Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef HIRŠAL

* 24. 7. 1920, Chomutičky (u Jičína) 
† 15. 9. 2003, Praha 
 
Básník, prozaik, překladatel, autor literatury pro děti
 Jeho otec byl rolník a vesnický kapelník. Na obecnou a měšťanskou školu chodil Hiršal v Chomuticích. Od roku 1936 studoval na učitelském ústavu v Jičíně (maturoval 1940). Poté učil rok v Chomuticích, od roku 1941 pracoval jako lesní manipulant v Nouzově u Unhoště, v Dražičkách u Tábora, Rychnově nad Kněžnou a od roku 1943 opět v Dražičkách. 1945 byl nejprve krátce redaktorem deníku Svobodné slovo, pak do roku 1949 redaktorem nakladatelství Orbis. V letech 1949–1950 pracoval jako pomocný dělník v ČKD, poté působil jako redaktor v nakladatelstvích Brázda (1950–1952), Naše vojsko (1952–1954) a Československý spisovatel (1954–1958). V letech 1959–1962 byl vedoucím propagace Laterny magiky, 1962–1963 ve svobodném povolání, 1964–1965 vedoucím literární redakce a zástupcem šéfredaktora revue Knižní kultura; od té doby se věnoval pouze literatuře. V roce 1977 podepsal Chartu 77.
 Přispíval do periodik: Mladá kultura, Lidové noviny, Kritický měsíčník, Kvart, Světová literatura, Literární noviny, Zlatý máj aj. a do časopisů, které redigoval: Práce (studentský časopis, Jičín, 1939–1941), Korálky (1948–1949, pro děti, s Ludmilou Kolářovou), Knižní kultura (1964–1965, s dalšími). Přispěl též do řady zahraničních časopisů. Ve čtyřicátých letech byl členem literární skupiny Ohnice. S Bohumilou Grögerovou připravil pro Violu pořad z experimentální poezie (Bestiarium, 1966). V samizdatových edicích Petlice a Krameriova expedice vyšly jeho prózy Píseň mládí (1. 1984, 2. 1986) a Vínek vzpomínek (1986), a také prózy, které napsal s Bohumilou Grögerovou: Mlýn (1981), Kolotoč (1983), Preludium (1985) a Let let (1987–1988). Přispěl do samizdatových sborníků Život je všude (1956, eds. J. Hiršal, J. Kolář), Pohledy 1 (1976, ed. V. Havel), K 75. narozeninám Prof. Dr. Václava Černého (1980, eds. K. Pecka, A. Bělohoubek), Básníci a samotáři (1984, eds. J. Brixi, O. Fibich), Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, Na střepech volnosti (Česká expedice 1987, ed. Z. Hrubý), Hrabaliana (1989). V samizdatové edici Krameriova expedice vyšel Hiršalův překlad poezie jugoslávských muslimů Pevná pouta – moje náruč bílá (1981). S Bohumilou Grögerovou napsal též rozhlasovou hru Lunovis (Kolín nad Rýnem, 1971, v Československém rozhlase 1991). V 70. a 80. letech vydával své překlady pod krycími jmény. Režisérka Irena Gerová natočila o Josefu Hiršalovi dokumentární film pro televizní cyklus Genus (1996).
 Z melodičnosti a převážně milostné tematiky raných básnických sbírek z první poloviny 40. let vybočuje tragický patos básně Matky, věnované lidickým událostem. Zvrat přinesla sbírka Soukromá galerie, psaná od konce 40. do poloviny 50. let: zatímco dosud byla básníkova úzkost harmonizována jeho lyrizujícím vztahem ke krajině, nyní je ve verších a krátkých prózách krutost lidského údělu odhalována s bezohlednou věcností. Programové experimentátorství se naplno uplatnilo v knize tzv. konkrétní poezie JOB-BOJ, kterou Hiršal vytvořil společně s Bohumilou Grögerovou. Pak následovalo autorovo nucené mnohaleté veřejné odmlčení.
Novátorské je rozvržení tří významových rovin ve vzpomínkové knize Píseň mládí, v níž autor využívá formy vrstvených poznámek (poznámky k předchozímu textu a poznámky k poznámkám). Vzpomínky na literární dění od konce 30. do začátku 50. let ve Vínku vzpomínek oživují dobovou atmosféru mj. i citacemi dopisů a básní. Chronologicky na ně navazuje třídílný Let let, věnovaný období 1952–1968, v němž se paralelně střídají vzpomínkové záznamy Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové doplněné o citáty ze soudobého tisku. Tři prózy souboru Trojcestí usilují vedle dokumentárnosti rovněž o autenticitu uměleckou; zvláště to platí o úvodním Preludiu (útržcích výjevů, dialogů, myšlenek, vzpomínek apod., které oba autoři zaznamenávali každodenně od 9. 2. do 30. 3. 1975); v Kolotoči, závěrečné próze souboru, vytěžené ze zájezdu do Paříže, spočívá důraz na střídání nejrozmanitějších modernistických a experimentálních postupů.
V devadesátých letech se Hiršal varací také k vlastní básnické tvorbě. Ve sbírce Párkař paroduje styl českých obrozenských i moderních básníků. Texty první verze Párkaře vznikaly ovšem už v padesátých letech pro obveselení stolní společnosti kolem Jiřího Koláře, která se scházela v kavárně Slávia. Ve sbírce Básně – třásně – rohypnol Hiršal sebeironicky tematizuje stáří, jehož melancholii vyvažuje jazykovou hrou a záměrně insitní dikcí. Autorský podíl má Hiršal také na kompozici výboru Začátky a konce, kde se vedle sebe ocitají jeho juvenilie a básně ze závěrečné fáze tvorby (k vydání knihu připravil Ivan Wernisch).
Antiiluzivní, intelektuálně zaměřenou poezii, která využívá groteskně hravých nebo variačních a kombinačních možností jazyka, Hiršal také překládal z němčiny a francouzštiny (a za jazykové spolupráce i z řady dalších jazyků). Soustavně se věnoval zejména klasikovi tohoto proudu Christianu Morgensternovi, z novějších autorů opakovaně Helmutu Heissenbüttelovi. V průvodních komentářích k edicím obeznamoval v 60. letech čtenáře se soudobým experimentálním uměním také teoreticky.
Rozsáhlou tvorbu pro děti, především verše, spojuje s ostatním Hiršalovým dílem věcnost, jazyková hravost a hovorová dikce. V tomto duchu Hiršal zpracoval společně s Jiřím Kolářem (pod jehož vlivem rozvíjel své umělecké experimenty) pro dětské čtenáře i klasické prózy o Kocourkově, Enšpíglovi a baronu Prášilovi.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Vědro stříbra (BB 1940); Noclehy s klekánicí (BB 1942); Studené nebe (BB 1944); Do práce nám slunce svítí (BB pro děti, 1944; přeprac. 1949); Matky (B 1945); Vzdušné zámky (BB pro mládež, 1945); Snídaně v lese (BB pro děti, 1948); Úzké cesty (BB 1948); Červená Karkulka (B pro děti, 1949); Šťastně dojeď, dlouhý vláčku! (BB pro děti, 1954); Jana jde do školky (B, P pro děti, 1955); Co nám veze? (BB pro děti, 1959); Kocourkov (P, B pro děti, 1959, podle německé předlohy, s J. Kolářem); O podivuhodném životě mudrce Ezopa, který rozuměl řeči ptáků, zvířat, hmyzu, rostlin i věcí (P pro mládež, 1960, podle Sborníku prostějovského z 1557 a starých českých textů, s J. Kolářem); Ivánek a zvířátka (P, BB pro děti, 1961); O zatoulaném kotěti (D loutk. pro děti, 1962, i premiéra); Chvilku se dívej, chvilku si zpívej (BB pro děti, 1962, hudba J. Rychlík); Enšpígl (P pro děti, 1962, podle něm. předlohy, s J. Kolářem); O podivné záhadě na poštovním úřadě (BB, P pro děti, 1962, s B. Grögerovou); O kocouru, kohoutu a kose (D loutková pro děti, rozmnoženo, 1962, podle B. Němcové, 1963 in Pohádky Boženy Němcové, + J. Alda + M. Marková); Malý grafik (BB pro mládež, 1964); Co se slovy všechno poví (jazykové hry a hříčky pro děti, 1965, s B. Grögerovou); Soukromá galerie (BB, PP 1965); Baron Prášil (P pro děti, 1965, podle G. A. Bürgera, s J. Kolářem); JOB-BOJ (BB 1968, s B. Grögerovou; oddíl Intertexte, Kassel 1969); Píseň mládí (P, Toronto 1986; 1991); Vínek vzpomínek (Purley 1989; 1991); Mlýn (P, německy s titulem Mühle, Salzburg 1991; česky in Trojcestí, s B. Grögerovou); Boheme boheme (Paris 1991); Párkař. Básnické nápodoby (1991, rozšířené vydání 1997); Trojcestí (PP, BB 1991, s B. Grögerovou, obsahuje: Preludium, Mlýn a Kolotoč); Paleček krále Jiřího (P pro mládež, 1992, s J. Kolářem); Let let (vzpomínky, 1. díl 1993, 2. a 3. díl 1994, souborné a doplněné vydání 2007, s B. Grögerovou); Básně – třásně – rohypnol (1998); scénicky: Mastičkář (libreto k opeře E. F. Buriana, podle staročeských textů, 1949); O kohoutkovi a slepičce (D pro děti, 1949); Kocourkov (D pro mládež, 1963, podle B. Němcové).
Výbor: Začátky a konce (2005, ed. I. Wernisch, zde i básně dosud knižně netištěné).
Rozhovor: P. Kotyk: Bohumila Grögerová – Josef Hiršal (1997, obsahuje též sbírku Básně – třásně – rohypnol a dva texty Bohumily Grögerové: Fiktivní korespondence s rakouskou básnířkou Friederike Mayröckerovou a Zelení hájové).
Překlady: Ch. Morgenstern: Šibeniční písně (1958, s B. Grögerovou, neuvedena) + Všelijaká zvířata pro kluky i děvčata (1959; uprav. s titulem Ferda Páv a všelijaká zvířata, 2002) + Palmström a Palma Kunkel (1964, s B. Grögerovou) + Beránek měsíc (1965, s B. Grögerovou, oba i ed.) + Bim, bam, bum (1971) + Noční rybí zpěv (1993, bibliofilie) + Písně šibeničních bratří (2000, s B. Grögerovou); E. A. Poe: Zrádné srdce (1959, s dalšími) + Poe aneb Údolí neklidu (1972, nepodepsáno, s dalšími); L. Kvitko: Od jara do jara (1962); H. Heine: Meč a plamen (1962); O. Župančič: Úsvity a bouře (1962, s dalšími); E. Kästner: Z malých dějin (výbor BB, 1963) + Německé kolečko (1966, s J. Bodlákovou); H. M. Enzensberger: Zpěv z potopy (1963; rozšíř. 1966, i ed. s B. Grögerovou); M. Krleža: Balady Petrici Kerempuha (1963, s I. Wenigovou); P. P. Njegoš: Horský věnec (1963, s O. Berkopcem); Dubrovnická renesanční poezie (1964, s M. Nedvědovou); E. Ionesco: Improvizace Almy, Nenajatý vrah (1964, in E. Ionesco: Hry, s B. Grögerovou); H. Heissenbüttel: Texty (1965, s B. Grögerovou) + Prohlášení nosorožce (1968, s B. Grögerovou); K. A. Kortum: Jobsiáda (1966); Tchao Jüan-ming: Návraty (1966, s M. Ryšavou); G. Ekelöf: Opus incertum (1966, s J. Vohryzkem); M. Bense: Teorie textů (1967, s B. Grögerovou); J. Bobrowski: Znamení popela (1967, s B. Grögerovou, neuvedena) + Obětní kámen (2000, s B. Grögerovou); E. Lindegren: Muž bez cesty (výbor z poezie, 1967, s J. Vohryzkem); F. Pessoa: Heteronyma (1968, s P. Lidmilovou) + Za noci našeho bytí (1995, s P. Lidmilovou) + Faust (1997, s P. Lidmilovou) + Opiárium a jiné básně Álvara de Campos (2003, s P. Lidmilovou); D. Radović: Představte si (1968); N. Stănescu: Jedenáct elegií (1969, s E. Strebingerovou); L. de Góngora y Argote: Samoty (1970, s J. Forbelským); I. Budai-Deleanu: Cikaniáda (1972, s E. Strebingerovou); E. Kocbek: Kruté kruhy (1972, s V. Kudělkou, J. Hiršal neuveden); G. Marino: Polibky (1974, pod jménem J. Pokorného); L. de Camőes: Trýzeň a útěcha (1974, pod jménem P. Lidmilové); L. Ariosto: Zuřivý Roland ve vyprávění a výběru Itala Calvina (1974, pod jménem J. Pokorného); Pchu Sung-ling: Vyznání (1974, pod jménem M. Ryšavé); Li Po: Měsíc nad průsmykem (1977, pod jménem M. Ryšavé); F. Prešeren: Můj sen šel po hladině (1978, s V. Kudělkou, J. Hiršal neuveden); J. Kochanowski: Šachy (1979, pod jménem O. Hostovské); V. Braun: Zdatní synové Sisyfa (1979, pod jménem M. Jacobsenové); T. Tasso: Osvobozený Jeruzalém. Ve vyprávění a výběru Alfreda Giulianiho (1980, pod jménem J. Pokorného); V. Teodorescu: Nepřetržitá báseň (1980, pod jménem E. Strebingerové, s V. Závadou); T. Arghezi: Nápisy (1980, pod jménem E. Strebingerové); Život a skutky Estebanilla Gonzáleze (1980, in Tři španělské pikareskní romány, s J. Forbelským, J. Hiršal neuveden); E. Arendt: Nad popel a čas (1981, s B. Grögerovou, pod jménem Bohumila Geussová); V. Pšavela: Pojídač hadů (1982, pod jménem V. A. Černého); G. Boccaccio: Fiesolské nymfy (1984, pod jménem O. Hostovské); Lope de Vega: Dorotea (1985, s. Josef Forbelský); M. Tursunzóda: Mír s vámi (1985, s J. Bečkou, J. Hiršal neuveden); G. Carducci: Hněvy a smutky (1986, pod jménem Z. Frýborta); Wang Wej – Paj Siang-šan – Meng Chao-žan: Trojzvuk (1987, pod jménem M. Ryšavé); Chan-Šan: Nad nefritovou tůní jasný svit (1987, pod jménem M. Ryšavé); E. Jandl: Mletpantem (1989, s B. Grögerovou) + Rozvrzaný mandl (1999, s B. Grögerovou) + Čtenář myšlenek (2004, B. Grögerovou); H. C. Artmann: dracula dracula (1992, s B. Grögerovou, oba i ed.); H. Wergeland: Obraz s květinami Jana van Huysuma (1992, s J. Vohryzkem); Pevná pouta – moje náruč bílá.Výbor z lidové poezie bosenských a hercegovských muslimů (1993, s M. Nedvědovou, poprvé v samizdatu 1981); J. Ch. Günther: Krvavý rubín (1995, s B. Grögerovou); Džaláleddín Balchí Rúmí: Masnaví (1995, s J. Bečkou); L. de Camões: Trýzeň i útěcha (1997, s P. Lidmilovou); H. Ibsen: Terje Vigen (1998, s L. Řezníčkem); J. Ringelnatz: Stará láska nerezaví (1999, s M. Jacobsenovou); J. Pilinszky: Ortel (1999, s J. Štroblovou a E. Gálem); E. A. Poe: Sen ve snu (2002, s V. Nezvalem); Ichao Jűan-ming: Návraty (2003, s M. Ryšavou).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Chvála slova (1940); Ohnice (sb. současné literatury, 2 sv., 1947); An Anthology of Concrete Poetry (New York 1967); Concrete Poetry. A World View (Bloomington 1968); Báseň, obraz, gesto, zvuk. Experimentální poezie 60. let (1997, katalog k výstavě); překlady: Americká lidová poezie (1961); Snímky krajiny poezie (jugoslávská poezie 20. století, 1966); Between Poetry and Painting (London 1965); An Anthology of Concrete Poetry (New York 1967); Kolloquium Nürnberg (1968); Konkrete Dichtung (Karlsruhe 1968); Concrete Poetry – A World View (Indiana 1968); Mostra di poesia concreta (Venezia 1969); für 5 für vier (Stuttgart 1969); Text – Buchstabe – Bild (Zürich 1970); Muster möglicher Welten (Wiesbaden 1970); Konkrete Poesie (Amsterdam 1970); Sarajevo, město poezie (1971); Konkrete Dichtung (München 1972); Text-Bilder, Visuelle Poesie international (Köln am Rhein 1972); Delo (Beograd 1975); Anthologie visuele poëzie (Den Haag 1975); Portugalští básníci v Praze (1997).
Uspořádal a vydal: Postavit vejce po Kolumbovi (výbor světové poezie 20. století, 1967, s A. Brouskem); Slovo, písmo, akce, hlas. K estetice kultury technického věku (výbor esejů, manifestů a uměleckých programů 2. poloviny 20. století, 1967, s B. Grögerovou); Experimentální poezie (antologie, 1967, s B. Grögerovou); Vrh kostek. Česká experimentální poezie (1993, s B. Grögerovou a J. Kolářem); Nonsens. Parafráze, paběrky, parodie, padělky (1997, s B. Grögerovou, též jako překladatel); Život je všude (2005, poprvé v samizdatu 1956, s J. Kolářem, též přispěl).

LITERATURA

Studie a články: V. Novotný: doslov in Trojcestí (1991); Alena Debická: Jazyk a experimentální poezie, Zpravodaj katedry bohemistiky 1991, č. 2; K. Milota: doslov in Soukromá galerie (1992); J. Pechar in Nad knihami a rukopisy (1996); Jana Hoffmannová: Parodie moderní či postmoderní, in Intertextualita v postmodernom umení (Nitra 1999).
Recenze: Noclehy s klekánicí: F. Listopad, Řád 1942, s. 258 * Studené nebe: A. M. P. (A. M. Píša), Práce 14. 6. 1946 * Kocourkov: P. Hauser, ZM 1960, s. 273 * Soukromá galerie: M. Červenka, LitN 1965, č. 15 * Co se slovy všechno poví: A. Stich, ZM 1966, s. 222 * JOB-BOJ: B. Doležal, Tvář 1968, č. 1; V. Burda, Sešity pro literaturu a diskusi 1969, č. 28 * Píseň mládí: S. R. (S. Richterová), Svědectví (Paříž) 1986, č. 78 * Trojcestí: M. Petříček, LitN 1992, č. 10 * Let let: M. Jungmann, LitN 1994, č. 30 * Párkař (1997): J. Mlejnek, LidN 3. 1. 1998, příl. Nedělní LN, č. 1 * Básně – třásně – rohypnol: V. Karfík: LitN 1998, č. 32.
Rozhovory: M. Vacík, NK 1990, č. 29; M. Huvar, NK 1996, č. 29; J. Peňás, Respekt 1999, č. 40; R, Kopáč, NK 2001, č. 2; J. Machonin, Babylon 2001/2002, č. 5;
Nekrology: J. Slomek, LidN 17. 9. 2003; J. Chuchma, MFD 19. 9. 2003; V. Šlajchrt, Respekt 2003, č. 39; J. Pokorný, KPRR 2003, č. 27.
Archiv: Společný fond s B. Grögerovou, LA PNP, uspořádáno v 1. stupni evidence.
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1995); Karel Piorecký (2007)
Aktualizace hesla: 13. 10. 2008 (kp)
 
zpět na hlavní stranu