Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miroslav  ZIKMUND

* 14. 2. 1919, Plzeň  
 
 
Cestovatel, autor cestopisů, prozaik a publicista
 

Syn strojvůdce. Po absolvování Masarykova reálného gymnázia v Plzni (maturita 1938) začal studovat zahraniční obchod na Vysoké škole obchodní v Praze, kde se seznámil se svým celoživotním přítelem Jiřím Hanzelkou. Po uzavření českých vysokých škol (1939) pracoval až do konce války jako úředník (1939–1940 Obvodová sběrna sádla a loje na plzeňských jatkách, 1940–1942 Českomoravský svaz pro mléko, tuky a vejce v Praze, 1942–1945 Uniexport Praha). Vysokou školu dokončil a titul Ing. získal na Českém vysokém učení technickém roku 1946. Už během války se začal s Jiřím Hanzelkou připravovat na zahraniční cesty. V rámci těchto příprav nastoupil Zikmund roku 1946 na montážní praxi do Tatry Kopřivnice. V letech 1947–1950 podnikli Zikmund s Hanzelkou společně studijní cestu do Afriky a Latinské Ameriky, v letech 1959–1964 (se dvěma spolupracovníky) do Asie a Oceánie. Od roku 1951 byl Zikmund spisovatelem a novinářem ve svobodném povolání. V roce 1968 vystoupili H+Z prostřednictvím poselství v Československém rozhlase proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy, v důsledku čehož jim byla po roce 1970 zakázána veškerá veřejná a publikační činnost. Zikmundovi bylo znemožněno jakékoli zaměstnání a v letech 1979–1986 mu byl odepřen i důchod; až do roku 1989 se věnoval genealogii a pořádání svého a Hanzelkova obsáhlého archivu, který oba cestovatelé v roce 1997 darovali Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V roce 1991 Zikmund navštívil Dánsko, Nizozemsko a Japonsko, v roce 1992 Austrálii, v roce 1994 Austrálii a Nový Zéland a v roce 1996 se účastnil expedice „Sibiř – peklo, nebo ráj“, spojené se stejnojmenným čtyřdílným dokumentárním cyklem (r. Milan Maryška), který byl reminiscencí na Zikmundovu a Hanzelkovu Zvláštní zprávu č. 4 a který Česká televize připravila k 50. výročí jejich první cesty. V cestování pokračoval Zikmund i v novém tisíciletí: v roce 2000 podnikl cestu na Srí Lanku a Maledivy a také do USA, v roce 2002 do Egypta a Izraele a v roce 2007 do Ruska. Žije ve Zlíně a stále pracuje na katalogizaci svého a Hanzelkova díla pro Archiv H+Z zlínského muzea.

 

Cestopisné reportáže a komentáře Zikmunda a Hanzelky byly publikovány v cca 700 nejrůznějších českých i zahraničních novinách a časopisech; pravidelně je vysílal Čs. rozhlas (přibližně 1200 pořadů). Po roce 1970 vyšly v samizdatové Edici Petlice práce Cejlon, ráj bez andělů 1, 2 (1975) a Zvláštní zpráva č. 4 (1989). Zikmund též přispěl do ročenek samizdatového periodika Obsah (1987, 1988); rozhovor s ním a Jiřím Hanzelkou vedl Jiří Lederer v samizdatovém Rozhovoru z roku 1975 (1977, též v samizdatově vydaných Českých rozhovorech, 1978; knižně v exilovém Indexu, 1979, v Praze 1991). – Společně natočili H+Z celovečerní filmy Afrika 1. Z Maroka na Kilimandžáro (1953), Afrika 2. Od rovníku ke Stolové hoře (1953), Z Argentiny do Mexika (1954), Je-li kde na světě ráj... (1962) a přes 150 krátkých a středometrážních filmů, určených převážně pro Čs. televizi. Sám Zikmund natočil pro Českou televizi dokument o skalních malbách původních australských obyvatel (Poslední kontinent aneb S Krakonošem do pravěku, 1995, spolupráce Milan Maryška) a v roce 2003 se spolu se štábem České televize vrátil na Cejlon, kde vznikl vzpomínkově-srovnávací dokument Sloni žijí do sta let (2003; r. Petr Horký). Podle scénáře obou cestovatelů byl natočen třináctidílný dokumentární seriál Svět očima Hanzelky a Zikmunda (1999–2000, režie Václav Filip); dále o nich vznikly dokumenty v rámci cyklu GENUS Život cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda v pohledu Hany Pinkavové (1995; sc.+ r. Hana Pinkavová; v roce 2011 uveden pod tit. Hanzelka, Zikmund a Češi na cestách společně s dokumentem Cestománie: Česká republika: Myslíme jinak v rámci projektu Inventura Febia) a Sny a skutečnost Hanzelky a Zikmunda (1997; sc. a r. Milan Maryška, Jiří Reichl). Na základě osobních deníků, vedených autorem od raných dětských let, natočil Petr Horký celovečerní životopisný dokument Století Miroslava Zikmunda (2014).Dramaturg Městského divadla Zlín Vladimír Fekar zpracoval osudy H+Z do divadelní kroniky, koncipované jako konfrontace dvou generací hlavních aktérů, jež byla uvedena s tit. Palubní deník Hanzelky a Zikmunda (2013, r. Petr Štindl). – V roce 1993 získali Jiří Hanzelka s Miroslavem Zikmundem za své celoživotní dílo Cenu E. E. Kische, udělovanou za díla v oboru literatury faktu, v roce 1996 výroční cenu nadace Pangea „Za úsilí o nápravu věcí lidských“ a v roce 1999 státní Medaili Za zásluhy II. stupně. – Dílo Z+H nachází také své pokračovatele (Hynek Adámek, Michal Huvar). – Užíval šifer (společně s Jiřím Hanzelkou): Z + H, H + Z.

 Většina Zikmundových děl byla vytvořena v neoddělitelné spolupráci s Jiřím Hanzelkou; oba byli spoluautory textu i připojených fotografií (ilustrátorem jejich knih byl František Přikryl). Cestopisné reportáže H+Z získaly ve své době nebývalou popularitu zásluhou podrobné a hluboké znalosti, s níž autoři o navštívených exotických mimoevropských zemí referovali, a informativně obsažného stylu, v němž nad tendencí k beletrizaci převážila reportérská vtipnost a pohotovost. Základním rysem prací H+Z byla koncepčnost, podložená usilovnou přípravou a znalostí dané lokality; komplexnost pohledu prohlubovala reportérský záběr a dávala mu mnohdy charakter obecně platného poselství o stavu soudobého lidstva. Hodnota cestopisů byla v ojedinělých případech relativizována polistopadovou odbornou a publicistickou reflexí (Vladimír Papoušek, Petr Zídek), poukazující na jejich dobovou ideologickou podmíněnost a závislost.
Cestu do Afriky a Latinské Ameriky zachytili cestovatelé v knihách Afrika snů a skutečnosti; Tam za řekou je Argentina; Přes Kordillery; Za lovci lebekMezi dvěma oceány. Druhá cesta do oblasti Asie a Oceánie navzdory množství nashromážděného materiálu byla v důsledku publikačního zákazu v období normalizace knižně zmapována jen parciálně, přičemž pouze malá část z plánovaných rukopisů stihla vyjít v aktuálním období (Obrácený půlměsíc; Tisíc a dvě noci). Cestopis Světadíl pod Himalájem byl sice v roce 1969 ještě publikován, jeho distribuce však byla omezena a o knize se nesmělo referovat v médiích. Přípravu knihy Cejlon, ráj bez andělů nakladatelství Svoboda zastavilo ve fázi dokončené sazby; kniha vyšla v samizdatu a oficiálně až krátce po listopadové revoluci.
Díky úsilí M. Zikmunda a jeho a Hanzelkových příznivců se po roce 2000 podařilo zpřístupnit alespoň část archivu H+Z. Epizodní návštěvu Západní Nové Guineje zachycuje text Byli jsme v Západním Irianu, zařazený s texty cestovatelů Miloslava Stingla a Rudolfa Švaříčka do publikace Tamtamy času. Nová Guinea – svět, o kterém jste si mysleli, že už neexistuje. Charakter reprezentativní publikace, již ve spolupráci s Miroslavem Zikmundem připravil Rudolf Švaříček jako osobitou poctu celoživotnímu dílu obou cestovatelů, má výpravná kniha Past na rovníku: tajemná Indonésie I., spojená se stejnojmennou retrospektivní výstavou v Náprstkově muzeu (2009). Kromě cestopisu Past na rovníku – cestopis o Cejlonu, Barmě, Sumatře a ostrově Nias, dopracovaného již pouze M. Zikmundem podle starých poznámek i nových informací, obsahuje publikace doplňky v podobě kalendárií, rozsáhlého rozhovoru, textů dalších autorů (Rudolf Švaříček, Ludvík Vaculík) atd. Obdobně je tomu v případě dvousvazkového výboru Legenda H+Z, resp. Legenda Z+H, který je nejen průřezem všemi společně vydanými knihami, ale přináší i faksimilie unikátních dokumentů z archivu H+Z a kompletní bibliografii.
Až po půlstoletí vyšla i česky kniha Turecko: minarety, fíky, popelky, která byla jednou ze čtyř fotografických publikací, vydaných počátkem šedesátých ve třech jazykových mutacích (anglicky, německy, rusky) v nakladatelství Artia. Tři zbývající knihy fotografií z Artie (Kašmír – Údolí nebe; Kurdistán – Země povstání, legend a nadějí; Sýrie – Od královny Zenobie ke královně naftě) česky dosud nevyšly.
Obdobný osud potkal rovněž tajné zvláštní zprávy, v nichž autoři pro prezidium ČSAV a vybrané členy vedení strany a státu podrobně analyzovali politicko-ekonomickou situaci v různých geopolitických oblastech (v Indonésii, v Západním Irianu, v Japonsku); jako jediná byla po roce 1990 publikována nejkontroverznější Zvláštní zpráva č. 4, referující o skutečné situaci v SSSR v roce 1964.
Po roce 1989 se Zikmund vzhledem ke zdravotnímu stavu Jiřího Hanzelky vydával na cesty již pouze samostatně. S poznatky, zážitky a dojmy z Austrálie seznamoval čtenáře Literárních novin (souborně knižně pod tit. Modrý Mauritius... A přece Austrálie!). S Miroslavem Náplavou a Petrem Horkým se také znovu vydal na Maledivy a Srí Lanku, které srovnával se svou první návštěvou během šedesátých let (Sloni žijí do sta let).

BIBLIOGRAFIE

Cestopisy (s J. Hanzelkou): Afrika snů a skutečnosti (3 sv., 1952; stejnojmenný těsnopisný výbor 1960, ed. J. Bureš); S československou vlajkou na Kilimandžáro (RpRp pro ml., vyňato z Afriky snů a skutečnosti, 1954); Přemožení pouště (RpRp pro ml., vyňato z Afriky snů a skutečnosti, 1954); Afrika kolem Tatry (pro ml., vybr. kap. z 3. sv. Afriky snů a skutečnosti, 1956); Tam za řekou je Argentina (1956); Přes Kordillery (1957); Velké vody Iguazú (pro ml., vyňato z Tam za řekou je Argentina, 1957); Za lovci lebek (1958); Mezi dvěma oceány (1959); Obrácený půlměsíc (1961); Tisíc a dvě noci (1967); Světadíl pod Himalájem (1969); Cejlon, ráj bez andělů (1991); Živá Afrika (1996, s H. Adámkem); Tamtamy času. Nová Guinea – svět, o kterém jste si mysleli, že už neexistuje (2002; spoluautoři Miloslav Stingl, Rudolfa Švaříček; 2. vyd. v doplněné dárkové edici 2009); Past na rovníku – Tajemná Indonésie 1 (2008, s R. Švaříčkem; též jako stejnojmenný brožovaný výbor); samostatně: Modrý Mauritius. A přece Austrálie! (1999, ed. J. Slomek); Sloni žijí do sta let (2002, s P. Horkým a M. Náplavou).
Výbory: Afrika snů a skutečnosti (pro ml., 1957, ed. J. Růžička); Jižní Amerikou (pro ml., 1959; obs. ukázky z Tam za řekou je Argentina, Přes Kordillery, Za lovci lebek; ed. J. Růžička); Legenda H+Z: Výbor z díla. První cesta Afrika – Amerika 22. 4. 1947 – 1. 11. 1950 (2010, obs. ukázky z knih: Afrika snů a skutečnosti, Tam za řekou je Argentina, Přes Kordillery, Za lovci lebek, Mezi dvěma oceány + faksimilie dokumentů z archivu H + Z; ed. M. Náplava); Legenda Z+H: Výbor z díla. Druhá cesta Evropa – Asie 22. 4. 1959 – 11. 11. 1964 (2011; obs. ukázky z knih: Obrácený půlměsíc, Tisíc a dvě noci, Světadíl pod Himalájem, Cejlon, ráj bez andělů, Past na rovníku – Tajemná Indonésie 1 + faksimile z archivu H+Z; též kompletní knižní bibliografie H+Z /zprac. M. Zikmund/; ed. M. Náplava).
Souborná vydání: Čtyři knihy (2010; souborné vydání reedic výborů Afrika kolem Tatry, Přemožení pouště, S československou vlajkou na Kilimandžáro, Velké vody Iguazú; ed. M. Huvar).
Ostatní práce: Zvláštní zpráva č. 4 (Scheinfeld, rozmnož. 1989; 1990).
Rozhovor: J. Slomek – J. Hanzelka – M. Zikmund: Život snů a skutečnosti (1997).
Knihy fotografií (s J. Hanzelkou): Afrika ve fotografii (1952; soubor obrazových příloh k cestopisu Afrika snů a skutečnosti); Kashmir: the heavenly valley (1962; do angl. přel. T. Gottheiner) + Kashmir: Das Himmelnahe Tal (1962; do něm. přel. A. Langer) + Kašmir: Dolina v podnebese (1962, do ruš. přel. J. Koronovskij); Kurdistan: country of insurrections, legends and hope (1962, do angl. přel. T. Gottheiner) + Kurdistan: Land der Aufstände, der Legenden und der Hoffnung (1962, do něm. přel. A. Langer) + Kurdistan: Strana vosstanij, legend i naděžd (1962, do ruš. přel. J. Koronovskij); Syria: From Queen Zenobiah to King Oil (1963) + Syrien: Von der Königin Zenobia bis zu den Erdölkönigen (1962; do něm. přel. A. Langer) + Sirija: Ot caricy Zinovii k carice Nefti (1963; do ruš. přel. L. P. Možanskoj a E. V. Tarabrina); Turkey: minarets, figs, cinderellas (1962; čes. 2010 s tit. Turecko: minarety, fíky, popelky) + Die Türkei: Minarette, Feigen, Aschenbrödel (1962; do něm. přel. A. Langer; čes. 2010 s tit. Turecko: minarety, fíky, popelky); Turecko: minarety, fíky, popelky (2010).
Katalogy výstav: Cestou inženýrů Hanzelky a Zikmunda (katalog putovní výstavy Náprstkova muzea v Praze, 1953; též přisp.); Hanzelka & Zikmund: Fotografie (katalog výstavy ve Východočeské galerii v Pardubicích, 2007).
Příspěvky ve sbornících: Česká vize (Brno 2009).
Zvukový nosič: Životem křížem krážem. Miroslav Zikmund a Vladimír Kroc: Rozhovory nejen o cestování (MC 2002).

V cizích jazycích publikováno (vše H+Z): Afrika, Traum und Wirklichkeit 1–3 (do něm. přel. A. Langer, J. Buder a H. Gärtner; Praha + Berlín + Vídeň 1954; souborně Berlín 1957); Afrika az álmok világában és a valóságban 1–3 (do maď. přel. T. Thót; Praha 1954); Afrika snov a skutočnosti 1–3 (do sloven. přel. J. Telgársky; Martin 1954); Africa: The Dream and the Realitty 1–3 (do angl. přel. I. Urwin, Praha 1955); Afrika: grez i dejstvitel'nosti 1–3 (do rus. přel. V. D. Ježova, N. S. Zauer a S. I. Rozovoj; Moskva 1956); Südamerika: Zwischen Paraná und Rio de la Plata (do něm. přel. Adolf Langer; Berlín + Vídeň 1956); A folyón túl van Argentína (do maď. přel. F. Pál; Bratislava + Budapešť 1956); Südamerika : Über die Kordilleren (do něm. přel. A. Langer; Berlín + Vídeň 1957); Afrika snov a skutočnosti (výbor pro ml.; do sloven. přel. J. Telgársky; Bratislava 1957); Chuo šan tchan sien (do čín. přel. Ming-čung; Šanghaj 1957); Südamerika: Bei den Kopfjägern (do něm. přel. A. Langer; Berlín + Vídeň + Praha 1958); Aafrika : Unelmad ja tegelikkus (do eston. přel. J. Piik; Talin 1958–1959; 2 sv.); Tam za riekou je Argentína (přel. J. Kubínsky; Bratislava 1958); Fej-čou-meng-siang jü sien-š' 1–3 (do čín. přel. Sin Chua; Peking 1958); A Kordillerákon át (do maď. přel. F. Pál; Bratislava + Budapešť 1958 ); A fejvadászok földjén (do maď. přel T. Tibor; Bratislava + Budapešť 1959); Čerez Kordil'jery (výbor; do ruš. přel. S. Babina a R. Nazarova; Moskva 1959); Mittelamerika: Zwischen zwei Ozeanen (do něm. přel. A. Langer; Berlín + Vídeň 1959); Tam za rekoju – Argentina (do ruš. přel. S. Babina a R. Nazarova; Moskva 1959); Cez Kordillery (do sloven. přel. Viera Millerová; Bratislava 1960); Čerez Kordil'jery (do ruš. přel. S. Babina a R. Nazarova; Moskva 1960); K ochotnikam za čerepami (do ruš. přel. S. Babina a R. Nazarova; Moskva 1960); Két óceán között (do maď. přel. T. Tibor; Budapešť + Bratislava 1960); Ot Argentiny do Meksiki (do ruš. přel. S. Babina a R. Nazarova; Leningrad 1960–1961, 2 sv.); Medzi dvoma oceánmi (do sloven. přel. J. Moser; Bratislava 1961); Za lovcami lebiek (do sloven. přel. J. Moser; Bratislava 1961); Balkan und Kleinasien; Der umgekehrte Halbmond (do něm. přel. A. Langer; Berlín + Vídeň 1962); Fordított félhold (do maď. přel. T. Tibor; Bratislava + Budapešť 1962); Za Srebrną rzeką (do pol. přel. S. Gawłowski; Varšava 1962); Amazon Headhunters (do angl. přel. O. Kuthanová; Praha 1963); Perevernutyj polumesjac (do ruš. přel. S. Babina a R. Nazarova; Moskva 1963); Amazon no kubikarizoku (do japon. přel. H. Okamoto; Tokio 1965); Kuusirp kummuli (do eston. přel. S. Meis; Talin 1965); Tisíc a dve noci (do sloven. přel. R. Zajac; Bratislava 1967); Ezerkétéjszaka (do maď. přel. H. István; Bratislava + Budapešť 1968); Svetadiel pod Himalájami (překl. neuveden; Bratislava 1971); Világrész a Himalája alatt (do maď. přel. H. István; Bratislava + Budapešť 1971); Das grosse Wasser – Iguassú Das grosse Wasser – Iguassú (překl. neuveden; Brumovice 2003); Die Würste beseigt (překl. neuveden; Brumovice 2006).

LITERATURA

Studie a články: L. Doležel: Několik poznámek o stylu Afriky snů a skutečnosti, Naše řeč 1959, s. 42; J. Kunský in Čeští cestovatelé, sv. 2 (1961); Z. Procházka, Týden 1996, č. 42; Z. Procházka: Na dně; Týden 1996, č. 42 (reportáž o expedici „Sibiř – peklo, nebo ráj“); V. Papoušek: Střet dvou rozdílných modelů světa v oficiálním a exilovém cestopise padesátých let, Tvar 1997, č. 4; H. Adámek: „Na nostalgické vzpomínky není v archivu H+Z čas“, National Geographic – Česko 2007, č. 4; I. Hrubíšek: Miroslav Zikmund – Cestování měl uložené v genech, in 100 + 1 osobností & bicykl (2009); R. Švaříček: Devadesátiletý mladík Miroslav Zikmund, Koktejl 2009, č. 2; L. Procházková: „O velikém cestovateli (pohádka)“, Právo 12. 2. 2009, příl. Salon; P. Zídek: Až se Sahara zazelená: Dnes o věhlasu Hanzelky a Zikmunda, LidN 28. 2. 2009, příl. Orientace (k tomu polemika: M. Zikmund, LidN 11. 3. 2009; P. Zídek, LidN 12. 3. 2009; M. Chytil, LidN 17. 3. 2009; L. Vaculík, LidN 24. 3. 2009; Z. Bernard, LidN 25. 3. 2009; J. Kojzar, Haló noviny 11. 4. 2009); M. Platzová: Dvě ozvěny 50. let, Respekt 2009, č. 23; B. Vachala: H + Z a Zakarija Ghuném, Nový Orient 2011, č. 3; M. Macháček: Nad Tatrou se blýská, DivN 2013, č. 7 (o divadelní inscenaci Palubní deník Hanzelky a Zikmunda).
Recenze: Afrika snů a skutečnosti: S. R. [= Stanislav Richter], LidD 11. 9. 1952; J. Strnad, HD 1954, č. 2 * Přes Kordillery: S. Machonin, LitN 1958, č. 11 * Obrácený půlměsíc: M. Schulz, LitN 1962, č. 27 * Zvláštní zpráva č. 4: J. Slomek, MF 22. 6. 1990; P. Žantovský, Práce 27. 7. 1990; J. Mervart, Rovnost 28. 12. 1990; I. Savara, Kurýr 1990, č. 26 * Cejlon, ráj bez andělů: M. Jungmann, LitN 1991, č. 49 * Život snů a skutečnosti: J. Šimůnek, Slovo 3. 5. 1997; M. Jungmann, LitN 1997, č. 18; -zp- (Z. Procházka), Týden 1997, č. 16 * Živá Afrika: -zp- (Z. Procházka), Týden 1997, č. 11 * Modrý Mauritius. A přece Austrálie: M. Martínek, Právo 2. 4. 1999; M. Jungmann, LitN 1999, č. 15; Z. Procházka, Týden 1999, č. 12 * Sloni žijí do sta let: J. Jícha, LidN 1. 7. 2002; R. Burián, Rovnost 23. 7. 2002 * Past na rovníku: J. Slomek, Týden 2009, č. 4; L. Falteisek, Naše rodina 2009, č. 9 * Legenda H+Z: P. Zídek, LidN 15. 12. 2010; K. Kubíčková, MFD 29. 12. 2011.
Rozhovory s M. Zikmundem: A. Bajaja, Tvorba 1991, č. 35–36; A. Bajaja, Prostor 29. 8. 1992; B. Dočekal, MFD 13. 10. 1994; P. Vavrouška, MFD 12. 2. 1999; J. Kašpar, Právo 1. 7. 1999, příl. Salon; D. Drcmánková, Rovnost 20. 5. 2000, příl. Víkend; M. Homolová, LidN 27. 10. 2001; K. Novotná, MFD 27. 2. 2003, příl. Magazín Dnes; D. Svoboda, Přítomnost 2003, podzim; V. Vašák, Xantypa 2005, květen; J. Gazdík, MFD 20. 4. 2007; D. Cestrová, Koktejl 2008, č. 2; R. Švaříček, in Past na rovníku: Tajemná Indonésie I. (2008); M. Vodička, MFD 16. 2. 2009; R. Švaříček, Koktejl 2009, č. 2; M. Janáč, Týdeník Rozhlas 2009, č. 9; J. Gebert, K. Kadlecová, Reflex 2010, č. 12; E. Kunstová, M. Holubová, Zprávy Společnosti bratří Čapků 2011, č. 100; s M. Zikmundem a J. Hanzelkou: J. Lederer, Reportér 1967, č. 7; J. Lederer in České rozhovory (Kolín n. R. 1979; 1991); I. Bartík, Květy 1990, č. 5; J. Vejvoda – O. Nutz in Káva u Kische (1991); M. Jelínek, HN 17. 11. 1995.
K životním jubileím: R. Kodera, Tvar 2009, č. 4 (jako autor článku omylem uveden M. Langer); M. Nyklová, Naše rodina 2009, č. 9; J. Holcman, Zvuk 2009, jaro–léto.
Vzpomínky: L. Vaculík, LidN 10. 2. 2009; B. Kotyza, Dokořán 2009, č. 49.
Archiv: Archiv H+Z, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Autor hesla: Jaroslav Med (1998); Veronika Košnarová (2014)
Aktualizace hesla: 23. 5. 2014 (vk)
 
zpět na hlavní stranu