Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jarmila GLAZAROVÁ

* 7. 9. 1901, Malá Skála (u Turnova) 
† 20. 2. 1977, Praha 
 
Prozaička
 Užívala jméno po otci. Rané dětství prožila v rodišti, kde byl její otec správcem velkostatku. 1910 byl ze zdravotních důvodů penzionován a rodina se odstěhovala do Prahy. Glazarová zde do 1916 navštěvovala německou měšťanskou školu. Po matčině smrti (1916) se otec 1917 s oběma dcerami odstěhoval do Hořovic, avšak téhož roku zemřel. Sestry nalezly útočiště v internátní hospodářské a hospodyňské škole v Klimkovicích ve Slezsku, tehdy přeměněné v lazaret. Po skončení války Glazarová tuto školu vychodila (1919–21). 1922–34 žila v harmonickém manželství se svým o devětadvacet let starším mužem MUDr. J. Podivínským. Po jeho smrti odešla do Prahy k sestře Ireně a začala pracovat jako telefonistka a písařka. Záhy však podlehla duševní krizi; úlevu nacházela v psaní, jehož výsledkem je její první literární pokus Roky v kruhu. Po úspěchu knihy v soutěži Družstevní práce a Evropského literárního klubu (ELK) žila Glazarová jako spisovatelka z povolání. 1938–44 příležitostně pobývala v Horní Bečvě na Valašsku, kde sbírala materiál pro svou literární práci. Při posledním pobytu 1944 zde rozepsala generační a regionální román Navlékač korálů s autobiografickým jádrem, který však nikdy nedokončila (úryvek byl publikován z pozůstalosti ve Tvaru 14/2001). Po válce byla politicky činná, mj. působila 1946–48 v Moskvě ve funkci velvyslaneckého rady, 1954–56 byla poslankyní Národního shromáždění.
 Přispívala do časopisů Čteme, Kultura doby, Lidové noviny (od 1939), Lumír; po 1945 hojně publikovala zvláště v periodikách: Rudé právo, Tvorba, Nový život, Obrana lidu, Zemědělské noviny, Rada žen, Slovanský přehled, Svět sovětů, Čs. voják, Květy, Literární noviny, Plamen aj. Podle jejích románů byly natočeny stejnojmenné filmy Advent (1956, r. Vladimír Vlček, sc. J. Glazarová), Vlčí jáma (1957, r. Jiří Weiss, sc. + Jiří Brdečka) a televizní film Roky v kruhu. Jaro (1967, r. R. Koval).
 Beletristická část díla Jarmily Glazarové je laděna komorně, příběhy jejích próz (situovaných do prostředí slezské či beskydské vesnice, respektive maloměsta) se vždy odehrávají v úzkém okruhu postav, mezi nimiž dominuje postava ženy usilující o naplnění lásky. V prvotině Roky v kruhu evokovala Glazarová (na pozadí dokumentárně popisovaného ročního cyklu přírody a zvykového života severomoravského maloměsta) každodennost nenávratně ztraceného manželství. V následné tvorbě se projevila jako prozaička s výraznou lyrickou a dramatickou vlohou i se smyslem pro psychologickou, sociální a etnickou charakteristiku postav a prostředí. Příběhy románů Vlčí jáma a Advent založila na syžetu nerovného manželství a bolestné deziluze ženské hrdinky. Až k tragickému konfliktu v nich vyhrotila dramatismus mezilidských vztahů, vyvěrající z pokřivenosti charakterů, z falešných hodnot, ze zaslepenosti a zloby. Pozornost k předmětnému detailu, každodenním rituálům, proměnám přírody i specifikům řečovým se tu pojí s úsilím stylizačním. V baladickém Adventu se realistické zobrazení prostupuje s podobenstvím, evokujícím křesťanský mýtus i přírodní náboženství. Národopisný materiál shromážděný na Horní Bečvě beletrizovala Glazarová v knize Chudá přadlena, komponované analogicky k běhu lidského života od narození k smrti a kombinující autorské vyprávění s parafrází nebo citací autentického lidového podání. – V poválečném období se Glazarová omezila na publicistiku, která dnes svým nadšeným přitakáním politickému vývoji dokládá některé dobově příznačné emoce, názory a iluze. Dokumentární hodnotu mají její reportáže z cest do východního okupačního pásma Německa (Výmarský deníček) a SSSR (Leningrad). Časem své aktuální fejetony, a především cestopisné, portrétní, příležitostné a oslavné reportáže publikovala v několika souborech: Dnes a zítra, Ani dálka, ani cizina, Píseň o rodné zemi. Texty tematicky svázané s literaturou jsou soustředěny v souboru Místopis srdce, který vypovídá o autorčině čtenářské zkušenosti, vztahu k tradici a tvůrčí inspiraci.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Roky v kruhu (P 1936); Vlčí jáma (R 1938); Advent (R 1939); Chudá přadlena (PP 1940); Zahradník Hejduk (P pro ml., 1944; přeprac. s tit. Zahradník Hejduk a O Lidušce, malířce pokojů, 1960); Výmarský deníček (Rp 1950; poté in Ani dálka, ani cizina); Leningrad (Rp 1950); Dnes a zítra (RpRp, FF 1952, část in Píseň o rodné zemi); Klimkovice Jarmily Glazarové (1957, bibliofilie, výňatek z románu Roky v kruhu); Ani dálka, ani cizina (RpRp, FF 1959, obsahuje též Výmarský deníček); Píseň o rodné zemi (RpRp, FF 1960, obsahuje též Dnes a zítra); Básník domova (proslov k 150. výročí narození K. J. Erbena, PNP 1962); O kráse české řeči (dvě přednášky proslovené na festivalech Šrámkova Sobotka, 1964); A přece klasikové (úvodní slovo k 10. Šrámkově Sobotce, 1967); Místopis srdce (projevy o literatuře, 1973); Milý a milostný český jazyk (projevy a proslovy při festivalech Šrámkova Sobotka, ed. Jan Bílek 2001).
Souborná vydání: Dílo J. G. (Čs. spisovatel, 1953–60, 7 sv.); Vybrané spisy (Čs. spisovatel, 1986-89, obs. Vlčí jáma, Roky v kruhu a Advent).
Ostatní práce
: Jaro Číny (informace o zemi pro ml., 1954).

LITERATURA

Knižně: F. Buriánek: Jarmila Glazarová (1979); M. Mravcová: Umělecké dokumenty a romány (1987); sb. Jarmila Glazarová 1901-2001 (ed. Karol Bílek, 2002); J. Bílek: Jarmila Glazarová a Sobotka (2001).
Studie a články: V. Karfík: doslov in Advent (1956); M. Petříček: Malé zamyšlení nad významným dílem, NŽ 1956, s. 1033; týž: Nad poválečnou tvorbou Jarmily Glazarové, Plamen 1960, č. 10; J. Hájek: Jarmila Glazarová, Plamen 1961, č. 9, též in Osudy a cíle (1961); V. Karfík: Dílo lásky k životu, ČJL 12, 1961/62, s. 129; M. Petříček: doslov, in Advent (1966); J. Hájek: doslov in Roky v kruhu (1967); J. Nejedlá in Balada a moderní epika (1975); V. Šmilauer: Jazykové umění Jarmily Glazarové, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1977, březen–duben; M. Mravcová: doslov in Chudá přadlena (1989); R. B. Pynsent: Jarmilo! Jarmilo!! Jarmilo!!!, Literární archiv: Narozeni na přelomu století..., sv. 32/33, 2001.
Recenze: Roky v kruhu: K. J. Beneš, Panoráma 1936, č. 8; B. Polan, LitN 9, 1936/37, č. 12 * Vlčí jáma: B. Jedlička, LidN 9. 5. 1938 * Advent: K. Polák, KM 1940, s. 131; K. Lacina, Lumír 1938/39, č. 2; A. M. Píša, PL 14. 8. 1938, též in Stopami prózy 1964; K. Sezima, Naše řeč 1940, č. 5–6 * Chudá přadlena: B. Jedlička, LidN 3. 3. 1941; B. Fučík, Akord 9, 1941/42, s. 26; J. Novotný, KM 1946, s. 249; K. Sezima, Čteme 1941, s. 126
Archiv: LA PNP: Osobní fond ve zpracování. – Další část fondu uložena ve Slezském zemském muzeu v Opavě.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Památník národního písemnictví (průvodce po fondech)
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Autor hesla: Marie Mravcová (1994)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu