Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Mirko PAŠEK

* 21. 6. 1910, Praha 
† 6. 2. 2002, Praha 
 
Prozaik, autor dobrodružných próz pro mládež i dospělé, cestovatel, reportér, dokumentarista
 Vlastním jménem Vladimír Pašek. Jeho otec byl krejčím, v letech 1918–1935 členem Městské rady hl. m. Prahy a 1936–1938 náměstkem pražského primátora. – Obecnou školu a Čs. obchodní akademii Pašek vychodil v Praze. Po maturitě (1929) pracoval jako úředník Městské spořitelny pražské až do roku 1945, kdy nastoupil na místo dramaturga ve filmovém odboru Ministerstva informací. V letech 1949–1950 byl zaměstnán v Čs. státním filmu jako tvůrčí pracovník, do roku 1955 jako dokumentarista, poté se stal spisovatelem z povolání. Od třicátých let cestoval po zemích severní Afriky, Blízkého a Středního východu (Alžír, Tunis, Maroko, Libye, Egypt, Palestina, Sýrie, Libanon, Irák, Súdán, Jemen, Srí Lanka), procestoval také většinu zemí jižní Evropy a navštívil USA.
 Od roku 1931 přispíval reportážemi, později i povídkami do periodik Pestrý týden, Právo lidu, Salon, Národní politika, Ozvěny, Širým světem, Panoráma, České slovo aj. Redigoval časopis Panoráma (1947). Byl autorem námětu a scénáře k filmu Parohy (1947, r. František Sádek a Alfréd Radok) i stejnojmenné divadelní hry. Československý rozhlas nastudoval dramatizaci jeho románu Nesmrtelný kovboj (1973, r. Karel Weinlich, prem. 1975). Román Stoprocentní záhada byl zdramatizován a uveden v NDR s titulem Alarm im Rosenhaus (Kreistheater Annaberg). – V roce 1980 byl Paškovi udělen titul zasloužilý umělec. – Užil pseudonymů Martin Los (román Stoprocentní záhada) a Vladimír Bezchleba (román Chata Vranka).
 Výchozím podnětem Paškovy literární tvorby se staly jeho cestovní zážitky z ciziny: ve třicátých letech časopisecky uveřejňoval reportáže, provázené vlastními fotografiemi. Dějové zápletky jeho románů z první poloviny čtyřicátých let, založené většinou na milostných motivech, bývají pojaty tak, aby se čtenář seznámil s řadou exotických míst, zvláště ze severní Afriky (např. v nejosobitějším románu tohoto údobí Jezero plameňáků). Pozornost se tu soustředí na pocity a zážitky postav a děj je přehlušován lyrizujícími a rozjímavými pasážemi. V pozdějších dějově poutavějších románech tento reflexivní lyrismus mizí, ale přetrvává snaha o zachycení psychiky postav, i když většinou v jediném určujícím rysu. Čtenářsky úspěšným se stal hned první román tohoto typu, Lovci perel, konfrontující prostředí vlastníků a překupníků perel s nebezpečným povoláním domorodých „lovců“. Toto sociální pojetí charakterizuje také Paškovy další prózy, jmenovitě romány samostatně rozvíjející další osud sbírky vzácných perel (Sto dvacet krásekOstrov krásy). Hrdinou Paškových děl často bývá Čech, který se svízelně vyrovnává s nezvyklým prostředím (Karneval v Maroku). Z domácího milieu těží prózy se sportovní tematikou, z nichž povídky Veselé příběhy vojína Kulihrácha jsou zároveň příkladem Paškovy humoristické tvorby. Od satiry na maloměstské klepařství (Poprask) v ní autor dospěl až k jemné komice ve zčásti autobiografické próze Stoprocentní kluk aneb Kůň za zdí. I když je Mirko Pašek znám především jako prozaik pro mládež, výhradně mládeži je určeno jenom několik dobrodružných románů s chlapeckým hrdinou, např. Ebenová karavana o vzpouře egyptských otroků či Modrý leopard o odhalení podvodu při motocyklových závodech. Některé romány vycházely teprve v dalším vydání s označením „román pro mládež“ a od prací pro dospělé se v podstatě neliší ani řada dalších takto označených románů. To platí především o pozdním volném cyklu situovaném na jihozápad USA koncem 19. století (Muž pro Oklahomu, Ztracená prérieDěvče pro Oklahomu), ve kterém Pašek při líčení dramatického sledu událostí od vytlačování Indiánů po zabydlování se nových osídlenců zbavuje tradiční námět dobrodružných románů obvykle příznačné romantiky.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Loď Opanake (R 1940); Vracím se z Babylonu (R 1941); Jezero plameňáků (R 1941; přeprac. 1971); Fakír z Benares (PP 1944); Ostrov spadl z nebe... (film. povídka, rozmnož., 1945); Svatba v bílém (film. povídka, rozmnož., 1945); Adamův most (R 1946); Poprask (R humorist., 1948); Chata Vranka (R 1949, pod pseud. Vladimír Bezchleba); Stoprocentní záhada (R 1950, pod pseud. Martin Los; 1961 pod vlastním jm.); Lovci perel (R 1951); Start a cíl (R 1953, na tit. listě 1955); Veselé příběhy vojína Kulihrácha (PP 1956); Dobrodružství na Bezejmenné řece (R pro ml., 1957); Tři sportovní vyzvědači (PP 1958); Ebenová karavana (R pro ml., 1959); Karneval v Maroku (R 1960); Modrý leopard (R pro ml., 1961); Hlubina pěti zázraků. Detektivní dobrodružství (R pro ml., 1964); Ostrov tisíce drahokamů (R pro ml., 1964); Země za obzorem (R pro ml., 1966); Nesmrtelný kovboj (R pro ml., 1966); Sto dvacet krásek (R 1967); Muž pro Oklahomu (R pro ml., 1972); Ztracená prérie (R pro ml., 1975); Ostrov krásy (R 1977); Děvče pro Oklahomu (R pro ml., 1980); Mé nejpodivuhodnější dobrodružství (P, neprodejný tisk, Albatros 1980); Stoprocentní kluk aneb Kůň za zdí (P 1983); scénicky: Aramejská brána (1944).
Souborná vydání: Knihy M. P. pro mládež (SNDK a Albatros, 1967–1974, 6 sv.); Fakír z Benáres a jiné povídky (2012; obsahuje pět povídek ze stejnojmenného souboru z roku 1944 a prózu Velký run z knihy Ztracená prérie).
Překlad: R. Graves: Zlaté rouno (1948).
Příspěvky ve sbornících: Každý rok v máji (1957); První v cíli (1958); Ofsajd a jiné sportovní povídky (1959).

LITERATURA

Studie a články: jšr (=J. Šnobr): M. P., ZM 1967, č. 4, příloha; I. Matějka: Mirko Pašek (medailon in A. Born, I. Matějka: Bornova čítanka, 2007).
Recenze: Jezero plameňáků: vbk (= V. Běhounek), Národní práce 31. 1. 1942 * Veselé příběhy vojína Kulihrácha: A. Haman, NŽ 1956, č. 12 * Lovci perel: V. Kantor, Kruh 1958, s. 75 * Karneval v Maroku: vf (= V. Forst), Tvorba 1960, č. 35; Z. Mráz, ZM 1961, č. 6 * Modrý leopard: V. Nezkusil, ZM 1962, č. 4; N. Sieglová, Komenský 100, 1975/76, č. 6 * Ostrov tisíce drahokamů: V. Nezkusil, ZM 1964, č. 12 * Země za obzorem: V. Gaja, ZM 1966, č. 10 * Nesmrtelný kovboj: V. Nezkusil, ZM 1967, č. 2 * Sto dvacet krásek: B. Balajka, Plamen 1968, č. 5 * Země za obzorem + Nesmrtelný kovboj: I. Štuka, ZM 1972, č. 3 * Muž pro Oklahomu: M. M. (= M. Mrštíková), ZM 1973, č. 3 * Ostrov krásy: I. Zítková, Tvorba 1978, č. 15 * Stoprocentní kluk aneb Kůň za zdí: V. Heger, Tvorba 1984, č. 3, příl. Kmen; M. Horáková, Komenský 108, 1983/84, č. 8, s. 511 * Fakír z Benáres a jiné povídky: mat, LitN 2012, č. 6.
Rozhovory: J. Stegbauer, Květy 1980, č. 32.
K životním jubileím: J. Pecháček, LM 1980, č. 6; Z. Zapletal, LM 1985, č. 6; L. M. Pařízek, O knihách a autorech 1985, jaro; (hol), Nová pravda 21. 6. 1990.
Vzpomínky: I. Rössler: Přátelé jsou příbuzní, které si vybíráme sami (1997); I. Rössler: Vzpomínky na dětství (in Fakír z Benáres a jiné povídky, 2012).
Archiv: LA PNP: Osobní fond, zpracováno v 1. stupni evidence.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Památník národního písemnictví (průvodce po fondech)
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1998)
Aktualizace hesla: 17. 6. 2015 (av)
 
zpět na hlavní stranu