika: M. Zikmund, LidN 11. 3. 2009; P. Zídek, LidN 12. 3. 2009; M. Chytil, LidN 17. 3. 2009; L. Vaculík, LidN 24. 3. 2009; Z. Bernard, LidN 25. 3. 2009; J. Kojzar, Haló noviny 11. 4. 2009); M. Platzová: Dvě ozvěny 50. let, Respekt 2009, č. 23; J. Šmejkalová: Performing Silences, in Cold War books in the „other“ Europe and what came after (2011); B. Vachala: H + Z a Zakarija Ghuném, Nový Orient 2011, č. 3; M. Macháček: Nad Tatrou se blýská, DivN 2013, č. 7 (o divadelní inscenaci Palubní deník Hanzelky a Zikmunda); J. Šmejkalová: Command Celebrities: the Rise and Fall of Hanzelka and Zikmund, Central Europe 2015, No. 1/2; J. Šmejkalová: Andělé bez ráje. Praktiky vylučování z literární komunikace na počátku sedmdesátých let, in M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol.: V obecném zájmu II/ 1938–2014 (2015).
Recenze: Afrika snů a skutečnosti: S. R. [= S. Richter], LD 11. 9. 1952; J. Strnad, HD 1954, č. 2 * S československou vlajkou na Kilimandžáro: O. S. [= O. Syrovátka], LD 22. 7. 1954 * Tam za řekou je Argentina: M. Schulz, LitN 1957, č. 5 * Přes Kordillery: S. Machonin, LitN 1958, č. 11 * Za lovci lebek: M. Schulz, LitN 1959, č. 16 * Obrácený půlměsíc: M. Schulz, LitN 1962, č. 27; J. Čutka, RP 9. 9. 1962 * Zvláštní zpráva č. 4: J. Slomek, MF 22. 6. 1990; P. Žantovský, Práce 27. 7. 1990; J. Mervart, Rovnost 28. 12. 1990; I. Savara, Kurýr 1990, č. 26 * Cejlon, ráj bez andělů: M. Jungmann, LitN 1991, č. 49 * Život snů a skutečnosti: J. Šimůnek, Slovo 3. 5. 1997; M. Jungmann, LitN 1997, č. 18; -zp- (Z. Procházka), Týden 1997, č. 16 * Živá Afrika: -zp- (Z. Procházka), Týden 1997, č. 11 * O toleranci: Z. Procházka, Týden 1999, č. 12; M. Martínek, Právo 2. 4. 1999, č. 78; M. Jungmann, LitN 1999, č. 15 * Tamtamy času: J. Rauvolf, Instinkt 2003, č. 2 * Past na rovníku: J. Slomek, Týden 2009, č. 4; L. Falteisek, Naše rodina 2009, č. 9; Legenda H+Z: P. Zídek, LidN 15. 12. 2010; K. Kubíčková, MFD 29. 12. 2011.
Rozhovory (s J. Hanzelkou): M. Nezvalová, Rovnost 9. 3, 1990, příl. Čtení na konec týdne; L. Procházková, OD 17. 8. 1990 (rozhovor z roku 1986); J. Hůla, Rozhlas 1990, č. 39–43; P. Hrabica, Signál 1990, č. 7; L. Hradilík, L. Koláčná, Jonáš 1990/1991, č. 4; J. Gazdík, MFD 18. 7. 1992; B. Dočekal, MFD 29. 8. 1996, příl. Magazín MF Dnes, č. 35; J. Slomek, LitN 1999, č. 4 (z knihy O toleranci); J. Gazdík, MFD 12. 6. 1999; (s J. Hanzelkou a M. Zikmundem): J. Lederer, Reportér 1967, č. 7; J. Lederer in České rozhovory (Kolín n. R. 1981; 1991); I. Bartík, Květy 1990, č. 5; J. Kotrba, Zápisník 1990, č. 14; J. Vejvoda – O. Nutz in Káva u Kische (1991); M. Jelínek, HN 17. 11. 1995; I. Bartík, Týdeník Květy 1997, č. 3.
K životním jubileím: P. Janáček, LidN 22. 12. 1990.
Vzpomínky: M. Zikmund, P. Horký, M. Náplava a V. Kroc: Století Miroslava Zikmunda (2017).
Archiv: Archiv H+Z (včetně části Hanzelkovy knihovny), Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Autor hesla: Jaroslav Med (1995); Veronika Košnarová (2014)
Aktualizace hesla: 27. 9. 2019 (vk)
 
zpět na hlavní stranu